Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Test persuability

Test persuability

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Katka Maňasová
Šetření:17. 03. 2010 - 11. 04. 2010
Počet respondentů:176
Počet otázek (max/průměr):80 / 80.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento test má za úkol zjišťovat míru persuability (ovlivnitelnosti). Dosud nebyl nikde publikován, a tak každý, kdo jej vyplní, výraznou měrou přispěje k jeho finální podobě. Proto Vás prosím, abyste své odpovědi nijak nezkreslovali a označili je bez dlouhého přemýšlení (žádná z odpovědí není správná nebo špatná). 

Test je zcela anonymní a jeho vyplnění vám zabere necelých 5 minut.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

U každého tvrzení označte, do jaké míry s ním souhlasíte.

Odpověď  "nevím" užívejte pouze ve zcela krajním případě (né častěji než 2x za celý test).

Odpovědi respondentů

1. Vadí mi, když se od svého okolí příliš odlišuji.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7743,5 %43,75 %  
spíše souhlasím5128,81 %28,98 %  
nesouhlasím3720,9 %21,02 %  
souhlasím73,95 %3,98 %  
nevím52,82 %2,84 %  

Graf

2. Zpravidla se podřídím většinovému názoru.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím8749,15 %49,43 %  
spíše souhlasím5229,38 %29,55 %  
nesouhlasím2815,82 %15,91 %  
nevím95,08 %5,11 %  
souhlasím10,56 %0,57 %  

Graf

3. Reportáže v médiích zásadně neovlivňují mé politické přesvědčení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5430,51 %30,68 %  
spíše nesouhlasím5028,25 %28,41 %  
souhlasím4827,12 %27,27 %  
nesouhlasím137,34 %7,39 %  
nevím126,78 %6,82 %  

Graf

4. Než se dostat do konfliktu, raději se přizpůsobím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7441,81 %42,05 %  
spíše souhlasím4927,68 %27,84 %  
nesouhlasím3419,21 %19,32 %  
nevím158,47 %8,52 %  
souhlasím52,82 %2,84 %  

Graf

5. Nerad vybočuji z řady.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím6536,72 %36,93 %  
spíše souhlasím5028,25 %28,41 %  
nesouhlasím3922,03 %22,16 %  
nevím147,91 %7,95 %  
souhlasím95,08 %5,11 %  

Graf

6. Za svým názorem si pevně stojím za každou cenu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím10861,02 %61,36 %  
souhlasím3016,95 %17,05 %  
spíše nesouhlasím2715,25 %15,34 %  
nevím105,65 %5,68 %  
nesouhlasím21,13 %1,14 %  

Graf

7. Když si nejsem jistý, přijmu názor většiny.

Povinná otázka, respondent