Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > test z metodologie

test z metodologie

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Matyášová
Šetření:07. 04. 2010 - 08. 04. 2010
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jedná se o didaktický test z předmětu metodologie a jeho cílem je si ověřit základní znalosti studentů oboru sociální pedagogika 2. ročníku prezenčního studia.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte nejméně čtyři typy rozhovoru

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

. .

2. Charakterizujte pojem informovaný souhlas

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

souhlasím poté co jsem byl poučen o možnostech a důsledcích souhlasu

3. Zakroužkuj správné tvrzení : dotazník by měl mít tyto parametry

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) být časově úměrný1100 %100 %  
c) otázky musí být jasné a stručné1100 %100 %  

Graf

4. Zakroužkujte správnou odpověď : Paradigma je :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) je nový úhel pohledu na určitý problém1100 %100 %  

Graf

5. Zakroužkujte správnou odpověď : Pozorování volné nebo-li orientační je charakterizováno jako :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) předem řízené pozorování s vymezením cílu a předmětu pozorování ,kdy neregistrujeme nepodstatné údaje 1100 %100 %  

Graf

6. Vyber správnou možnost: Rozhovorem :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získáváme informace o názorech, postojích, přáních a obavách.1100 %100 %  

Graf

7. Vyberte správnou možnost : Validita :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není názor více expertů, srovnání s jiným výzkumným nástrojem.1100 %100 %  

Graf

8. Vyberte správnou možnost : Reliabilita :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není přesnost a spolehlivost, opakované měření, shoda mezi posuzovateli, koeficienty.1100 %100 %  

Graf

9. Doplňtě chybějící slovo : Technika ............................ vět je založená na principě dokončování začatých vět na základě asociace, které se vybavují jedincům při čtení věty

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neúplných1100 %100 %  

Graf

10. Doplňte chybějící slovo: ……………….anamnéza podává informace o způsobu výchovy v rodině, vlivu členů rodiny i širší rodiny (prarodiče, tety, strýci) na dítě.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodinná1100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Matyášová, P.test z metodologie (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://test-z-metodologie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.