Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Testování kosmetických přípravků na zvířatech

Testování kosmetických přípravků na zvířatech

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Bilíková
Šetření:15. 02. 2019 - 10. 03. 2019
Počet respondentů:170
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Michaela Bilíková a tématem mé maturitní práce bude „Testování kosmetických přípravků na zvířatech“. Proto jsem si připravila kratší dotazník, který by mi měl objasnit, jak se dnešní společnost staví k této problematice. Dotazník je anonymní. Předem děkuji za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13981,76 %81,76 %  
muž3118,24 %18,24 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let9958,24 %58,24 %  
30 - 50 let4124,12 %24,12 %  
do 18 let2011,76 %11,76 %  
nad 50 let95,29 %5,29 %  
19 - 30 let10,59 %0,59 %  

Graf

3. Zajímáte se o testování kosmetiky na zvířatech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zajímám9656,47 %56,47 %  
ne, nezajímám7443,53 %43,53 %  

Graf

4. Víte, jak se testování provádí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vím10662,35 %62,35 %  
ne, nevím6437,65 %37,65 %  

Graf

5. Souhlasíte s testováním kosmetiky na zvířatech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nesouhlasím14585,29 %85,29 %  
ano, souhlasím2514,71 %14,71 %  

Graf

6. Víte, že existují firmy, které svoji kosmetiku netestují na zvířatech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vím16597,06 %97,06 %  
ne, nevím52,94 %2,94 %  

Graf

7. Znáte nějaké firmy s netestovanou kosmetikou ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, znám10863,53 %63,53 %  
ne, neznám6236,47 %36,47 %  

Graf

8. Znáte certifikát HCS (logo Leaping Bunny)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, neznám8851,76 %51,76 %  
ano, znám8248,24 %48,24 %  

Graf

9. Kupujete kosmetiku s HCS certifikátem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, kupujiotázka č. 10, ne, nekupujiotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nekupuji10662,35 %62,35 %  
ano, kupuji6437,65 %37,65 %  

Graf

10. Vyhovuje Vám tato kosmetika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vyhovuje mi5381,54 %31,18 %  
mám k ní určité výhrady1218,46 %7,06 %  

Graf

11. Kupujete kosmetiku s jiným certifikátem, který by zaručoval její netestování na zvířatech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezajímám se o to4542,06 %26,47 %  
ne, nekupuji3330,84 %19,41 %  
ano, kupuji2927,1 %17,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Znáte certifikát HCS (logo Leaping Bunny)?

 • odpověď ano, znám:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, vyhovuje mi na otázku 10. Vyhovuje Vám tato kosmetika?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, kupuji na otázku 9. Kupujete kosmetiku s HCS certifikátem?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám k ní určité výhrady na otázku 10. Vyhovuje Vám tato kosmetika?
 • odpověď ne, neznám:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nekupuji na otázku 11. Kupujete kosmetiku s jiným certifikátem, který by zaručoval její netestování na zvířatech?

9. Kupujete kosmetiku s HCS certifikátem?

 • odpověď ano, kupuji:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám k ní určité výhrady na otázku 10. Vyhovuje Vám tato kosmetika?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, vyhovuje mi na otázku 10. Vyhovuje Vám tato kosmetika?
 • odpověď ne, nekupuji:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nekupuji na otázku 11. Kupujete kosmetiku s jiným certifikátem, který by zaručoval její netestování na zvířatech?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezajímám se o to na otázku 11. Kupujete kosmetiku s jiným certifikátem, který by zaručoval její netestování na zvířatech?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, kupuji na otázku 11. Kupujete kosmetiku s jiným certifikátem, který by zaručoval její netestování na zvířatech?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, neznám na otázku 8. Znáte certifikát HCS (logo Leaping Bunny)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Zajímáte se o testování kosmetiky na zvířatech?

4. Víte, jak se testování provádí?

5. Souhlasíte s testováním kosmetiky na zvířatech?

6. Víte, že existují firmy, které svoji kosmetiku netestují na zvířatech?

7. Znáte nějaké firmy s netestovanou kosmetikou ve svém okolí?

8. Znáte certifikát HCS (logo Leaping Bunny)?

9. Kupujete kosmetiku s HCS certifikátem?

10. Vyhovuje Vám tato kosmetika?

11. Kupujete kosmetiku s jiným certifikátem, který by zaručoval její netestování na zvířatech?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Zajímáte se o testování kosmetiky na zvířatech?

4. Víte, jak se testování provádí?

5. Souhlasíte s testováním kosmetiky na zvířatech?

6. Víte, že existují firmy, které svoji kosmetiku netestují na zvířatech?

7. Znáte nějaké firmy s netestovanou kosmetikou ve svém okolí?

8. Znáte certifikát HCS (logo Leaping Bunny)?

9. Kupujete kosmetiku s HCS certifikátem?

10. Vyhovuje Vám tato kosmetika?

11. Kupujete kosmetiku s jiným certifikátem, který by zaručoval její netestování na zvířatech?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bilíková, M.Testování kosmetických přípravků na zvířatech (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://testovani-kosmetickych-pripr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.