Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Testování literatury

Testování literatury

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Staffenová
Šetření:04. 02. 2014 - 07. 02. 2014
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):27 / 26.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:56,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku, který potřebuji k seminární práci z českého jazyka. Dotazník je určen pro žáky a studenty od 13 do 19 let.

Odpovědi respondentů

1. Měla by být nadále ve školách zachována povinná četba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9989,19 %89,19 %  
ne1210,81 %10,81 %  

Graf

2. Zaškrtněte, co by podle Vás mělo být předmětem testování z literatury (maximálně 5 s výjimkou poslední možnosti, která musí být zaškrtnuta samostatně):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Význam díla8778,38 %78,38 %  
Děj díla7063,06 %63,06 %  
Informace o autorech6962,16 %62,16 %  
Literární směry5953,15 %53,15 %  
Literární termíny4641,44 %41,44 %  
Literatura by neměla být testována54,5 %4,5 %  

Graf

3. Domníváte se, že by se měly nadále testovat i znalosti z literatury, nebo pouze z jazyka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obojí7163,96 %63,96 %  
Obojí, z literatury pouze ta nejdůležitější fakta3430,63 %30,63 %  
Pouze jazyk65,41 %5,41 %  

Graf

4. Vyberte možnosti, se kterými souhlasíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čtu rád/a a často6054,05 %54,05 %  
Čtu, když mám čas a chuť5045,05 %45,05 %  
Čtu jen, když musím (k maturitě, povinná četba)1210,81 %10,81 %  
Nečtu54,5 %4,5 %  

Graf

5. Čtu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasicky (tištěná kniha)9888,29 %88,29 %  
Elektronicky (tablet, mobilní telefon atp.)3531,53 %31,53 %  
Poslouchám audioknihy87,21 %7,21 %  
Všechny předchozí možnosti65,41 %5,41 %  
Nečtu65,41 %5,41 %  

Graf

6. Je pro Vás kniha dárek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8778,38 %78,38 %  
Záleží na konkrétní knize1614,41 %14,41 %  
Ne87,21 %7,21 %  

Graf

7. Jak moc objektivní je podle Vás posuzování znalostí žáka na základě ústního zkoušení?

(5 – nejobjektivnější; 1 – nejméně objektivní)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34844,04 %43,24 %  
42825,69 %25,23 %  
21715,6 %15,32 %  
51412,84 %12,61 %  
121,83 %1,8 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.32
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.69
Směrodatná odchylka:0.83
Medián:3
Modus:3

Graf

8. Proč by některým žákům mohla tato forma zkoušení (ústní zkoušení) vadit, případně pokud vadí Vám, proč tomu tak je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vadí mi mluvit před lidmi.7466,67 %66,67 %  
Je jednodušší se vyjádřit písemně.4338,74 %38,74 %  
Při ústním zkoušení se kladou větší nároky na znalosti.3027,03 %27,03 %  
mohu přeskakovat otázky a déle se rozmýšlet10,9 %0,9 %  
Dá se to okecat10,9 %0,9 %  
Není tolik času odpověď si promyslet10,9 %0,9 %  
Při písemném testu má žák větší čas na rozmyšlenou, při ústním zkoušení před třídou často nepromyslí odpověď, odpoví rychle ze strachu, že pí/p. učitel ho/ji pošle zpátky do lavice10,9 %0,9 %  
ustní zkoušení je jednodušší, jde to lépe vysvětlit10,9 %0,9 %  
Můj problém v ústním zkoušení je, že někdy nechápu zapsaný výklad v sešitě10,9 %0,9 %  
ovlivněno vztahem s vyučujícím10,9 %0,9 %  
Nedostatek času na rozmyšlení formulace nesnadné odpovědi.10,9 %0,9 %  
nad písemným vyjádřením se dá přemýšlet delší dobu a zodpovídat otázky v libovolném pořadí nebo se k nim vracet10,9 %0,9 %  
hraje roli tréma, méně času na vzpomenutí10,9 %0,9 %  
Zkoušející, který se může zdát neobjektivní v hodnocení10,9 %0,9 %  
nervozita10,9 %0,9 %  
Žák může před ostatníma znervóznět, odpově´d mu může vypadnout. Při písemném vyjadřování se může k otázce vrátit.10,9 %0,9 %  
při ústním zkoušení mohou učitelé každého studenta posuzovat jinak10,9 %0,9 %  
při písemných testech se lze k otázce vrátit a máme čas si to rozpracovat10,9 %0,9 %  
subjektivita10,9 %0,9 %  
Může být výrazně ovlivněno nervozitou žáka a jeho schopností se vyjádřit. Případně také náladou učitele a jeho vztahem s žákem.10,9 %0,9 %  
jsou nervózní při prezentaci před lidmi10,9 %0,9 %  

Graf

9. Jste pro, aby byla ústní zkoušení na školách zachována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7264,86 %64,86 %  
Ano, ale jen ve výjimečných případech (nerozhodná známka, absence na písemném testu)3632,43 %32,43 %  
Ne32,7 %2,7 %  

Graf

V následující části dotazníku bude Vaším úkolem hodnotit různé typy úloh z hlediska vhodnosti použití do literárních testů. Pod každým typem úlohy je stupnice, na které označíte, jak vhodná je podle Vás daná úloha (1 – nejméně vhodná; 5 – nejvhodnější)

Pozn.: Nezáleží na tom, zda znáte odpovědi na uvedené otázky – jde pouze o zhodnocení typu úlohy.

10. Jak je tento typ úlohy vhodný do literárního testu? (1 = nejméně vhodný)

Příklad k otázce č.10

Napište jedno dílo daného autora:

Božena Němcová  –

Karel Hynek Mácha  –

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
57063,06 %63,06 %  
42219,82 %19,82 %  
398,11 %8,11 %  
265,41 %5,41 %  
143,6 %3,6 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.46
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.73
Směrodatná odchylka:0.85
Medián:5
Modus:5

Graf

11. Jak je tento typ úlohy vhodný do literárního testu? (1 = nejméně vhodný)

Příklad k otázce č.11

Napište autora daného díla:

Babička –

Máj –

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
56457,66 %57,66 %  
42320,72 %20,72 %  
3119,91 %9,91 %  
298,11 %8,11 %  
143,6 %3,6 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.32
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.92
Směrodatná odchylka:0.96
Medián:5
Modus:5

Graf

12. Jak je tento typ úlohy vhodný do literárního testu? (1 = nejméně vhodný)

Příklad k otázce č.12

Spojte dílo s jeho správným autorem:

Babička                            Karel Hynek Mácha

Máj                                   Petr Bezruč

Slezské písně                   Božena Němcová

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
55549,55 %49,55 %  
42018,02 %18,02 %  
31614,41 %14,41 %  
21412,61 %12,61 %  
165,41 %5,41 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.03
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.31
Směrodatná odchylka:1.14
Medián:4
Modus:5

Graf

13. Jak je tento typ úlohy vhodný do literárního testu? (1 = nejméně vhodný)

Příklad k otázce č.13

Napište 5 slov, která vystihují magický realismus:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33027,03 %27,03 %  
42522,52 %22,52 %  
52522,52 %22,52 %  
22320,72 %20,72 %  
187,21 %7,21 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.36
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.27
Směrodatná odchylka:1.13
Medián:3
Modus:3

Graf

14. Jak je tento typ úlohy vhodný do literárního testu? (1 = nejméně vhodný)

Příklad k otázce č.14

Mohla se Božena Němcová za svého života setkat s Karlem Hynkem Máchou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23430,63 %30,63 %  
32623,42 %23,42 %  
12219,82 %19,82 %  
41917,12 %17,12 %  
5109,01 %9,01 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.61
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.26
Směrodatná odchylka:1.12
Medián:2
Modus:2

Graf

15. Jak je tento typ úlohy vhodný do literárního testu? (1 = nejméně vhodný)

Příklad k otázce č.15

Doplňte do textu vhodné slovo:

„Babička měla ......... a dvě dcery. Nejstarší žila mnoho let ve Vídni u přátel, od nichž se vdala. Druhá dcera šla pak na její místo. Syn řemeslník též byl již samostatným a přiženil se do městského domku.“

a) otce

b) bratra

c) syna

d) strýce

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13430,63 %30,63 %  
22522,52 %22,52 %  
41917,12 %17,12 %  
31816,22 %16,22 %  
51513,51 %13,51 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.56
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.81
Směrodatná odchylka:1.34
Medián:2
Modus:1

Graf

16. Jak je tento typ úlohy vhodný do literárního testu? (1 = nejméně vhodný)

Příklad k otázce č.16

Doplňte do textu správné informace ze života Boženy Němcové:

Božena Němcová (narozená jako  ............    ................. ) prožila dětství v  .................   u České skalice, kde na její výchovu měla vliv i babička z matčiny strany.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13127,93 %27,93 %  
22724,32 %24,32 %  
32522,52 %22,52 %  
41816,22 %16,22 %  
5109,01 %9,01 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.5
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.43
Směrodatná odchylka:1.2
Medián:2
Modus:1

Graf

17. Jak je tento typ úlohy vhodný do literáního testu? (1 = nejméně vhodný)

Příklad k otázce č.17

Napište minimálně 3 společné a 3 rozdílné znaky romantismu a realismu:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53127,93 %27,93 %  
32825,23 %25,23 %  
42724,32 %24,32 %  
21816,22 %16,22 %  
176,31 %6,31 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.56
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.25
Směrodatná odchylka:1.12
Medián:4
Modus:5

Graf

18. Jak je tento typ úlohy vhodný do literárního testu? (1 = nejméně vhodný)

Příklad k otázce č.18

Rozhodněte, zda je výrok pravdivý. Písmena A (Ano) a N (Ne) vepište za daný výrok:

1. Božena Němcová je autorka světoznámého detektivního románu Babička.

2. Autorem básnické sbírky Slezské písně je Karel Hynek Mácha.

3. Oscar Wilde je autorem knihy Obraz Doriana Graye.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53531,53 %31,53 %  
43430,63 %30,63 %  
32320,72 %20,72 %  
21513,51 %13,51 %  
143,6 %3,6 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.79
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.05
Směrodatná odchylka:1.02
Medián:4
Modus:5

Graf

19. Jak je tento typ úlohy vhodný do literárního testu? (1 = nejméně vhodný)

Příklad k otázce č.19

Uveďte název díla, autora a jméno hlavní postavy (+ její krátkou charakteristiku) z ukázky:

„Zloděj! Vrah! Loupežník! Chyťte ho! Ó spravedlnosti! Spravedlivé nebe! Jsem ztracen! Jsem zničen! Zabili mě! Ukradli mi peníze!“

Název díla:

Autor:

Hlavní postava:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33430,63 %30,63 %  
42522,52 %22,52 %  
22118,92 %18,92 %  
51715,32 %15,32 %  
11412,61 %12,61 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.1
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.29
Směrodatná odchylka:1.14
Medián:3
Modus:3

Graf

20. Jak je tento typ úlohy vhodný do literárního testu? (1 = nejméně vhodný)

Příklad k otázce č.20

Jaký je vztah mezi babičkou a Barunkou v ukázce?

„Babičko, já se těším do zámku! Tatínek říká, že tam má paní kněžna krásné obrazy.“ řekla Barunka

a) jsou to dvě sestry

b) matka a dcera

c) babička a vnučka

d) tchyně a snacha

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22522,52 %22,52 %  
32522,52 %22,52 %  
42320,72 %20,72 %  
12018,02 %18,02 %  
51816,22 %16,22 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.94
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.6
Směrodatná odchylka:1.26
Medián:3
Modus:2

Graf

21. Jak je tento typ úlohy vhodný do literárního testu? (1 = nejméně vhodný)

Příklad k otázce č.21

Vysvětlete pojmy:

a) rámcová kompozice –

b) nomen omen –

c) alegorie –

d) blankvers –

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33027,03 %27,03 %  
42926,13 %26,13 %  
52825,23 %25,23 %  
21715,32 %15,32 %  
176,31 %6,31 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.53
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.17
Směrodatná odchylka:1.08
Medián:4
Modus:3

Graf

22. Jak je tento typ úlohy vhodný do literárního testu? (1 = nejméně vhodný)

Příklad k otázce č.22

Opravte faktografické chyby ve větě:

Petr Bezruč se narodil roku 1685 v Ratibořicích a mezi jeho

nejznámější díla patří kniha Jméno růže.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23531,53 %31,53 %  
13329,73 %29,73 %  
31816,22 %16,22 %  
41816,22 %16,22 %  
576,31 %6,31 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.32
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.26
Směrodatná odchylka:1.12
Medián:2
Modus:2

Graf

23. Jak je tento typ úlohy vhodný do literárního testu? (1 = nejméně vhodný)

Příklad k otázce č.23

Vepište do textu a krátce charakterizuje použité básnické prostředky v ukázce:

Pevně dřímáš pod trávníkem,

nebudí tě den:

oči navždy uzamčené,

srdce chladné, utišené,

v hlavě žádný sen.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23027,03 %27,03 %  
32926,13 %26,13 %  
12522,52 %22,52 %  
42018,02 %18,02 %  
576,31 %6,31 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.54
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.17
Směrodatná odchylka:1.08
Medián:3
Modus:2

Graf

24. Jak je tento typ úlohy vhodný do litetráního testu? (1 = nejméně vhodný)

Příklad k otázce č.24

Charakterizujte jazyk ukázky:

I tázal jsem se Bejvala, zda by se bál, kdyby ho na noc zavřeli do cukrářství. Bejval Antonín odvětil, že by se ani trochu nebál, že by tam všecko sežral.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33733,33 %33,33 %  
42522,52 %22,52 %  
22219,82 %19,82 %  
11816,22 %16,22 %  
598,11 %8,11 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.85
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.13
Směrodatná odchylka:1.06
Medián:3
Modus:3

Graf

25. Nyní vyberte z následujících typů úloh max. 3, které se Vám v testech řeší nejlépe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spojování autor – dílo8273,87 %73,87 %  
Vybírání z možností a, b, c, d7769,37 %69,37 %  
Vysvětlení pojmů3329,73 %29,73 %  
Uvedení vlastního názoru např. na dílo3228,83 %28,83 %  
Charakteristika postav2320,72 %20,72 %  
Uvedení vlastní odpovědi2118,92 %18,92 %  
Rozhodování o faktografické správnosti vět (ano/ne)1614,41 %14,41 %  
Charakteristika textu1412,61 %12,61 %  
Doplňování do textu87,21 %7,21 %  
Oprava faktografických chyb ve větě32,7 %2,7 %  
Vypsání a charakteristika použitých literárních prostředků21,8 %1,8 %  
Vůbec nic, podle mě je literatura na školách zbytečná! 10,9 %0,9 %  

Graf

26. Vyberte max. 3 typy úloh, které se Vám v testech řeší nejhůře:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vypsání a charakteristika použitých literárních prostředků6356,76 %56,76 %  
Oprava faktografických chyb ve větě6054,05 %54,05 %  
Doplňování do textu3430,63 %30,63 %  
Rozhodování o faktografické správnosti vět (ano/ne)2926,13 %26,13 %  
Charakteristika textu2623,42 %23,42 %  
Vysvětlení pojmů2522,52 %22,52 %  
Uvedení vlastní odpovědi119,91 %9,91 %  
Uvedení vlastního názoru např. na dílo119,91 %9,91 %  
Charakteristika postav98,11 %8,11 %  
Vybírání z možností a, b, c, d65,41 %5,41 %  
Spojování autor – dílo54,5 %4,5 %  
Z literatury všechno10,9 %0,9 %  
letopočty a fakta o autorech10,9 %0,9 %  
vše se mi řeší dobře10,9 %0,9 %  

Graf

27. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
192320,72 %20,72 %  
182018,02 %18,02 %  
2376,31 %6,31 %  
2076,31 %6,31 %  
2276,31 %6,31 %  
1565,41 %5,41 %  
2165,41 %5,41 %  
1465,41 %5,41 %  
1643,6 %3,6 %  
2643,6 %3,6 %  
ostatní odpovědi 24
17
31
13
29
42
32
34
30
54
52
25
38
2118,92 %18,92 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:20.14
Minimum:14
Maximum:32
Variační rozpětí:18
Rozptyl:14.68
Směrodatná odchylka:3.83
Medián:19
Modus:19

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Jak je tento typ úlohy vhodný do literárního testu? (1 = nejméně vhodný)

  • odpověď 5:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 11. Jak je tento typ úlohy vhodný do literárního testu? (1 = nejméně vhodný)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Měla by být nadále ve školách zachována povinná četba?

2. Zaškrtněte, co by podle Vás mělo být předmětem testování z literatury (maximálně 5 s výjimkou poslední možnosti, která musí být zaškrtnuta samostatně):

3. Domníváte se, že by se měly nadále testovat i znalosti z literatury, nebo pouze z jazyka?

4. Vyberte možnosti, se kterými souhlasíte:

5. Čtu:

6. Je pro Vás kniha dárek?

7. Jak moc objektivní je podle Vás posuzování znalostí žáka na základě ústního zkoušení?

8. Proč by některým žákům mohla tato forma zkoušení (ústní zkoušení) vadit, případně pokud vadí Vám, proč tomu tak je?

9. Jste pro, aby byla ústní zkoušení na školách zachována?

10. Jak je tento typ úlohy vhodný do literárního testu? (1 = nejméně vhodný)

17. Jak je tento typ úlohy vhodný do literáního testu? (1 = nejméně vhodný)

18. Jak je tento typ úlohy vhodný do literárního testu? (1 = nejméně vhodný)

24. Jak je tento typ úlohy vhodný do litetráního testu? (1 = nejméně vhodný)

25. Nyní vyberte z následujících typů úloh max. 3, které se Vám v testech řeší nejlépe:

26. Vyberte max. 3 typy úloh, které se Vám v testech řeší nejhůře:

27. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Měla by být nadále ve školách zachována povinná četba?

2. Zaškrtněte, co by podle Vás mělo být předmětem testování z literatury (maximálně 5 s výjimkou poslední možnosti, která musí být zaškrtnuta samostatně):

3. Domníváte se, že by se měly nadále testovat i znalosti z literatury, nebo pouze z jazyka?

4. Vyberte možnosti, se kterými souhlasíte:

5. Čtu:

6. Je pro Vás kniha dárek?

7. Jak moc objektivní je podle Vás posuzování znalostí žáka na základě ústního zkoušení?

8. Proč by některým žákům mohla tato forma zkoušení (ústní zkoušení) vadit, případně pokud vadí Vám, proč tomu tak je?

9. Jste pro, aby byla ústní zkoušení na školách zachována?

10. Jak je tento typ úlohy vhodný do literárního testu? (1 = nejméně vhodný)

17. Jak je tento typ úlohy vhodný do literáního testu? (1 = nejméně vhodný)

18. Jak je tento typ úlohy vhodný do literárního testu? (1 = nejméně vhodný)

24. Jak je tento typ úlohy vhodný do litetráního testu? (1 = nejméně vhodný)

25. Nyní vyberte z následujících typů úloh max. 3, které se Vám v testech řeší nejlépe:

26. Vyberte max. 3 typy úloh, které se Vám v testech řeší nejhůře:

27. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Staffenová, M.Testování literatury (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://testovani-literatury.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.