Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Testování znalostí českého pravopisu a jeho vliv na vyučujícího

Testování znalostí českého pravopisu a jeho vliv na vyučujícího

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolína Meixnerová
Šetření:14. 05. 2015 - 19. 05. 2015
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:17,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

studuji Český jazyk a literaturu na UK a bez vyhotoveného výzkumu mě nepustí ke zkoušce. Velice vás žádám o vyplnění tohoto dotazníku, který je určen pro učitele základních a středních škol vyučující češtinu. Předem se omlouvám za neodbornost a případné pravopisné chyby.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2767,5 %67,5 %  
muž1332,5 %32,5 %  

Graf

2. Jak dlouhá je vaše učitelská praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-5 let1435 %35 %  
21-30 let1127,5 %27,5 %  
11-20 let717,5 %17,5 %  
6-10 let512,5 %12,5 %  
31 a více let37,5 %7,5 %  

Graf

3. Na jaké škole momentálně pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gymnázium1435 %35 %  
Střední odborná škola1127,5 %27,5 %  
Základní škola1025 %25 %  
ČZU12,5 %2,5 %  
Česká škola bez hranic, Paříž12,5 %2,5 %  
mateřská dovolená12,5 %2,5 %  
momentálně nikde12,5 %2,5 %  
Učiliště12,5 %2,5 %  

Graf

4. Jakou formu testování znalostí českého pravopisu nejčastěji používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doplňovací cvičení2665 %65 %  
Diktát820 %20 %  
Slohová práce37,5 %7,5 %  
Korekturní cvičení12,5 %2,5 %  
testové úlohy12,5 %2,5 %  
korektura textu12,5 %2,5 %  

Graf

5. Seřaďte uvedné formy testování podle oblíbenosti u učitelů.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Doplňovací cvičení1.4750.699
Diktát2.3750.634
Slohová práce2.8250.894
Ústní zkoušení3.3250.919

Graf

6. Seřaďte uvedné formy testování podle oblíbenosti u studentů. (co si myslíte)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Doplňovací cvičení1.40.54
Diktát3.0750.669
Slohová práce2.750.888
Ústní zkoušení2.7751.224

Graf

7. Seřaďte pravopisné jevy, ve kterých studenti nejvíce chybují. (1-chybují nejčastěji, 7-chybují málokdy)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Vyjmenovaná slova5.1253.959
Shoda podmětu s přísudkem3.853.228
Velká a malá písmena3.253.088
Interpunkce2.3753.184
Psaní předpon s-, z-, vz-3.8252.244
Psaní a skloňování zájmen a číslovek4.8253.094
Psaní n, nn4.753.438

Graf

8. Ve kterých pravopisných jevech vás nejvíce dokáže rozčílit chybování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyjmenovaná slova2972,5 %72,5 %  
Shoda podmětu s přísudkem2665 %65 %  
Psaní předpon s-, z-, vz-717,5 %17,5 %  
Interpunkce615 %15 %  
Psaní a skloňování zájmen a číslovek512,5 %12,5 %  
Psaní n, nn410 %10 %  
Velká a malá písmena37,5 %7,5 %  
podmiňovací způsob slovesa být12,5 %2,5 %  
V žádných12,5 %2,5 %  
Klasické chyby jako "by jste", číslovky, "samozdřejmě", typ x tip, "viz." apod.12,5 %2,5 %  
když chybuje učitel nebo student Češtiny12,5 %2,5 %  
ve všech12,5 %2,5 %  

Graf

9. Je něco v čem tápete i vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velká a malá písmena1537,5 %37,5 %  
Psaní předpon s-, z-, vz-922,5 %22,5 %  
V ničem512,5 %12,5 %  
Interpunkce410 %10 %  
Psaní a skloňování zájmen a číslovek37,5 %7,5 %  
Psaní n, nn12,5 %2,5 %  
Shoda podmětu s přísudkem12,5 %2,5 %  
přechodníky12,5 %2,5 %  
V ničem.12,5 %2,5 %  
nechápu, v čem by měl tápat učitel?12,5 %2,5 %  
to je vtip?12,5 %2,5 %  
Netápu, to je to tak neobvyklé?12,5 %2,5 %  
kvantita samohlásek12,5 %2,5 %  

Graf

10. Jak často své studenty testujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

_

1-2 týdně

1x mesicne

1x měsíčně

1x týdně

1x týdně

1x týdně

1x týdně

1x týdně

1x týdně

2x týdně (písemně nebo ústně)

2x-3x za měsíc

5x ročně

Alespoň 1x týdně

cca 4x za pololetí

deně

Denně

Denně.

dle potřeby

dvakrát do týdne

dvakrát za půl roku

Jednou týdně

jednou týdně

jednou týdně

Jednou týdně.

Jednou za týden

Jednou za týden krátkým cvičením. Každý měsíc velkým shrnujícím testem.

Jednou za týden.

každou druhou hodinu (nejen pravopis - ale vždy je hodnocen)

minimálně 1/týdně

minimálně 1x za měsíc (klasifikováno), cvičně častěji (společná oprava)

na nižším stupni gymnázia jednou týdně, na vyšším jednou měsíčně

nejméně jednou týdně

nejsem učitel

několikrát do roka

občas, nárazově

Pokud jde pouze o pravopis, záleží četnost testování na ročníku. V prvním a čtvrtém testuji častěji, cca 1x za 14 dní až tři týdny.

Záleží na ročníku střední školy. V prvním ročníku každý týden, ve vyšších ročnících nejméně dvakrát za čtvrtletí gramatiku, jednou za pololetí slohovou práci a třikrát za pololetí teoretické otázky a drobné testy.

Zhruba jednou týdně, ne vždy ale ve formě písemného testu.

zlzuzulb

11. Jste při testování vždy stoprocentně důslední a korektní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažím se být.2050 %50 %  
Vždy stoprocentně.1537,5 %37,5 %  
Když vím, že se někdo fláká, tu chybu mu tam najdu mnohem radši.410 %10 %  
Chybka sem, chybka tam.. ti studenti to stejně nepoznají.12,5 %2,5 %  

Graf

12. Baví vás opravování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na náladě.3382,5 %82,5 %  
Největší otročina na světě.410 %10 %  
Miluju ho.37,5 %7,5 %  

Graf

13. Baví vás práce učitele českého jazyka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tato práce mě baví, ale občas si zanadávám.2562,5 %62,5 %  
Tato práce mě naplňovala, naplňuje a vždy naplňovat bude.1025 %25 %  
Kdyby to šlo, tak všechny pravopisné příručky hodím do ohně a jdu zametat chodníky.410 %10 %  
Tato práce mě naplňovala, naplňuje a vždy naplňovat bude.12,5 %2,5 %  

Graf

14. Kdybyste se vrátili zpátky na školu, rozhodli byste se pro jiný obor studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne - čeština je pro mě srdeční záležitost.1640 %40 %  
U učitelství bych zůstal/a, ale změnil/a bych předmět.1127,5 %27,5 %  
Ne - čeština je pro mě srdcová záležitost.615 %15 %  
Půjdu úplně jinam. Jedno kam.512,5 %12,5 %  
Ano - čeština je pro mě srdcová záležitost.25 %5 %  

Graf

15. Je něco, co byste rád/a ještě k tomuto tématu dodal? Budu ráda za každou maličkost :-)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Abych byl upřímný, doufám, že tento výzkum nebyl myšlený vážně. Tak špatně odvedenou práci jsem dlouho neviděl, a to beru v úvahu své studenty střední školy (zaměření na přírodní vědy).

Ahoj Kájo, dotazník jsem vyplnila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale nedá mi to, abych Ti jako češtinář neřekla, že ve 14. otázce má být správně "srdeční", nikoli "srdcová" záležitost. :-) Ještě poznámka ke znalostem pravopisu - ta je u přicházejících studentů vskutku tristní. Během studia střední školy už s těmito znalostmi mnoho nenaděláme. Domnívám se, že na základních školách chybí dril v nejlepším smyslu toho slova. Díky odchodům na osmiletá gymnázia jsou ZŠ "vybrakované" a vyučující aby se snažili spíš přežít než něco učit. Mně osobně je to moc líto, protože čeština je i se všemi svými záludnostmi opravdu nejkrásnějším jazykem na světě. Měj se pěkně a - kdyby se Ti chtělo - napiš mi na mail, k jaké dobré věci jsem přispěla. Asi zakončuješ první část svých studií, ne? Srdečně zdraví Petra Bergmannová

Ano, pokud napíšete rád/a, pak musíte napsat také dodal/a. :-)

Budu vděčná za každou maličkost! Formulace "budu ráda za" je chybná (ale bohužel velice rozšířená).

Bylo by krásné, kdyby se čeština stala srdcovou záležitostí i pro děti. Já se o to snažím ze všech sil. A ještě malá poznámka na okraj: mít úvazek jenom z češtiny je pouze pro duševně silné a mimořádně odolné jedince.

Český jazyk je krásný jazyk, ale množství literatury i mě občas dělá problém :-)

Dotazník je zajímavý a kvalitně zpracovaný, nicméně není mnoho prostoru pro vlastní názor, některé otázky jsou navíc již předem předurčeny k určitému názoru respondentů.

jazyková kultura (znalost pravopisu je součástí) by měla být zvládnuta všemi pedagogy a vyžadována ve všech předmětech - výrazně by to pomohlo studentům, bohužel je pravopis vnímán pouze jako součást předmětu český jazyk

Je nutné přesvědčit studenty, žepsát a mluvit správně je důležité a snažit se učit zajímavě

Je trapné, když studentka českého jazyka chybuje v pravopise, v zápisu vět a formulacích. Ani omluva na začátku to nemůže spravit.

Největší odměnou pro učitele ČJ je, když jeho žáci pokračují ve studiu českého jazyka :-).

Nutnost motivovat učitele finančně

Promiňte, ale jako studentka FFUK oboru Český jazyk a literatura byste měla možná lépe vážit slova a výběr možností (hlavně v otázkách 11 - 14). Stejně tak není příliš vhodné, že se předem omlouváte za pravopisné chyby. To zní u studentky takového oboru přinejmenším úsměvně.

Přeji hodně úspěchů :-)

Svůj projev zjednodušším, abys mi rozumněla... Blbko jedna vygumovaná, táhni co nejdál od studia Českýho jazyka, než svojí blbostí nakazíš i nějaký tvoje žáky (co bys jinýho dělala než učila) a budete společně prznit naši mateřštinu. Běž třeba zametat chodníky nebo obsluhovat v mekáči, na nic jinýho očividně nemáš.

Z celého srdce doufám, že autorka tohoto "dotazníku" u zkoušky neuspěje a dalšímu kontaktu s jakýmkoliv jazykovým a literárním oborem se vyhne obloukem. Otázky nejsou ani na úrovni studenta prvního ročníku střední školy, natož studenta VŠ. Pravopisné i stylistické chyby, kterých je zde mnoho, by si dle mého názoru něměl dovolit ani student matematiky nebo fyziky, ale u tebe, u tebe je to opravdu na pováženou!

Zajímavé téma! =)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Jak dlouhá je vaše učitelská praxe?

3. Na jaké škole momentálně pracujete?

4. Jakou formu testování znalostí českého pravopisu nejčastěji používáte?

5. Seřaďte uvedné formy testování podle oblíbenosti u učitelů.

6. Seřaďte uvedné formy testování podle oblíbenosti u studentů. (co si myslíte)

7. Seřaďte pravopisné jevy, ve kterých studenti nejvíce chybují. (1-chybují nejčastěji, 7-chybují málokdy)

8. Ve kterých pravopisných jevech vás nejvíce dokáže rozčílit chybování?

9. Je něco v čem tápete i vy?

11. Jste při testování vždy stoprocentně důslední a korektní?

12. Baví vás opravování?

13. Baví vás práce učitele českého jazyka?

14. Kdybyste se vrátili zpátky na školu, rozhodli byste se pro jiný obor studia?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Jak dlouhá je vaše učitelská praxe?

3. Na jaké škole momentálně pracujete?

4. Jakou formu testování znalostí českého pravopisu nejčastěji používáte?

5. Seřaďte uvedné formy testování podle oblíbenosti u učitelů.

6. Seřaďte uvedné formy testování podle oblíbenosti u studentů. (co si myslíte)

7. Seřaďte pravopisné jevy, ve kterých studenti nejvíce chybují. (1-chybují nejčastěji, 7-chybují málokdy)

8. Ve kterých pravopisných jevech vás nejvíce dokáže rozčílit chybování?

9. Je něco v čem tápete i vy?

11. Jste při testování vždy stoprocentně důslední a korektní?

12. Baví vás opravování?

13. Baví vás práce učitele českého jazyka?

14. Kdybyste se vrátili zpátky na školu, rozhodli byste se pro jiný obor studia?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Meixnerová, K.Testování znalostí českého pravopisu a jeho vliv na vyučujícího (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://testovani-znalosti-ceskeho-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.