Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Těžba a rekultivace

Těžba a rekultivace

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Stejskal
Šetření:29. 12. 2010 - 28. 01. 2011
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
prosím o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se těžby a následných rekultivací. Výsledky tohoto dotazník poslouží pro mou bakalářskou práci s názvem Rekultivace v severních Čechách. Rád bych Vám přiblížil dva pojmy, které se v dotazníku vyskytují. Těmito pojmy jsou rekultivace, což je obnova krajiny narušené lidskou činností a těžební (územní) limity, což je hranice, za kterou se již nesmí těžit. Mezi dokončené nebo právě probíhající rekultivace patří např. jezera Benedikt, Matylda, Milada, Most, Vrbenský a jezírko u gotického kostela v Mostě; dále to jsou autodrom, hipodrom a lesopark v Mostě. Děkuji za Váš čas

                 Jakub Stejskal (student 3. ročníku UJEP, obor regionální rozvoj)
 

Odpovědi respondentů

1. Jak Vás ovlivňuje těžba ve vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v mém okolí neprobíhá těžba4337,72 %37,72 %  
negativně3228,07 %28,07 %  
pozitivně i negativně2219,3 %19,3 %  
pozitivně108,77 %8,77 %  
nevím76,14 %6,14 %  

Graf

2. Čím Vás těžba ovlivňuje? (Co Vám na ní vadí, co Vám přináší?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdevastovaná krajina8070,18 %70,18 %  
prach4337,72 %37,72 %  
hluk2320,18 %20,18 %  
zaměstnání1714,91 %14,91 %  
neovlivňuje21,75 %1,75 %  
ničím (nic, nic)10,88 %0,88 %  
ničím10,88 %0,88 %  
neovlivňuje- viz. odpověď u otázky č. 110,88 %0,88 %  
peníze obci10,88 %0,88 %  
kulturní devastace obyvatel 10,88 %0,88 %  
možnost sledovat úžasnou dynamiku změn10,88 %0,88 %  
Ničím mě neovlivňuje10,88 %0,88 %  
Likvidace původní krajiny10,88 %0,88 %  
Nesmyslné ničení tolik potřebné krajiny10,88 %0,88 %  
pro špinavé peníze několika bezskrupulózních 10,88 %0,88 %  
jedinců. VEnergie z uhlí je nepotřebná.10,88 %0,88 %  
v mém okolí neprobíhá těžba10,88 %0,88 %  
Ničím ale spíš přínaší praci10,88 %0,88 %  
když v mém okolí neprobíhá těžba,tak mě ani neovli10,88 %0,88 %  
nic10,88 %0,88 %  
rekultivovaný lom mi přináší turistické vyžití10,88 %0,88 %  

Graf

3. Jste pro prolomení těžebních limitů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, ano, za určitých podmínekotázka č. 4, neotázka č. 5, nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5346,49 %46,49 %  
ano, za určitých podmínek3026,32 %26,32 %  
nevím1815,79 %15,79 %  
ano1311,4 %11,4 %  

Graf

4. Za jakých podmínek jste pro prolomení limitů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
adekvátní odškodnění obyvatel dotčených území2583,33 %21,93 %  
efektivní využití uhlí1756,67 %14,91 %  
Bude provedena rekultivace po vytěžení ložiska13,33 %0,88 %  
brána v potaz rekultivace ŹP13,33 %0,88 %  
na toto není jednoduchá odpověď13,33 %0,88 %  

Graf

5. Z jakého důvodu by mělo dojít k prolomení limitů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnání5548,25 %48,25 %  
nižší cena uhlí2219,3 %19,3 %  
nevím76,14 %6,14 %  
z žádného32,63 %2,63 %  
nejsem pro prolomení limitů32,63 %2,63 %  
využití dostupných zdrojů10,88 %0,88 %  
čím bych měl potom svítit? 10,88 %0,88 %  
V případě, že by + (ne finanční) převyšovaly -10,88 %0,88 %  
devastace krajiny10,88 %0,88 %  
Nedostatek alternativních zdrojů energie10,88 %0,88 %  
ze zadneho10,88 %0,88 %  
to netuším- viz. odpověď u otázky č. 310,88 %0,88 %  
důvodů by se našlo dost podle danému místa a slože10,88 %0,88 %  
ní obyvatel10,88 %0,88 %  
není důvod prolomit limity10,88 %0,88 %  
nepřijde o práci +-7000lidí10,88 %0,88 %  
nemělo-nechat příští generaci10,88 %0,88 %  
jsem proti prolomení10,88 %0,88 %  
menší zlo než sluneční panely10,88 %0,88 %  
nemělo by k němu dojít10,88 %0,88 %  
katastrofická situace10,88 %0,88 %  
Obě uváděné možnosti nepovažuji za důvod k prolome10,88 %0,88 %  
nesouhlasím s prolomením limitů10,88 %0,88 %  
nemá dojít k prolomení limitů 10,88 %0,88 %  
nalezení využití uhlí nejen pro "spálení v kotli"10,88 %0,88 %  
zvýšení zásoby uhlí 10,88 %0,88 %  
dlouhodobější využití uhlí10,88 %0,88 %  
Nemělo by dojít k prolomení v nejbližších nejméně 10,88 %0,88 %  
žádného10,88 %0,88 %  
z žádného, už takhle je země dost zničená10,88 %0,88 %  
nemělo by dojít10,88 %0,88 %  
Nemělo by10,88 %0,88 %  
nemelo by k tomu dojit10,88 %0,88 %  
pouze úplný nedostatek uhlí10,88 %0,88 %  
ekonom,využití nerostných surovin10,88 %0,88 %  
devastace krajiny a přírody10,88 %0,88 %  
k prolomení by dojít nemělo, jsem pro jadernou ene10,88 %0,88 %  
aby se zachol nějvětší důl v bílině10,88 %0,88 %  
vždyt je to tradice severních čech10,88 %0,88 %  
nemělo by k nim dojít z žádného důvodu10,88 %0,88 %  
a když si musím vybrat,tak zaměstnání :)10,88 %0,88 %  
když nevím,nevím ani důvod:-)10,88 %0,88 %  
žádný důvod10,88 %0,88 %  
nemělo10,88 %0,88 %  

Graf

6. Jaké by byly dopady neprolomení limitů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zachování obcí5447,37 %47,37 %  
růst nezaměstnanosti5043,86 %43,86 %  
růst ceny uhlí4438,6 %38,6 %  
žádné65,26 %5,26 %  
nevím54,39 %4,39 %  
zachování krajiny21,75 %1,75 %  
nejsem si jistá10,88 %0,88 %  
nedostatek energie10,88 %0,88 %  
Pravděpodobně zvýšení ceny energií10,88 %0,88 %  
různé, právě podle místa a složení obyvatel10,88 %0,88 %  
dočasně drahá energie, později by se musely stejně10,88 %0,88 %  
Na to si netroufám odpovědět.10,88 %0,88 %  
nepřerušení vývoje/rozvoje území ohrožených prolom10,88 %0,88 %  
Vůbec žádné.10,88 %0,88 %  

Graf

7. Jaký typ rekultivace byste upřednostňoval(a)? (Měl by převažovat?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lesnická (lesy)4135,96 %35,96 %  
ostatní (funkční a rekreační zeleň = parky, sportovní areály, komunikace,…)3631,58 %31,58 %  
vodohospodářská (vodní nádrže)2118,42 %18,42 %  
zemědělská (pole, louky, pastviny,…) 1614,04 %14,04 %  

Graf

8. K jakému účelu by se mělo zrekultivované území používat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rekreace9381,58 %81,58 %  
průmyslová zóna108,77 %8,77 %  
obchodní zóna76,14 %6,14 %  
klidová zóna10,88 %0,88 %  
podle potřeb dané oblasti10,88 %0,88 %  
sportovní rybolov10,88 %0,88 %  
záleží kde se rekultivuje a co10,88 %0,88 %  
Zemědělské využití, bydlení10,88 %0,88 %  
nevím10,88 %0,88 %  
ponechat přírodě, zvířatům10,88 %0,88 %  
rozhodně bych vynechala jakoukoliv výstavbu10,88 %0,88 %  
všechny možnosti10,88 %0,88 %  
sportovní aktivity10,88 %0,88 %  
prostory pro nové domy, pro aktivity 10,88 %0,88 %  
lesy10,88 %0,88 %  
ochrana přírody, přírodě blízká obnova10,88 %0,88 %  
část území nerekultivovat,přirozený vývoj-divočina10,88 %0,88 %  
plnohodnotná lesní/zemědělská(ne řepka ap.)výroba10,88 %0,88 %  
k přírodním účelům10,88 %0,88 %  
K žádným. Pouze jako původní poslání - tj. KRAJINA10,88 %0,88 %  
sady, zahrady10,88 %0,88 %  
k zemědělství10,88 %0,88 %  
viz odpověď na otázku č. 710,88 %0,88 %  
CHKO a BR10,88 %0,88 %  

Graf

9. Využíváte zrekultivovaná území?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5951,75 %51,75 %  
ne5548,25 %48,25 %  

Graf

10. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž6254,39 %54,39 %  
žena5245,61 %45,61 %  

Graf

11. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-306557,02 %57,02 %  
31-401513,16 %13,16 %  
51-60119,65 %9,65 %  
nad 60108,77 %8,77 %  
41-5076,14 %6,14 %  
do 2065,26 %5,26 %  

Graf

12. Nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou6456,14 %56,14 %  
vysokoškolské3530,7 %30,7 %  
střední bez maturity108,77 %8,77 %  
základní54,39 %4,39 %  

Graf

13. Z jaké jste obce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Teplice2118,42 %18,42 %  
Most119,65 %9,65 %  
Praha87,02 %7,02 %  
Bílina65,26 %5,26 %  
Ostrava43,51 %3,51 %  
Děčín43,51 %3,51 %  
Ústí nad Labem43,51 %3,51 %  
Louny21,75 %1,75 %  
Chomutov21,75 %1,75 %  
Světlá nad Sázavou21,75 %1,75 %  
ostatní odpovědi Proboštov
Liberec
hovno ti je po tom!
Lovosice
Kadaň
Dubí - Mstišov u Teplic
Litoměřice
Druhanov
Teplice v Č.
Havlíčkův Brod
Humpolec
Studnice u Náchoda
úštěk
Jílové
Kroměříž
Světec
Dubí
Kladno
Lomnice
komňa
Ústí n/l
Kopřivnice
Litvínov
malé městečko
Spálov
Trutnov
české
Veselí nad Lužnicí
Lidice
Choceň
malé
mladá boleslav
Duchcov
Postoloprty
Krásná Lípa, okr. Děčín
Mělník
Roudnice nad Labem
tesany
Hrob
Vinodol
Karlovy Vary
Dubí 1
Olomouc
Novosedlice
Krupka
Rychnov u Jablonce nad Nisou
Sedlčany
Mikulov
5043,86 %43,86 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jste pro prolomení těžebních limitů?

 • odpověď ano, za určitých podmínek:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi adekvátní odškodnění obyvatel dotčených území na otázku 4. Za jakých podmínek jste pro prolomení limitů?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi efektivní využití uhlí na otázku 4. Za jakých podmínek jste pro prolomení limitů?

9. Využíváte zrekultivovaná území?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Most na otázku 13. Z jaké jste obce?

10. Pohlaví

 • odpověď muž:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vodohospodářská (vodní nádrže) na otázku 7. Jaký typ rekultivace byste upřednostňoval(a)? (Měl by převažovat?)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak Vás ovlivňuje těžba ve vašem okolí?

2. Čím Vás těžba ovlivňuje? (Co Vám na ní vadí, co Vám přináší?)

3. Jste pro prolomení těžebních limitů?

4. Za jakých podmínek jste pro prolomení limitů?

5. Z jakého důvodu by mělo dojít k prolomení limitů?

6. Jaké by byly dopady neprolomení limitů?

7. Jaký typ rekultivace byste upřednostňoval(a)? (Měl by převažovat?)

8. K jakému účelu by se mělo zrekultivované území používat?

9. Využíváte zrekultivovaná území?

10. Pohlaví

11. Věk?

12. Nejvyšší dokončené vzdělání?

13. Z jaké jste obce?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak Vás ovlivňuje těžba ve vašem okolí?

2. Čím Vás těžba ovlivňuje? (Co Vám na ní vadí, co Vám přináší?)

3. Jste pro prolomení těžebních limitů?

4. Za jakých podmínek jste pro prolomení limitů?

5. Z jakého důvodu by mělo dojít k prolomení limitů?

6. Jaké by byly dopady neprolomení limitů?

7. Jaký typ rekultivace byste upřednostňoval(a)? (Měl by převažovat?)

8. K jakému účelu by se mělo zrekultivované území používat?

9. Využíváte zrekultivovaná území?

10. Pohlaví

11. Věk?

12. Nejvyšší dokončené vzdělání?

13. Z jaké jste obce?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Stejskal, J.Těžba a rekultivace (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://tezba-a-rekultivace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.