Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Těžba uhlí v ČR

Těžba uhlí v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Hamzová
Šetření:20. 03. 2014 - 27. 03. 2014
Počet respondentů:184
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je směřován na odhalení zájmu občanů ČR o problematiku územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí a je tedy směřován na všechny občany ČR.

Odpovědi respondentů

1. Jaký zdroj používáte k vytápění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plyn7641,3 %41,3 %  
Elektřina4021,74 %21,74 %  
Jiný3116,85 %16,85 %  
Uhlí179,24 %9,24 %  
Dřevo168,7 %8,7 %  
Nevím42,17 %2,17 %  

Graf

2. Víte, která společnost je dodavatelem tepla ve Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12970,11 %70,11 %  
Spíše ano2513,59 %13,59 %  
Ne115,98 %5,98 %  
Spíše ne105,43 %5,43 %  
Nezajímá mě to94,89 %4,89 %  

Graf

3. Zajímáte se o energetickou strategii ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5228,26 %28,26 %  
Spíše ne5127,72 %27,72 %  
Spíše ano4423,91 %23,91 %  
Ne3720,11 %20,11 %  

Graf

4. Zajímáte se o problematiku územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4725,54 %25,54 %  
Už jsem o tom slyšel, ale nezajímám se4625 %25 %  
Ano3820,65 %20,65 %  
Spíše ano3519,02 %19,02 %  
Spíše ne189,78 %9,78 %  

Graf

5. Věděli jste, že v případě kompletního posunutí limitů by hrozilo vysídlení cca 2 000 obyvatel Horního Jiřetína a Černic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8546,2 %46,2 %  
Ne7942,93 %42,93 %  
Nezajímám se o to137,07 %7,07 %  
Je mi to jedno73,8 %3,8 %  

Graf

Představte si, že jste v situaci těchto obyvatel

6. Byli byste ochotni se přestěhovat ze svého domova o několik kilometrů v případě nabídky adekvátní finanční náhrady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Spíše anootázka č. 8, Neotázka č. 8, Spíše neotázka č. 8, Je mi to jednootázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5328,8 %28,8 %  
Ano4826,09 %26,09 %  
Spíše ne4222,83 %22,83 %  
Ne3519,02 %19,02 %  
Je mi to jedno63,26 %3,26 %  

Graf

7. Za jakou náhradu byste byli ochotni se přemístit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Za takovou náhradu, která by mi zajišťovala bydlení kde budu chtít v rámci ČR2756,25 %14,67 %  
Za peněžní náhradu v určité výši1122,92 %5,98 %  
Pouze za zajištění bydlení na určeném místě a rentu do konce životnosti lomu1020,83 %5,43 %  

Graf

Přesto, že se týká posunutí územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí hlavně Ústeckého kraje, posunutí/neposunutí by mělo dle studií dopad na celou ČR.

8. Souhlasíte, aby v případném referendu hlasovali pouze obyvatelé dotčeného kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7339,67 %39,67 %  
Spíše ano4625 %25 %  
Ne2815,22 %15,22 %  
Spíše ne2815,22 %15,22 %  
Je mi to jedno94,89 %4,89 %  

Graf

9. Zajímáte se o životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8948,37 %48,37 %  
Spíše ano7339,67 %39,67 %  
Spíše ne137,07 %7,07 %  
Ne73,8 %3,8 %  
Je mi to jedno21,09 %1,09 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola8646,74 %46,74 %  
Střední škola s maturitou7138,59 %38,59 %  
Základní126,52 %6,52 %  
Vyšší odborná škola84,35 %4,35 %  
Střední škola bez maturity73,8 %3,8 %  

Graf

11. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9350,54 %50,54 %  
Muž9149,46 %49,46 %  

Graf

12. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-307339,67 %39,67 %  
31-506937,5 %37,5 %  
51-652312,5 %12,5 %  
0-18158,15 %8,15 %  
66 a více42,17 %2,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Byli byste ochotni se přestěhovat ze svého domova o několik kilometrů v případě nabídky adekvátní finanční náhrady?

  • odpověď Ano:
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pouze za zajištění bydlení na určeném místě a rentu do konce životnosti lomu na otázku 7. Za jakou náhradu byste byli ochotni se přemístit?
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Za peněžní náhradu v určité výši na otázku 7. Za jakou náhradu byste byli ochotni se přemístit?
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Za takovou náhradu, která by mi zajišťovala bydlení kde budu chtít v rámci ČR na otázku 7. Za jakou náhradu byste byli ochotni se přemístit?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký zdroj používáte k vytápění?

2. Víte, která společnost je dodavatelem tepla ve Vaší domácnosti?

3. Zajímáte se o energetickou strategii ČR?

4. Zajímáte se o problematiku územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí?

5. Věděli jste, že v případě kompletního posunutí limitů by hrozilo vysídlení cca 2 000 obyvatel Horního Jiřetína a Černic?

6. Byli byste ochotni se přestěhovat ze svého domova o několik kilometrů v případě nabídky adekvátní finanční náhrady?

7. Za jakou náhradu byste byli ochotni se přemístit?

8. Souhlasíte, aby v případném referendu hlasovali pouze obyvatelé dotčeného kraje?

9. Zajímáte se o životní prostředí?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Jakého jste pohlaví?

12. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký zdroj používáte k vytápění?

2. Víte, která společnost je dodavatelem tepla ve Vaší domácnosti?

3. Zajímáte se o energetickou strategii ČR?

4. Zajímáte se o problematiku územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí?

5. Věděli jste, že v případě kompletního posunutí limitů by hrozilo vysídlení cca 2 000 obyvatel Horního Jiřetína a Černic?

6. Byli byste ochotni se přestěhovat ze svého domova o několik kilometrů v případě nabídky adekvátní finanční náhrady?

7. Za jakou náhradu byste byli ochotni se přemístit?

8. Souhlasíte, aby v případném referendu hlasovali pouze obyvatelé dotčeného kraje?

9. Zajímáte se o životní prostředí?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Jakého jste pohlaví?

12. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hamzová, K.Těžba uhlí v ČR (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://tezba-uhli-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.