Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sára Balounová
Šetření:24. 03. 2013 - 25. 03. 2013
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:97 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

prosím o vyplnění rychlého dotazníku, který použiji ve své odborné práci, děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4367,19 %67,19 %  
Muž2132,81 %32,81 %  

Graf

2. Jaká jste věková skupina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-254062,5 %62,5 %  
35-501015,63 %15,63 %  
26-351015,63 %15,63 %  
51 a více46,25 %6,25 %  

Graf

3. Znáte výrobky společnosti The Coca-Cola company?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6296,88 %96,88 %  
Ne23,13 %3,13 %  

Graf

4. Jak často kupujete výrobky značky Coca-Cola?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas (týdně)4164,06 %64,06 %  
nekupuji vůbec1726,56 %26,56 %  
Velmi často (denně)69,38 %9,38 %  

Graf

5. Proč kupujete výrobky společnosti The Coca-Cola company?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chutnají mi4773,44 %73,44 %  
Nekupuji1726,56 %26,56 %  

Graf

6. Nápoj Coca-Cola LIGHT je určen spíše pro ženy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím3960,94 %60,94 %  
Souhlasím2539,06 %39,06 %  

Graf

7. Nápoj Coca-Cola ZERO je určen spíše pro muže.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím5078,13 %78,13 %  
Souhlasím1421,88 %21,88 %  

Graf

8. Který z těchto třech výrobků společnosti The Coca-Cola Company byste si vybrali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nestea3351,56 %51,56 %  
Fanta1625 %25 %  
Sprite1523,44 %23,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jak často kupujete výrobky značky Coca-Cola?

  • odpověď nekupuji vůbec:
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekupuji na otázku 5. Proč kupujete výrobky společnosti The Coca-Cola company?

5. Proč kupujete výrobky společnosti The Coca-Cola company?

  • odpověď Nekupuji:
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekupuji vůbec na otázku 4. Jak často kupujete výrobky značky Coca-Cola?

6. Nápoj Coca-Cola LIGHT je určen spíše pro ženy.

  • odpověď Souhlasím:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Souhlasím na otázku 7. Nápoj Coca-Cola ZERO je určen spíše pro muže.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Jaká jste věková skupina?

3. Znáte výrobky společnosti The Coca-Cola company?

4. Jak často kupujete výrobky značky Coca-Cola?

5. Proč kupujete výrobky společnosti The Coca-Cola company?

6. Nápoj Coca-Cola LIGHT je určen spíše pro ženy.

7. Nápoj Coca-Cola ZERO je určen spíše pro muže.

8. Který z těchto třech výrobků společnosti The Coca-Cola Company byste si vybrali?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Jaká jste věková skupina?

3. Znáte výrobky společnosti The Coca-Cola company?

4. Jak často kupujete výrobky značky Coca-Cola?

5. Proč kupujete výrobky společnosti The Coca-Cola company?

6. Nápoj Coca-Cola LIGHT je určen spíše pro ženy.

7. Nápoj Coca-Cola ZERO je určen spíše pro muže.

8. Který z těchto třech výrobků společnosti The Coca-Cola Company byste si vybrali?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Balounová, S.The Coca-Cola Company (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://the-coca-cola-company.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.