Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Turistické atraktivity Hradec Králové

Turistické atraktivity Hradec Králové

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Černatovičová
Šetření:28. 12. 2010 - 04. 01. 2011
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.06
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jaká atraktivita Vás nejvíce zajímá při návštěvě regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace výše uvedených možností 1237,5 %37,5 %  
architektonické památky928,13 %28,13 %  
přírodní památka515,63 %15,63 %  
kulturní zařízení412,5 %12,5 %  
atrakce města13,13 %3,13 %  
sakrální architektura13,13 %3,13 %  

Graf

2. Co byste od návštěvy HK očekávál/la?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poznání1959,38 %59,38 %  
zábavu618,75 %18,75 %  
rekreaci39,38 %9,38 %  
dobrodružství13,13 %3,13 %  
poznání, rekreaci, sport13,13 %3,13 %  
sportovní činnosti13,13 %3,13 %  
nákup13,13 %3,13 %  

Graf

3. Navštívil/a jste někdy nějakou památku ve městě Hradec Králové či okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1959,38 %59,38 %  
ne1340,63 %40,63 %  

Graf

4. Pokud ano, (pokud ne, pokračujte otázkou 6) označte, kterou/které konkrétně:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zoo-dvůr králové1368,42 %40,63 %  
Labská vodní elektrárna, Zoo-dvůr králové15,26 %3,13 %  
Čez Aréna-hokejový stadion15,26 %3,13 %  
Labská vodní elektrárna15,26 %3,13 %  
Všechny15,26 %3,13 %  
Galerie moderního umění15,26 %3,13 %  
Všechny kromě el. a akvária15,26 %3,13 %  

Graf

5. Jak se Vám návštěva líbila?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
líbila1157,89 %34,38 %  
velmi líbila842,11 %25 %  

Graf

6. Proč jste ještě v Hradci Králové nebyl/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nenapadlo mne to635,29 %18,75 %  
velká vzdálenost od mého bydliště317,65 %9,38 %  
kvůli časovému vytížení 211,76 %6,25 %  
nepřijde mi zajímavý/nezajímá mne 211,76 %6,25 %  
nevím15,88 %3,13 %  
V Hradci jsem byla, ovšem spíše za nákupy15,88 %3,13 %  
Byla jsem tu15,88 %3,13 %  
Byla, ale ne na památkách15,88 %3,13 %  

Graf

7. Jakou atraktivitu byste chtěl/la navštívit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Byla jsem všude. Jsem z HK

Cinskou Zed

Hokej

Katedrální kostel sv.Ducha, Bílá věž

Labskou vodní elektrárnu

Nejvíc zámek či hrad

obří akvarium

Obří akvárium

obří akvárium a bílou věž

Plovárnu Flošna, Státní vědeckou knihovnu, výlet lodí po Labi, biskupský palác, kostely na předměstích

zoo

8. Odkud byste čerpal/a informace o atraktivitách kdybyste se chystal/a do města HK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z internetu2990,63 %90,63 %  
od kamarád/ky39,38 %9,38 %  

Graf

9. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2681,25 %81,25 %  
muž618,75 %18,75 %  

Graf

10. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-252268,75 %68,75 %  
26-35721,88 %21,88 %  
36-5026,25 %6,25 %  
10-1513,13 %3,13 %  

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola1959,38 %59,38 %  
vysoká škola412,5 %12,5 %  
základní škola39,38 %9,38 %  
střední odborné učiliště39,38 %9,38 %  
vyšší škola39,38 %9,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Černatovičová, J.Turistické atraktivity Hradec Králové (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://ti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.