Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tisknete stále ještě své fotografie?

Tisknete stále ještě své fotografie?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Forman
Šetření:04. 10. 2014 - 11. 10. 2014
Počet respondentů:133
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.99
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen široké veřejnosti a ověřuje tvrzení, že lidé již své fotografie ukládají pouze online. Prosím o pár minut Vašeho času, které mi pomohou získat rozhled.

_____________________________________________

Vyhodnocení dotazníku bude veřejně přístupné a využitelné dle Vašeho uvážení.

Odpovědi respondentů

Zvolte právě jednu možnost, která nejlépe vyjadřuje Váš postoj.

1. Využívám mobilní aplikace jako Instagram, Bright Camera, Facebook apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, využívám pouze Facebook6246,62 %46,62 %  
Ne, tyto aplikace nevyužívám4533,83 %33,83 %  
Ano, využívám alespoň dvě z těchto tří aplikací2418,05 %18,05 %  
Ano, využívám pouze Instagram21,5 %1,5 %  

Graf

2. Pokud využíváte aplikaci Instagram, využíváte ji jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Instagram nevyužívám.10981,95 %81,95 %  
Nástroj pro sdílení fotografie, tuto aplikaci ale pro pořizování fotografií nepoužívám.2015,04 %15,04 %  
Nástroj pro sdílení fotografie, pomocí této aplikace také přímo fotografuji.43,01 %3,01 %  

Graf

V případě, že nevyužíváte služeb rezervačních portálů, označte prosím odpověd "Nevyužívám služeb rezervačních portálů"

3. Jaký máte názor na čtvercové fotografie, které aplikace jako Instagram apod. vytvářejí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Instagram apod. služby nevyužívám.9873,68 %73,68 %  
Ořezávání fotografie na čtvercový rozměr se mi nelíbí, fotografie uchovávám především v originálním rozměru.2418,05 %18,05 %  
Ořez fotografie Instagramem apod. je pro mě přínosný, fotky v tomto rozlišení také uchovávám.118,27 %8,27 %  

Graf

4. Vystavujete si pravidelně své fotografie doma či v jiném prostředí na zeď?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano vystavuji, ale pouze velmi zřídka.7052,63 %52,63 %  
Ne, nevystavuji.4130,83 %30,83 %  
Ano, pravidelně doplňuji/vyměnuji fotografie, které si vyvěšuji.2216,54 %16,54 %  

Graf

5. Vystavujete si fotografie, zveřejněné na Instagramu, Facebooku či jiných sítích, které jsou ve čtvercovém formátu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12190,98 %90,98 %  
Ano129,02 %9,02 %  

Graf

6. Pokud si své fotografie vystavujete ve čtvercovém formátu, jak snadno seženete potřebný formát rámu obrazu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevystavuji si tento typ fotografií.12593,98 %93,98 %  
Velmi snadno, dostupnost těchto rámů je šiřoká.64,51 %4,51 %  
Rám těchto rozměrů mám potíže sehnat.21,5 %1,5 %  

Graf

7. Podporuje Vaše mobilní zařízení NFC?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10377,44 %77,44 %  
Ano3022,56 %22,56 %  

Graf

8. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10578,95 %78,95 %  
Muž2821,05 %21,05 %  

Graf

9. Má věková kategorie je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-255944,7 %44,36 %  
25-404534,09 %33,83 %  
15-201410,61 %10,53 %  
40-55107,58 %7,52 %  
10-1521,52 %1,5 %  
55-11521,52 %1,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Využívám mobilní aplikace jako Instagram, Bright Camera, Facebook apod.

  • odpověď Ano, využívám alespoň dvě z těchto tří aplikací:
    • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nástroj pro sdílení fotografie, tuto aplikaci ale pro pořizování fotografií nepoužívám. na otázku 2. Pokud využíváte aplikaci Instagram, využíváte ji jako:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využívám mobilní aplikace jako Instagram, Bright Camera, Facebook apod.

2. Pokud využíváte aplikaci Instagram, využíváte ji jako:

3. Jaký máte názor na čtvercové fotografie, které aplikace jako Instagram apod. vytvářejí?

4. Vystavujete si pravidelně své fotografie doma či v jiném prostředí na zeď?

5. Vystavujete si fotografie, zveřejněné na Instagramu, Facebooku či jiných sítích, které jsou ve čtvercovém formátu?

6. Pokud si své fotografie vystavujete ve čtvercovém formátu, jak snadno seženete potřebný formát rámu obrazu?

7. Podporuje Vaše mobilní zařízení NFC?

8. Jsem

9. Má věková kategorie je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využívám mobilní aplikace jako Instagram, Bright Camera, Facebook apod.

2. Pokud využíváte aplikaci Instagram, využíváte ji jako:

3. Jaký máte názor na čtvercové fotografie, které aplikace jako Instagram apod. vytvářejí?

4. Vystavujete si pravidelně své fotografie doma či v jiném prostředí na zeď?

5. Vystavujete si fotografie, zveřejněné na Instagramu, Facebooku či jiných sítích, které jsou ve čtvercovém formátu?

6. Pokud si své fotografie vystavujete ve čtvercovém formátu, jak snadno seženete potřebný formát rámu obrazu?

7. Podporuje Vaše mobilní zařízení NFC?

8. Jsem

9. Má věková kategorie je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Forman, D.Tisknete stále ještě své fotografie? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://tisknete-fotky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.