Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > tolerance homosexuálů

tolerance homosexuálů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Jedličková
Šetření:16. 11. 2010 - 18. 11. 2010
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dotazník jsem vytvořila jako pomůcku pro seminární práci do školy na téma: "Jsou k homosexuálům tolerantnější mladší (do 30 let) nebo starší lidé (od 45)? ".

Odpovědi respondentů

1. Je podle Vás homosexualita normální (nepovažujete ji za nemoc)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano6558,56 %58,56 %  
spíše ano2219,82 %19,82 %  
spíše ne1513,51 %13,51 %  
určitě ne98,11 %8,11 %  

Graf

2. Vadí Vám, když na ulici vidíte homosexuální pár držící se za ruce / objímající se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě nevadí5550 %49,55 %  
spíše nevadí3330 %29,73 %  
spíše vadí1614,55 %14,41 %  
určitě vadí65,45 %5,41 %  

Graf

3. Souhlasíte s registrovaným partnerstvím ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano6559,63 %58,56 %  
spíše ano3229,36 %28,83 %  
spíše ne76,42 %6,31 %  
určitě ne54,59 %4,5 %  

Graf

4. Měl by podle Vás mít homosexuální pár právo na adopci dítěte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3834,55 %34,23 %  
spíše ne2926,36 %26,13 %  
určitě ano2220 %19,82 %  
určitě ne2119,09 %18,92 %  

Graf

5. Připadá Vám homosexualita přirozenější u mužů nebo u žen ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u žen6877,27 %61,26 %  
u mužů2022,73 %18,02 %  

Graf

6. Přitahovala Vás fyzicky někdy osoba stejného pohlaví ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7267,29 %64,86 %  
ano3532,71 %31,53 %  

Graf

7. Máte za sebou jakoukoliv intimní zkušenost s osobou stejného pohlaví ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7368,87 %65,77 %  
ano3331,13 %29,73 %  

Graf

8. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7870,91 %70,27 %  
muž3229,09 %28,83 %  

Graf

9. Jaká je Vaše sexuální orientace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
heterosexuál9485,45 %84,68 %  
bisexuál98,18 %8,11 %  
homosexuál76,36 %6,31 %  

Graf

10. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201816,36 %16,22 %  
191311,82 %11,71 %  
211210,91 %10,81 %  
231110 %9,91 %  
1887,27 %7,21 %  
2265,45 %5,41 %  
2465,45 %5,41 %  
2532,73 %2,7 %  
2632,73 %2,7 %  
2732,73 %2,7 %  
ostatní odpovědi 29
17
16
31
47
32
41
30
33
28
48
43
64
73
15
68
54
46
35
36
2724,55 %24,32 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.65
Minimum:18
Maximum:47
Variační rozpětí:29
Rozptyl:40.05
Směrodatná odchylka:6.33
Medián:21
Modus:20

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou6155,45 %54,95 %  
vysokoškolské3128,18 %27,93 %  
základní1513,64 %13,51 %  
střední bez maturity32,73 %2,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Souhlasíte s registrovaným partnerstvím ?

  • odpověď určitě ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 4. Měl by podle Vás mít homosexuální pár právo na adopci dítěte ?

10. Jaký je Váš věk?

  • odpověď ( 15 - 19 >:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

  • odpověď střední s maturitou:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 19 - 21 > na otázku 10. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je podle Vás homosexualita normální (nepovažujete ji za nemoc)?

2. Vadí Vám, když na ulici vidíte homosexuální pár držící se za ruce / objímající se?

3. Souhlasíte s registrovaným partnerstvím ?

4. Měl by podle Vás mít homosexuální pár právo na adopci dítěte ?

5. Připadá Vám homosexualita přirozenější u mužů nebo u žen ?

6. Přitahovala Vás fyzicky někdy osoba stejného pohlaví ?

7. Máte za sebou jakoukoliv intimní zkušenost s osobou stejného pohlaví ?

8. Jste:

9. Jaká je Vaše sexuální orientace?

10. Jaký je Váš věk?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je podle Vás homosexualita normální (nepovažujete ji za nemoc)?

2. Vadí Vám, když na ulici vidíte homosexuální pár držící se za ruce / objímající se?

3. Souhlasíte s registrovaným partnerstvím ?

4. Měl by podle Vás mít homosexuální pár právo na adopci dítěte ?

5. Připadá Vám homosexualita přirozenější u mužů nebo u žen ?

6. Přitahovala Vás fyzicky někdy osoba stejného pohlaví ?

7. Máte za sebou jakoukoliv intimní zkušenost s osobou stejného pohlaví ?

8. Jste:

9. Jaká je Vaše sexuální orientace?

10. Jaký je Váš věk?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jedličková, Š.tolerance homosexuálů (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://tolerance-homosexual.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.