Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Totalita vs. demokracie; žije se nám lépe? (nad 40 let)

Totalita vs. demokracie; žije se nám lépe? (nad 40 let)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Drhlíková
Šetření:09. 03. 2011 - 19. 03. 2011
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):24 / 24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění dotazníku, který má za úkol přiblížit pocity a nahlížení lidí na některé oblasti života před rokem 1989 a po něm. Je pro nás život v demokracii snadný a nebo nám chybí něco z doby minulé? Moc děkuji za Váš čas a ochotu si zavzpomínat... Eva Drhlíková

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že jste se měl/a lépe před rokem 1989 než dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2959,18 %59,18 %  
Ano1224,49 %24,49 %  
Nevím48,16 %8,16 %  
Nevidím rozdíl48,16 %8,16 %  

Graf

2. Bydlel/a jste před rokem 1989 podle Vašich představ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně1632,65 %32,65 %  
Ano1632,65 %32,65 %  
Ne1530,61 %30,61 %  
Nevím24,08 %4,08 %  

Graf

3. Bydlíte dnes podle Vašich představ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2040,82 %40,82 %  
Částečně1734,69 %34,69 %  
Ne1224,49 %24,49 %  

Graf

4. Byl/a jste spokojen/a s Vaším příjmem před rokem 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1530,61 %30,61 %  
Částečně1428,57 %28,57 %  
Ano1326,53 %26,53 %  
Nevím714,29 %14,29 %  

Graf

5. Byl/a jste spokojen/a po roce 1989 s Vašimi příjmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2346,94 %46,94 %  
Částečně1428,57 %28,57 %  
Ne1020,41 %20,41 %  
nevím24,08 %4,08 %  

Graf

6. Měl/a jste možnost před rokem 1989 studovat obor, který jste si přál/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2551,02 %51,02 %  
Ne1632,65 %32,65 %  
Částečně816,33 %16,33 %  

Graf

7. Rozšiřoval/a jste si před rokem 1989 vzdělání ze své vlastní vůle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2448,98 %48,98 %  
Ne1530,61 %30,61 %  
Částečně1020,41 %20,41 %  

Graf

8. Využil/a jste nabídky různých vzdělávacích institucí a rozšiřoval/a své vzdělání po roce 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2857,14 %57,14 %  
Ano2142,86 %42,86 %  

Graf

9. Myslíte si, že výchova dětí a mládeže před rokem 1989 vedla ke vzniku kvalitnějších osobností než je tomu dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2448,98 %48,98 %  
Ne1530,61 %30,61 %  
Nevidím rozdíl714,29 %14,29 %  
Nevím36,12 %6,12 %  

Graf

10. Myslíte si, že před rokem 1989 byly rodinné vztahy pevnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3367,35 %67,35 %  
Nevidím rozdíl816,33 %16,33 %  
Ne48,16 %8,16 %  
Nevím48,16 %8,16 %  

Graf

11. Udržujete nyní kontakty se svými blízkými a rodinou v podobné míře jako před rokem 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3265,31 %65,31 %  
Nevidím rozdíl816,33 %16,33 %  
Ne714,29 %14,29 %  
Nevím24,08 %4,08 %  

Graf

12. Myslíte si, že konformní očekávání společnosti od jedince (škola, svatba, rodina - dítě v časném věku) před rokem 1989 byla pro společnost výhodnější než je dnešní možnost volby a svoboda (fenomén singles, ženy rodí ve vyšším věku)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1938,78 %38,78 %  
Ne1836,73 %36,73 %  
Nevím918,37 %18,37 %  
Nevidím rozdíl36,12 %6,12 %  

Graf

13. Myslíte si, že po roce 1989 má významný vliv na rozvodovost i velká míra osobní svobody jednotlivce v rozhodování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2244,9 %44,9 %  
Částečně1938,78 %38,78 %  
Ne510,2 %10,2 %  
Nevím24,08 %4,08 %  
Nevidím rozdíl12,04 %2,04 %  

Graf

14. Myslíte si, že před rokem 1989 byl ze strany zaměstnavatele větší zájem o Vaše doškolování a doplňování vzdělání než po roce 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1938,78 %38,78 %  
Ano1632,65 %32,65 %  
Nevidím rozdíl1020,41 %20,41 %  
Nevím48,16 %8,16 %  

Graf

15. Myslíte si, že před rokem 1989 měl potenciální zaměstnavatel větší nároky na uchazeče o zaměstnání, co se týče jeho odbornosti, vzdělání, znalostí a dovedností, než po roce 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3265,31 %65,31 %  
Nevím1020,41 %20,41 %  
Nevidím rozdíl48,16 %8,16 %  
Ano36,12 %6,12 %  

Graf

16. Měl/a jste pocit větší stability v zaměstnání před rokem 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3265,31 %65,31 %  
Ne714,29 %14,29 %  
Nevidím rozdíl612,24 %12,24 %  
Nevím48,16 %8,16 %  

Graf

17. Je pro Vás důležitější možnost svobodné volby a výkonu povolání, ale též nejistota po roce 1989 nebo "jistota v zaměstnání" před rokem 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost svobodné volby po roce 19892551,02 %51,02 %  
Jistota v zaměstnání před rokem 19892142,86 %42,86 %  
Nevidím rozdíl24,08 %4,08 %  
Nevím12,04 %2,04 %  

Graf

18. Máte pocit, že před rokem 1989 jste měli více volného času než je tomu dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2244,9 %44,9 %  
Ne1224,49 %24,49 %  
Nevidím rozdíl1224,49 %24,49 %  
Nevím36,12 %6,12 %  

Graf

19. Myslíte si, že jste trávili více volného času provozováním Vašich koníčků a zájmů před rokem 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2448,98 %48,98 %  
Ne1224,49 %24,49 %  
Nevidím rozdíl1122,45 %22,45 %  
Nevím24,08 %4,08 %  

Graf

20. Jsou dnes Vaše koníčky a zájmy jiné než před rokem 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně2040,82 %40,82 %  
Ne1734,69 %34,69 %  
Ano1224,49 %24,49 %  

Graf

21. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3367,35 %67,35 %  
Muž1632,65 %32,65 %  

Graf

22. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40 - 50 let 3469,39 %69,39 %  
61 - 70 let714,29 %14,29 %  
51 - 60 let714,29 %14,29 %  
nad 70 let12,04 %2,04 %  

Graf

23. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou2142,86 %42,86 %  
Vysokoškolské (Bc.)816,33 %16,33 %  
Vysokoškolské (Ing./Mgr.)816,33 %16,33 %  
SOU/výuční list612,24 %12,24 %  
Vyšší odborné (Dis.)36,12 %6,12 %  
Základní škola24,08 %4,08 %  
Doktorandské (PhD.)12,04 %2,04 %  

Graf

24. Váš obor

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Administrativa a organizace816,33 %16,33 %  
Logistika a doprava48,16 %8,16 %  
Lidské zdroje a personalistika48,16 %8,16 %  
Školství48,16 %8,16 %  
Stavebnictví a řemesla48,16 %8,16 %  
Management a vedení36,12 %6,12 %  
Obchod a prodej36,12 %6,12 %  
Ostatní36,12 %6,12 %  
Zákaznický servis a služby36,12 %6,12 %  
Údržba a opravy36,12 %6,12 %  
Výroba a provoz36,12 %6,12 %  
Státní správa24,08 %4,08 %  
IT/vývoj softwaru12,04 %2,04 %  
Právo12,04 %2,04 %  
Bankovnictví a finance12,04 %2,04 %  
Marketing a produktový management12,04 %2,04 %  
Technické profese12,04 %2,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Drhlíková, E.Totalita vs. demokracie; žije se nám lépe? (nad 40 let) (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://totalita-vs-demokracie-zije.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.