Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tradice a zvyky v Praze a středních Čechách

Tradice a zvyky v Praze a středních Čechách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniela Skálová
Šetření:02. 04. 2016 - 17. 04. 2016
Počet respondentů:91
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

cílem dotazníku je zjistit, jaký mají lidé v Praze a ve středních Čechách pohled na české tradice a zvyky, jaké tradice a zvyky se v těchto lokalitách dodržují v závislosti na pohlaví, věku či náboženském přesvědčení.

Dotazník je anonymní a bude použit jako výstup v praktické části absolventské práce s názvem „Tradice a zvyky v minulosti a současnosti se zaměřením na Prahu a střední Čechy“.

Předem děkuji za Váš čas.

Skálová Daniela, studentka 3. ročníku VOŠIS v Praze

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6470,33 %70,33 %  
muž2729,67 %29,67 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 26 let5459,34 %59,34 %  
27 - 38 let1819,78 %19,78 %  
39 – 49 let77,69 %7,69 %  
50 - 62 let66,59 %6,59 %  
0 - 14 let33,3 %3,3 %  
63 let a více33,3 %3,3 %  

Graf

3. Vyznání, ke kterému se hlásíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné7178,02 %78,02 %  
křesťanství1516,48 %16,48 %  
nechci odpovědět11,1 %1,1 %  
pohan11,1 %1,1 %  
Římsko-katolické církví.11,1 %1,1 %  
nevím, něco mezi "žádné" a "mix" "vlastní"11,1 %1,1 %  
pustý materialista11,1 %1,1 %  

Graf

4. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha - narodil/a jsem se zde5054,95 %54,95 %  
Praha - nenarodil/a jsem se zde1314,29 %14,29 %  
Středočeský kraj – narodil/a jsem se zde1112,09 %12,09 %  
Středočeský kraj – nenarodil/a jsem se zde88,79 %8,79 %  
Jiný kraj v ČR – narodil/a jsem se v jiném kraji než v Praze a středních Čechách77,69 %7,69 %  
nechci odpovědět22,2 %2,2 %  

Graf

5. Co si představujete pod pojmem tradice?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aktivita, jež se opakuje v nějakém časovém intervalu, jejíž původní smysl dávno zanikl

Cokoliv co symbolizuje danou lokalitu a dědí se z generace na generaci...tradiční pokrmy, kroje, zvyky...

činnost či událost opakovaná pravidelně, většinou kulturní povahy.

dlouho dodržované zvyky

Dodržování nějakých zvyklostí

Dodržování různých zvyků našich předků, které udržují naši národní kulturu.

dodržování starých zvyků

Dodržování starých zvyků a předávání jich z generace na generaci.

Dodržování určitých zvyklostí

dodržování vánočních a velikonočních tradic

historie

Hodnota předávájící se z generaci na generaci. Něco co poutá jedince k jeho vlasti a pomáhá mu definovat jeko původ a osobnost. Něco, co se ať aktivně či pasivně udržuje a uchovává pro další generace.

Kulturni aspekt, ktery je pro dany kontext autenticky

kulturní dědictví daného kraje

kulturní zvyk

kulturní zvyky určité skupiny obyvatel

Lety dodrzovana zvyklost.

mezi generacemi se předávají zvyklosti, určitá poznání, rituály

milé a příjemné zpestření, každoroční jistota

národní kulturní dědictví

něco co dělali již naši předkové

Neco co se je v danne lokalitě zvykem uz delší dobu.

něco co se opakuje už dlouhou dobu, nikdo neví už pořádně proč, ale je to jistota ke které se mohou lidé upnout a díky ní se cítit že patří k nějaké skupině/společnosti

Něco klasického.

Něco starého, ověřeného časem

Něco zatuchlého a starého

Něco, co se po několik generací opakuje.

Něco, co se předává z generace na generaci a tvoří tak specifikum daně lokality.

něco, co se udržuje po generace

něco, co se udržuje v rodině nebo komunitě přes generace

Nejčastěji bizarní činnost, která se provádí tak dlouho, že se lidé její bizarnosti přestali podivovat.

nevím

Obecně zakořeněná zvyklost typická pro danou oblast

opakovane ritualy

opakování zvyků po předcích

Opakovaný a jedinečný zvyk

Opakujici se jev na dany termin

Opakující se zvyky

Peo mě asi nic

Pod pojmem tradice si představuji vánoční a velikonoční svátky.

pravidelně opakující se zvyk s historickou tradicí

předání obyčejů z generace na generaci

předávání zvyků z generace na generaci

přetrvávající , převážně symbolické zvyklosti, které mají kulturní a společenský přínos

Soubor činností přijaté společností, které se vztahují k určité události a pravidelně se opakují.

Soubor zvyků které se dodrují po staletí

To co se předává z generace na generaci, učí nás jak být součastí nějaké kultury a společnosti, souvísí s ročním obdobím apod.

to, co je pravidelně dodržováno po mnoho let

Tradice

Tradice je neco, co se dodrzuje jiz radu desitek i sta let - je to napr.pravidelne se Opakujici se udalost nebo jednotliva cinnost z dlouhodobeho hlediska

Tradice nás stmelují.

tradiční zvyky spojené s křesťanskými evtl. pohanskými svátky

Udržování tradičních hodnot našich předků

Umění, které přechází z generace na generaci

určitý souhrn činností, které se opakují v pravidelných intervalech

Ústní předávání z generace na generaci

Uz je to x desitky let

Vánoce, velikonoce, ... To, co se dodržovalo ve starých dobách a přeneslo se to do dnes. Například kroje, tance, zpěv, ..

Vše krásné

zažitá činnost, kterou lidi stále vykonávají

Zkušenost, která přechází z generace na generaci

Zkušenost, která přechází z generace na generaci

Znalosti, kulturní zvyky které se předávají od generaci ke generaci

zvyk

Zvyk

Zvyk který se dodržuje po předcích už XX let a je typický pro danou za mi či region. ..

Zvyk, který se dodržuje po generace. Může být odlišný rodina od rodiny.

zvyk, který se drží několik let

Zvyk, který se každý rok opakuje a váže se k nějaké významné události nebo pověře.

zvyk, který se váže ke konkrétnímu dnu/události

Zvyk, něco co se dodržuje v rodině či ve společnosti

Zvyk, něco co se dodržuje ve společnosti nebo v rodině

zvyklost dané země

Zvyklost spojená s historií

zvyklost určité kultury

Zvyky

zvyky

zvyky

Zvyky které se po staletí opakují

Zvyky opakované v souvislosti se svátky.

zvyky předávané v dané společnosti, z generace na generaci

Zvyky v dané oblasti

Zvyky, které by se měly dodržovat a předávat z generace na generaci.

zvyky, které nám předávají rodiče, kultura kde bydlíme

Zvyky, které se dodržují o svátcích už po dlouhou dobu.

zvyky, které se předávají z generace na generaci

Zvyky, které se přenáší z rodičů na děti.Můžou to být tradice jakékoliv.

Zvyky, události na než je člověk zvyklý a snaží se je dodržovat.

že je zvykem něco opakovaně dělat např. v určitý den

6. Má podle Vás význam dodržovat tradice a zvyky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7076,92 %76,92 %  
nevím1819,78 %19,78 %  
ne33,3 %3,3 %  

Graf

7. Dodržujete tradice a zvyky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7986,81 %86,81 %  
ne1213,19 %13,19 %  

Graf

8. Z jakého důvodu dodržujete tradice a zvyky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám je rád/a, baví mě to5863,74 %63,74 %  
rodiče, výchova4549,45 %49,45 %  
nedodržuji tradice a zvyky99,89 %9,89 %  
víra, náboženství66,59 %6,59 %  
přihlášení se ke svým korenum11,1 %1,1 %  
Jak které tradice11,1 %1,1 %  
Obsedantně kompulzivní porucha11,1 %1,1 %  
Dodrzuji, ale ne uplne11,1 %1,1 %  
jak které11,1 %1,1 %  
Nebudeme-li je dodrzovat, zaniknou.11,1 %1,1 %  

Graf

9. Během kterých svátků dodržujete tradice a zvyky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vánoce8391,21 %91,21 %  
Velikonoce6874,73 %74,73 %  
Mikuláš6065,93 %65,93 %  
Advent5863,74 %63,74 %  
Nový rok5863,74 %63,74 %  
Dušičky5358,24 %58,24 %  
Pálení čarodějnic3538,46 %38,46 %  
Barborky1920,88 %20,88 %  
Poutě1617,58 %17,58 %  
Tři králové1213,19 %13,19 %  
Masopust88,79 %8,79 %  
Žádné55,49 %5,49 %  
líbání na 1.máje11,1 %1,1 %  
To co jste vypsala mi připadá spíš jako svátky, než jako tradice. Tradice jsou spíš konkrétní činnosti prováděnné v tyto svátky.11,1 %1,1 %  
Staročeské máje11,1 %1,1 %  
MDŽ, 1. máj11,1 %1,1 %  
1. máj 11,1 %1,1 %  
Halloween11,1 %1,1 %  
1. Máj polibek po třešní 11,1 %1,1 %  
Máje11,1 %1,1 %  

Graf

10. Kterou tradici nebo který zvyk máte nejraději a proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1.máj

Advent

Advent, sejdeme se a vyrábíme věnce, pečeme společně cukroví a hlavně jsou lidé v té době na sebe hodnější.

Adventní období

Dušičky, vzpomínka na zemřelé

Dušičky, vzpomínka na zemřelé

Dušičky. Mám ráda atmosféru hřbitovů, o dusickach obzvlášť. A pak taky celý Štědrý den se snazim dodržovat tradice naší rodiny, pripominaji mi dětství.

Dušičky. Nejraději chodím na hřbitov zapálit svíčku v noci. Je nádherné vidět, jak celý hřbitov oslňuje záře svíček.

Máje, protože to je zábava

Nejraději mám Vánoce, protože se sejdeme celá rodina.

Nejraději mám všechny zvyky ohledně Vánoc (večeře, stromeček, nadělování dárků). Celá rodina je pohromadě, vládne klid a vánoční atmosféra. I kdybych žila v cizině, stromeček bych si nikdy neodpustila.

Nevim

Obdarovávání k narozeninám či k svátku - mohu udělat někomu radost a on zase mně

Paleni carodejnic. Protoze se u ohne setkam s prateli, spoluzaky a znamymi, ktere zpravidla cely rok nevidim.

Paleni carodennic - diky rocnimu obdobi, je to nejmene vlezly zvyk, nepremeneny v potreby lidi nakupovat zbytecnosti viz. Velikonoce, mikulas. Novy rok, Vanoce

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic. Sejdu se vždy s přáteli, které mám ráda.

pálení ohňů na "čarodějnice"

pomlazka

pouštění svíček ve skořápkách na Vánoce, připomíná mi to časy strávené s rodinou.

Pravidelný sex, páč je super - upřímně, dost blbá otázka

Příchod Dědy Mráze - Deduška Maroz jolku nám privjoz uže jolky nět čto privez nam děd

Silvestr

Silvestrovskou oslavu, protože rád piji

Staročeské Máje - veselice (tanec, hudba a jaro)

Štědrovečerní večeři

Štědry den. Doma vládne pohoda a mír. Sejdeme se celá rodina.

Vánoc, když se sejde rodina pohromadě

Vánoce

Vánoce

Vánoce

Vánoce

vánoce

Vánoce

vánoce

Vánoce - atmosféra

Vánoce - atmosféra, rodina....

Vanoce - cas s rodinou, hezka atmosfera

Vánoce - čas klidu, pokoje, žádný stres

Vánoce - dárky

vánoce - kvůli dětem

Vánoce - nejkrásnější svátky roku

Vanoce - rodinna pohoda

Vánoce - sejde se celá rodina

Vánoce-ten poklid a tu vůni cukroví, dávání dárků

Vánoce, 1. Máj

Vánoce, mám tyto svátky spojené s krásným dětstvím.

Vánoce, protože se všichni z rodiny sejdeme.

vánoce, rodina pohromadě, výzdoba

Vánoce, rodinné svátky

Vánoce, setkání s rodinou

Vánoce. .. všichni jsme pospolu a nejsou hádky :D

Vánoce. Doba, kdy je možné potkat přátele z dob minulých, kteří jsou jinak roztroušeni po půlce evropy.

Vánoce. Chvíle ztrávené s rodinou.

Vánoce. Protože všechno zdobím, všechno voní a hlavně se setkáváme s celou rodinou

Vánoce.. Sejde se celá rodina a je takový ten klid :)

velikonoce - chození po koledě s kamarády - užije se legrace (bez alkoholu!)

Velikonoce, prichod jara

velikonoce, pro mě spojeno s příchodem jara

Velikonoce, přijdou mi nejhezčí.

Velikonoce,dušičky,poutě.

Všechny spojené s Vánocemi a s navozením vánoční atmosféry. Například pouštění lodiček z vlašských ořechů mě moc baví, ráda s napětím pozoruji náš předpokláaný osud.

11. Kterou tradici nebo který zvyk nemáte rádi a proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

Barvení vajíček a pomlázka. Barevný ruce ještě týden a zadek taky :D

dusicky

Dušičky nemam rada. Své ztracené blízké navštěvují během roku.

Masopust, bez masa se nedá snad ani žít

Masopust, nerada vymýšlím a převlékám se do masek

Mikuláše, protože mi přijde, že se scvrknul na masky a dostávají čokolády bez toho aby kdokoliv tušil, proč se to dělá.

na Velikonoce chození "mrskat"... proč? Protože jsem žena

Nejmin mám ráda Mikuláše. .jako mala jsem se strašně bála čertů

nemám ráda svátek Velikonoce a zvyky s tím spojené

neni takový

Nesnáším jakékoliv koledování.

O žádné se nedá říct, že jí nemám rád. Každá má něco do sebe, i když jí třeba nedodržuju...

ohňostroje na Silvestra i jindy (je-li to vůbec tradice)

Pomlázka

poutě, tak jak je známe dnes (kolotoče, hluk, peníze)

sádky s kapry o Vánocích - je mi jich líto a hnusí se mi to

Tri krale. Vadi mi vydirani organizaci, ktere prevlecene deti posilaji do ulic "zebrat".

Tři králové

Vanoce

Vánoce - dárky

Vanoce - kazdy rok jiz v rijnu zacinaji obchodni domy podvddome v lidech vyvolavat potrebu nakupovat darky. Je to cim dal vice marketingovy svatek, lidi sileji,spechaji, vsude jd stres Velikonoce - jsou spis pro verici, pro mne jdiu blizsi mistni ritualy, oslavy na vitani jara. Doms zasazuji travu, barvim vejce jen kvuli detem.

Vánoce - spousta stresu s přípravou, dárky na poslední chvíli, nervózní rodiče...

Vánoce, protože je třeba shánět dárky a všude jsou fronty a lidé jsou nevrlí a agresivní.

Vanoce, ztraci kouzlo. Jsou komercnim svatkem.

Vánoce,protože jsem něl s tím již v mojím životě několik danných bolestí.

Velikonece - šupání

Velikonoce

Velikonoce

velikonoce

Velikonoce

Velikonoce - obtěžující koledníci

Velikonoce - přijde mi ponižující mlácení pomlázkou, i když symbolické

Velikonoce - přijde mi, že jsou o něčem jiném než mají být

Velikonoce - zbytečné

Velikonoce, kluci se těšili jak nás zmlátí.

Velikonoce, protože jsem žena :)

Velikonoce.

Velikonoce...ztratily původní význam

Velikonoční pomlázku, kterou muži nekonají pomlázkou z mladého proutí, ale vařečkou, bužírkou, několik let starou pomlázkou apod., která ženu rozhodně neomladí. Naštěstí ne masová záležitost, ale i tak příliš častá.

Velikonoční pomlázku, v dnešní době už jde jen o to zmrskat holky a opít se.

Většinu velikonočních tradic, protože celkově Velikonoce moc nemusím.

Vsechny náboženské svátky

všechny mám ráda

Všechny náboženské, protože nenávidím náboženství

Vysílání SSa (amíckých) pohádek, neb je to odpornost

žádné

žádnou

12. Které Vánoční zvyky dodržujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pečení cukroví7582,42 %82,42 %  
Setkání celé rodiny u stolu6975,82 %75,82 %  
Použití jmelí jako dekorace6369,23 %69,23 %  
Vytvoření / zakoupení adventního věnce5358,24 %58,24 %  
Šupina z kapra pod talíř4347,25 %47,25 %  
Stavění betlémů4043,96 %43,96 %  
Zpívání koled u stromečku3134,07 %34,07 %  
Rozkrajování jablíčka3032,97 %32,97 %  
Půst během Štědrého dne2426,37 %26,37 %  
Návštěva vánoční mše v kostele1920,88 %20,88 %  
Pouštění lodiček ze skořápek z vlašských ořechů1516,48 %16,48 %  
Příprava talíře navíc pro nečekaného hosta1415,38 %15,38 %  
Předpovídání budoucnosti litím olova55,49 %5,49 %  
žádné22,2 %2,2 %  
šupina patří do peněženky ;-); nevstáváme od stolu během večeře11,1 %1,1 %  
další11,1 %1,1 %  
peníze pod talíř11,1 %1,1 %  
Vanocich misto mse chodime rozsvit svicku na hrbitov pribuznyn a kamaradum.11,1 %1,1 %  
házení střevícem11,1 %1,1 %  
večeře - bramborový salát11,1 %1,1 %  
peníze pod ubrus, tradiční pokrmy (kapr, salát, polévka)11,1 %1,1 %  
neslavim vanoce11,1 %1,1 %  
házení střevícem, nevstávání od štědrovečerní večeře11,1 %1,1 %  
Dárečky které nám doporučila reklama11,1 %1,1 %  

Graf

13. Při jakých příležitostech vaříte tradiční jídla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Štědrý den7279,12 %79,12 %  
Velikonoce5358,24 %58,24 %  
Nový rok4953,85 %53,85 %  
Boží hod3538,46 %38,46 %  
Nevařím tradiční jídla při těchto příležitostech1314,29 %14,29 %  
Posvícení, poutě99,89 %9,89 %  
Masopust44,4 %4,4 %  
Jím,co mi dům dá.11,1 %1,1 %  
nevařím vůbec11,1 %1,1 %  
sv. Martin, Zelený čtvrtek11,1 %1,1 %  
Vaří matka (Štědrý den, Boží hod, Nový rok, Velikonoce).11,1 %1,1 %  

Graf

14. Znáte nějakou tradici nebo zvyk, které se dnes již nedodržují? Pokud ano – uveďte příklad.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neznám7481,32 %81,32 %  
přástky11,1 %1,1 %  
pouštění Morany po vodě napriklad11,1 %1,1 %  
kout pro šestinedělku11,1 %1,1 %  
znát a vzpomenout si není totéž11,1 %1,1 %  
Louceni se zimou - hazeni moreny do reky, maje a staveni majky11,1 %1,1 %  
nědělní mše (alespoň ve větších městech)11,1 %1,1 %  
Různé čárodějnictví vůbec neuznávám.11,1 %1,1 %  
u nás vynášení morany, ale v některých částech státu se omnovuje11,1 %1,1 %  
chození Barborek, je jen vyjímečně11,1 %1,1 %  
Defenestrace11,1 %1,1 %  
házení botou přes práh na Nový rok11,1 %1,1 %  
házení střevícem 11,1 %1,1 %  
Myslím, že už se tolik nedodržují půsty, nechodí se do kostela (ale to je spojeno obecně s bezbožností v ČR) 11,1 %1,1 %  
Právo první noci! Škoda!11,1 %1,1 %  
Hromnice11,1 %1,1 %  
házení bačkorou na vánoce, polívání vodou na Boží hod11,1 %1,1 %  
Ambrož11,1 %1,1 %  

Graf

15. Proč si myslíte, že se dnes již některé tradice a zvyky nedodržují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Změna způsobu života7076,92 %76,92 %  
Nezájem o udržování zvyků a tradic5964,84 %64,84 %  
Finanční důvody66,59 %6,59 %  
Politická situace55,49 %5,49 %  
odklon od náboženství11,1 %1,1 %  
uspechana doba11,1 %1,1 %  
S mojeho náboženského přesvěčení.11,1 %1,1 %  
málo volného čas11,1 %1,1 %  
Uspěchaná doba, lidé nemají čas.11,1 %1,1 %  
lidé stále spěchají11,1 %1,1 %  

Graf

16. Víte, co je typické pro lidový zvyk, který je spojený se sv. Ambrožem? Pokud ano - uveďte stručně co.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8593,41 %93,41 %  
možná11,1 %1,1 %  
děti se sešly za soumraku u kostela a zacali pokrikovat na muže převlečeneho za Ambrože (špičatá čepice, závoj přes obličej, pytlík se sladkostmi a koště omotané papirem), který je začal honit a trousil sladkosti. dítě které sladkost sebralo, se Ambrož pokusil chytit.11,1 %1,1 %  
Ambrož rozhazuje sladkosti, ale děti, které si je vezmou, vyplatí holí nebo koštětem.11,1 %1,1 %  
Žehná se psům a kočkám je jejicho hránce11,1 %1,1 %  
V den svátku se zjevoval u kostela a honil děti. ..snažil se je chytit. ..11,1 %1,1 %  
obíhání kostela, sladkosti11,1 %1,1 %  

Graf

17. Myslíte si, že tradice a zvyky v dnešní době ztrácejí smysl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě neztrácí smysl4751,65 %51,65 %  
spíše neztrácí smysl1718,68 %18,68 %  
spíše ztrácí smysl1617,58 %17,58 %  
nevím77,69 %7,69 %  
určitě ztrácí smysl44,4 %4,4 %  

Graf

18. Odkud znáte většinu tradic a zvyků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
díky rodině - rodiče, prarodiče ...8291,11 %90,11 %  
ze školky, ze školy, ze zaměstnání2831,11 %30,77 %  
ze svého okolí - přátelé, přítel/přítelkyně ...2527,78 %27,47 %  
z médií1617,78 %17,58 %  
knihy11,11 %1,1 %  
Z knih11,11 %1,1 %  
S klášterního života od řeholníkům.11,11 %1,1 %  
Z církve11,11 %1,1 %  

Graf

19. Účastníte se společenských akcí v ČR, jako je např. masopust, pálení čarodějnic, poutě a podobně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano - jako divák4047,06 %43,96 %  
Ne3440 %37,36 %  
Ano - jako účastník1416,47 %15,38 %  

Graf

20. Máte Vy nebo Vaše rodina nějakou svou tradici nebo zvyk? Pokud ano – uveďte příklad.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemám/nemáme vlastní tradici ani zvyk7280 %79,12 %  
chodíme na Boží hod s celou rodinou na procházku po staré Praze11,11 %1,1 %  
1. leden Setkání celé rodiny u oběda11,11 %1,1 %  
Chození k Jezulátku11,11 %1,1 %  
O Vanocich chodime na hrbitov11,11 %1,1 %  
Poděkovat Ježíškovi do svetliku.11,11 %1,1 %  
návštěvy rodiny v přesné dny po Vánocích, dopisy dětí Ježíškovi, sledování pohádek...11,11 %1,1 %  
specifická kombinace česko-slvenských jídel o Vánocích11,11 %1,1 %  
na nový rok nevěšet prádlo11,11 %1,1 %  
Na Štědrý den jdeme na procházku.11,11 %1,1 %  
Hlavně slavení Velikonoc.11,11 %1,1 %  
Pohádat se před slavnostní večeří11,11 %1,1 %  
Půlka vánočních dárků je pod stromeček nadělena až ráno.11,11 %1,1 %  
něco by se našlo...11,11 %1,1 %  
Posunuli jsme svatomartinskou husu na 26. 11., kdy má narozeniny dcera.11,11 %1,1 %  
Až přijdou slimáci tak budem mít ramadán11,11 %1,1 %  
přesné seskupení rodin přes Vánoce, tradiční novoroční pochod11,11 %1,1 %  
První letní den se cela rodina sejde venku u oběda a pak se to dodržuje cele léto11,11 %1,1 %  
K narození dítěte se dává matce šperk, který dítě dostane k osmnáctinám11,11 %1,1 %  

Graf

21. Navštěvujete nějaké místo v ČR, kde jsou tradice a zvyklosti prezentovány? Pokud ano, uveďte název, případně lokalitu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7077,78 %76,92 %  
Musaion v Praze, Skanzen Přerov nad Labem11,11 %1,1 %  
Např. Masopust v Praze na Zizkove. 11,11 %1,1 %  
Železný brod - Pouť11,11 %1,1 %  
různá místa za účelem pálení ohně 11,11 %1,1 %  
Krkokoše11,11 %1,1 %  
Dubňany 11,11 %1,1 %  
vystava betlemu Karlstejn, polabske narodopisne muzeum a jine skanzeny v CR11,11 %1,1 %  
Nová Lhota11,11 %1,1 %  
Vysoké nad Jizerou, lyžecké závody po staru v dobových krojích11,11 %1,1 %  
pálení čarodějnic - severní čechy 11,11 %1,1 %  
Celá oblast Republiky.11,11 %1,1 %  
skanzen přerov nad labem11,11 %1,1 %  
Praha 1311,11 %1,1 %  
vesnice v okolí Rakovnicka, případně přimo Rakovník11,11 %1,1 %  
Slovácko, Chodsko11,11 %1,1 %  
Hlunsko - Veselý kopec11,11 %1,1 %  
Slezskoostravský hrad, Valašské muzeum v přírodě (Rožnov pod Radhoštěm)11,11 %1,1 %  
praha 1111,11 %1,1 %  
Rožnov pod Radhoštěm11,11 %1,1 %  
Přerov na Labem, Kouřim11,11 %1,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

 • odpověď 15 – 26 let:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středočeský kraj – narodil/a jsem se zde na otázku 4. Bydliště:

9. Během kterých svátků dodržujete tradice a zvyky?

 • odpověď Dušičky:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příprava talíře navíc pro nečekaného hosta na otázku 12. Které Vánoční zvyky dodržujete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pouštění lodiček ze skořápek z vlašských ořechů na otázku 12. Které Vánoční zvyky dodržujete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tři králové na otázku 9. Během kterých svátků dodržujete tradice a zvyky?

15. Proč si myslíte, že se dnes již některé tradice a zvyky nedodržují?

 • odpověď Nezájem o udržování zvyků a tradic:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha - nenarodil/a jsem se zde na otázku 4. Bydliště:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Vyznání, ke kterému se hlásíte:

4. Bydliště:

6. Má podle Vás význam dodržovat tradice a zvyky?

7. Dodržujete tradice a zvyky?

8. Z jakého důvodu dodržujete tradice a zvyky?

9. Během kterých svátků dodržujete tradice a zvyky?

12. Které Vánoční zvyky dodržujete?

13. Při jakých příležitostech vaříte tradiční jídla?

14. Znáte nějakou tradici nebo zvyk, které se dnes již nedodržují? Pokud ano – uveďte příklad.

15. Proč si myslíte, že se dnes již některé tradice a zvyky nedodržují?

16. Víte, co je typické pro lidový zvyk, který je spojený se sv. Ambrožem? Pokud ano - uveďte stručně co.

17. Myslíte si, že tradice a zvyky v dnešní době ztrácejí smysl?

18. Odkud znáte většinu tradic a zvyků?

19. Účastníte se společenských akcí v ČR, jako je např. masopust, pálení čarodějnic, poutě a podobně?

20. Máte Vy nebo Vaše rodina nějakou svou tradici nebo zvyk? Pokud ano – uveďte příklad.

21. Navštěvujete nějaké místo v ČR, kde jsou tradice a zvyklosti prezentovány? Pokud ano, uveďte název, případně lokalitu.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Vyznání, ke kterému se hlásíte:

4. Bydliště:

6. Má podle Vás význam dodržovat tradice a zvyky?

7. Dodržujete tradice a zvyky?

8. Z jakého důvodu dodržujete tradice a zvyky?

9. Během kterých svátků dodržujete tradice a zvyky?

12. Které Vánoční zvyky dodržujete?

13. Při jakých příležitostech vaříte tradiční jídla?

14. Znáte nějakou tradici nebo zvyk, které se dnes již nedodržují? Pokud ano – uveďte příklad.

15. Proč si myslíte, že se dnes již některé tradice a zvyky nedodržují?

16. Víte, co je typické pro lidový zvyk, který je spojený se sv. Ambrožem? Pokud ano - uveďte stručně co.

17. Myslíte si, že tradice a zvyky v dnešní době ztrácejí smysl?

18. Odkud znáte většinu tradic a zvyků?

19. Účastníte se společenských akcí v ČR, jako je např. masopust, pálení čarodějnic, poutě a podobně?

20. Máte Vy nebo Vaše rodina nějakou svou tradici nebo zvyk? Pokud ano – uveďte příklad.

21. Navštěvujete nějaké místo v ČR, kde jsou tradice a zvyklosti prezentovány? Pokud ano, uveďte název, případně lokalitu.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Skálová, D.Tradice a zvyky v Praze a středních Čechách (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://tradice-zvyky-praha-stred-ce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.