Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tradiční a současné pověsti

Tradiční a současné pověsti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Dobrovolná
Šetření:16. 03. 2015 - 15. 04. 2015
Počet respondentů:236
Počet otázek (max/průměr):8 / 1.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:67,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku pro účely mé disertační práce. V tomto dotazníku mi jde především o sběr tradičních a současných (contemporary/urban legends) démonologických pověstí z oblasti Plzeňska. V těchto pověstech/naracích by se tedy měla vyskytovat alespoň jedna nadpřirozená bytost či např. nějaká nevysvětlitelná událost.

Prosím, neopisujte doslovně pasáže z knih či internetu, jedná se mi o VAŠI konkrétní individuální znalost těchto pověstí a vyprávění z venkovského nebo městského prostředí. Žádná odpověď není chybná či správná, napište vlastními slovy (klidně hovorovou češtinou) pouze to, co jste např. někde četli/viděli/slyšeli (ať už v dávné či nedávné době) o démonických bytostech a démonologických pověstech. Čím podrobnější popis, tím lepší, ale stačí i obecně. Také pokud daný příběh/pověst dokážete spojit s konkrétními lokalitami (ulice, budova, náměstí, les, kostel, prostředek MHD...) v Plzni a jejím okolí (tzn. celý Plzeňský kraj a výjimečně i lehký přesah do okolí), tím lépe.

Z "tradičních" pověstí můžete znát např. postavu hejkala, čarodějnice, ďábla, čerta, škalníka, můry, divoženky apod. a ze "současných" třeba UFO, ducha (ten zasahuje i do "tradičních" p.), Krvavou Mary, Péráka apod.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: ze současných pověstí můžete vypisovat též příběhy, v nichž na první pohled nefiguruje nadpřirozená bytost, ale např. vrah či pervert. Jistě znáte plno současných pověstí např. z Černé sanitky (autor Petr Janeček) a z vyprávění, která mohou vypadat reálně, např. od Vašich známých či kolegů z práce.

Dotazník je anonymní.

Děkuji za Váš čas.

KD

Odpovědi respondentů

1. Znáte nějaké pověsti/fámy/příběhy z Plzeňského kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne → konec dotazníku, Spíše ne, ale pocházím z/žiju v Plzeňském kraji a znám obecně alespoň nějaké tradiční/současné pověsti, které mohou, ale nemusejí být zasazeny do tohoto kraje.otázka č. 2, Anootázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne20486,44 %86,44 %  
Ano208,47 %8,47 %  
Spíše ne, ale pocházím z/žiju v Plzeňském kraji a znám obecně alespoň nějaké tradiční/současné pověsti, které mohou, ale nemusejí být zasazeny do tohoto kraje.125,08 %5,08 %  

Graf

2. Které to jsou? Čím více pověstí a čím podrobnější, tím lépe.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Andělíček na katedrále sv.Bartoloměje Bílá paní O výstavně Nové Plzně

Andělíček, železná panna,...

barbucha přijde k náklaďáku a řekne, to se nepovedlo

Černá sanitka, Pérák (moje oblíbená), O Jakubu Krčínovi a smlouvě s ďáblem, Čachtická paní,

Dítě a had. Je to pověst ze Sušice. Kdy na kopci dítě šláplo na jedovatého hada. V tom se objevil anděl,který i s hadem zmizel. Dítě běželo domů a řeklo to rodičům a ty nechali na tom kopci vystavit kapli Anděla Strážce.

Hastrman ve mlyne

Jan Sladký Kozina

Litice (u Plzně) - hradní příkop - zjevující s bělouš v místě zakopaného pokladu a dále se traduje chodba, která snad měla vést někam k Radyni. Kladruby - původ názvu podle rubání klád - dřevorubci rubali klády v místě budoucího kláštera (biskup, který měl dle svatého příkazu vystavět klášter, od dřevorubců si půjčil sekyru a z useknutých větví zhotovil kříž - tím místo označil)

M. Belohlávek: Plzeňské pověsti a legendy

Nejsem z Plzeňska, ale zažila jsem v Plzni velice zajímavé zážitky při LARPu na upírské téma. Působivost mnohých míst a letmé zvěsti (např. andílek na kostelní mříži, bordel na hrázi) se propojily s dějem hry a prožitky zůstaly velmi hluboké.

nevím

nevybavím si konkrétní, ale možná bych nějakou poznal

o Lomikárovi a Kozině

o Plzeňské madoně, o dominikánském klášteře

O prstenu z Rabštejna nad Střelou a duchu Hubertovi. A taky o řediteli školy v přírodě Nuzerov.

o radousovi a o stare plzni,

O Radoušovi co žil na Radyni u Starého Plzence

o Radoušovi, o tom jak se začalo vařit pivo, o různých domech na náměstí, o velbloudovi, ...

O sv. Vojtěchovi - o tom, jak požehnal půdě či čemusi nad Horní Lukavicí, díky tomu je tam takový ďolík a tam je pořád voda. Podrobněji bohužel nevím. Pak o Radoušovi, ale tam jen vím, že byl, ale víc nic.

Pověst o kanovníkovi na plzeňském kostele na náměstí.

Pověst o Plzeňském andělíčkovi na katedrále sv. Bartolměje, který má lečivé schopnosti. Snad od dob nějakého kata, který se zde modlil, jelikož se nemohl učasnit vlastní svadby, když se zvedal andělíčka se dotknul předal mu svou kouzelnou moc a od té doby andělíček léčí, ty co se ho dotknou. Pak je také pověst o tom, že andělíček po dotknutí plní přání.

Pověst o Radoušovi, Pověst o městském znaku, Pověst o mnichovu pupíku, Pověst o andělíčkovi pro štěstí

pověsti o hradech (Cheb, Loket), pověsti vztahující se k nějakému území (Karlovy Vary, Krušné hory, Chodsko)

Pověz o skřítkovi který se nachází v bažinách za plzenskou přehradou tady na borech. Jedná se o skřítka který pomohl mladému páru schovat kešku :)

Radouš z Radyně a jeho špičaté uši. A aby o jeho špičatých uších nikdo nevěděl, tak se z cehu holičského vždy na ostřihání krále vylosoval jeden holič, který ho ostříhal a následně byl popraven, aby o špičatých uších nikomu neřekl. Pak nevím přesně, asi nějaká žena vylosovaného holiče krále přesvědčila. Prostě vymysleli, že ten holič bude držet tajemství a stal se tam jeho pravidelným holičem.

Radouš, Plzeňské podzemí, Kostel sv. Bartoloměje,

Řekl bych, že je nenulová pravděpodobnost, že alespoň jedna z pověstí, kterou znám, pochází z plzeňského kraje. Ale která konkrétně, to říct nemohu.

Slyšel jsem o úchylovovi, který se obnažoval a pokusil se znásilnit dívku nedaleko koleje Borská 51. Jinak jsem nic zvláštního nezaznamenal....

Úplně základní je cyklus pověstí o Radoušovi, ty se nevyskytují v žádném jiném kraji, jsou tedy specifikou plzeňska. Typicky plzeňské jsou také pověsti o templářích, jejichž komenda byla prvním domem zakládané Plzně, takzvaný dům Říhovský na náměstí, dnes už zbouraný, z něj vedly podzemní chody, jimiž se dalo plout na loďkách a byly tam zkamenělé pařezy dubů z původního pohanského háje. Zjevoval se tam rohatý netvor, patrně pohanské božstvo. Říhovaskému domu se původně říkalo Dubový dům. Přízemí podpíral začernalý dřevěný sloup, což byl prý zbytek obětního dubu. Strašidelné pověsti se váží ke kostelu Všech svatých; na hřbitově tam byla pohřbena dívka, která nemohla zetlít, po desítkách let, když rušili její hrob, našli tělo neporušené, jako by jen spala. Krásná hrobníkova dcera od kostela Všech svatých měla velké hudební nadání a otec šetřil všechny peníze, aby jí umožnil studium v Praze na konzervatoři. Jednou o prázdninách hrála v kostele na varhany čtverylky a její kamarádi se tak rozjařili, že začali v kostele tančit. Když byli v nejlepším, zaklepal hudebnici někdo na rameno. Ohlédla se - a spatřila, že za ní stojí kostlivec. Vykřikla hrůzou a omdlela. Když ji vzkřísili, zůstala na půl těla ochrnutá. S hudební kariérou se mohla rozloučit. V Čertových skalách u Radčic prý ďábel slíbil Žižkovi, že mu pomůže ovládnout Plzeň, když mu přinese jako oběť duši své jedinné dcery. Žižka to odmítl, a proto Plzeň nemohl nikdy pokořit. Po Radčických skalách také bloudí přízrak šíleného starce, který hledá svou ztracenou dceru. K jeho zažehnání byla postavena plzeňskými dominikány malá kaplička, ale pekelné síly se ukázaly být silnější, kus skály se zřítil a kapličku rozdrtil. No, a plzeňské náměstí je tak plné strašidel, že zaplní celou knížku. Myslím, že nějaká už o nich dokonce vyšla.

Znám jihočeské pověsti, nejvíce o Českých Budějovicích.

Žumbera a Šmorábus, Pověst o Radoušovi

3. Odkud tyto Vámi zmíněné pověsti/příběhy znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z literatury1546,88 %6,36 %  
Ze školy1237,5 %5,08 %  
Od rodinných příslušníků1031,25 %4,24 %  
Z internetu928,13 %3,81 %  
Od kamarádů721,88 %2,97 %  
Z televize412,5 %1,69 %  
Nevím412,5 %1,69 %  
Od někoho cizího412,5 %1,69 %  
od průvodců13,13 %0,42 %  
Z rádia13,13 %0,42 %  
Škola v přírodě13,13 %0,42 %  
Ze skauta13,13 %0,42 %  

Graf

4. Znáte nějaké "strašidelné" či hrůzu nahánějící lokality v Plzeňském kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 6, Nevímotázka č. 6, Anootázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1546,88 %6,36 %  
Nevím1031,25 %4,24 %  
Ne721,88 %2,97 %  

Graf

5. Prosím, vyjmenujte je a uveďte, z jakého důvodu Vám takto připadají:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Borský park, Jateční, les v noci

Hrad & zámek Horšovský Týn, hřbitovy, katakomby a sklepení

Je jich moc - lépe se podívat do mých knížek :-)

Kanalizace (mě osobně připadá strašidelná hlavně ta modernější, ale působivější je pochopitelně ta stará) Posprejované podchody Bývalý bordel Historické centrum po půlnoci Zrekonstruovaná hliněná pec kdesi za městem nasvícená svíčkama .. někdy kolem čtvrt ráno

katakomby

Les - objevuje se světlo, postavicka bez obličeje a nohou na harvanku mezi srbama a klasterem

Např. Borský park, když je tam ticho a klid, působí tajemně, to samý je Lobezský park. Každý zámek a hrad v pozdních hodinách a například i lesy v okolí.

Občas noční Borský park, kromě bezdomovců a jiných individuí je prostě místy ponurý a strašidelný...

radouš :)

Sklepení v Chanovickém zámku a jeho zámecké prostory. Váže se k nim událost z konce druhé světové války. Tehdejší majitel zámku Franz von Goldegg byl zastřelen přímo před zámeckým areálem. Údajně měl spolupracovat s fašisty, ale nikdo tuto spolupráci neprokázal. Každopádně za to zaplatil životem. Jinak byl u místních občanů velice oblíben.

Starý Plzenec- les na vrchu za Rotundou. Uvádí se, že les je velmi mysteriozním místem. Jsou zde staré nálezy kostela a dalších. Navíc se traduje, že zde byly ve středověku násilně zabity děti či zazděny (přesně si již nevybavuji). Krom toho zde údajně mělo přistát i UFO.

Strašnice - strašidelný dům Zřícenina Přimda

Škola v přírodě Nuzerov Okolí Žihle Právnická fakulta v Plzni Panasonic Plzeň

volby

6. Která pověst/historka Vám připadá jako nejvíce děsivá a proč? Možno uvést více pověstí/narací, přičemž tyto nemusejí být nutně zasazeny do oblasti Plzeňského kraje.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

.

1

Asi ta o zjevujícím se Hubertovi

Černá sanitka, protože představa, že vás někdo čapne a rozřeže na orgány mě celkem děsí.

Elizabeth Bathory

Jedna z nejděsivějších pověstí, kterou jse slyšela je pověst o Horním Hradě na Karlovarsku (možná proto, že jsem zde měla podobné zážitky), kde se před pár lety našla ráno mrtvola mladého kluka s rozbitou hlavou. Jednalo se o člověka, který hrad často navštěvoval a staral se o jeho okolí a samotný hrad, aby ho návštěvníci neničili a chovali se zde slušně. Nikdo nikdy nezjistil co se mu tenkrát stalo a jeho motorka na, které na hrad jezdil, se našla odstvená daleko od hradu. Od té doby lidé, kteří na hradě spí, nemohou usmut mají divné sny a neklidný spánek, jako by je někdo ze spaní neustále vyrušoval. Běhal spánku je také ruší kroky z vně hradu, pokud se snaží zjistit o koho se jedná nikdy nikoho nenajdou.

Jednoznačně události ze Starého Plzence

Momentálně mě nic děsivého nenapadá

Na hradišti Hurka nad Starým Plzencem byla v základech kostela nalezena dětská kostra jako "hlídač stavby". To dítě tam mělo být zazděno za živa. Ale ona to je asi skutečnost než historka, protože tento "zvyk" byl realitou na více hradech či jiných středověkých stavbách.

Návštěvy z vesmíru o kterých se píše v projektu záře (v podstatě věděcký projekt pro objasňování UFO). Dále pak různá zjevení duchů a podobně. Známá vyvolávala duchy a na konec se z toho zbláznila. Standardně u ní doma docházelo k neřízeným pohybům předmětů.

Nejvíc děsivé mi připadají historky, které dokonale odpovídají strašidelnosti místa a dá se snadno uvěřit jejich reálnému základu i současnému dopadu ... třeba v Sudetech obecně lze celkem snadno hluboce prožít děsivost bloudících duší násilníků (vrahů, gestapáků, krvežíznivých řezníků atp.)

neviem

nevím

nevím

nevím

nevím a zajímalo by mě to

Nevzpomenu si na konkrétní,ale děsí mě historky, které údajně prožili moji známí.

neznám konkrétní

O Katu na Plzeňsku

Plaské opatství

Postavicka, zažili jsme

Pověst o Radoušovi, protože je v povídce popsáno to tajemno a i to vyvolávání duchů, proměna člověka působí trochu děsivě.

povest z horniho slavkova...do hradebni zdi mistniho kostela byl zazden povoz s konmi, ale uz nevim, proc a pak ze stejne lokality - dum ve kterem zila pry carodejnice a ten po jejich chemickych pokusech vybouchl a na zdi zustalo dodnes znameni....

Pověsti o duších, které trpěly v hmotném těle a nenašly klid ani po smrti a straší v místech svého utrpení.

pověsti o vznášející se ruce na hradě v Chebu

Právě ta pověst o Radoušovi, říká se že byl ošklivý, měl uši jako netopýr a kly místo zubů. A jelikož chtěl potomka, tak si vždy našel ženu, ta mu porodila dite a to jelikož bylo vždy stejně ošklivé jako on, tak jej zabil a i manželku a takhle to prý udělal vícekrát. To pro mě jako malou holku bylo hrůzostrašné.

Snad ta "Jsi ráda, že jsi nerozsvítila"? Skoro žádné neznám.

Tato:

těžko vybrat jedinou

Vodník z kytice bojím se vlézt do rybníka :D

zbolení politici

7. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 301134,38 %4,66 %  
21 - 25928,13 %3,81 %  
36 - 40412,5 %1,69 %  
16 - 2026,25 %0,85 %  
61 - 6513,13 %0,42 %  
81 a více let13,13 %0,42 %  
31 - 3513,13 %0,42 %  
10 - 1513,13 %0,42 %  
71 - 7513,13 %0,42 %  
51 - 5513,13 %0,42 %  

Graf

8. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2062,5 %8,47 %  
Muž1237,5 %5,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte nějaké pověsti/fámy/příběhy z Plzeňského kraje?

3. Odkud tyto Vámi zmíněné pověsti/příběhy znáte?

4. Znáte nějaké "strašidelné" či hrůzu nahánějící lokality v Plzeňském kraji?

7. Kolik je Vám let?

8. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte nějaké pověsti/fámy/příběhy z Plzeňského kraje?

3. Odkud tyto Vámi zmíněné pověsti/příběhy znáte?

4. Znáte nějaké "strašidelné" či hrůzu nahánějící lokality v Plzeňském kraji?

7. Kolik je Vám let?

8. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dobrovolná, K.Tradiční a současné pověsti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://tradicni-a-soucasne-povesti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.