Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Koriko Tsunemara
Šetření:18. 01. 2020 - 01. 02. 2020
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění tohoto dotazníku na téma "Tradiční čínská medicína." Jeho cílem je zjistit, jaké je všeobecné povědomí o jejích metodách léčby, příp. její oblíbenost. 

 

Odpovědi respondentů

1. Uveďte prosím svůj věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pod 50 let1684,21 %84,21 %  
nad 50 let315,79 %15,79 %  

Graf

2. Slyšeli jste někdy o alternativních metodách léčby (pokud ano, o jakých)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tradiční čínská medicína (TČM)1789,47 %89,47 %  
Homeopatie1684,21 %84,21 %  
Ajurvéda1263,16 %63,16 %  
léčivé potraviny15,26 %5,26 %  
Ne15,26 %5,26 %  

Graf

3. Využili jste někdy TČM jako pacienti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1578,95 %78,95 %  
Ano421,05 %21,05 %  

Graf

Pokud jste TČM nikdy nevyužili, vyplňte prosím otázky č.4 - 7, pokud jste ji využili, pokračujte prosím k otázce č.8

4. Znáte principy TČM?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1161,11 %57,89 %  
Ano738,89 %36,84 %  

Graf

5. Znáte některé z následujících metod léčby?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Akupunktura, akupresura1593,75 %78,95 %  
Moxování, baňkování956,25 %47,37 %  
Shiatsu425 %21,05 %  
Ne16,25 %5,26 %  

Graf

6. Z jakého důvodu jste TČM nevyužili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebyl důvod746,67 %36,84 %  
Nedůvěřoval/a jsem jí640 %31,58 %  
Nevěděl/a jsem o ní213,33 %10,53 %  
funguje jen jako silné placebo, relax, bez víry neléčí16,67 %5,26 %  
Je to podvod a placebo16,67 %5,26 %  
Ne16,67 %5,26 %  
Je to sarlatanstvi.16,67 %5,26 %  

Graf

7. Pokud by Vám byla nabídnuta možnost vyzkoušet metody TČM, využili byste ji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne637,5 %31,58 %  
Nevím531,25 %26,32 %  
Ano531,25 %26,32 %  

Graf

Pokud jste TČM využili, pokračujte prosím zde.

8. Odkud jste se o TČM dozvěděli?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z internetu1482,35 %73,68 %  
Od známých529,41 %26,32 %  
Od lékaře211,76 %10,53 %  
Ne15,88 %5,26 %  

Graf

9. Byla léčba pomocí TČM vaší první volbou, nebo jste se k ní obrátili až poté, co západní medicína selhala?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Druhou (po západní)480 %21,05 %  
První120 %5,26 %  

Graf

10. Využili jste TČM k léčbě akutních či chronických onemocnění?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chronických375 %15,79 %  
akutních125 %5,26 %  

Graf

11. Měla Vaše léčba výsledky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, velice výrazné240 %10,53 %  
Vůbec žádné nebyly240 %10,53 %  
Určité výsledky byly120 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Tsunemara, K.Tradiční čínská medicína (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://tradicni-cinska-medicina.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.