Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tradiční nebo alternativní škola?

Tradiční nebo alternativní škola?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominika Pakostová
Šetření:04. 12. 2013 - 20. 12. 2013
Počet respondentů:127
Počet otázek (max/průměr):14 / 11.76
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který vychází z mé středoškolské práce, která se zabývá alternativními školami.

Cílem dotazníku je zjistit, zda je veřejnost informovaná v oblasti alternativních škol, jež mají jiné zásady než klasické školy, které známe.

Dotazník je určen všem věkovým kategoriím.

Předem děkuji za čas, který strávíte vyplňováním mého dotazníku i za jeho pravdivé zodpovězení.

Odpovědi respondentů

1. Co si představíte pod pojmem reformní pedagogika?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic64,76 %4,72 %  
nemám představu21,59 %1,57 %  
nový způsob výuky21,59 %1,57 %  
Reformu stylu výchovy10,79 %0,79 %  
naprosto nevýdaný, moderní a nezažitý typ vzdělávání10,79 %0,79 %  
jiný způsob vyučování - Waldorfská škola10,79 %0,79 %  
reformu vyuky. Mimo rámec tradiční výuky tak jak jsme na ni zvyklí10,79 %0,79 %  
Reformní pedagogika podle mě nabízí nové vyučovací metody a představuje širší základy pro pedagogický rozvoj. Myslím si, že v současné době je velmi aktuálním tématem.10,79 %0,79 %  
nevím, o co se jedná, ale zní to lákavě10,79 %0,79 %  
styl nebo systém výuky, používající moderní způsoby výuky samotné, obsahu učiva a struktury vyučování10,79 %0,79 %  
ostatní odpovědi jiná než tradiční škola
Waldorf
odklonění od tradičních metod, používání metod nových
Alternativní způsob vzdělávání
Jiné pojetí průběhu výuky, využívání "netradičních" metod
Komenského škola hrou
Např. domácí vzdělávání
prázdný pojem
Otevřenejší a obraznější přístup k dětem
Individuální přístup k žákovi, osnovy se odvíjí od zralosti dítěte, podpora kreativity dítěte.
Komenský, snaha o změnu stylu výchovy
nevím :D asi jakože nějaká jiná forma učení, nezvyklá, změněná
jiný, nebo nestandardní způsob výchovy mládeže
Výuka, kde se klade důraz na individuální potřeby a schopnosti dítěte.
zmenu v pristupu
aktualizovaná, zaměřená na současné trendy
nový, jiný, moderní přístup k výuce
vyučování po menších skupinkách, pracovní listy, jiné známkování, výuka venku...
Jiný než klasický způsob výuky
žádné známkování, menší skupiny dětí, zajímavější výuka
jiné formy učení než je běžné
Nové způsoby učení
Alternativní forma výuky
způsob vzdělávání lišící se od klasického školského systému
alternativní školství
učení na míru dítěti
zvláštní přístup k výuce než je běžné
Všelijaké vypíčenosti pro lidi, kterým nestačí klasická škola. (Omlouvám se za neslušné výrazy.)
alternativní pedagogika, netradiční výchova a vzdělávání
nový smysluplný a bezpeečný prostor pro děti
Způsob učení, který je koncipován na míru každému dítěti zvlášť.
pedagogika přinášející nové prvky do vzdělávání
Jiné řešení školní výuky
nestandardní forma výuky, škola hrou, používání výpočetní techniky při výuce
Netusim
nové metody ve vzdělávání
změna, nový způsob výuky
kritika klasického vzdělávání a vyzdvihování alternativních směrů
nějaké změny v pedagogice
Tato změna v pedagogice začala především v 1. pol. 20. stol. (konec/přelom), jedná se především o změnu přístupu nahlížení na jednice (žáka) směrem kjeho individualitě. Charakt. pro toto období jsou v podstatě 2 hl. princ. ve výuce: přiměřenost a aktivnos
Snahu o kvalitnější a samostatnější výuku každého žáka s přidanou hodnotou rozvoje schopností podle individuálních potřeb. Vím, že část se zaměřuje i na výuku žáků jednak problémových, jednak mentálně postižených, ale to tady neřeším.
učitele
absolutně nic
Typ školství, které zatvrzele nelpí na tradičních a přežitých postupech a dává možnosti novým výchovným modelům.
Něco, co se nepovede, když to jako dosud povede debil.
Nevim o tom.
jiná, než doposud byla
nove metody vyuky
Komenského
waldorfská škola
odlišné způsoby výuky zaměřené na údajně citlivější přístup k rozvoji dítěte
pedagogika, která byla nějak reformovaná
jiný druh vyučování
reformaci výuky
netradiční
Docházka do typu škol Montesori, Waldorvská škola
Nové metody učení
Pedagogika využívající nové netradiční způsoby výuky a přístupy ke studentům
Alternativní přístup k výuce, moderní způsoby učení.
alterntivní
Vyučování stylem, který přináší nové postupy, nejen sezení v lavicích a biflování látky z knih.
oživená, taková, nad kterou se přemýšlí
reformu výuky
nějake pozměněný styl vyučování
školy které zavádějí něco nového...
Pedagogiku, která reformuje dosavadní přístupy k učení a vede k němu děti jinou cestou.
pedagogika založená na jiných přístupech a metodách.
Nové směry v pedagagice, hledající nové možnosti v přístupu k výuce.
výuka dětí doma, Waldorf nebo Motessori, děti nemusí sedět v lavici, nemají striktně 45 minut jeden předmět
inovační?
montessori?
stolky místo lavic, děti sedící na zemi, případně pobíhající po třídě....
"neklasická", změněná pedagogika
Novy pristup
Rozhodně ne způsob výuky u nás. To taková Anglie je něco jiného...
Větší důraz na individualitu žáka, a jeho samostatné rozhodování
modernější výuka,vycházející z individuálních potřeb dítěte
inovativní
alternativní, zaměřená na jedince např. Montessori, Daltonská škola atd.
změnu výchovy dítěte
převratné změny v pojetí moderního školství
nové směry výchovy
Je mezinárodní hnutí reformní ke státnímu školství a k tradičnímu přístupu k žákům.
modernější a účinější forma výuky
Snaží se být v něčem nová, jiná, lepší...
nové metody
pouzivanie inych pristupov nez definovanych v standartnych ucebnych planoch
"novátorská" - prostě nějaké změny
změny v tradiční pedagogice
pokusy prováděné na lidech in vivo, většinou objevování dalších slepých uliček
Těžko říct.
prostě jinak
např. Montessori, lesní školka, svým způsobem i J.A.Komenský :-)
alternativní či inovativní školy
alternativní, nová
Nová, nové metody, nesoustředí se jen na napěchování informací do dětí ale i na pochopení těch informací a na děti samotné, jejich rozvoj.
hnutí nových škol - alternativních škol
agfag
Změna v zaměření výchovy dětí
Pedagogika měnící zavedené postupy se záměrem docílit tak lepších výsledků
..
nic konkretniho
Změnu současného zkostnatělého systému
způsob výuky jiným než klasickým způsobem (sedění v lavicích, biflování látky na zpamět, zkoušení před tabulí, písemky)...
vzdělávání zaměřené na jedince a na jeho motivaci
nevim
jiná
Montessori, Waldorfská škola, Začít spolu...
nová, jiná než současná
10986,51 %85,83 % 

Graf

2. Znáte některé konkrétní reformní směry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4, Nevímotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6349,61 %49,61 %  
Ne4434,65 %34,65 %  
Nevím2015,75 %15,75 %  

Graf

3. Pokud ano, které směry?

Do textového políčka, prosím, napište název (názvy) reformních směrů, se kterými jste se setkali.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
montessori46,35 %3,15 %  
Waldorfská škola34,76 %2,36 %  
Waldorf23,17 %1,57 %  
Waldorf, Montessori23,17 %1,57 %  
montessori, dalton23,17 %1,57 %  
Dalton, Waldorf11,59 %0,79 %  
Montessori, Dalton, Valdorf11,59 %0,79 %  
školy Montessori, Waldorfské11,59 %0,79 %  
dalton, montesorri, waldorf, celestine frenet, step by ste, zdravá škola, pracovní škola, projekty11,59 %0,79 %  
Valdorfský11,59 %0,79 %  
ostatní odpovědi Montessori, valdorf, daltonský princip
Svoboda učení
Waldorf, Montessori, Začít spolu, Domácí vzdělávání
Waldorfská škola, Montessori, Khanova škola.
například waldorfská škola
Daltonovská škola
dalton
Waldorfská pg, Montessori, Daltonský plán, Winnetská soustava, Začít spolu, Integrovaná tématická výuka, Lesní škola
Montessori, Valdorfská škola
výuka psaní písma Comenia
slovní hodnocení místo známek, vzdělávání v cizím jazyce
waldorfská škola, daltonská škola, montessoriovská škola
jenský plán, montessori, dalton, freinetovská škola, zdravá škola, začít spolu
naoř. daltonský plán, pedagogika M. Montessori, Rudolf Steiner (Waldorf)
montessori, waldorf
Montessori, Waldorfská škola
waldorf, motessori, freinetovská škola
Waldorfská škola, MOntesori
montessori, walfdorfská
Montessori, Waldorf, daltonská škola
step by step, montessori, waldorf
Dalton, Montessori, Waldorf, Škola hrou, Step by step, Zdravá škola,...
wladorf, montessori, dalton, komunitní školy, svým způsobem i domácí vzdělávání
Waldorfské pojetí výuky,Daltonský plán, Montesori přístup, Začít spolu
Waldorf nebo Motessori
Waldorfská š.
Waldorfska skola, Montessori
Dalton, Montessori, Waldorf
zdravá škola
Montessori, Daltonská, Freinetovská, Waldorfská, Jenská škola
Montessori,Waldorfská,experimentální
warnsdorf. školy, Svítání
waldorfský,montessoriovsklý, daltonský,freinetovský,jenský
Waldsdorfká škola
montessori, waldorfske skoly, homeschooling
Waldolrfská pedagogika
Montessori, lesní školka
Montessori, Jenská škola, Zdravá škola, Daltonská škola
walsdorfská
Montesorri, Walfdorská
Montessorri...
montessori, valdorfska, soukroma individualni vyuka
Waldorfská pedagogika
Montessori, waldorfská škola, daltonský plán
Začít spolu, Waldorfská škola
4571,43 %35,43 % 

Graf

4. Jak se liší alternativní výuka od běžné?

Napište rozdíly, v čem si myslíte, že se od sebe liší alternativní a běžná výuka.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Měla by být více tvořivá než běžné vyuky

- děti mají větší možnost vybrat si, jaké činnosti se budou věnovat - méně striktní uspořádání třídy - větší důraz na rozvoj praktických dovedností

?

..

Alternativní - víc si tam s dětmi hrají a vše prochází diskuzí.

alternativní = velké nároky na učitele, vhodné jen pro nadané děti, bezbřehá, těřko uchopitelná, slabé nastavení mantinelů, běžná = nerozvíjí tolik talnetované žáky, vhodná pro většinu dětí, jasné nastvení pravidel a hodnot,

alternativní bude podle mě zaměřená individuálněji na potřeby studentů nebo že žáci nebudou muset x hodin jen dřepět v lavicích, ale budou se učit i jinou formou či praktičtěji..

Alternativni je lepsi

Alternativní je pro ty, kteří nezvládají normální výuku, a nebo mají alternativní rodiče. Alternativní výuka ve většině případů není schopná zcela zajistit dostatečné vzdělání žáků například pro přestup na víceleté gymnázia, nebo na některé střední školy, líné žáky podporuje v jejich lenosti, ovšem jako bonus se na alt. škole naučíte například šít, a to je bezpochyby chvályhodné.

alternativní je více zaměřená na individuum studenta a jeho speciální požadavky

alternativní je zaměřená více na komunikaci a spolupráci

alternativní probíhá např. doma, dále se může jednat třeba o církevní školu

Alternativní více dbá na osobnost žáka,jeho tvořivost,aktivitu a činorodost - než běžná výuka,která setrvává spíše na drilu,paměti,papouškování bez vnášení vlastních názorů

Alternativní výuka dává prostor dítěti, aby se mohla rozvinout jeho individualita.

alternativní výuka dává větší prostor samostatnosti dětí, myslím, že je více a rychle rozvíjí, podpora spolupráce, děti se sami rozhodují jakým způsobem chtějí pracovat atd.

Alternativní výuka je založena zřejmě více na aktivitě samotných studentů - diskuze o probíraném učivu, samostatné vyhledávání informací z dostupných zdrojů (knihy, internet,...), předpokládá přirozený zájem studenta něco se dovědět a naučit. Běžná výuka je oproti tomu založena více na pasivním přijímání informací od vyučujícího a až poté případně doplněna o samostanou práci studenta .

Alternativní výuka nabízí nové metody a postupy. Alternativní školy poskytují žákům více individuální přístup a nejspíš je vedou ke společné spolupráci. Pravděpodobně se na nich nesetkáme tak často s otravnými testy a zkoušením, větší důraz se bude klást na "skutečné vědomosti", které člověku zůstanou a něco mu do života přinesou...

Alternativní výuka se narozdíl od té běžné výuky liší tím, že je míra učiva koncipována každému dítěti na míru jeho potřebám. Také je použito slovní hodnocení namísto tradičního systému "známek".

bežná výuka - vyučují učitelé, učení se zpaměti. alternativní - žáci kladou otázky a učitel jim "jen" pomáhá najít odpovědi a řešení

časový rozvrh, přístup k dětem,

Dětem se toleruje nekázeň.

Děti nemají úkoly, učí se třeba venku v přírodě, nikdo je nenutí dělat zkoušky.

děti se neučí klasicky,ale pomocí různých her,příběhů,pomůcek apod

doba, prostředí

důraz kladen na svobodu člověka, nepřetěžování, škola hrou, žádný stres ze známkování v prvních letech docházky do školy, pozvolné navykání na školní povinnosti, koberec ve třídě na hradní lavice jinak uspořádané než v klasické třídě na prvním stupni ( většinou do U )

individuální práce s dítětem

individuální přístup

Individuální přístup

individuální přístup - menší počet žáků podpora vlastního úsudku rozvoj endemické osobnosti bez stresu tak trochu škola hrou:)

ine ucebne postupy, iny pristup pedagogov k detom (ucitel nevystupuje ako autorita)...

jajakjla

je dán větší důraz na osobnost dítěte, na přirozený způsob a rychlost jeho vývoje

je potřeba klást větší důraz na studenta

Je více interaktivní, možná se nepoužívají známky, děti nesedí klasicky v lavicíh...

je volnější

Jinak se zaměřuje

jiné hodnocení, skladba výuky, dítě se učí spíše prožitkem

jiné postup, jiný náhled na to jak pracovat s dítětem

Jiné postupy ve výuce. Jiný systém hodnocení žáků.

jiný přístup k žákovi, netradiční přístup k učivu, žáci mají více zodpovědnosti za své učení a také více volnosti

jiný přístup učitelů k žákům a tak

jiný styl výuky, známkování, škola hrou apod

jiný systém výuky, více volnosti pro děti, nutná spolupráce rodičů, plnění projektů

Klade větší důraz na individuální přístup, motivaci, samostatnost při poznávání, výuce řazené do logických celků simulujících skutečný život (projektové vyučování).

komplexním přísupem k dítěti a jeho třemm složkám ...cit, vůle, rozum

lepší přístup kantorů, povzbuzení individuality, respektování svobody dítěte

méně dětí, individuální přístup, škola hrou

mensi trida, individualni pristup, slovni znamkovani

menší počet žáků ve třídě, používání výpočetní techniky, škola hrou

menší počet žáků, individuální přístup k dětem, jiný způsob vyučování

menší skupiny dětí více pracovních listů bez známkování

menším počtem žáků ve třídě, alternativní má dražší školné.

místem výchovy; výchovnými metodami; přístupem k žákům,

modernější, pokrokovější způsob vzdělání a výchovy, sebedůvěra, samostatnost, podnikavost, asertivita žáků

Může být organizována v blocích, více využívá spolupráce dětí i navzájem, nechává prostor najít si svůj přístup , názor, látka se vyučuje se v jiné posloupnosti, ctí vývojové stádium dítěte, nepožaduje po dítěti výkony, na které ještě nedozrálo atd

Myslím si, že alternativní výuka by měla především odhalit schopnosti žáků, které mají předpoklad k rozvoji a podporovat jej. Běžná výuka by měla zahrnovat vědomosti a zkušenosti všeobecného charakteru a využití.

Myslím si, že alternativní výuka využívá poznatky o funkci lidského mozku a snaží se je aplikovat při učení. Tedy že kromě klasickémo memorování poznatků je možné k problematice učení přistoupit i jinak.

myslím, že je kladen důraz více na jednotlivce, na to co si opravdu myslí... je mu ponechán prostor se vyjádřit a oceňuje se kreativita

Myslím, že se boří pravidla, kdy je žák pouze otrok systému.

Náplní výuky. Ne tolik obsahem, ale spíše způsobem, kterým výuka probíhá. Jiné může být i hodnocení, zkoušení...

Např. posílením interaktivní složky výuky, prezentační techniky atd.

Např. používají se přírodní materiály; dbá se více na individualitu dítěte

např.v metodách výuky,v nárocích na dítě,ve způsobu hodnocení slovně

narušováním tradičních hodnot, nesmyslnou "svobodou" a z ní vyplývající nedisciplinovaností, nedostatkem sebekázně, nízkou úrovní vědomostí

nechce se mi to vypisovat

nejsou zde například známky, jedná se "školu hrou"

Nejsou známky, striktně vymezené hodiny, děti jsou vedeny k samostatnému myšlení a tvorbě názorů

nemám dostatek vědomostí

Není zde tolik teorie, zabývají se i praxí, více podporují vytváření názoru u dětí, pomáhají jim se najít, apod.

netuším

netuším

Nevím

Nevim

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

neznámkuje se větší důraz na individualitu svoboda žáků

poskytuje dětem jiné (většinou lepší) možnosti k vzdělání se

Použití moderních technologií nebo věcí, které se bežně nepoužívají k výuce.

Používají se netradiční pomůcky, neprobíhá tradiçní výuka. Žáci mají větší možnost se rozvíjet. Atmosféra je volnější..

pristup k zakovi, metody hodnoceni

Pristup k zakum, rozvrzeni dne, zpusob vykladu latky a jeji procviceni, hodnoceni

Pro mě osobně jde především o to, že děti se nemusí chovat jako stádo. Mohou si volit, co, kdky, jakou formou mohou dělat. Je toho ale mnohem víc. Toto je pro mě asi nejdůležitější. Sama v současnosti zakládám v Brně základní školu. Ráda zodpovím i případné další otázky (jezekbezklece@seznam.cz).

Prostředí výuky, přístup pedagoga apod.

Především co do prostředí (ne nutně školní lavice), co do osoby pedagoga (nevynucená autorita) a co do vzdělávacího programu (snaha skloubit různé styly získávání poznatků).

Přístupem

respektování zvláštností dítěte a jeho individuálních potřeb, více aktivního zapojení ze strany dětí i rodin, podpora spolupráce místo soutěživosti, někde bývá i absence donucovacích forem - ale někdy mi přijde že respektování svobody dítěte bez absence jakýchkoliv "donucocavích prostředků!" vede k tomu, že děti neznají anerespektují hranice

Rozvíjí schopnosti žáků, vede je k samostatnosti i práci v kolektivu, tříbí myšlení, učitel není jen katem, ale hlavně rádcem.

sezení v lavicích, hodiny

slovní hodnocení, větší volnost

snad více názorných ukázek, více diskuzí, méně dětí ve třídě

Studenti si učivo více procvičují, výuka je zaměřena na věci praktické v životě

Svým přístupem k dítěti

teorie je hezka, ale zalezi na interpretaci a predevsim na uciteli. Teorie (neboli smer ci alternativa) je jen pomucka, spatnemu uciteli nepomuze a dobry se obejde i bez ni. Dulezite je zaky zaujmout a mit autoritu plynouci ze schopnosti, nikoliv strachu.

to já nevím

u alternativní se klade větší důraz na volnost při výuce, žáci mají možnost projevovat se více svobodněji, nejsou tak přísná pravidla při vyučování, může to lépe odhalit vlohy žáků na různé oblasti

Učební pomůcky Výukový plán Rozvrh hodin

učí individuálnímu přístupu k myšlení a rozvoji osobnosti

v alternativní výuce se žáci vzdělávají sami

v alternativních školách se více využívají praktické pomůcky, dítě si může vše osahat a vyzkoušet, pracuje na jednotlivých projektech

V naprosto odlišném přístupu k žákovi jako k jednotlivci.

v principech a přístupech ke vzdělávání

V přístupu učitele k žákovi, chodí se víc do přírody apod.

větší míra aktivity žáků a jejich spolupráce s učiteli volnější možnost výběru žáků dalších témat netradiční způsoby výuky (mimo školské zařízení, v přírodě, ve výzkum.ústavech, ve fabrikách,...)

Větší zapojování žáků do výuky, menší třídy, určitý filozofický směr, zvláštní osnovy.

více klade důraz na individualitu dětí, pedagogové jsou více nasazeni pro činnost, lepší vztah dítěte ke škole, mimopředmětové vztahy, praktická výuka

více komunikace, více řešení úkolů...

Více méně záleží na žácích co chtějí v danou dobu dělat, či probírat. Žák dostane měsíční plán, který musí splnit, ale rozvržení času je jen na něm.

více projektů, žáci přebírají větší míru zodpovědnosti za průběh výuky, více práce ve skupinách

Více rozvíjí dítě

více samostatnosti pro děti/studenty, více komunikace učitel-žák, vzájemný respekt

Více se pracuje individuálně, nebo naopak v různě velkých skupinách žáků, minimum frontální výuky.

více se zaměřují na praxi než teorii, snaží se dětem ukazovat věci názorně, ne z učebnic, prostě všechny ty blbiny, o kterých jste se bavily jednou v češtině se Strakovou, Domi ;D

výchova zaměřena na osobnost dítěte, důraz kladen nejen na kognitivní část kurikula, učení z života pro život

vyuziti modernicg technologii

využívá samostatnost a logické myšlení

Záleží na každé škole, ne všechny směry jsou stejné... Ale např. někde neznámkují čísly ale slovně, jinde nevedou lavice a učí se spíš hrou, žádné sešity...

zaměřena na jedince, větší prostor individualitě, vyzdvihnutí zájmů a kladů, jinak se pracuje, např, ve skupinách, blocích, někde i tvorba vlastních materiálů, apod.

Zaměření na výkon, či rozvoj osobnosti, vzdělávací cíle, postupy..

zřejmě se odlišují v přístupu, možná je tato výuka zábavnější, snaží se více studenta zaujmout, vysvětlení je názornější, není založena na tradičním "biflování", osobnější přístup ke studentům

žáci jsou obvykle vedeni s větším ohledem na jejich osobnost, klade se důraz na rozvíjení jejich schopností /v tom, v čem jsou dobří.../

žáci se neučí klasickým způsobem, je větší důraz na poznávání, rozvíjení mozku, zábavu atp.

5. Víte o některých alternativních školách existujících v Brně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9070,87 %70,87 %  
Ano3729,13 %29,13 %  

Graf

6. Pokud ano, o kterých?

Do textového políčka, prosím, napište jméno (popřípadě jména) alternativní školy, se kterou jste se setkali.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Waldorfská škola25,41 %1,57 %  
Dalton, Montessori12,7 %0,79 %  
Valdorf, Montessori, Dalton12,7 %0,79 %  
pokud se jako alternativní učební plán bere i tzv. Daltonský plán, tak mohu zmínit ZŠ Staňkova - znám z vlastní zkušenosti. O žádných dalších mi není známo, kdybych o ně měl zájem, našel bych si je na internetu.12,7 %0,79 %  
horácké náměstí, křídlovická, další vím, že jsou, ale ne konkrétně12,7 %0,79 %  
Waldorf12,7 %0,79 %  
leží nekde u detske nemocnice, nebo na Lesne...12,7 %0,79 %  
Valdorfská12,7 %0,79 %  
Waldorfská12,7 %0,79 %  
MŠ a ZŠ Sluníčko - montessori (chodili na koně), ZŠ a MŠ valdorf někde v Žabinách (ty na koně nikdy více)12,7 %0,79 %  
ostatní odpovědi Montessori školka
Líšeň, Stará Osada
Dalton
Husová (ale pouze prvky, není alternativní celá)
Waldorfská škoda v Brně
ZŠ Husova, Waldorfská základní škola a mateřská škola, Plovdivská, MŠ a ZŠ Sluníčko – Montessori
waldorfská v Olomouci
Nevim. Ale vim, že v Brně jsou :D
nevzpomenu si
ZŠ Horáckého náměstí-dalton, jiné názvy přesné neznám, ale vím že tu jsou. Např mš a zš montessori. Hodně škol má třeba prvky daltonu (např. ZŠ Husova) atd.
V Brně jsou to především školy s daltonskými (Husova, Chalabalovo...) a Montessori prvky a taky je zde i waldorf.
Montessori, Waldorf
myslím, že naproti Jakubovi
Montessori
Montessoriovská škola
Žabovřesky, Lesná, Holásky ? vedle Chrlic
ZŠ Horácké náměstí, principy daltonské školy
mantessori pastviny, waldorf na plovdivské, sluníčko bystrc
Dalton, Waldorf, Montessori
viz výše, např. Waldorfská škola v Žabovřeskách nebo vzniknuvší komunitní škola Letokruh (ve spolupráci s Lesním dětským klubem Sýkorka)
Waldorfská škola , Montesoriho mateřská a základní škola, Daltonský plán
Montessori v Komíně Pastviny
Waldorfská základní škola a mateřská škola na Plovdivské, ZŠ Horácké nám., Montessori na Lesné...
Veslařská
z doslechu
gajdoska, obrany, pastviny
2670,27 %20,47 % 

Graf

7. Je možné tyto instituce navštěvovat po celou dobu vzdělání (předškolní - středoškolské?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3527,56 %27,56 %  
Nevím3426,77 %26,77 %  
Spíše ano2822,05 %22,05 %  
Určitě ano2519,69 %19,69 %  
Určitě ne53,94 %3,94 %  

Graf

8. Při rozhodování o vzdělání svého dítěte, poslal(a) byste ho do alternativní školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7055,12 %55,12 %  
Ano5744,88 %44,88 %  

Graf

9. Proč ano?

Popište, prosím, důvody Vašeho rozhodnutí.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Více tvořivosti

aby neztratilo přirozenou touhu po objevování, pro individuální přístup

Ano i ne. Těžká otázka, alternativní školy mají svá plus i mínus. Kdybych na svém dítěti pozoroval, že je pilné a schopné dělat samo na sobě, tak by byla alt. škola dobrou volbou. Když bych měl doma neschopného tupce, šel bych raději na jistotu a volil bych standartní vzdělání. Záleží také na pověsti jednotlivých škol, zda-li by takové vzdělání vyneslo kýžený efekt.

bude záviset od toho, jestli mé dítě bude mít speciální požadavky

celou dobu svého "vzdělávání" na základce jsme jako dítě toužila po jiném systému

Dítě zde dostane něco víc, než "jen" teorii. Navíc to není prostředí plné stresu.

Chci kvalitní vzdělání

chci, aby moje děti byly vychovávány v jiném systému než já = neptat se, držet hubu a krok - bylo těžké se toho zbavit

Chodil jsem tam a vím, že pro některé (děti co jsou trošku jiné) je to lepší

chtěla bych, aby se mému dítěti ve škole více věnovali, aby byl přístup učitel-žák kamarádštější

Chybí vám tam možnost "nevím". Zatím nejsem rozhodnut. Není dostatek informací.

individualni pristup, rozvijeni talentu toho ktereho ditete

Je svobodnější,přístupnější,tvořivější - ale možná se hodí více pro děti,které byly od narození vychovávány tvořivě,což o všech neplatí

Je to kvalitni

Je to možnost, kterou by bylo vhodné zvážit. V tuto chvíli nemám dostatek informací.

Je to něco jiného než klasická frontální výuka na běžné ZŠ. Líbí se mi moderní pomůcky, samostatnost dítěte a způsob práce...

jeví se mě lepší, než klasická škola

Kdyby v mém okolí byla tato možnost, využiji jí ráda, nestresuje tolik děti, základem je příjemná atmosféra, což v některých školách není

Kladou větší důraz na jednotlivce, jeho povahu, schopnosti, talent a podle toho jej také hodnotí.

Klasické školy dost upadají

Klasický vzdělávací systém nepodporuje osobnost, kreativitu, vytváří atmosféru strachu Za důležité považuji vložení důvěry v osobnost a schopnosti dítěte s vírou, že bude směrováno tam, kde bude rozvíjet svoje individuální schopnosti

lepší přístup kantorů, povzbuzení individuality, respektování svobody dítěte

Líp se naučí prezentovat a vysvětlit svoje názory, chápat složitější věci ....

Mám raději neautoritativní způsob výchovy i vzdělávání, rozvoj individuálních schopností než klasickou často ponižující výchovu. Jedinou mojí obavou zůstává, zda-li bude mít dítě dostatek znalostí pro další studium.

musela bych si ale najít a zjitisti více informací, které by potvrdily mé domněnky

musela bych si o teto viucezjistit vic ale myslim ze ano

Myslím že by se v reformní škole naučilo více,lépe a víc by si pamatovalo, než v klasické...

myslím, že alternativní školy mohou být v lecčem přínosné

Myslím, že alternativní vzdělávání může mému dítěti nabídnout víc. Ve všech oblastech.

Myslím, že úroveň některých základních škol je tristní. Na druhý stupeň zš bych dítě poslala na osmileté gymnázium.

Na předchozí otázku neodpovídám příliš jistě, obě varianty mají své klady a zápory a asi bude rozhodovat konkrétní zaměření a povaha dítěte. U alternativních škol považuji za výhodu právě práci a výchovu v menším kolektivu, tedy především možnost učitele reagovat konkrétně na potřeby a vývoj jednotlivce. Také si myslím, že učitelé na těchto školách jsou více ,,zapáleni" pro věc a mají i vyšší ambice, vzdělání a chuť řešit s žáky jejich problémy.

Nechci mít ze syna tupého ovčana.

neúspěch v tradičním systému

nevím

pokud bych si myslela ze je to dobra volba, proc ne?

poskytnutí lepšího vzdělání

Pouze na prvním stupni či na celé ZŠ, ale už ne na střední škole. Alternativní školství podporují určitě v dětech zvídavost a samostatnost, ale bohužel český systém vzdělávání není takto nastaven i v pozdějších stupních, proto bych pro střední stupeň volila klasické gymnázium.

pouze v případě, že by to bylo dítě, které to nějakým způsobem potřebuje, které by v běžném školství neobstálo

Právě z důvodů, které byly výše popsány jako odlišnosti od "klasické" školy.

Protože bych očekávala individuálví přístup.

Protože chci, aby bylo na svůj dospělý život co nejlépe připraveno a věřím, že alternativní škola dovede tuto funkci splnit lépe než tradiční.

protože jsem sama prošla kurzy Monessori pedadogiky

protože na tradiční škole vidím spoustu nevyýhod a nedostatků

protože tam není odpověď "nevím"

Přijde mi výuka zajímavá a líbí se mi přístup pedagogů

Psala jsem již výše. Je pro mě důležité, aby si mé dítě mohlo volit, aby bylo svobodné.

respektování zvláštností dítěte - do úrovně MˇV a 1.st. ZŠ, nevím o střední škole, pak mi připadají děti z alternativ.škol nepřipravený na systém, který následuje, chybá mi naávzanost systému vzdělávání

Spíše ano, po pečlivém prostudování výukové metodiky a znalosti mého konkrétního potomka. Hlavní přínos alternativních škol vnímám v rozvíjení kreativity, samostatnosti a kooperativity v dětech.

Spíše by to záleželo na vlastnostech dítěte a jeho schopnostech, nicméně pokud by tato možnost byla finančně dostupná, neváhal bych.

V předchozí odpovědi bych potřebovala ještě políčko "Ano, ale...". Nejsem zastáncem vyloženě alternativního školství, líbí se mi některé principy, ale současně si myslím, že je i "běžné" školy zařazují do výuky. Proto přímo do alternativní školy bych dítě neposlala, ale do školy, která využívá něco z alternativní pedagogiky ano.

Vetsina ucitelu je dnes malo schopnych z pedagogickeho hlediska. Kvalitni ucitele si hledaji lepe placena mista s nadanejsimi zaky.

větší připravenost pro život, individuální přístup k dítěti

viz. odpověď 4, plus individ. přístup

výhodnější do života

z vlástní zkušenosti, nelíbí se mi ani trochu současný školský systém

zatím jsou velmi drahé .. ale ano, chci svým dětem poskytnout nejlepší možné podmínky pro jejich rozvoj a "vzdělání"

10. Proč ne?

Popište, prosím, důvody Vašeho rozhodnutí.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

..

Bez sebekázně a pracovitosti se toho moc dosáhnout nedá a to tyto školy nenaučí.

Bojím se, že by dítě bylo znevýhodněno v navazujícím vzdělání oproti dětem z běžné školy. Časem se to možná osvědčí, ale v současnosti si nejsem jistý, jestli je to lepší, než běžná výuka.

Co neznám, nemůžu nabízet dětem. Pokud by se mi ale dostalo náležité osvěty, pak by mohlo být vše jinak.

Dávám přednost klasice

Domnívám se, že pro dítě je pak extrémně těžké zapojit se do "normálního" prostředí. Znám několik lidí, kteří navštěvovali alternativní školy - dva z nich po přechodu na střední školu skončili v psychiatrické léčebně (neunesli tlak na tradičním gymnáziu), jiní nebyli schopni na jiném typu škol studovat (hovořit před mnoha lidmi, neosobnost vztahu mezu ičtelem-žákem atp.)

domnívám se, že tradiční školství má více výhod

Chtel bych aby se me dite vzdelavalo jak ja.Protoze nejlepsi cas zivota zazil jsem behem studia.

i přes některé výhody podle mě spíše převažují negativa, kdy se žáci nenaučí příliš disciplině při vyučování, nemají všeobecně velké znalosti a také přechod na běžnou školu vyššího stupně je pro ně pak velký problém

Je to individuální případ od případu, myslím, že syn potřeboval přísnější řád

Jelikož jsem byla na praxi v programu Začít spolu a viděla jsem, že paní učitelky neumí dodržovat to co by měl tento program přinášet - program sám o sobě není špatný, ale tak jak to fungovalo v několika třídách, které jsem navštívila, byli jednoznačně znevýhodňováni slabší žáci - ne ti kterým nejde učení, ale ti neprůbojní - když pracovali v centrech, tak je paní učitelka vůbec nekontrolovala a jeden velmi průbojný žák nedal ostatním příležitost a celé jim to nadiktoval - tohle podle mého názoru dětem nic nedá - mám syna v první třídě a ačkoli mám v dosahu bydliště i alternativní školy, chodí do školy klasické

Jsem v tomto směru konzervativní, upřednostňuji tratiční výuku. Jsem přesvědčena, že pokud je kvalitní učitel, je tradiční přístup plně vyhovující.

Jsem zastancem klasicke vyuky

Jsem zvyklá na tradiční školu a výchovu.

klasická škola je osvědčená

máme v místě bydliště pouze MŠ takže bych nenašla další nástavbu pouze daleké dojíždění, které není možné

Moc mě to neoslovuje

možná do křesťanské, kvůli výchově ke kázni

Musela bych si zjistit informace oč se konkrétně jedná. Pokud by se mi styl a systém toho vzdělání líbil pak bych rozhodnutí klidně změnila

Myslím si, že běžné vzdělání připraví dítě na život ve společnosti lépe.

Myslím si, že klasická škola dítěti nejlépe přiblíží setkávání se všemi sociálními i inteligenčními (omlouvám se ten výraz, ale nenapadá mě lepší) typy. U alternativních škol, kde se děti stýkají víceméně jen s dětmi podobně smýšlejících rodičů, hrozí skleníkový efekt.

Myslím si, že kolektiv je pro dítě velice důležitý. Ani církevním školám moc "nefandím".

myslím, že dítě by pomo mělo větší problém se začlenit do kolektivu na gymnáziu nebo na střední škole. Také by nebylo zvyklé na metody výuky na státních školách, mělo by pak špatné známky. Neumělo by se učit.

Myslím,že dítě si zvykne na pohodlnější ,výše uvedené postupy a na vyšším stupni školství nebude zvládat

nedůvĕra

Nejsem si jist, jestli dostatečně jejich výuka dostatečně pokrývá požadavky středních škol a univerzit (problém návaznosti)

Nejsem si jistá, jestli děti po ukončení alternativní školy mají stejné šance opět najet při dalším vzdělání na klasický způsob vzdělávacího systému.

Nemám dostatek informací, abych mohla posoudit, jestli by takové rozhodnutí bylo správné.

nemám malé děti

nemám potřebu, osobně, snad jen kdyby nebyla jiná možnost

Nemam s nimi osobni zkusenost, ale myslim si, ze dite neziska navyky, ktere byziskat melo, a v prubehu dalsiho vzdelavani, pokud by probihalo klasickou nebo jinou reformni cestou, by bylo ve znevyhodnene pozici.

Nevěřím na alternativu ve vzdělání... Věřím na učebnici, tužku a papír...

nevěřím tomu

nevěřím, že by bylo schopno se tolik naučit a aplikovat to pak ve vyšších stupních studia

Nevidím k tomu v této chvíli žádný rozumný důvod.

nevím

nevím co od toho očekávat

nevím o co jde

nevím, chci aby chodilo do normální školy.

nevím, jakou kvalitu očekávat

nevím, jestli bych mohla tomuto typu výuky důvěřovat

Optimálně bych zvolil možnost "nevím", kdyby taková existovala. Nemám o tomto dostatek informací, abych si udělal názor. Až taková doba nastane, tak si nejprve zjistím dostatek informací a pak se teprve rozhodnu. Rozhodně však "reformní výuku" neodmítám.

pokud by mělo vývojové problémy, tak ano

Pracujem v oblasti neformalneho vzdelavania stredoskolakov (organizacia korespondencnych seminarov) - a vidim, ake su vysledky deti z "tradicnych" vs. "alternativnych" skol. Vykon decak z alternativnych skol v oblasti prirodnych vied je o poznanie horsi nez z tradicnych...

problém při přechodu na klasickou školu

proc jo?

proto

Protože ne

Protože není adekvátní návaznost SŠ vzdělávání a dítě je pak více "ztraceno" při klasické výuce

protože nevim

Protože si mslím, že by to dítě nemělo pak snadný vstup do života, protože nezažilo to, co se normálně děje na tradičních školách.

protože vůbec netuším, v čem se liší od standardních škol a nerada bych, aby měly děti v budoucnu problém začlenit se do "normální" školy, třeba při přestupu ze základní na střední popř. na vysokou školu

Původně jsem chtěla napsat "nevím", nicméně tato možnost chybí. Prozatím o dané problematice namám dostatečné informace, abych se mohla rozhodnout.

Raději bych využila klasického vzdělání, nejsem příliš přesvědčená o kvalitě výuky alternativních škol

radši normální

Spíše ne, s ohledem na nedostatečný výběr škol středoškolského typu Také preferuji pouze určité zásady alternativního vzdělání..

Školství v ČR nemá špatnou úroveň, a v případě, že forma alternativy zde není až po stupeň vysoké školy, tak se člověk z alternativní školy hůře zapojí na dalším stupni vzdělání do standardního způsobu výuky.

školy jsou soukromé - vytržení dítěte z většinového kolektivu, setkávají se jen s dětmi z lépe situovaných rodin

To jsem už dostatečně vysvětlil v předchozích bodech, domnívám se, že to není příliš vhodný způsob výuky. Jediné klady bych viděl v jakési výuce samostatnosti, kterou tyto školy pravděpodobně poskytují, ovšem řekl bych že je to spíš „rozmazlování".

Uplatnění po ukončení docházky

Už několik generací se něco dělá tak, tak proç to menit. Klasicka skola je pripravou na gymnazium a vysokou skolu. Deti z alternativnich skol nemaji poneti o realnem zivote, jsou sice klidnejsi a mene stresovane, ale taky lehce mimo

V ČR na tento způsob vzdělávání v současné době nejsou připraveni a to nejen děti a jejich rodiče, ale i pedagogové. Směr výuky není dotažen, působí chaoticky, žáky rozvrstvuje na ty, co dělají pro zbytek kolektivu a ty, co pouze opisují.

věřím v normální školství

viz výše

Vzhledem ke své 40 leté pedagogické praxi bych dala přednost tradiční výuce.

Z nedůvěry v možnosti pokračování v dalším vzdělávání podle jeho volby.

záleží na typu školy

zaměření

Zatím nejsou střední školy, proto si myslím, že když bude dítě chodit na ZŠ alternativního typu, bude se velmi těžce začleňovat do klasického typu výuky na SŠ. A v zhledem k tomu, že se budeme stěhovat na vesnici, budu hlásit děti na místní ZŠ jak z hlediska blízkosti od bydliště tak i z toho důvodu, aby si ve škole našly kamarády

11. Myslíte si, že je veřejnost informována o reformních školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10381,1 %81,1 %  
Ano2418,9 %18,9 %  

Graf

12. Měl(a) byste zájem o tyto informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8264,57 %64,57 %  
Ne4535,43 %35,43 %  

Graf

13. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9272,44 %72,44 %  
Muž3527,56 %27,56 %  

Graf

14. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 40 let7155,91 %55,91 %  
15 - 20 let2822,05 %22,05 %  
Více než 40 let2418,9 %18,9 %  
méně než 15 let43,15 %3,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Znáte některé konkrétní reformní směry?

5. Víte o některých alternativních školách existujících v Brně?

7. Je možné tyto instituce navštěvovat po celou dobu vzdělání (předškolní - středoškolské?)

8. Při rozhodování o vzdělání svého dítěte, poslal(a) byste ho do alternativní školy?

11. Myslíte si, že je veřejnost informována o reformních školách?

12. Měl(a) byste zájem o tyto informace?

13. Jste:

14. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Znáte některé konkrétní reformní směry?

5. Víte o některých alternativních školách existujících v Brně?

7. Je možné tyto instituce navštěvovat po celou dobu vzdělání (předškolní - středoškolské?)

8. Při rozhodování o vzdělání svého dítěte, poslal(a) byste ho do alternativní školy?

11. Myslíte si, že je veřejnost informována o reformních školách?

12. Měl(a) byste zájem o tyto informace?

13. Jste:

14. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pakostová, D.Tradiční nebo alternativní škola? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://tradicni-nebo-alternativni-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.