Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Transparentnost voleb a sestavování kandidátek v ČSSD a ODS

Transparentnost voleb a sestavování kandidátek v ČSSD a ODS

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladimír Kordač
Šetření:23. 03. 2013 - 02. 04. 2013
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.59
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
věnujte, prosím, krátký čas vyplnění dotazníku k mé diplomové práci Komparace a volby do stranických struktur v ODS a ČSSD.
Děkuji velice!
Vladimír Kordač

Odpovědi respondentů

1. Vaše členství ve straně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem bezpartijní3477,27 %77,27 %  
Jsem členem ODS715,91 %15,91 %  
Jsem členem ČSSD24,55 %4,55 %  
Jsem členem jiné strany12,27 %2,27 %  

Graf

2. Domníváte se, že volby do stranických orgánů strany probíhají transparentně a umožňují jednotlivým členům ovlivňovat složení stranických orgánů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2761,36 %61,36 %  
ano1022,73 %22,73 %  
nevím715,91 %15,91 %  

Graf

3. Domníváte se, že sestavování kandidátek pro volby do zastupitelstev měst a obcí, krajů, parlamentu, EP... je transparentní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2147,73 %47,73 %  
nesouhlasím715,91 %15,91 %  
spíše souhlasím715,91 %15,91 %  
nevím715,91 %15,91 %  
souhlasím24,55 %4,55 %  

Graf

4. Která odpověď nejlépe vystihuje Váš názor na vnitrostranické volby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodující pro zvolení kandidáta je podpora ze strany vlivného člena strany3170,45 %70,45 %  
Rozhodující pro zvolení kandidáta jsou jeho kvality a schopnost přesvědčit volitele1125 %25 %  
Záleží na úrovni,do které je volen.Místní úrověň snad ještě řeší kvalita kandidáta.Od oblasti nahoru se již taktizuje a dopočitává.Vytvářejí se účelová spojenectví.12,27 %2,27 %  
zákulisní čachry12,27 %2,27 %  

Graf

5. Co je pro Vás rozhodující při volbách kandidátů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vaše subjektivní hodnocení kandidáta2965,91 %65,91 %  
Jiná motivace920,45 %20,45 %  
Doporučení stranického orgánu nebo důvěryhodného kolegy613,64 %13,64 %  

Graf

6. Podporovali byste přímou volbu do stranických orgánů všemi členy strany?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2352,27 %52,27 %  
nevím1636,36 %36,36 %  
ne511,36 %11,36 %  

Graf

7. Pro členy stran: ohodnoťte současný systém voleb a sestavování kandidátek:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý1142,31 %25 %  
dostatečný726,92 %15,91 %  
nedostatečný519,23 %11,36 %  
chvalitebný27,69 %4,55 %  
výborný13,85 %2,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše členství ve straně:

2. Domníváte se, že volby do stranických orgánů strany probíhají transparentně a umožňují jednotlivým členům ovlivňovat složení stranických orgánů?

3. Domníváte se, že sestavování kandidátek pro volby do zastupitelstev měst a obcí, krajů, parlamentu, EP... je transparentní?

4. Která odpověď nejlépe vystihuje Váš názor na vnitrostranické volby?

5. Co je pro Vás rozhodující při volbách kandidátů?

6. Podporovali byste přímou volbu do stranických orgánů všemi členy strany?

7. Pro členy stran: ohodnoťte současný systém voleb a sestavování kandidátek:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše členství ve straně:

2. Domníváte se, že volby do stranických orgánů strany probíhají transparentně a umožňují jednotlivým členům ovlivňovat složení stranických orgánů?

3. Domníváte se, že sestavování kandidátek pro volby do zastupitelstev měst a obcí, krajů, parlamentu, EP... je transparentní?

4. Která odpověď nejlépe vystihuje Váš názor na vnitrostranické volby?

5. Co je pro Vás rozhodující při volbách kandidátů?

6. Podporovali byste přímou volbu do stranických orgánů všemi členy strany?

7. Pro členy stran: ohodnoťte současný systém voleb a sestavování kandidátek:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kordač, V.Transparentnost voleb a sestavování kandidátek v ČSSD a ODS (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://transparentnost-voleb-a-sest.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.