Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Transplantace kostní dřeně

Transplantace kostní dřeně

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Honza Pečonka
Šetření:21. 02. 2012 - 26. 02. 2012
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, žádám Vás o upřímné vyplnění dotazníku týkajícího se problematiky Transplantace kostní dřeně. Výsledky tohoto dotazníku budou použity v SOČ (Středoškolské odborné činnosti).

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5988,06 %88,06 %  
Muž811,94 %11,94 %  

Graf

2. Vyberte prosím, Vaši věkovou kategorii:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-29 let5886,57 %86,57 %  
30-49 let811,94 %11,94 %  
50 let a více11,49 %1,49 %  

Graf

3. Víte, že v ČR existuje možnost stát se dárcem kostní dřeně a to zapojením se do Českého národního registru, čímž lze pomoci lidem s onemocněním kostní dřeně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jen ve vybraných fakultních nemocnicích4262,69 %62,69 %  
Ano vím, mohu se zapojit v kterémkoliv nemocničním zdravotnickém zařízení po celé republice1420,9 %20,9 %  
Nevím1116,42 %16,42 %  

Graf

4. Myslíte-si, že probíhající kampaně k dané problematice zajišťují dostatečný počet osob vhodných pro transplantaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím, že zajišťují nedostatečný počet dárců4567,16 %67,16 %  
Spíše ano2131,34 %31,34 %  
Ano11,49 %1,49 %  

Graf

5. Jakou variantu sdělení byste upřednostnili k získání informací o transplantaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televizní spoty, reklamní prvky3044,78 %44,78 %  
Internet1217,91 %17,91 %  
Informační letáky, brožury1116,42 %16,42 %  
Besedy s odborníky1116,42 %16,42 %  
Odborné časopisy, tisk34,48 %4,48 %  

Graf

6. Jste členem Českého národního registru dárců kostní dřeně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nejsem členem4364,18 %64,18 %  
Nejsem, ale chtěl/a bych být1725,37 %25,37 %  
Ano, jsem členem710,45 %10,45 %  

Graf

7. V případě odpovědí b),c),d) u předešlé otázky uveďte prosím, co Vás případně odrazuje od této možnosti pomoci osobám s onkologickým onemocněním kostní dřeně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevědomost o tomto registru, nedostatečná informovanost včetně možných rizik3450,75 %50,75 %  
Strach z bolesti při samotném odběru kostní dřeně2638,81 %38,81 %  
Jedná se z mého pohledu o příliš zdlouhavý, časově i finančně náročný proces45,97 %5,97 %  
Nemám zájem se v této oblasti jakkoliv angažovat34,48 %4,48 %  

Graf

8. Víte, jakým způsobem a kde se do zmiňovaného registru můžete zapsat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4059,7 %59,7 %  
Ano2740,3 %40,3 %  

Graf

9. Kolik transplantací kostní dřeně se podle Vás ročně v ČR provede

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50-1002435,82 %35,82 %  
100-2001928,36 %28,36 %  
200 a více1623,88 %23,88 %  
10-50811,94 %11,94 %  

Graf

10. Jste obeznámeni o tom, jak probíhá již samotný odběr kostní dřeně po obsahové stránce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Něco již o tomto úkonu vím, ale jen z části3958,21 %58,21 %  
Ne, to nemám tušení1725,37 %25,37 %  
Ano, jsem informován/a dostatečně1116,42 %16,42 %  

Graf

11. Pokud byste se do transplantačního programu měli zapojit a podstoupit výkon spjatý s odběrem kostní dřeně v určeném zdravotnickém zařízení, znamenalo by to pro Vás zejména:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdravotní komplikace3653,73 %53,73 %  
Problém s uvolněním v zaměstnání1319,4 %19,4 %  
Pravděpodobně výhodu v podobě finanční odměny za dárcovství kostní dřeně1014,93 %14,93 %  
Finanční zátěž spojenou s cestováním apod.811,94 %11,94 %  

Graf

12. Za jakých okolností byste byl/a ochotný/á podstoupit v případě potřeby operační výkon a darovat kostní dřeň?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kostní dřeň bych daroval za každých okolností.3044,78 %44,78 %  
Pouze u rodiny, přátel a známých.2232,84 %32,84 %  
Pouze u dětí a nejbližších rodinných příslušníků.1420,9 %20,9 %  
Kostní dřeň nechci darovat za žádných okolností11,49 %1,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jste členem Českého národního registru dárců kostní dřeně?

 • odpověď Ne, nejsem členem:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 3. Víte, že v ČR existuje možnost stát se dárcem kostní dřeně a to zapojením se do Českého národního registru, čímž lze pomoci lidem s onemocněním kostní dřeně?

7. V případě odpovědí b),c),d) u předešlé otázky uveďte prosím, co Vás případně odrazuje od této možnosti pomoci osobám s onkologickým onemocněním kostní dřeně

 • odpověď Nevědomost o tomto registru, nedostatečná informovanost včetně možných rizik:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 3. Víte, že v ČR existuje možnost stát se dárcem kostní dřeně a to zapojením se do Českého národního registru, čímž lze pomoci lidem s onemocněním kostní dřeně?

8. Víte, jakým způsobem a kde se do zmiňovaného registru můžete zapsat

 • odpověď Ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, jsem informován/a dostatečně na otázku 10. Jste obeznámeni o tom, jak probíhá již samotný odběr kostní dřeně po obsahové stránce?
 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 3. Víte, že v ČR existuje možnost stát se dárcem kostní dřeně a to zapojením se do Českého národního registru, čímž lze pomoci lidem s onemocněním kostní dřeně?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, to nemám tušení na otázku 10. Jste obeznámeni o tom, jak probíhá již samotný odběr kostní dřeně po obsahové stránce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Vyberte prosím, Vaši věkovou kategorii:

3. Víte, že v ČR existuje možnost stát se dárcem kostní dřeně a to zapojením se do Českého národního registru, čímž lze pomoci lidem s onemocněním kostní dřeně?

4. Myslíte-si, že probíhající kampaně k dané problematice zajišťují dostatečný počet osob vhodných pro transplantaci?

5. Jakou variantu sdělení byste upřednostnili k získání informací o transplantaci?

6. Jste členem Českého národního registru dárců kostní dřeně?

7. V případě odpovědí b),c),d) u předešlé otázky uveďte prosím, co Vás případně odrazuje od této možnosti pomoci osobám s onkologickým onemocněním kostní dřeně

8. Víte, jakým způsobem a kde se do zmiňovaného registru můžete zapsat

9. Kolik transplantací kostní dřeně se podle Vás ročně v ČR provede

10. Jste obeznámeni o tom, jak probíhá již samotný odběr kostní dřeně po obsahové stránce?

11. Pokud byste se do transplantačního programu měli zapojit a podstoupit výkon spjatý s odběrem kostní dřeně v určeném zdravotnickém zařízení, znamenalo by to pro Vás zejména:

12. Za jakých okolností byste byl/a ochotný/á podstoupit v případě potřeby operační výkon a darovat kostní dřeň?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Vyberte prosím, Vaši věkovou kategorii:

3. Víte, že v ČR existuje možnost stát se dárcem kostní dřeně a to zapojením se do Českého národního registru, čímž lze pomoci lidem s onemocněním kostní dřeně?

4. Myslíte-si, že probíhající kampaně k dané problematice zajišťují dostatečný počet osob vhodných pro transplantaci?

5. Jakou variantu sdělení byste upřednostnili k získání informací o transplantaci?

6. Jste členem Českého národního registru dárců kostní dřeně?

7. V případě odpovědí b),c),d) u předešlé otázky uveďte prosím, co Vás případně odrazuje od této možnosti pomoci osobám s onkologickým onemocněním kostní dřeně

8. Víte, jakým způsobem a kde se do zmiňovaného registru můžete zapsat

9. Kolik transplantací kostní dřeně se podle Vás ročně v ČR provede

10. Jste obeznámeni o tom, jak probíhá již samotný odběr kostní dřeně po obsahové stránce?

11. Pokud byste se do transplantačního programu měli zapojit a podstoupit výkon spjatý s odběrem kostní dřeně v určeném zdravotnickém zařízení, znamenalo by to pro Vás zejména:

12. Za jakých okolností byste byl/a ochotný/á podstoupit v případě potřeby operační výkon a darovat kostní dřeň?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pečonka, H.Transplantace kostní dřeně (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://transplantace-kostni-drene.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.