Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Transport do zaměstnání/škol

Transport do zaměstnání/škol

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Berounská
Šetření:15. 04. 2015 - 20. 04. 2015
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3571,43 %71,43 %  
Muž1428,57 %28,57 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-181938,78 %38,78 %  
19-251326,53 %26,53 %  
26-35918,37 %18,37 %  
36-46510,2 %10,2 %  
47-X36,12 %6,12 %  

Graf

3. Máte rodinu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne jsem svobodný/á2857,14 %57,14 %  
Ne, mám přítele/přítelkyni1428,57 %28,57 %  
Ano, mám více dětí48,16 %8,16 %  
Ano, mám jedno dítě36,12 %6,12 %  

Graf

4. Bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velkoměsto2653,06 %53,06 %  
Město1734,69 %34,69 %  
Obec612,24 %12,24 %  

Graf

5. Způsob dopravy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MHD2959,18 %59,18 %  
Chůze918,37 %18,37 %  
Automobil816,33 %16,33 %  
Jiné36,12 %6,12 %  

Graf

6. Kolik času denně věnujete dopravě do zaměstnání/školy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně jak 30 min2244,9 %44,9 %  
30 min - hodinu2142,86 %42,86 %  
hodinu - 2 hodiny510,2 %10,2 %  
více jak 2 hodiny12,04 %2,04 %  

Graf

7. Vybírali jste své zaměstnání/školu dle vzdálenosti od vašeho bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2755,1 %55,1 %  
Ano, ale nejednalo se o prioritu1530,61 %30,61 %  
Ano510,2 %10,2 %  
Nepohlížel/a jsem na vzdálenost, nýbrž na spoje MHD24,08 %4,08 %  

Graf

8. V kolik hodin ráno vstáváte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6hod - 7hod2653,06 %53,06 %  
5hod - 6 hod1020,41 %20,41 %  
7hod - 8hod612,24 %12,24 %  
později jak v 8hod510,2 %10,2 %  
Dříve než v 5hod24,08 %4,08 %  

Graf

9. Obdrželi jste nabídku lepšího zaměstnání, 1 cesta vám bude trvat 2 hodiny..

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práci nepřijmu, dělalo by mi problém zbytečně dlouhé dojíždění1428,57 %28,57 %  
Dlouho budu zvažovat pro a proti, ale nakonec nabídku nepřijmu1326,53 %26,53 %  
Dlouho budu zvažovat pro a proti, ale nakonec nabídku přijmu1122,45 %22,45 %  
Práci přijmu,dlouhá cesta mi v rámci lepší práce vadit nebude1122,45 %22,45 %  

Graf

10. Obtěžují vás cesty ze zaměstnání/školy a do zaměstnání/školy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas, ale ne příliš2551,02 %51,02 %  
Ne1428,57 %28,57 %  
Ano510,2 %10,2 %  
Občas, ale spíše častěji510,2 %10,2 %  

Graf

11. Uvažoval/a jste někdy o změně zaměstnání/školy v rámci dopravy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2551,02 %51,02 %  
Ne, cesta mi přijde zvládnutelná1224,49 %24,49 %  
Nepřemýšlel/a jsem o tom816,33 %16,33 %  
Ano, často36,12 %6,12 %  
Ano, chystám se zaměstnání/školu v brzké době změnit12,04 %2,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Máte rodinu

4. Bydliště

5. Způsob dopravy

6. Kolik času denně věnujete dopravě do zaměstnání/školy

7. Vybírali jste své zaměstnání/školu dle vzdálenosti od vašeho bydliště

8. V kolik hodin ráno vstáváte

9. Obdrželi jste nabídku lepšího zaměstnání, 1 cesta vám bude trvat 2 hodiny..

10. Obtěžují vás cesty ze zaměstnání/školy a do zaměstnání/školy

11. Uvažoval/a jste někdy o změně zaměstnání/školy v rámci dopravy

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Máte rodinu

4. Bydliště

5. Způsob dopravy

6. Kolik času denně věnujete dopravě do zaměstnání/školy

7. Vybírali jste své zaměstnání/školu dle vzdálenosti od vašeho bydliště

8. V kolik hodin ráno vstáváte

9. Obdrželi jste nabídku lepšího zaměstnání, 1 cesta vám bude trvat 2 hodiny..

10. Obtěžují vás cesty ze zaměstnání/školy a do zaměstnání/školy

11. Uvažoval/a jste někdy o změně zaměstnání/školy v rámci dopravy

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Berounská, T.Transport do zaměstnání/škol (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://transport-do-zamestnani-skol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.