Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Transsexuální komunita očima veřejnosti

Transsexuální komunita očima veřejnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladimír Křepelka
Šetření:27. 02. 2017 - 02. 03. 2017
Počet respondentů:200
Počet otázek (max/průměr):26 / 24.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

 

      obracím se na Vás s žádostí o vyplnění mého dotazníku, který poslouží jako podklad pro Bakalářskou práci na téma „Sociální znevýhodnění osob s poruchou pohlavní identity“. Dovoluji si Vás rovněž požádat o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění dotazníku. Účast ve výzkumu je anonymní a dobrovolná.

 

Předem děkuji za spolupráci

 

student Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) 19-35 let10050 %50 %  
c) 36-50 let6633 %33 %  
d) 51-65 let2311,5 %11,5 %  
a) 0-18 let105 %5 %  
e) 65 a více10,5 %0,5 %  

Graf

2. Uveďte Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) žena14070 %70 %  
a) muž6030 %30 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d) úplné střední s maturitní zkouškou7135,5 %35,5 %  
f) vysokoškolské7035 %35 %  
b) vyučen(a)2211 %11 %  
e) vyšší odborné178,5 %8,5 %  
a) základní115,5 %5,5 %  
c) vyučen(a) s maturitní zkouškou94,5 %4,5 %  

Graf

4. Která z možností podle Vás nejlépe charakterizuje transsexuály?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) muži i ženy, kteří se neztotožňují s vrozeným pohlavím16783,5 %83,5 %  
a) homosexuální muži, kteří se převlékají za ženy2814 %14 %  
e) muži nebo ženy s anatomickými znaky obou pohlaví42 %2 %  
d) ženy, které se narodily s mužským přirozením10,5 %0,5 %  

Graf

5. Transsexuálním se podle Vás člověk stane:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) již se tak narodí, rozhodující je vliv biologických faktorů při formování sexuálních center v mozku v prenatálním vývoji člověka16984,5 %84,5 %  
d) vlastním rozhodnutím, v souvislosti s adaptací na partnerskou roli v homosexuálním vztahu126 %6 %  
f) nevím63 %3 %  
a) až v dospělosti, obvykle vlivem sexuální frustrace63 %3 %  
e) specifickým učením v prvních pěti letech života s pomocí vnějších vlivů prostředí (výchovy, rodičovských vztahů, zanedbání dítěte)52,5 %2,5 %  
b) nejčastěji následkem pohlavního zneužívání v dětství21 %1 %  

Graf

6. Operativní přeměna pohlaví je podle Vás v ČR:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) zákrokem k jehož provedení je mimo jiné nezbytné kladné stanovisko odborné komise11859 %59 %  
a) zákrokem k jehož provedení postačí souhlas pacienta5326,5 %26,5 %  
e) nevím189 %9 %  
c) zákrokem, který se provádí jen ve výjimečných případech prokázaného hermafroditismu63 %3 %  
d) zákrokem, který se v České republice neprovádí52,5 %2,5 %  

Graf

7. Úřední změna pohlaví podle Vás v ČR:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d) je možná pouze po operativní přeměně pohlaví spojené se znemožněním schopnosti reprodukce7437 %37 %  
b) je možná, postačí žádost podaná na matrice příslušného úřadu4422 %22 %  
c) je možná pouze po operativní přeměně pohlaví se zachováním reprodukční funkce3819 %19 %  
e) nevím3618 %18 %  
a) není možná84 %4 %  

Graf

8. Odmítnutí uchazeče o zaměstnání pro příslušnost k transsexuální menšině je podle Vás v ČR:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) v rozporu se zákonem17085 %85 %  
c) nevím199,5 %9,5 %  
b) není v rozporu se zákonem115,5 %5,5 %  

Graf

9. Transsexuální rodič dítěte je podle Vás ze zákona:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) není povinen se zříci rodičovských práv, povinnosti rodiče jsou dány zákonem a nelze se jich zříci17386,5 %86,5 %  
d) nevím2412 %12 %  
a) povinen se před operativní změnou pohlaví zříci rodičovských práv a povinností21 %1 %  
b) povinen se před operativní změnou pohlaví zříci rodičovských práv, povinnosti přetrvávají10,5 %0,5 %  

Graf

10. Uveďte prosím zda souhlasíte s následujícími tvrzeními:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Je podle Vás transsexualita vhodným důvodem pro nepřijetí uchazeče o zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) ne, transsexualita nemá vliv na pracovní výkony a schopnosti uchazeče, diskriminaci odmítám14974,5 %74,5 %  
b) obecně ne, ale měla by být vymezena zaměstnání, kde je přijetí transsexuálního uchazeče nežádoucí. Například ve školství4321,5 %21,5 %  
a) ano, u všech druhů zaměstnání by měl mít zaměstnavatel právo takového uchazeče odmítnout84 %4 %  

Graf

12. Domníváte se, že jsou některá zaměstnání nevhodná pro transsexuály?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) ne, transsexualita nemá vliv na výkon povolání15376,5 %76,5 %  
školství73,5 %3,5 %  
Učitel31,5 %1,5 %  
televizní redaktor10,5 %0,5 %  
učitel, lékař10,5 %0,5 %  
práce s dětmi, policie, armáda10,5 %0,5 %  
ona jsou zaměstnání nevhodná pro lidi obecně...10,5 %0,5 %  
např. učitel10,5 %0,5 %  
Pro nesvepravne osoby neni vhodne zadne zamestnani10,5 %0,5 %  
Statni sféra10,5 %0,5 %  
ano, ale žádné mě teď nenapadá10,5 %0,5 %  
Policista10,5 %0,5 %  
Policista, řidič kamionu10,5 %0,5 %  
školství, reprezentant státu (diplomacie)10,5 %0,5 %  
učitel v MŠ10,5 %0,5 %  
kněz10,5 %0,5 %  
Plavčík10,5 %0,5 %  
asi pouze zaměstnání, která vyžadují přímo osobu s vrozenými mužskými, nebo ženskými tělesnými orgány. Nebo pokud profese vyloženě vyžaduje feminní nebo maskulinní typy, a dotyčný transexuál jimi prozatím těmito chrakteristikami nevládne (je například těsně před operací).10,5 %0,5 %  
číšník, pokladní, doktor10,5 %0,5 %  
horník apod.10,5 %0,5 %  
Ucitel10,5 %0,5 %  
modeling10,5 %0,5 %  
Pr školství a jiné vzdělávání10,5 %0,5 %  
horník10,5 %0,5 %  
zdravotnictví, školství10,5 %0,5 %  
asi všechna tzv. seriózní veřejná povolání (prezident, učitel ZŠ, prodavač ve sportovních potřebách - je jich víc).10,5 %0,5 %  
výchova dětí10,5 %0,5 %  
stejně jako jsou některá zaměstnání nevhodná pro muže nebo ženy10,5 %0,5 %  
Školství, veřejný sektor, bezpečnostní složky10,5 %0,5 %  
vedoucí místa ve st. sektoru10,5 %0,5 %  
školství, zdravotnictví, pečovatelství10,5 %0,5 %  
zaměstnání se zvýšenou mírou stresu, vůči kterému mohou mít transsexuálové sníženou odolnost10,5 %0,5 %  
školství, pedagogika 10,5 %0,5 %  
bezpečnostní složky, školství10,5 %0,5 %  
obecně práce s malými dětmi 10,5 %0,5 %  
práce s dětmi10,5 %0,5 %  
školství - nižší stupeň10,5 %0,5 %  
Psychiatr10,5 %0,5 %  
b10,5 %0,5 %  
všude tam kde přicházejí do kontaktu s dětmi10,5 %0,5 %  

Graf

13. Vadilo by Vám svěřit dítě transsexuálnímu vyučujícímu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) spíše ne8040 %40 %  
d) určitě nevadilo6934,5 %34,5 %  
b) spíše ano3015 %15 %  
a) rozhodně ano2110,5 %10,5 %  

Graf

14. Uveďte prosím, proč by Vám vadilo nebo nevadilo svěřit dítě transsexuálnímu vyučujícímu:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

a co by mi na tom mělo vadit?.. vadilo by vám svěřit dítě učitelce s blond vlasy? asi stejná demence otázky

a proč jako? Nikomu nekoukám do rozkroku...

Asi mi lidé, kteří se veřejně k transsexualitě hlásí nepřipadají nebezpeční. Naopak bych se obával těch, kteří své odchylky skrývají.

bál bych se zneužití

Bez komentu

Dítě má právo vyrůstat a formovat vlastní osobnost v prostředí, které mu poskytuje pokud možno přirozené vzory chování a interakcí. Dosud jsem se nesetkala v žádné podobě s transsexuálním člověkem, který by měl po změně pohlaví autenticky mužské či ženské jednání a projevy.

Dulezite je, jestli bude dobry pedagog. Co mel a ma mezi nohama, je vedlejsi.

důležitá je kvalita vyučujícího a ne jeho orientace

Je to člověk jako každý jiný

Je to člověk jako každý jiný!

Je to člověk jako každý jiný..nevidím v tom problém, pokud by mi to mělo vadit, tak by to již byla diskriminace vůči vyučujícímu ..

Je to člověk jako my

Je to neprirozene a pro dite nevysvetlitelne

Je to normalní člověk

Je to normální člověk.

Je to pro mě člověk jako každý jiný.

Je to stejně tak člověk jako ostatní.

Jediny duvod proc by mi to teoreticky vadilo mit takoveho ucitele je, ze povazuji za dulezite, aby se mel clovek rad. Pokud umi mit rad sam sebe, je schopen i mit v lasce i sve okoli. V urcite fazi verim, ze transsexualove mohou prozivat tezke chvile. Tedy lepe receno, nevadil by mi transsexualni ucitel. Vadil by mi psychicky nevyrovnany ucitel- at transsexual ci "normal".

Jednoho takového učitele?/učitelku? jsem měla na střední škole a bylo mi to nepříjemné (oslovování atd.) Transsexuál může být ale také vynikající učitel, který je vzorem pro děti. Spíš se ale domnívám, že by sloužil jako terč posměchu. Samozřejmě záleží na jeho osobnosti a respektu, který by si dokázal vybudovat. Spíše si ale myslím, že by to ve školství měl dost těžké a i z pozice rodiče bych upřednostnila heterosexuálního učitele, i když nemám ráda předsudky a nerada házím všechny do jednoho pytle.

Jsou normální lidé, mnohem nižší pravděpodobnost, že budou pedofilní

mám takový pocit

Mě by tovadilo, kdyby to byl špatný učitel. Samotná transsexualita nemá vliv na schopnost učit. Samozřejmě obecně ve společnosti je tlak, aby učitel neučil své osobní názory a preference, což vadí tím více v případech, kdy rodič a učitel mají názor odlišný - podle mě je to naopak prospěšné - člověk se má setkávat i s nesouhlasnými názory. Problém je jen forma - tedy pokud je někdo prezentuje agresivně nebo jako dogma.

Měla bych obavy o to, jestli by mé dítě a jeho spolužáci, měly dost pochopení pro transsexuálního učitele.

Může byt více labilní vzhledem k prozitému traumatu, léčbě apod.

Myslím že rozhodující jsou jiné aspekty. Například kvalita učitele, schopnost porozumět žákům, přístup k výuce, ...

Myslím, že po zdárné změně pohlaví není vidět kým byl v minulosti.

Myslím,že to jsou lide uplne stejní jako každý jen jsou to lide uvezneni v jiném těle.

Na výkonu povolání by to nemělo mit vliv

Necítil bych jistotu

Nedokázala bych dítěti vysvětlit proč je z paní učitelky najednou pan učitel a naopak. Nechci aby dítě bylo zatěžováno úvahami o sexuálních menšinách příliš brzy.

Nehodnotim sexualitu,ale odbornost, zkusenosti a prostup k detem.

Nemá jasně daný vztah k rodině otec,matka,děti.

Nemam se sexualnimi mensinami problem

Nemámdůvěru k takovým lidem moc. Připadají mi divní

Neni duvod k tomu, aby to vadilo.

není důvod pro " vadilo"

není to nic, co by dítěti mělo ublížit

Nepidila bych se po jeho orientaci atd, pokud to bude slusny clovek, ktery vi co dela, nemam problem

Nepřirozený příklad....

Nesmi mit vliv na vychovu

Nevadí, protože rozhoduje kvalita osobnosti a výuky. Spíš si myslím, že by to byla i výhoda, protože takováto osoba by pro děti byla vzorem pro individualní projev a odvahu vystupovat sám za sebe takový jaký jsem .

NEVADILO

nevadilo , jsou to normální lidé

Nevadilo by mi svěřit své dítě do rukou transsexuála, pokud by to byla obecně spolehlivá osoba. Stejně tak by mi vadilo svěřit své dítě do rukou netranssexuála, který by byl obecně nespolehlivý. Moje rozhodování by záleželo na vlastnostech dané osoby, ne na orientaci apod.

nevadilo by mi to

Nevadilo, protože každý člověk je individualita a jakákoliv odlišnost, která neohrožuje okolí, by neměla žádnému člověku překážet v plnohodnotném životě a takový člověk by neměl pocítit žádný útlak vůči vlastní osobě. Děti by si měly zvykat na to, že mezi námi takoví lidé žijí a přijmout je stejným způsobem jako ostatní.

nevadilo,pokud tím nikoho neobtěžuje

Nevadilo: naprosto stejná odpovědnost jako ostatní vyučující Vadilo: nízká autorita u puberťáků

Nevěřím lidem s problémy v oblasti sexuální identity.

Nevidím důvod, proč by to mělo vadit. Je to buď muž nebo žena. Můžou mít paní učitelku a po létě pana učitele. Teoreticky, když se přestěhuje,nemusí se to ani nikdo dozvědět.

Nevidím důvod,proc dítě nevěřit,pokud má zadané vzdělání a kvalifikaci. A pokud by takový vyučující byl,nemám problém dítěti vysvětlit,o co jde.

nevidím negativní souvislost s transsexuálním učitelem. Pokud je kvalitní kantor a má respekt žáků, nemám s tím problém.

Nevidím v tom problém,to že je tak orientován,neznamená,že neumí pečovat o dítě

Nevidím v trabsexualitě problém

Nevidím žádný rozdíl spíš mi záleží na charakteru a jak se chova k dětem než na jeho sexuální orientací

nevím jak by to dítě pochopilo ale po vysvětlení by to snad nebyl problém

Nezalezi na orientaci ale na tom, jak se clovek chova, jaky ma pristup k detem, k vyuce

nijakým způsobem mě neomezují

Osobně nevadilo, ale nejsem si jistá předsudky ostatních rodičů.ti by to řešili více než svěřené děti... S tím souvisí i odpovědi níže. Učit by mohl všude,ale v naší společnosti jsme málo tolerantní.snad jen na VŠ,kdy studenti nejsou ovlivněni názory rodičů

Podle mého názoru nemůže být dobrým vzorem pro dítě.

Pokud by byl kvalitní pedagog, neměla bych s tím problém.

Pokud by byl transsexual smireny sam se sebou v dusi a byl vyrovnanya neprojevovalo by se to na chovani. Msylim nervozitu a podobne. sverila bych dite bez obav

Pokud by to byl transsexuál, o kterém to nikdo neví a je to jeho osobní věc, nevadilo by to. Pokud by to byl transsexuál, který svou transsexualitu kolem sebe zdůrazňuje a vyzdvihuje, vadilo by to.

Pokud jde o charakterniho člověk,je mi lhostejno zda je transsexual nebo ne.

pokud je normální tak je to v poho

pokud je to člověk na svém místě nevadí mi, může to být mnohem lepší učitel než "většina" populace u nás ve škole je učitel - gay - prvňáků, je jeden z nejlepších - dle vedení, dětí i rodičů

Pokud si bude plnit řádně své povinnosti, nevidím v tom problém.

Pro děti je to zatěžující na pochopení

Proc by melo? Huh?

Proč ano?

proč by mi to mělo vadit?

Proč ne?

prostě by mě to vadilo.

protože ne.

Protože to nemá vliv na výkon povolání.

Přece nesvěřím dítě nějakému perverzákovi. Ještě mu bude bulíkovat nesmysly o tom, že za to nemůže a že je to normální.

Psychicky labilni osoba bude mit rozhodne spatny vliv na dite.

reakce na jeho zevnějšek, spíše pohrdlivá

Rozhodující je kvalita výuky, znalosti vyučujícího a jeho přístup k dětem. Nepovažuji za důležité jestli nezapadá do škatulky všednosti.

Sama jsem se transsexuálním vyučujícím setkala na střední škole. Důležité jsou vědomosti a schopnosti učitele.

špatný příklad, hrozící výchova v neomarxistickém pojetí a ne dobrý vzor pro děti

to "nejhorší", co by se mohlo stát je, že se dítě seznámí s rozmanitosti světa a pochopí, že je to vlastně "normální"

To je individualni. Pokud by byl normalni, nevadilo. Pokud vypadal divne-extreme, vadilo.

Transexuál není zvrhlík. Samozřejmě že i transsexuál může být zvrhlík, jako každý jiný, ale není to s transsexualitou imanentně spojeno. Transexualita se medicinsky i právně řeší u nás již velmi dlouho - poprvé jsem se s tím setkal jako "se starou věcí" na plastické chirurgii v roce 1970. Jen se o tom mlčelo, zatímco dnes se kolem toho dělá mediální cirkus, což nepomáhá nejen veřejnosti k pochopení problému, ale hlavně to nepomáhá transexuálům.

Transexuálové jsou lidé jako každý jiný a že se narodí jejich mysl v těle opačného pohlavý nemá vliv na jejich schopnosti pracovat,vzdělávat se nebo se jakkoli začlenit do společnosti.Tyto překážky jim klade okolí které bylo vychováváno s předsudky že co není běžné je špatné.

Transsexualita je v rozporu s mou vírou, a ačkoli uznávám právo každého dělat si v soukromí co chce, chtěla bych své dítě vychovávat v tradičních hodnotách, tradiční rodiny atp.

Transsexualita neukazuje kvalitu člověka. Jsou důležité jiné věci.

Učit mohou stejně dobře muži i ženy a je jedno jestli jsou v těle odpovídajícím jejich pocitu náležitosti k pohlaví nebo ne. Nemá to vliv na inteligenci, vzdělání, charakter člověka a jsou to lidé sexuálně zaměření na dospělé jako každý jiný, takže proč ne. Samozřejmě za předpokladu, že nemají nějakou přidruženou psychiatrickou diagnosu, ale to už pak není problém transsexuality, ale dané diagnosy.

Určitě nevadilo. Jsou to normalni lide. Tak nevim co řešíte

Vadilo by mi, kdyby moje dítě projevovalo zájmy typické pro opačné pohlaví a kvůli svému vyučujícímu si myslelo, že to znamená, že by měl být opačným pohlavím. Vadilo by mi, kdyby si moje dítě myslelo, že se jeho pohlaví určuje podle toho, jestli má radši autíčka nebo panenky. Podle toho, jestli má radši růžovou nebo modrou. Jsem toho názoru, že i pokud muž radši nosí podpatky, rád vaří a chtěl by mít ženskou postavu (což je vše v pořádku), pořád je mužem a vice versa.

Vliv na děti

vždyť je to normální člověk, ani by to nemusel nikdo vědět

Zaměstnanci ve školství, zejména pak učitelé, studovali vysoké školy. I mezi "normálními" lidmi se mohou vyskytnout učitelé, kteří se nemusí chovat tak, jak by měli. Zrovna transsexuál dle mého názoru bude fajn učitel. Děti by se měli učit všemu, co se na světě může dít a tím se předejde pozdějším diskriminacím a podobně.

15. Myslíte si, že by transsexuální vyučující mohl učit v:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

16. Znáte osobně nějakého příslušníka transsexuální komunity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) ne, neznám13366,5 %66,5 %  
b) znám, ale nevím, zda je zaměstnán(a)2814 %14 %  
c) ano znám a je nezaměstnaný(á)52,5 %2,5 %  
učitel na SŠ21 %1 %  
řidič21 %1 %  
IT21 %1 %  
nevím21 %1 %  
podnikatel21 %1 %  
Umělci10,5 %0,5 %  
student10,5 %0,5 %  
Lékař10,5 %0,5 %  
Řidič vzv ve skladu10,5 %0,5 %  
úředník obce s rozšířenou působností10,5 %0,5 %  
Dělník ve výrobě 10,5 %0,5 %  
Keramik 10,5 %0,5 %  
Instalatér/ka10,5 %0,5 %  
pokladní10,5 %0,5 %  
telefonní operátor10,5 %0,5 %  
žák10,5 %0,5 %  
stale studuje10,5 %0,5 %  
učetní10,5 %0,5 %  
Osoba samostatně výdělečně činná.10,5 %0,5 %  
technik-technička10,5 %0,5 %  
podniká10,5 %0,5 %  
Ucitel anglictiny na ZS, vysokoskolska pedagozka na LF 10,5 %0,5 %  
Uci na vš v praze, vice neprozradim10,5 %0,5 %  
jedna jako taxikářka, druhý má účetní firmu.10,5 %0,5 %  
umělec10,5 %0,5 %  
IT specialista10,5 %0,5 %  
dva - programator a delnice10,5 %0,5 %  
Úředník10,5 %0,5 %  
Učitel10,5 %0,5 %  

Graf

17. Jaký máte názor na transsexuálního rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) transsexualita rodiče nemá nežádoucí vliv na mravní vývoj dítěte9346,5 %46,5 %  
c) nemám zcela vyhraněný názor8844 %44 %  
a) výchova dítěte transsexuálním rodičem ohrožuje mravní vývoj dítěte199,5 %9,5 %  

Graf

18. Rodič, který podstoupil úplnou přeměnu pohlaví by podle Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) měl by se podílet na výchově tak, jako dosud14472 %72 %  
d) styk s dítětem a péče o něj, by měly být posuzovány odborníky, a případná omezení podléhat jejich rozhodnutím4020 %20 %  
c) neměl by být zcela zbaven péče, ale styk s dítětem by měl být omezen115,5 %5,5 %  
a) měl být zcela izolován od dítěte52,5 %2,5 %  

Graf

19. Adopce dětí transsexuálem by podle Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) měla být umožněna jen s kladným stanoviskem odborníka9748,5 %48,5 %  
a) měla být možná8040 %40 %  
b) neměla být dovolena2311,5 %11,5 %  

Graf

20. Jak byste se cítil(a) v přítomnosti transsexuální osoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) jako v přítomnosti jakékoliv jiné osoby11055 %55 %  
b) v rozpacích ale nevadilo by mi to7135,5 %35,5 %  
d) pokud by to šlo, vyhnul(a) bych se tomu136,5 %6,5 %  
c) cítil(a) bych se nepříjemně63 %3 %  

Graf

21. Vadil by Vám transsexuální soused?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d) určitě nevadil11959,5 %59,5 %  
c) spíše ne6633 %33 %  
b) spíše ano115,5 %5,5 %  
a) rozhodně ano42 %2 %  

Graf

22. Uveďte prosím, proč by Vám vadil nebo nevadil transsexuální soused:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

a proc by mel?

A proc by mi mel vadit?soused jako soused

Absolutne me nenapada, proc by mi to melo vadit. Je to jakykoliv jiny soused.

ani sousedovi do rozkroku nekoukám

Bude-li se chovat slušně, nemám s tím problém.

Člověk jako každý jiný...

Člověk má pravo žít kde chce

Jak jsem již jednou uvedla,zajímá mně charakter

Je mi jedno, co jsou mí sousedi zač, pokud mě nijak neohrožují :-)

Je mi jedno, co soused nosí a kým se cítí být.

je mi ukradenej, mám svých starostí dost

je to člověk jako každý jiný

Je to člověk jako každý jiný

Je to člověk jako každý jiný a za orietaci nemůže.

Je to člověk jako každý jiný,nemůže za svou "vadu". Mnoho "obyčejných" lidí jsou daleko horší osoby. Je to kus od kusu. Záleží na člověku...

Je to člověk jako.kazdy jiný

Je to jeho zivot

Je to normální člověk.

Je to normální osoba

Je to takový divný pocit

Jsou to lidé jako jiní.

jsou to také lidi

každý jsme nějaký i ten v uvozovkách normální může být hajzlík

Každý má možnost volby, transsexualita není nakažlivé infekční nemoc

Kdyz by se choval slusne tak proc ne

Mam kamaradku trnasku:D

Mravně, kvůli dětem

na jeho chování to nutně nemusí mít vliv

Navštěvy osob stejneho zamereni

Nedělám příliš výjimky tohoto typu - více mi vadí např. hluční nebo nepřizpůsobiví sousedi

nemám předsudky

nemám rád anomálie

Nemam se sexualnimi mensinami problem.

nenapadá mne důvod, proč by mi měl/a vadit

Není důvod proč by mi měl vadit.

Nevadí mi nikdo, kdo se nesnaží se stavět na odiv.

Nevadí mi žádný slušný soused.

nevadil

nevadil by mi pokud by se choval jako normální soused, opět nevidím žádnou souvislost špatného souseda s transsexualitou.

Nevadil by mi vubec

Nevadil, je jako všichni ostatní.

Nevadil, protože je to člověk jako každý jiný.

Nevadil, protože je to jen soused ve svém bytě, za svými dveřmi a tam ať si dělá co chce, když tím neruší ostatní sousedy. Názor na jakéhokoli souseda.

Nevadil, urcite bych ho vyzpovidala pokud bych vedela ze je transexualni

Nevadil,pokud by byl bezproblémový jako kterýkoliv jiný obcan ČR....

Nevadil. Je to člověk, jako každý jiný. Vadil by mi psychopat. Tím může byt kdokoli.

Nevadil. Naopak, treba bych to ani nezjistila

Nevadil...je mi to jedno,když se chova slušně...

Nevídám své sousedy, je mi tedy úplně jedno jaká jejich orientace je-

Nevidím v transexualitě problém

No tak je to jako každý jiný soused.

Opět by záleželo na tom, jak by se jeho transsexualita projevovala.

Opet bych hodnotila cloveka dle chovani,nikoli dle sexuality.

podle toho jak by se choval

Pokud by nebyl výstřední svým chováním,je to člověk jako jakýkoliv jiný.

Pokud by se projevoval jako každý jiný člověk a byl slušný tak by mi to nevadilo

pokud nezasahuje do mého soukromí, nevadí mi žádný soused

Pokud se chova slusne, tak mi je jedno jakou na orientaci, je to jeho soukroma vec

Pokud se na zahradě vedle našeho domu nebude producírovat nahý nemám důvod proč by mi to mělo vadit.

Popravdě, mám souseda, který trpí stihomamem... Popravdě se domnívám, že bych asi ani nepoznala, že je můj soused trans. Popravdě pokud se člověk chová slušně a v mezích zákona, tak na nějaké příslušnosti ke skupině nezáleží

posuzuji lidi podle povahy a charakteru, tedy nevadil.

Proč ano?

proč by měl vadit , pokud se chová slušně , je to soused jako každý jiný

proč by měl vadit? pokud by to byl slušný člověk, tak mi nevadí nic

Proč by mi nevadil? Asi proto, že mně nenapadá důvod proč ano.

Proč je v otázce 21 u možnosti a) a d) jiný formulace? Pokud se daná osoba chová slušně, dodržuje noční klid, udržuje společné prostory v čistotě a podobně, tak je mi zcela jedno jestli je transsexuál nebo ne. Není to moje věc.

Proč ne?

prostě nevadil by mi

prostě nevadil, víc mi vadí ten tydýt co nad námi bydlí (heterosexuální, dělník)

Protože mám pár přátel homosexuálního zaměření,tak nevidím důvod proč by mněl vadit soused transsexuální.Myslím si že člověk pokud se srovná se svým údělem a dokáže bez problémů žít,je také schopen se normálně začlenit do jakékoli komunity.

Protože mi vadí jenom debilové bez ohledu na to jaké mají sexuální potřeby.

protože ne.

Protože nemám žádné předsudky.

Sexualita cizích lidí mne nezajímá pokud mne s ní nezatěžují. Vadilo by mi pouze pokud by to soused dával přehnaně najevo což by mne obtezovalo.

Soused jako soused

Sousedé si mohou vadit proto, že dělají hluk nebo určité naschvály, ale určitě ne z důvodu jejich sexuální orientace.

spíše nevadil

Stejně jako u předchozí otázky, je to člověk, jako každý druhý. Nejsem xenofob.

To by bylo snad poprvé, co bych se chtěla se sousedy bavit Já se třeba sousedům vyhýbám a pouze občas je vidím na zahradě nebo je potkám před domem. Určitě by trans osoba byla lepší než můj divný soused alkoholik

Transsexualita neukazuje kvalitu člověka. Jsou důležité jiné věci.

Vadí mi lidé, kteří se chovají hlučně, obtěžujícím způsobem, bezohledně - což jsou projevy nezávisející na sexuální orientaci. Ale nebyla bych nadšená ze souseda, který by demonstrativně prožíval své nové pohlaví, stejně jako z kohokoli jiného, kdo by explicitně druhým ukazoval svou intimitu.

vadil stejně jako jakýkoliv jiný soused, kdyby se choval hlučně

Viz otázka 14. Jen vyjadřuji pochybnost, zda autor textu nesměšuje transsexualitu s transvestitismem. To je ovšem něco úplně jiného. Transsexuál je člověk ve špatném těle, což se dá operativně změnit a nijak to neinfamisuje. Transvestita trpí sexuální deviací, což je problém a nepříjemná věc pro okolí, která navíc v určitých situacích může být škodlivá pro zdravý duševní vývoj dětí.

Za hlavní považuji zda je slušný, ohleduplný, schopen běžného fungujícího sousedského soužití a pak je mi jedno jestli je homosexuál, transsexuál nebo bisexuál..jeho život, jeho soukromí, jeho věc.

Zažila jsem mnohem horší sousedy. Raději souseda transsexuála, než zloděje, hulváta, opilce a tak.

23. Vadilo by Vám sdílet toalety nebo sprchy s transsexuálem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d) určitě nevadilo8341,5 %41,5 %  
c) spíše ne6432 %32 %  
b) spíše ano3316,5 %16,5 %  
a) rozhodně ano2010 %10 %  

Graf

24. Uveďte prosím, proč by Vám vadilo nebo nevadilo sdílet sprchu či toaletu s transsexuálem:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

a proč by to mělo vadit?

a?

Bez komentu

Bylo by mi to jedno

Bylo by to stejné jako když se člověk sprchuje ve společné sprše v sauně s muži i ženami.. Víc tam jde o stud před cizími lidmi, než jejich zaměření či transsexualitu..

Dokud není úplně změněno pohlaví, tak ho považuji pořád za muže. Po změně bez problému.

Dotazník je příliš tendenční, některé povinné otázky jsem nemohl vyplnit podle svého přesvědčení, protože v odpovědích nebyla taková možnost, jakou bych zvolil.

Dulezitejsi nez orientace je cistotnost toho cloveka

Jak bych poznala že muž v dámské sprše či na WC je skutečně žena " v mužském těle" ?

Jako u otazky č.22

Je jiného pohlaví

Je to člověk jako každý jiný

Je to člověk jako každý jiný

Jedná se o neobvyklou situaci na kterou člověk není zvyklý.

Jsou to lidé uvězněni v jinem tele a ze se cítí byt opačnym pohlavím než ve kterým jsou za to nemůžou.Takze nevadilo

Každý má chodit na záchod podle vnějších znaků svého pohlaví. Nevadí mi čurat do mušle vedle muže, který kdysi byl ženou. Vadí mi čurat do mušle vedle homosexuála. A samozřejmě přítomnost transexuálky, která ještě není operována, se mnou zamává také, protože to nevím, že je uvnitř ženského těla muž, a hledím na tu osobu jen jako na ženu.

Když se někdo bude cítit jako žena, jsme na tom stejně.

Mě vůbec nenapadá, co by na tom mohlo vadit...

Můj vlastní "divný pocit"

na záchod a do sprchy chodím rád sám.

ne ve stejném čase

ne, ale ještě jsem to nezkusila. resp. o tom nevím.

Nejsou stejneho pohlavi

Nemám obavy z obtěžování...

Nemam predsudky a nestydim se

nemám předsudky

nemám rád anomálie

Nemam se sexualnimi mensinami problem.

Nemám všeobecně ráda společné sprchy

Neměla bych pocit soukromí.

Není nakažlivý, žijeme v 21.stoleti

Není žádný důvod proč by mi to mělo vadit.

nerada je sdílím s kýmkoli

Nesměl by mě obtěžovat.

nestydím se a nahatý jsme všichni)))

nevadilo

Nevadilo :D

nevadilo, je to člověk jako kdokoliv jiný.

Nevadilo, protože je to člověk jako každý jiný.

Nevadilo, protože je to člověk jako kterýkoli jiný.

Nevěděl bych zda jsem tam s mužem či ženou.

Nevidím duvod,proc by mi to melo vadit.

nevidím v tom žádné rozdíl

Nevidím v transexualitě problém

Nevím, proč by mi to mělo vadit.

Obecně mi vadí sdílené sprchy bez soukromí, pokud by každá sprcha byla oddělená (kabinka), pak by mi to bylo jedno, pokud by byly zcela otevřené, pak bych tam nešla tak jako tak

Pokud dba na hygienu jako kazdy, nevidim problem

pokud jde o společné sprchování,tak v žadném případě bych ji nesdílela

Pokud je transsexual čistotny,budu se s nim klidně koupat v jedne vane.

Pokud se někdo cítí vnitřně jako žena, bude na mě nahlížet jako na jinou ženu, není tedy důvod se stydět ani pro jednoho z nás.

proč by mělo?

Proč ne?

Prostě bych ho brala jako člověka a nic jiného

Protože s tím nemám žádnou zkušenost a tím pádem si to nedokážu představit.

Předpokládám, že to je myšleno jako veřejné a ne, že bychom tam byli společně v jedné sprše nebo na jednom záchodě, to bych nebyla s nikým (ve sprše ano, pokud bychom byli nejlepší přátelé a věřili si) Na záchodech jsou nechutné jen cis osoby a navíc transexuálové tam jdou jen vykonávat potřebu nebo se upravit, umýt ruce atd., nejsou tam aby očumovali lidi

Přijde mi to nepřirozené. Nebylo by mi to příjemné.

Rozpaky

Se ženou, která se cítí být mužen, nevadilo. S mužem, který se cítí být ženou, vadilo.

spíše nevadilo

Sprchu nechci sdilet s nikym :) A toalety? Dle pohlavi - takze pokud je to zmena v zenu, tak predpokladam a nic nemam proti tomu, ze bude chodit curat na damy :)

Štítila bych se

Tělo je jen tělo.Po určitém věku stejně lrása opadá.Já preferuji spíš mysl a inteligenci.Tudíž když je člověk příjemným společníkem,sousedem nebo kamarádem je mi naprosto jedno jestli má tělo muže nebo ženy.

Teoreticky, i když původně jiného pohlaví by se cítil stejného pohlaví jako já, akorát by mi to přišlo trochu divné

transsexuál není mimozemšťan, je to člověk, jako každý jiný

Transsexualita neukazuje kvalitu člověka. Jsou důležité jiné věci.

v restauraci ...atd na první pohled nepoznám, kdo je transsexuál, hiv pozit nebo má jinou chorobu či úchylku a na záchod prostě jdu...

V tomto ohledu chápu, že někdo může být v rozpacích. Pokud je tím myšleno společné sprchování. Osobně mi je to jedno, nevadí mi ve sprše ani opačné pohlaví ani homosexuál. Chodím se tam sprchovat nikoliv pářit.

Vadí mi používat toaletu a sprchu za přítomnosti jiné osoby, to jakékoli. Činit tak před osobou opačného pohlaví (ať už by měl v občance napsáno cokoli) by bylo jistě ještě horší.

Vadí mi sdílení sprchy či toalety s kýmkoli kromě mé nejbližší rodiny, pokud se tomu mohu vyhnout, jakémukoli sdílení tohoto typu se vyhnu - s kýmkoli.

vadí mi sdílet sprchy s kýmkoli - jsem tělesně postižená

Vadilo by mi sdílet dámské sprchy s transsexuálem z muže na ženu, který by nebyl přeoperovaný a mohl mě tak znásilnit.

Vadilo by mi sdilet sprchu nebo zachod s jakym koliv jiným clovekem:D

Vadilo by mi to, pokud by takový transsexuál byl na ženy (já jsem žena) a nedejbože bych se mu mohla líbit. To jsem zažila u homosexuální ženy a už nikdy více, děkuji:-)

Ve sprše jsem za účelem sprchování ....

Vidět to nemusím.

viz 14

viz dříve

viz předchozí. Důležité je, co má v hlavě, než to, jak vypadá. PS: doufám, že nebudu jediná s těmito "volnými" názory.

Viz výše.

Vlastní zkušenost ze střední školy

Zachody vubec nevadilo a sprchy jen pokud by byl pred promenou v zenske sprse nahaty muz- nechtela bych aby ma mala dcerka koukala na cizi dospele prirozeni. Ale to predpokladam, ze by sel asi do panskych;) Je to jen uvaha.

Zajima me jak to vypada :-)

zaleží v jaké fázi by zrovna byl. Toalety by mi nevadily sprchy už asi ano.

25. Pokud byste se dozvěděl(a), že Váš dobrý známý(á) je transsexuální:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) na našem vtahu by se nic nezměnilo, měl(a) by moji podporu15075 %75 %  
d) nevím, nedokážu si to představit3718,5 %18,5 %  
b) ačkoliv proti transsexuálům nic nemám, pravděpodobně by náš vztah ochladl105 %5 %  
c) naše přátelství by tím rozhodně skončilo31,5 %1,5 %  

Graf

26. Kdyby Vaše dítě toužilo po změně pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) jeho rozhodnutí bych respektoval(a) a byl(a) mu oporou11256 %56 %  
e) nevím, nedokážu si to představit4522,5 %22,5 %  
b) jeho rozhodnutí bych respektovala, ale nedokázal(a) bych skrývat zklamání2914,5 %14,5 %  
c) rozhodně bych se mu to snažil(a) vymluvit a hledat jiná řešení136,5 %6,5 %  
d) dítě bych zavrhl(a), pokud by se pro změnu pohlaví rozhodlo10,5 %0,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Myslíte si, že by transsexuální vyučující mohl učit v:

 • odpověď a) mateřské škole=ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi d) vysoké škole=ne na otázku 15. Myslíte si, že by transsexuální vyučující mohl učit v:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi b) spíše ano na otázku 21. Vadil by Vám transsexuální soused?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi d) pokud by to šlo, vyhnul(a) bych se tomu na otázku 20. Jak byste se cítil(a) v přítomnosti transsexuální osoby?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi b) neměla být dovolena na otázku 19. Adopce dětí transsexuálem by podle Vás:
 • odpověď b) základní škole=ne:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi d) vysoké škole=ne na otázku 15. Myslíte si, že by transsexuální vyučující mohl učit v:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi b) spíše ano na otázku 21. Vadil by Vám transsexuální soused?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi c) střední škole=ne na otázku 15. Myslíte si, že by transsexuální vyučující mohl učit v:
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi d) pokud by to šlo, vyhnul(a) bych se tomu na otázku 20. Jak byste se cítil(a) v přítomnosti transsexuální osoby?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi b) neměla být dovolena na otázku 19. Adopce dětí transsexuálem by podle Vás:
 • odpověď c) střední škole=ne:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi d) vysoké škole=ne na otázku 15. Myslíte si, že by transsexuální vyučující mohl učit v:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi b) spíše ano na otázku 21. Vadil by Vám transsexuální soused?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi d) pokud by to šlo, vyhnul(a) bych se tomu na otázku 20. Jak byste se cítil(a) v přítomnosti transsexuální osoby?

21. Vadil by Vám transsexuální soused?

 • odpověď d) určitě nevadil:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi d) určitě nevadilo na otázku 13. Vadilo by Vám svěřit dítě transsexuálnímu vyučujícímu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Uveďte Vaše pohlaví:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Která z možností podle Vás nejlépe charakterizuje transsexuály?

5. Transsexuálním se podle Vás člověk stane:

6. Operativní přeměna pohlaví je podle Vás v ČR:

7. Úřední změna pohlaví podle Vás v ČR:

8. Odmítnutí uchazeče o zaměstnání pro příslušnost k transsexuální menšině je podle Vás v ČR:

9. Transsexuální rodič dítěte je podle Vás ze zákona:

10. Uveďte prosím zda souhlasíte s následujícími tvrzeními:

11. Je podle Vás transsexualita vhodným důvodem pro nepřijetí uchazeče o zaměstnání?

12. Domníváte se, že jsou některá zaměstnání nevhodná pro transsexuály?

13. Vadilo by Vám svěřit dítě transsexuálnímu vyučujícímu?

15. Myslíte si, že by transsexuální vyučující mohl učit v:

16. Znáte osobně nějakého příslušníka transsexuální komunity?

17. Jaký máte názor na transsexuálního rodiče?

18. Rodič, který podstoupil úplnou přeměnu pohlaví by podle Vás:

19. Adopce dětí transsexuálem by podle Vás:

20. Jak byste se cítil(a) v přítomnosti transsexuální osoby?

21. Vadil by Vám transsexuální soused?

23. Vadilo by Vám sdílet toalety nebo sprchy s transsexuálem?

25. Pokud byste se dozvěděl(a), že Váš dobrý známý(á) je transsexuální:

26. Kdyby Vaše dítě toužilo po změně pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Uveďte Vaše pohlaví:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Která z možností podle Vás nejlépe charakterizuje transsexuály?

5. Transsexuálním se podle Vás člověk stane:

6. Operativní přeměna pohlaví je podle Vás v ČR:

7. Úřední změna pohlaví podle Vás v ČR:

8. Odmítnutí uchazeče o zaměstnání pro příslušnost k transsexuální menšině je podle Vás v ČR:

9. Transsexuální rodič dítěte je podle Vás ze zákona:

10. Uveďte prosím zda souhlasíte s následujícími tvrzeními:

11. Je podle Vás transsexualita vhodným důvodem pro nepřijetí uchazeče o zaměstnání?

12. Domníváte se, že jsou některá zaměstnání nevhodná pro transsexuály?

13. Vadilo by Vám svěřit dítě transsexuálnímu vyučujícímu?

15. Myslíte si, že by transsexuální vyučující mohl učit v:

16. Znáte osobně nějakého příslušníka transsexuální komunity?

17. Jaký máte názor na transsexuálního rodiče?

18. Rodič, který podstoupil úplnou přeměnu pohlaví by podle Vás:

19. Adopce dětí transsexuálem by podle Vás:

20. Jak byste se cítil(a) v přítomnosti transsexuální osoby?

21. Vadil by Vám transsexuální soused?

23. Vadilo by Vám sdílet toalety nebo sprchy s transsexuálem?

25. Pokud byste se dozvěděl(a), že Váš dobrý známý(á) je transsexuální:

26. Kdyby Vaše dítě toužilo po změně pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Křepelka, V.Transsexuální komunita očima veřejnosti (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://transsexualni-komunita-ocima.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.