Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Trávení času u televize

Trávení času u televize

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Matala
Šetření:28. 05. 2014 - 02. 06. 2014
Počet respondentů:141
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Účel tohoto dotazníku je zjistit informace o sledovanosti televize.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8862,41 %62,41 %  
muž5337,59 %37,59 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-306848,23 %48,23 %  
16-203121,99 %21,99 %  
31-402014,18 %14,18 %  
41-50117,8 %7,8 %  
více než 5096,38 %6,38 %  
10-1521,42 %1,42 %  

Graf

3. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velké město6344,68 %44,68 %  
Vesnice2819,86 %19,86 %  
Průměrné město2517,73 %17,73 %  
Menší město2517,73 %17,73 %  

Graf

4. Jak často sledujete televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den4531,91 %31,91 %  
několikrát týdně3222,7 %22,7 %  
vyjímečně2417,02 %17,02 %  
několikrát měsíčně1812,77 %12,77 %  
nikdy117,8 %7,8 %  
každý den více než 3 hodiny117,8 %7,8 %  

Graf

5. Pokud televizi sledujete, kdy nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Večer9473,44 %66,67 %  
Odpoledne1410,94 %9,93 %  
Ráno53,91 %3,55 %  
Dopoledne21,56 %1,42 %  
jak kdy10,78 %0,71 %  
cely den jako kulisu10,78 %0,71 %  
jak kdy, třeba celý dencelý de10,78 %0,71 %  
na návštěvě10,78 %0,71 %  
večer (ale koukám na pořady, jež jsem si nahrala na video, protože večer je nudááá)10,78 %0,71 %  
je to hrozně různé10,78 %0,71 %  
nemohla jsem to napsat u otázky víše, a tak to upřesním tady - televizi sleduji sice jen několikrát měsíčně, ale téměř denně sleduji přes internet zahraniční seriály, které se u nás nevysílají. Jinak nejčastěji sleduji televizi večer. 10,78 %0,71 %  
Celý den10,78 %0,71 %  
nemám televizi10,78 %0,71 %  
nikdy10,78 %0,71 %  
průběžně celý den10,78 %0,71 %  
23:2310,78 %0,71 %  
kdykoli10,78 %0,71 %  

Graf

6. Vlastníte televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11480,85 %80,85 %  
Ne2719,15 %19,15 %  

Graf

7. Pokud sledujete televizi, kde nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma11188,1 %78,72 %  
U přátel86,35 %5,67 %  
u rodičů21,59 %1,42 %  
na návštěvě u rodičů10,79 %0,71 %  
u tchánů10,79 %0,71 %  
u rodičů, prarodičů10,79 %0,71 %  
v praci10,79 %0,71 %  
u rodicu10,79 %0,71 %  

Graf

8. Pokud sledujete televizi, vadí Vám reklamy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9472,87 %66,67 %  
Je mi to jedno2418,6 %17,02 %  
Ne118,53 %7,8 %  

Graf

9. Pokud sledujete televizi, které pořady nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Filmy4133,61 %29,08 %  
Zpravodajství3226,23 %22,7 %  
Dokumentární2016,39 %14,18 %  
seriály129,84 %8,51 %  
Soutěže/zábavní pořady86,56 %5,67 %  
sport+dokumenty10,82 %0,71 %  
seriály, včetně dokumentárních10,82 %0,71 %  
Seriály (vraždy v Midsomeru, Rex, Grimm, Big Ben ...)10,82 %0,71 %  
filmy,dokumenty, zprávy, seriály, politické debaty a souteze10,82 %0,71 %  
co tam zrovna běží, když jsme na návštěvě :-) TV mě nezajímá.10,82 %0,71 %  
detektivky (pozor, ne kriminálky) typu Midsommer, Sherlock Holmes, Big Ben, Poirot...10,82 %0,71 %  
hudební kanály10,82 %0,71 %  
sport10,82 %0,71 %  
hlavně seriály a pak také filmy10,82 %0,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Kde bydlíte?

4. Jak často sledujete televizi?

5. Pokud televizi sledujete, kdy nejčastěji?

6. Vlastníte televizi?

7. Pokud sledujete televizi, kde nejčastěji?

8. Pokud sledujete televizi, vadí Vám reklamy?

9. Pokud sledujete televizi, které pořady nejčastěji?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Kde bydlíte?

4. Jak často sledujete televizi?

5. Pokud televizi sledujete, kdy nejčastěji?

6. Vlastníte televizi?

7. Pokud sledujete televizi, kde nejčastěji?

8. Pokud sledujete televizi, vadí Vám reklamy?

9. Pokud sledujete televizi, které pořady nejčastěji?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Matala, J.Trávení času u televize (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://traveni-casu-u-televize.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.