Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Facebook

Facebook

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Sedláková
Šetření:06. 01. 2015 - 13. 01. 2015
Počet respondentů:430
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím vás o vyplnění mého dotazníku o Facebooku a trávení času na internetu. Předem děkuji.

Zuzana Sedláková

Odpovědi respondentů

1. Jste muž/žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena32575,58 %75,58 %  
Muž10524,42 %24,42 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-2516337,91 %37,91 %  
16-2013130,47 %30,47 %  
30 a více6314,65 %14,65 %  
26-305312,33 %12,33 %  
10-15204,65 %4,65 %  

Graf

3. Jak dlouho máte založený účet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 a více37386,74 %86,74 %  
Účet nemám255,81 %5,81 %  
1-2 roky245,58 %5,58 %  
Méně než 1 rok81,86 %1,86 %  

Graf

4. Co myslíte, že je předností facebooku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přehled o aktivitách ostatních25058,14 %58,14 %  
Sdílení fotografii a videí21349,53 %49,53 %  
Sdílení zážitků a pocitů14834,42 %34,42 %  

Graf

5. A jaká myslíte, že jsou negativa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ztráta soukromí33377,44 %77,44 %  
Návykovost27864,65 %64,65 %  
Spamy,viry9923,02 %23,02 %  

Graf

6. Kolik trávíte na facebooku času?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 hodiny13932,33 %32,33 %  
Do 1 hodiny10724,88 %24,88 %  
Na facebooku ztrácím pojem o čase9221,4 %21,4 %  
Facebook nevyužívám každý den6615,35 %15,35 %  
Nemám účet266,05 %6,05 %  

Graf

7. Bylo by pro Vás těžké účet zrušit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bylo by to těžké, ale jde o zvyk16538,37 %38,37 %  
Ano, nechci ho rušit11125,81 %25,81 %  
Ne, ale uvažuji o tom9020,93 %20,93 %  
Již dříve jsem si účet zrušil/a4310 %10 %  
Nemám účet214,88 %4,88 %  

Graf

8. Znáte pojem kyberšikana?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano41596,51 %96,51 %  
Ne153,49 %3,49 %  

Graf

9. Máte s kyberšikanou nějakou zkušenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám20748,14 %48,14 %  
Ano, četl/a jsem o tom18342,56 %42,56 %  
Ano, zažil/a jsem to409,3 %9,3 %  

Graf

10. Jaký druh šikany je podle Vás horší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obě jsou zlé35883,26 %83,26 %  
Klasická šikana6214,42 %14,42 %  
Kyberšikana102,33 %2,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jak dlouho máte založený účet?

  • odpověď Účet nemám:
    • 16.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám účet na otázku 6. Kolik trávíte na facebooku času?
    • 16.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám účet na otázku 7. Bylo by pro Vás těžké účet zrušit?

6. Kolik trávíte na facebooku času?

  • odpověď Nemám účet:
    • 16.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účet nemám na otázku 3. Jak dlouho máte založený účet?
    • 15.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám účet na otázku 7. Bylo by pro Vás těžké účet zrušit?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž/žena?

2. Věk

3. Jak dlouho máte založený účet?

4. Co myslíte, že je předností facebooku?

5. A jaká myslíte, že jsou negativa?

6. Kolik trávíte na facebooku času?

7. Bylo by pro Vás těžké účet zrušit?

8. Znáte pojem kyberšikana?

9. Máte s kyberšikanou nějakou zkušenost?

10. Jaký druh šikany je podle Vás horší?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž/žena?

2. Věk

3. Jak dlouho máte založený účet?

4. Co myslíte, že je předností facebooku?

5. A jaká myslíte, že jsou negativa?

6. Kolik trávíte na facebooku času?

7. Bylo by pro Vás těžké účet zrušit?

8. Znáte pojem kyberšikana?

9. Máte s kyberšikanou nějakou zkušenost?

10. Jaký druh šikany je podle Vás horší?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sedláková, Z.Facebook (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://traveni-dovolene.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.