Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Třebíč

Třebíč

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Bourková
Šetření:05. 03. 2012 - 09. 03. 2012
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

  Dobrý den,

děkuji za čas, který věnujete u vyplňování tohoto dotazníku. Je to součást mé bakalářské prace, a tak mě velmi těší, že mi takto pomáháte. Otázky nejsou nijak složité a ani se nemusíte rozepisovat, odpovědi jsou stručné a jasné. 

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho žijete ve městě Třebíč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než dvacet let.250 %50 %  
Méně než pět let.125 %25 %  
Deset až dvacet let.125 %25 %  

Graf

2. Víte kolik obyvatel má Třebíč? Napište prosím číslo zaokrouhlené na tisíce.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40000250 %50 %  
45000125 %25 %  
39000125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:41000
Minimum:39000
Maximum:45000
Variační rozpětí:6000
Rozptyl:7333333.33
Směrodatná odchylka:2708.01
Medián:40000
Modus:40000

Graf

3. Pociťujete vliv turismu ve městě Třebíč? Pokud ano, jak?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, díky UNESCO památkám

Ano, od doby, kdy jsou v Třebíči památky UNESCO, větší snaha města o zkulturnění, čistotu, vysázení zeleně...

NE

Ne

4. Chtěli byste, aby se turistický ruch v Třebíči rozrůstal?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4100 %100 %  

Graf

5. Navštěvujete alespoň některé z památek města Třebíč?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4100 %100 %  

Graf

6. Jak často navštěvujete památky ve městě Třebíč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nenavštěvuji památky pravidelně.250 %50 %  
Častěji než jednou do měsíce.125 %25 %  
Alespoň jednou do roka.125 %25 %  
Alespoň jednou do měsíce.125 %25 %  

Graf

7. Líbí se vám památky ve městě Třebíč?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, líbí se mi.4100 %100 %  

Graf

8. Víte co znamená zkratka UNESCO? Pokud ano, napište to prosím.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
světové kulturní a přírodní dědictví150 %25 %  
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization150 %25 %  

Graf

9. Víte, které památky v Třebíči jsou na seznamu UNESCO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, Židovská čtvrť a hřbitov.4100 %100 %  
Ano, Bazilika sv. Prokopa.4100 %100 %  

Graf

10. Myslíte si, že díky památkám UNESCO je Třebíč znám i ve světě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4100 %100 %  

Graf

11. Co víte o památkach UNESCO v Třebíči a ve světě?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

13. Jak hodnotíte kvalitu ovzduší na Vysočině. (Ohodnoťte jako ve škole)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2375 %75 %  
5125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.75
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:2.25
Směrodatná odchylka:1.5
Medián:2
Modus:2

Graf

14. Jaké vidíte klady či zápory bydlením v Třebíči

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Zápor- vysoká nezaměstnanost. Klady- malé, dobře orientované město, dostupná zdravotní péče, školství, zeleň...

15. Chtěl/a byste bydlet jinde?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, bydlím tady rád/a.4100 %100 %  

Graf

16. Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.375 %75 %  
Muž.125 %25 %  

Graf

17. Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23125 %25 %  
20125 %25 %  
37125 %25 %  
38125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:29.5
Minimum:20
Maximum:38
Variační rozpětí:18
Rozptyl:87
Směrodatná odchylka:9.33
Medián:30
Modus:23

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bourková, M.Třebíč (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://trebic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.