Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Trendy a megatrendy cestovního ruchu

Trendy a megatrendy cestovního ruchu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Gelnarová
Šetření:02. 04. 2012 - 09. 04. 2012
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Vysoké školy podnikání v Ostravě a tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění dotazníku, který se stane součástí mé bakalářské práce.

Předem moc děkuji za Váš čas a ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Jaký typ dovolené upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odpočinkový3643,37 %43,37 %  
Poznávací2530,12 %30,12 %  
Sportovní1012,05 %12,05 %  
Dobrodružný1012,05 %12,05 %  
Jiný22,41 %2,41 %  

Graf

2. Které z násedujících trendů cestovního ruchu jsou Vám známy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lázeňské a wellness pobyty7185,54 %85,54 %  
Eurovíkendy6173,49 %73,49 %  
Sportovní turistika6173,49 %73,49 %  
Eko a agroturistika4554,22 %54,22 %  
Kulinářský a gastronomický turismus3845,78 %45,78 %  
Geocaching2631,33 %31,33 %  
Couchsurfing (sdílení domova)2631,33 %31,33 %  
Voluntourism (dobrovolnický turismus)1922,89 %22,89 %  
Dark Tourism (temný turismus)1315,66 %15,66 %  

Graf

3. Které z násedujících trendů cestovního ruchu by Vás zajímaly nebo lákaly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lázeňské a wellness pobyty4250,6 %50,6 %  
Eurovíkendy3238,55 %38,55 %  
Kulinářský a gastronomický turismus3137,35 %37,35 %  
Sportovní turistika3036,14 %36,14 %  
Eko a agroturistika2125,3 %25,3 %  
Couchsurfing (sdílení domova)1922,89 %22,89 %  
Dark Tourism (temný turismus)1821,69 %21,69 %  
Geocaching1518,07 %18,07 %  
Voluntourism (dobrovolnický turismus)1012,05 %12,05 %  

Graf

4. Jakou dopravu během svého cestování po ČR upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autem (vlastní)5262,65 %62,65 %  
Vlakem1315,66 %15,66 %  
Autobusem910,84 %10,84 %  
Na kole56,02 %6,02 %  
Jinou33,61 %3,61 %  
Pěšky11,2 %1,2 %  

Graf

5. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5161,45 %61,45 %  
Muž3238,55 %38,55 %  

Graf

6. Jaká je Vaše věková hranice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 26 let5768,67 %68,67 %  
27 - 35 let1315,66 %15,66 %  
36 - 50 let1214,46 %14,46 %  
Nad 50 let11,2 %1,2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Které z násedujících trendů cestovního ruchu jsou Vám známy?

  • odpověď Eko a agroturistika:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dark Tourism (temný turismus) na otázku 2. Které z násedujících trendů cestovního ruchu jsou Vám známy?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27 - 35 let na otázku 6. Jaká je Vaše věková hranice?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký typ dovolené upřednostňujete?

2. Které z násedujících trendů cestovního ruchu jsou Vám známy?

3. Které z násedujících trendů cestovního ruchu by Vás zajímaly nebo lákaly?

4. Jakou dopravu během svého cestování po ČR upřednostňujete?

5. Jaké je Vaše pohlaví?

6. Jaká je Vaše věková hranice?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký typ dovolené upřednostňujete?

2. Které z násedujících trendů cestovního ruchu jsou Vám známy?

3. Které z násedujících trendů cestovního ruchu by Vás zajímaly nebo lákaly?

4. Jakou dopravu během svého cestování po ČR upřednostňujete?

5. Jaké je Vaše pohlaví?

6. Jaká je Vaše věková hranice?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gelnarová, M.Trendy a megatrendy cestovního ruchu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://trendy-a-megatrendy-cestovni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.