Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Trendy v oblasti trávení dovolené

Trendy v oblasti trávení dovolené

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Grycová
Šetření:18. 03. 2012 - 21. 03. 2012
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

rády bychom Váš požádaly o vyplnění dotazníku "trendy v oblasti trávení dovolené" pro náš projekt k předmětu řízení a provoz CK.

Odpovědi respondentů

1. Jaký typ dovolené preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pobytový2555,56 %55,56 %  
poznávací1328,89 %28,89 %  
sportovní511,11 %11,11 %  
relaxace/wellness24,44 %4,44 %  

Graf

2. Na jak dlouhou dobu na dovolenou obvykle jezdíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8 - 10 dní2248,89 %48,89 %  
4 - 7 dní1328,89 %28,89 %  
10 - 14 dní817,78 %17,78 %  
1-3 dny24,44 %4,44 %  

Graf

3. V oblastech severní Evropy (Norsko a Švédsko) byste spíše upřednostnili venkovský nebo městský turismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
venskovský3271,11 %71,11 %  
městský1328,89 %28,89 %  

Graf

4. Jeli byste na zájezd do Norska, který je zaměřen na rybaření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3577,78 %77,78 %  
ano1022,22 %22,22 %  

Graf

5. Jak dlouhý pobyt v Norsku na rybách byste preferovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 dní550 %11,11 %  
více než 10 dní220 %4,44 %  
6 - 10 dní220 %4,44 %  
méně než 5 dní110 %2,22 %  

Graf

6. Pokud by stál zájezd do Norska se zaměřením na rybaření 13 895 Kč, zdála by se Vám tato cena odpovídající (tím myslíme "ne moc vysoká")?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2453,33 %53,33 %  
spíše ne1022,22 %22,22 %  
rozhodně ano817,78 %17,78 %  
rozhodně ne36,67 %6,67 %  

Graf

7. Jak dlouhý pobyt byste preferovali v případě poznávacího zájezdu do Stockholmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 dny2453,33 %53,33 %  
3 dny nebo méně 1328,89 %28,89 %  
více jak 4 dny613,33 %13,33 %  
nejel bych vůbec24,44 %4,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký typ dovolené preferujete?

2. Na jak dlouhou dobu na dovolenou obvykle jezdíte?

3. V oblastech severní Evropy (Norsko a Švédsko) byste spíše upřednostnili venkovský nebo městský turismus?

4. Jeli byste na zájezd do Norska, který je zaměřen na rybaření?

6. Pokud by stál zájezd do Norska se zaměřením na rybaření 13 895 Kč, zdála by se Vám tato cena odpovídající (tím myslíme "ne moc vysoká")?

7. Jak dlouhý pobyt byste preferovali v případě poznávacího zájezdu do Stockholmu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký typ dovolené preferujete?

2. Na jak dlouhou dobu na dovolenou obvykle jezdíte?

3. V oblastech severní Evropy (Norsko a Švédsko) byste spíše upřednostnili venkovský nebo městský turismus?

4. Jeli byste na zájezd do Norska, který je zaměřen na rybaření?

6. Pokud by stál zájezd do Norska se zaměřením na rybaření 13 895 Kč, zdála by se Vám tato cena odpovídající (tím myslíme "ne moc vysoká")?

7. Jak dlouhý pobyt byste preferovali v případě poznávacího zájezdu do Stockholmu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Grycová, Z.Trendy v oblasti trávení dovolené (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://trendy-v-oblasti-traveni-dov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.