Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Trest smrti

Trest smrti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marika Janíková
Šetření:16. 08. 2018 - 30. 08. 2018
Počet respondentů:335
Počet otázek (max/průměr):11 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:88,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
věnujte, prosím, několik minut svého času na vyplnění následujícího dotazníku, který se věnuje kontroverznímu tématu, trestu smrti. Výsledky průzkumu budou použity ke zpracování mé práce na hodinu českého jazyka.
Děkuji Vám všem!:)

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena22466,87 %66,87 %  
muž11133,13 %33,13 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-29 let14944,48 %44,48 %  
30-49 let8926,57 %26,57 %  
0-18 let7522,39 %22,39 %  
50-64 let164,78 %4,78 %  
64 let a více61,79 %1,79 %  

Graf

3. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské15445,97 %45,97 %  
vysokoškolské11032,84 %32,84 %  
základní7121,19 %21,19 %  

Graf

4. Kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město nad 100.000 obyv.12336,72 %36,72 %  
vesnice6920,6 %20,6 %  
město do 20.000 obyv.5917,61 %17,61 %  
město do 100.000 obyv.5115,22 %15,22 %  
město do 50.000 obyv.339,85 %9,85 %  

Graf

5. Vyznáváte nějakou náboženskou víru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne26880 %80 %  
ano6720 %20 %  

Graf

6. Jste pro trest smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19056,72 %56,72 %  
ne14543,28 %43,28 %  

Graf

7. Proč jste pro trest smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ochrana společnosti před pachateli trestné činnosti9047,37 %26,87 %  
odstrašení potencionálních pachatelů trestné činnosti4021,05 %11,94 %  
odplata s mottem „oko za oko, zub za zub“2814,74 %8,36 %  
jiné189,47 %5,37 %  
ekonomický argument - poprava je finančně méně náročná147,37 %4,18 %  

Graf

8. Proč jste proti trestu smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
justiční omyl6242,76 %18,51 %  
každý jedinec má právo na život4027,59 %11,94 %  
jiné3524,14 %10,45 %  
možnost nápravy pachatele85,52 %2,39 %  

Graf

9. Považujete doživotní trest za dostačující alternativu trestu smrti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18053,73 %53,73 %  
ne15546,27 %46,27 %  

Graf

10. Měl by být trest smrti opětovně zaveden?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17652,54 %52,54 %  
ne15947,46 %47,46 %  

Graf

11. Myslíte si, že by hrozba trestu smrti vedla ke snížení kriminality?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17853,13 %53,13 %  
ne15746,87 %46,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jste pro trest smrti?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ekonomický argument - poprava je finančně méně náročná na otázku 7. Proč jste pro trest smrti?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 7. Proč jste pro trest smrti?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi odplata s mottem „oko za oko, zub za zub“ na otázku 7. Proč jste pro trest smrti?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi odstrašení potencionálních pachatelů trestné činnosti na otázku 7. Proč jste pro trest smrti?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochrana společnosti před pachateli trestné činnosti na otázku 7. Proč jste pro trest smrti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Měl by být trest smrti opětovně zaveden?
 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 8. Proč jste proti trestu smrti?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi justiční omyl na otázku 8. Proč jste proti trestu smrti?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi každý jedinec má právo na život na otázku 8. Proč jste proti trestu smrti?

9. Považujete doživotní trest za dostačující alternativu trestu smrti?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi každý jedinec má právo na život na otázku 8. Proč jste proti trestu smrti?

10. Měl by být trest smrti opětovně zaveden?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi odstrašení potencionálních pachatelů trestné činnosti na otázku 7. Proč jste pro trest smrti?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi odplata s mottem „oko za oko, zub za zub“ na otázku 7. Proč jste pro trest smrti?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ekonomický argument - poprava je finančně méně náročná na otázku 7. Proč jste pro trest smrti?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Jste pro trest smrti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochrana společnosti před pachateli trestné činnosti na otázku 7. Proč jste pro trest smrti?
 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 8. Proč jste proti trestu smrti?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi každý jedinec má právo na život na otázku 8. Proč jste proti trestu smrti?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Jste pro trest smrti?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi justiční omyl na otázku 8. Proč jste proti trestu smrti?

11. Myslíte si, že by hrozba trestu smrti vedla ke snížení kriminality?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi odstrašení potencionálních pachatelů trestné činnosti na otázku 7. Proč jste pro trest smrti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kde žijete?

5. Vyznáváte nějakou náboženskou víru?

6. Jste pro trest smrti?

7. Proč jste pro trest smrti?

8. Proč jste proti trestu smrti?

9. Považujete doživotní trest za dostačující alternativu trestu smrti?

10. Měl by být trest smrti opětovně zaveden?

11. Myslíte si, že by hrozba trestu smrti vedla ke snížení kriminality?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kde žijete?

5. Vyznáváte nějakou náboženskou víru?

6. Jste pro trest smrti?

7. Proč jste pro trest smrti?

8. Proč jste proti trestu smrti?

9. Považujete doživotní trest za dostačující alternativu trestu smrti?

10. Měl by být trest smrti opětovně zaveden?

11. Myslíte si, že by hrozba trestu smrti vedla ke snížení kriminality?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Janíková, M.Trest smrti (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://trest-smrti-soc-pruzkum.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.