Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Internetová kriminalita

Internetová kriminalita

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Kubiče
Šetření:23. 04. 2014 - 30. 04. 2014
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku na téma Internetová kriminalita.

Výsledky tohoto dotazníku budou použity jako podklad pro moji bakalářskou práci na VŠE.
Průzkum je určen pro všechny respondenty pohybující se na internetu.

Děkuji za Váš čas,

Jan Kubiče

Odpovědi respondentů

1. Jste muž, nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3950,65 %51,32 %  
Muž3849,35 %50 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 40 let5976,62 %77,63 %  
41+1114,29 %14,47 %  
15 - 18 let45,19 %5,26 %  
do 15 let33,9 %3,95 %  

Graf

3. Myslíte si, že je trestné, když neoprávněně vstoupíte do cizího účtu (sociální sítě)

Např. zjistíte heslo svého partnera/partnerky a chodíte ho kontrolovat na Facebook

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4963,64 %64,47 %  
Ano, ale jen pokud způsobím škodu1620,78 %21,05 %  
Ne1215,58 %15,79 %  

Graf

4. Myslíte si, že je trestné číst někomu neoprávněně emaily?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5571,43 %72,37 %  
Ne2228,57 %28,95 %  

Graf

5. Je podle Vás používání nelegálního software trestné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je to vždy trestné4355,84 %56,58 %  
Není pokud jde o nekomerční použití2836,36 %36,84 %  
Ne67,79 %7,89 %  

Graf

6. Zaškrtněte, zda si myslíte, že jsou následující situace trestné:

Pokud si myslíte, že situace není trestná, ponechte nevyplněné.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Písnička slavila úspěch i v práci, proto jsem jí poskytnul i kolegům5582,09 %72,37 %  
Jeden z kolegů použil písničku ve svém videoklipu, který nahrál na YouTube5379,1 %69,74 %  
Rodině se písnička líbila, proto jsem jí všem nahrál na mobil3856,72 %50 %  
Stáhnul jsem si nelegálně hudbu z internetu pro soukromé účely1725,37 %22,37 %  

Graf

7. Hodnoťte stupeň Vašeho rozhořčení při následujících situacích:

1 = Mírná nepříjemnost; 5 = Jsem vzteky bez sebe

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Někdo Vám z peněženky ukradl 5 000 Kč4.4810.795
Někdo Vám ukradl fyzickou věc v hodnotě 5 000 Kč4.4030.63
Někdo Vám zkopíroval Vaše autorské dílo (hudba, obraz, software) v hodnotě 5 000,- (dílo Vám zůstalo, ale někdo jiný s ním teď neoprávněně nakládá)3.5061.964
Někdo Vám ukradl telefon, který už neměl žádnou hodnotu, ale nenávratně jste s ním přišli o důležitá data (fotky, kontakty, kalendář)4.2471.069

Graf

8. Zaškrtněte, zda používáte následující úrovně zabezpečení počítače:

Pokud nevíte, nechte nevyplněné

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domácí WiFi chráněná heslem6483,12 %84,21 %  
Antivirový program6381,82 %82,89 %  
Firewall5064,94 %65,79 %  
Heslo při spuštění PC (nebo otisk prstu)4457,14 %57,89 %  
Šifrování disku79,09 %9,21 %  

Graf

9. Zaškrtněte, jak se chováte ve svém emailovém účtu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyžádanou poštu rovnou mažu6889,47 %89,47 %  
Občas otevírám nevyžádané přílohy1114,47 %14,47 %  
Občas klikám na odkazy od neznámých odesílatelů56,58 %6,58 %  

Graf

10. Jak se chováte na veřejných sítích (WiFi v kavárně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kontroluji si emaily, přihlašuji se do sociálních sítí a dalších služeb3545,45 %46,05 %  
Jenom brouzdám po internetu (nikam se nepřihlašuji)2025,97 %26,32 %  
K veřejným sítím se vůbec nepřipojuji (pouze doma/v práci/ve škole)1924,68 %25 %  
Přihlašuji se i do internetového bankovnictví33,9 %3,95 %  

Graf

11. Jaký přístup k heslům nejpřesněji popisuje Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažím se, aby každá důležitá služba měla své heslo (email, Facebook, banka)4254,55 %55,26 %  
Jedno silné heslo (velká a malá písmena, číslice, speciální znaky) jsem vymyslel a používám ho všude3038,96 %39,47 %  
Pokud vůbec heslo používám, je to heslo typu 12345, jméno partnera/dítěte, apod.56,49 %6,58 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž, nebo žena?

2. Kolik Vám je let?

3. Myslíte si, že je trestné, když neoprávněně vstoupíte do cizího účtu (sociální sítě)

4. Myslíte si, že je trestné číst někomu neoprávněně emaily?

5. Je podle Vás používání nelegálního software trestné?

6. Zaškrtněte, zda si myslíte, že jsou následující situace trestné:

7. Hodnoťte stupeň Vašeho rozhořčení při následujících situacích:

8. Zaškrtněte, zda používáte následující úrovně zabezpečení počítače:

9. Zaškrtněte, jak se chováte ve svém emailovém účtu:

10. Jak se chováte na veřejných sítích (WiFi v kavárně)?

11. Jaký přístup k heslům nejpřesněji popisuje Vás?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž, nebo žena?

2. Kolik Vám je let?

3. Myslíte si, že je trestné, když neoprávněně vstoupíte do cizího účtu (sociální sítě)

4. Myslíte si, že je trestné číst někomu neoprávněně emaily?

5. Je podle Vás používání nelegálního software trestné?

6. Zaškrtněte, zda si myslíte, že jsou následující situace trestné:

7. Hodnoťte stupeň Vašeho rozhořčení při následujících situacích:

8. Zaškrtněte, zda používáte následující úrovně zabezpečení počítače:

9. Zaškrtněte, jak se chováte ve svém emailovém účtu:

10. Jak se chováte na veřejných sítích (WiFi v kavárně)?

11. Jaký přístup k heslům nejpřesněji popisuje Vás?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubiče, J.Internetová kriminalita (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://trestna-cinnost-na-internetu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.