Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Trh mobilních telefonů, jeho potenciál a nákupní chování spotřebitele

Trh mobilních telefonů, jeho potenciál a nákupní chování spotřebitele

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Kluska
Šetření:20. 04. 2018 - 12. 05. 2018
Počet respondentů:171
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení korespondenti, jsme studenti Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě oboru Marketing a Obchod a tento dotazník je určen pro všechny, kteří používají mobilní telefon, bez ohledu na věk. Jako závěr našeho výzkumu chceme zjistit nejen spotřebitelské chování spotřebitele při koupi telefonu, ale také statisticky doložit, že skutečně v dnešní době počet uživatelů telefonů stále roste, bez ohledu na věk. 

Odpovědi respondentů

1. Používáte tlačítkový telefon nebo smartphone?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smartphone15590,64 %90,64 %  
Tlačítkový169,36 %9,36 %  

Graf

2. Jakou značku telefonu máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Apple4123,98 %23,98 %  
Samsung3218,71 %18,71 %  
Jiný3017,54 %17,54 %  
Hyuawei2514,62 %14,62 %  
Nokia2011,7 %11,7 %  
Lenovo169,36 %9,36 %  
Xiaomi148,19 %8,19 %  
HTC63,51 %3,51 %  
Sony63,51 %3,51 %  

Graf

3. Jak důležité jsou pro vás tyto funkce mobilního telefonu? (1 velmi důležité – 5 nedůležité)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Sociální sítě2.6652.176
Fotoaparát a video2.0941.768
Volání a SMS1.5881.383
Internet1.9761.87
Poslech hudby2.6592.389
Hry3.6121.955
Pracovní účely2.8711.948
Budík1.9121.963
E-mailový klient2.8292.153
Prediktivní zápis (T9, Zi)3.7411.921

Graf

4. Kolik peněz jste ochoten/na zaplatit za nový telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3001-5000 Kč5431,58 %31,58 %  
5001-10000 Kč4626,9 %26,9 %  
0-3000 Kč3520,47 %20,47 %  
15000+ Kč2011,7 %11,7 %  
10001-15000 Kč169,36 %9,36 %  

Graf

5. Kolik hodin denně trávíte na telefonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-4 hodiny6538,01 %38,01 %  
Do 1 hodiny5330,99 %30,99 %  
4-6 hodin3118,13 %18,13 %  
6+ hodin2212,87 %12,87 %  

Graf

6. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9656,14 %56,14 %  
Muž7543,86 %43,86 %  

Graf

7. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-248549,71 %49,71 %  
25-345029,24 %29,24 %  
35-442313,45 %13,45 %  
45-5474,09 %4,09 %  
55-6452,92 %2,92 %  
65+10,58 %0,58 %  

Graf

8. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou8247,95 %47,95 %  
Vysokoškolské5934,5 %34,5 %  
Základní2011,7 %11,7 %  
Střední bez maturity63,51 %3,51 %  
Vyšší odborné31,75 %1,75 %  
Jiné10,58 %0,58 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jak důležité jsou pro vás tyto funkce mobilního telefonu? (1 velmi důležité – 5 nedůležité)

 • odpověď Internet=1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální sítě=1 na otázku 3. Jak důležité jsou pro vás tyto funkce mobilního telefonu? (1 velmi důležité – 5 nedůležité)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15000+ Kč na otázku 4. Kolik peněz jste ochoten/na zaplatit za nový telefon?

4. Kolik peněz jste ochoten/na zaplatit za nový telefon?

 • odpověď 0-3000 Kč:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tlačítkový na otázku 1. Používáte tlačítkový telefon nebo smartphone?

5. Kolik hodin denně trávíte na telefonu?

 • odpověď Do 1 hodiny:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tlačítkový na otázku 1. Používáte tlačítkový telefon nebo smartphone?

7. Věk:

 • odpověď 15-24:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6+ hodin na otázku 5. Kolik hodin denně trávíte na telefonu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Používáte tlačítkový telefon nebo smartphone?

2. Jakou značku telefonu máte?

3. Jak důležité jsou pro vás tyto funkce mobilního telefonu? (1 velmi důležité – 5 nedůležité)

4. Kolik peněz jste ochoten/na zaplatit za nový telefon?

5. Kolik hodin denně trávíte na telefonu?

6. Pohlaví:

7. Věk:

8. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Používáte tlačítkový telefon nebo smartphone?

2. Jakou značku telefonu máte?

3. Jak důležité jsou pro vás tyto funkce mobilního telefonu? (1 velmi důležité – 5 nedůležité)

4. Kolik peněz jste ochoten/na zaplatit za nový telefon?

5. Kolik hodin denně trávíte na telefonu?

6. Pohlaví:

7. Věk:

8. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kluska, T.Trh mobilních telefonů, jeho potenciál a nákupní chování spotřebitele (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://trh-mobilnich-telefonu-jeho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.