Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Trh práce a mladiství

Trh práce a mladiství

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Bílek
Šetření:01. 06. 2010 - 06. 06. 2010
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,  v rámci splnění seminární práce do předmětu Základy společenských věd, na gymnáziu Integra, bych chtěl poprosit o vyplnění tohoto krátkého dotazníku na téma trh práce a mladiství v něm.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6082,19 %82,19 %  
Muž1317,81 %17,81 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-266690,41 %90,41 %  
26 a více45,48 %5,48 %  
16-1834,11 %4,11 %  

Graf

3. Nacházíte dostatek příležitostí k práci ve svém věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3750,68 %50,68 %  
Ne3649,32 %49,32 %  

Graf

4. Stačila vám doposud vaše kvalifikace a vzdělání na práci o kterou jste se ucházel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5271,23 %71,23 %  
Ne2128,77 %28,77 %  

Graf

5. Našel/a jste bez potíži bez praxe práci o kterou jste se ucházel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4764,38 %64,38 %  
Ano2635,62 %35,62 %  

Graf

6. Byla vaše úspěšnost nalézt práci s praxí větší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5169,86 %69,86 %  
Ne2230,14 %30,14 %  

Graf

7. Necítil/a jste při vašich prvních zkušenostech s prací diskriminaci ze strany zákazníků, kolegů nebo nadřízených, kvůli vašim nedostatečným zkušenostem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3649,32 %49,32 %  
Ano, ignoroval/a jsem to2027,4 %27,4 %  
Ano, odrazovalo mě to od dalších pracovních příležitostí1723,29 %23,29 %  

Graf

8. Byl/a jste někdy zaměstnán/aná a zároveň jste studoval? Pokud ano, toleroval váš zaměstnavatel,že jste mohli odpracovat týdně jen velmi málo hodin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, toleroval4764,38 %64,38 %  
Ne, při práci jsem nestudoval2128,77 %28,77 %  
Ne, Netoleroval56,85 %6,85 %  

Graf

9. Myslíte si že jste dostával při vašich prvních pracovních zkušenostech nižší finanční odměnu, jenom kvůli vašemu nízkému věku a nedostatečných zkušenostech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4865,75 %65,75 %  
Ne2534,25 %34,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nacházíte dostatek příležitostí k práci ve svém věku?

4. Stačila vám doposud vaše kvalifikace a vzdělání na práci o kterou jste se ucházel?

5. Našel/a jste bez potíži bez praxe práci o kterou jste se ucházel?

6. Byla vaše úspěšnost nalézt práci s praxí větší?

7. Necítil/a jste při vašich prvních zkušenostech s prací diskriminaci ze strany zákazníků, kolegů nebo nadřízených, kvůli vašim nedostatečným zkušenostem?

8. Byl/a jste někdy zaměstnán/aná a zároveň jste studoval? Pokud ano, toleroval váš zaměstnavatel,že jste mohli odpracovat týdně jen velmi málo hodin?

9. Myslíte si že jste dostával při vašich prvních pracovních zkušenostech nižší finanční odměnu, jenom kvůli vašemu nízkému věku a nedostatečných zkušenostech?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nacházíte dostatek příležitostí k práci ve svém věku?

4. Stačila vám doposud vaše kvalifikace a vzdělání na práci o kterou jste se ucházel?

5. Našel/a jste bez potíži bez praxe práci o kterou jste se ucházel?

6. Byla vaše úspěšnost nalézt práci s praxí větší?

7. Necítil/a jste při vašich prvních zkušenostech s prací diskriminaci ze strany zákazníků, kolegů nebo nadřízených, kvůli vašim nedostatečným zkušenostem?

8. Byl/a jste někdy zaměstnán/aná a zároveň jste studoval? Pokud ano, toleroval váš zaměstnavatel,že jste mohli odpracovat týdně jen velmi málo hodin?

9. Myslíte si že jste dostával při vašich prvních pracovních zkušenostech nižší finanční odměnu, jenom kvůli vašemu nízkému věku a nedostatečných zkušenostech?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bílek, P.Trh práce a mladiství (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://trh-prace-a-mladistvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.