Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Trh práce a vzdělávání

Trh práce a vzdělávání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Strachotová
Šetření:28. 11. 2010 - 05. 12. 2010
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.72
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem mého průzkumu je zjistit všeobecné mínění na kvalitu a důležitost českého vzdělávacího systému a zjistit, zda jsou vysoké školy kvalitní či ne a za vzdělanost hraje důležitou roli pro získání zaměstnání. Výzkum bude součástí mé bakalářské práce na téma: Trh práce a vzdělanosti.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

V dotazníku je několikrát napsáno slovní spojení: "Lepší zaměstnání". Pro tento dotazník je lepším zaměstnáním míněna pracovní pozice, které by si respondent přál alespoň dosáhnout a která by měla zahrnovat lepší pracovní a platové podmínky (Lepším zaměstnáním tudíž není míněno povolání např. prodavač/ka, nebo kopáč)

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je vzdělání pro život důležité?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8291,11 %91,11 %  
nevím55,56 %5,56 %  
ne33,33 %3,33 %  

Graf

2. Myslíte si, že je vzdělání důležité pro nalezení pracovního místa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale není rozhodující5763,33 %63,33 %  
Ano3134,44 %34,44 %  
Ne22,22 %2,22 %  

Graf

3. Školství v ČR (kvalita, náplň vzdělání, pedagogové,...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Má střední úroveň5864,44 %64,44 %  
Má vysokou úroveň2224,44 %24,44 %  
Má nízkou úroveň88,89 %8,89 %  
Patří k světové špičce11,11 %1,11 %  
Patří k nejhorším11,11 %1,11 %  

Graf

4. Myslíte si, že jsou vysoké školy v ČR kvalitní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale mohly by se ještě zlepšit5561,11 %61,11 %  
Ne, ale není to nejhorší2325,56 %25,56 %  
Ne44,44 %4,44 %  
Ano, velmi44,44 %4,44 %  
Nevím (VŠ jsem nestudoval/a)44,44 %4,44 %  

Graf

5. V době vyplnění dotazníku jste... (popř. nejvyšší dokončené vzdělání)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Žák ZŠotázka č. 14, Učeňotázka č. 13, Student SŠotázka č. 12, Student Gymnáziaotázka č. 13, Student VOŠotázka č. 12, Student VŠotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student VŠ7280 %80 %  
Student SŠ910 %10 %  
Student Gymnázia33,33 %3,33 %  
Student VOŠ33,33 %3,33 %  
Učeň22,22 %2,22 %  
Žák ZŠ11,11 %1,11 %  

Graf

6. Proč jste se rozhodla studovat VŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Získání vědomostí5069,44 %55,56 %  
Šance získat lepší zaměstnání4968,06 %54,44 %  
Odložení pracovního poměru1419,44 %15,56 %  
Kvůli rodičům1013,89 %11,11 %  
Pouze pro získání titulu912,5 %10 %  
Nevěděl/a jsem co dál811,11 %8,89 %  
Jiný důvod811,11 %8,89 %  

Graf

7. Pro získání lepšího zaměstnání záleží především na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Předpokladech a zkušenostech uchazeče3548,61 %38,89 %  
Praxi2027,78 %22,22 %  
Titulu56,94 %5,56 %  
kontaktech, známých11,39 %1,11 %  
vše dohromady11,39 %1,11 %  
vseho dohromady11,39 %1,11 %  
praxi, předpokladech, zkušenos., ale i známostech11,39 %1,11 %  
Vystudované škole11,39 %1,11 %  
kombinace výše uvedený faktorů11,39 %1,11 %  
známých11,39 %1,11 %  
titulu, praxi, předpokladech, příp. ostrých loktec11,39 %1,11 %  
praxi nebo úplatcích (známosti)11,39 %1,11 %  
ode všeho trochu11,39 %1,11 %  
kombinaci všeho11,39 %1,11 %  
Praxi a titulu11,39 %1,11 %  

Graf

8. Myslíte si, že vysoké školy dobře připravují své studenty do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4156,94 %45,56 %  
nevím1622,22 %17,78 %  
ano1520,83 %16,67 %  

Graf

9. Myslíte si, že vysokoškolský titul pomůže v získání lepšího zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5576,39 %61,11 %  
nevím1115,28 %12,22 %  
ne68,33 %6,67 %  

Graf

10. Která z níže uvedených situací se na VŠ podle Vás vyskytuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatečné získání praxe (nebo vůbec žádné)5272,22 %57,78 %  
Zbytečné nebo nedůležité předměty5170,83 %56,67 %  
Zkostnatělost systému3143,06 %34,44 %  
Zastaralé a neaktuální učivo2027,78 %22,22 %  
Neobjektivita pedagogů (zasednutí, ...)1419,44 %15,56 %  
Nedostatečná specializace oborů1318,06 %14,44 %  
Nízká úroveň pedagogů (vzdělání, praxe,...)1318,06 %14,44 %  
VŠ jsou v pořádku68,33 %6,67 %  
příliš velký důraz na akademičnost, teorie11,39 %1,11 %  
někdy zkostnatělost, malá provázanost s praxí11,39 %1,11 %  
záleží na škole11,39 %1,11 %  

Graf

11. Kterou z uvedených VŠ jste studoval/a, studujete nebo chcete studovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Univerzita Karlova (UK)1723,61 %18,89 %  
Česká zemědělská univerzita (ČZU)1115,28 %12,22 %  
Masarykova univerzita v Brně79,72 %7,78 %  
Vysoká škola ekonomická (VŠE)68,33 %6,67 %  
České vysoké učení technické (ČVUT)56,94 %5,56 %  
Západočeská univerzita v Plzni34,17 %3,33 %  
nic34,17 %3,33 %  
Ostravská univerzita22,78 %2,22 %  
Univerzita Palackého v Olomouci22,78 %2,22 %  
Vysoká škola báňská - TU Ostrava (VŠB-TUO)11,39 %1,11 %  
UJEP11,39 %1,11 %  
Univerzita Tomáše Bati11,39 %1,11 %  
TU Košice11,39 %1,11 %  
UPce11,39 %1,11 %  
VŠB11,39 %1,11 %  
UP Olomouc + MU Brno11,39 %1,11 %  
ujak11,39 %1,11 %  
UPOL11,39 %1,11 %  
BIVŠ, a.s.11,39 %1,11 %  
OPF v Karviné11,39 %1,11 %  
UTB Zlín11,39 %1,11 %  
UJEP v Ústí nad Labem11,39 %1,11 %  
Univerzita Pardubice11,39 %1,11 %  
Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM)11,39 %1,11 %  
Vysoká škola obchodní v Praze11,39 %1,11 %  

Graf

12. Své vzdělání jste získal/a nebo získáváte v oboru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomie2833,33 %31,11 %  
Humantních věd1214,29 %13,33 %  
Pedagogie1113,1 %12,22 %  
Techniky67,14 %6,67 %  
IT67,14 %6,67 %  
Matematiky, fyziky44,76 %4,44 %  
Chemie, biologie22,38 %2,22 %  
veřejná správa22,38 %2,22 %  
Marketingové komunikace11,19 %1,11 %  
Práva11,19 %1,11 %  
Marketingová komunikace a public relations11,19 %1,11 %  
Pedagogika, mediální studia, mezinárodní vztahy11,19 %1,11 %  
politologie11,19 %1,11 %  
nic11,19 %1,11 %  
marketing11,19 %1,11 %  
Gastronomie a hotelnictví11,19 %1,11 %  
Tbiliská Státní Univerzita Ekonomických Vztahů11,19 %1,11 %  
Regionální rozvoj11,19 %1,11 %  
filologie11,19 %1,11 %  
Sociálních věd11,19 %1,11 %  
Ekonomika - Cestovní ruch11,19 %1,11 %  

Graf

13. Šel/šla jste studovat (vyučit se) s cílem získat díky vzdělání lepší pracovní pozici?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7584,27 %83,33 %  
ne1415,73 %15,56 %  

Graf

14. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6471,11 %71,11 %  
Muž2628,89 %28,89 %  

Graf

15. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 267077,78 %77,78 %  
27 - 401516,67 %16,67 %  
méně než 1833,33 %3,33 %  
více než 4022,22 %2,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Myslíte si, že vysokoškolský titul pomůže v získání lepšího zaměstnání?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Myslíte si, že vysoké školy dobře připravují své studenty do zaměstnání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatečná specializace oborů na otázku 10. Která z níže uvedených situací se na VŠ podle Vás vyskytuje?

10. Která z níže uvedených situací se na VŠ podle Vás vyskytuje?

 • odpověď Nedostatečné získání praxe (nebo vůbec žádné):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatečná specializace oborů na otázku 10. Která z níže uvedených situací se na VŠ podle Vás vyskytuje?
 • odpověď Zbytečné nebo nedůležité předměty:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zastaralé a neaktuální učivo na otázku 10. Která z níže uvedených situací se na VŠ podle Vás vyskytuje?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neobjektivita pedagogů (zasednutí, ...) na otázku 10. Která z níže uvedených situací se na VŠ podle Vás vyskytuje?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatečná specializace oborů na otázku 10. Která z níže uvedených situací se na VŠ podle Vás vyskytuje?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nízká úroveň pedagogů (vzdělání, praxe,...) na otázku 10. Která z níže uvedených situací se na VŠ podle Vás vyskytuje?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagogie na otázku 12. Své vzdělání jste získal/a nebo získáváte v oboru:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je vzdělání pro život důležité?

2. Myslíte si, že je vzdělání důležité pro nalezení pracovního místa?

3. Školství v ČR (kvalita, náplň vzdělání, pedagogové,...)

4. Myslíte si, že jsou vysoké školy v ČR kvalitní?

5. V době vyplnění dotazníku jste... (popř. nejvyšší dokončené vzdělání)

6. Proč jste se rozhodla studovat VŠ

7. Pro získání lepšího zaměstnání záleží především na:

8. Myslíte si, že vysoké školy dobře připravují své studenty do zaměstnání?

9. Myslíte si, že vysokoškolský titul pomůže v získání lepšího zaměstnání?

10. Která z níže uvedených situací se na VŠ podle Vás vyskytuje?

11. Kterou z uvedených VŠ jste studoval/a, studujete nebo chcete studovat?

12. Své vzdělání jste získal/a nebo získáváte v oboru:

13. Šel/šla jste studovat (vyučit se) s cílem získat díky vzdělání lepší pracovní pozici?

14. Jste muž nebo žena?

15. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je vzdělání pro život důležité?

2. Myslíte si, že je vzdělání důležité pro nalezení pracovního místa?

3. Školství v ČR (kvalita, náplň vzdělání, pedagogové,...)

4. Myslíte si, že jsou vysoké školy v ČR kvalitní?

5. V době vyplnění dotazníku jste... (popř. nejvyšší dokončené vzdělání)

6. Proč jste se rozhodla studovat VŠ

7. Pro získání lepšího zaměstnání záleží především na:

8. Myslíte si, že vysoké školy dobře připravují své studenty do zaměstnání?

9. Myslíte si, že vysokoškolský titul pomůže v získání lepšího zaměstnání?

10. Která z níže uvedených situací se na VŠ podle Vás vyskytuje?

11. Kterou z uvedených VŠ jste studoval/a, studujete nebo chcete studovat?

12. Své vzdělání jste získal/a nebo získáváte v oboru:

13. Šel/šla jste studovat (vyučit se) s cílem získat díky vzdělání lepší pracovní pozici?

14. Jste muž nebo žena?

15. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Strachotová, Z.Trh práce a vzdělávání (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://trh-prace-a-vzdelava.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.