Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Trh práce v Ostravě po roce 2004

Trh práce v Ostravě po roce 2004

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Plucnarová
Šetření:05. 12. 2010 - 18. 12. 2010
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):33 / 32.49
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Údaje z dotazníku budou použity pouze  k vypracování mé bakalářské práce na téma: Proměny prostorové diferenciace trhu práce v Ostravě po vstupu ČR do EU.

Odpovědi respondentů

1. Kolik času jste ochoten/ochotna věnovat týdně sebevzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 1 hod. týdněotázka č. 2, 1-2 hod. týdněotázka č. 2, 2-5 hod. týdněotázka č. 2, více než 5 hod. týdněotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 hod. týdně1942,22 %42,22 %  
2-5 hod. týdně1533,33 %33,33 %  
více než 5 hod. týdně715,56 %15,56 %  
méně než 1 hod. týdně48,89 %8,89 %  

Graf

2. Věnoval/a byste do sebevzdělávání nějaké finanční prostředky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, spíše anootázka č. 3, spíše neotázka č. 3, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1942,22 %42,22 %  
spíše ano1840 %40 %  
spíše ne715,56 %15,56 %  
ne12,22 %2,22 %  

Graf

3. Byl/a byste ochoten/ochotna se při ztrátě zaměstnání rekvalifikovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3271,11 %71,11 %  
spíše ano715,56 %15,56 %  
ne36,67 %6,67 %  
spíše ne36,67 %6,67 %  

Graf

4. Vzděláváte se dále v rámci pracovního procesu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3168,89 %68,89 %  
spíše ano920 %20 %  
spíše ne36,67 %6,67 %  
ne24,44 %4,44 %  

Graf

5. Vzděláváte se v cizích jazycích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3168,89 %68,89 %  
ne1431,11 %31,11 %  

Graf

6. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, označte v jakém jazyce se zdokonalujete.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtina3782,22 %82,22 %  
jiný715,56 %15,56 %  
němčina48,89 %8,89 %  
francouzština24,44 %4,44 %  

Graf

7. Uvažujete v současné době o nějakém dalším rekvalifikačním kurzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2453,33 %53,33 %  
spíše ne1328,89 %28,89 %  
spíše ano511,11 %11,11 %  
ano36,67 %6,67 %  

Graf

8. Pokud uvažujete o rekvalifikačním kurzu uveďte proč

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

je to rychla možnost se naučit něčemu novému..vzdělání na školách a podobně je na delší čas a to někomu může bránit.

kdybych uvažovala ,tak proto, abych v době ztráty zaměstnání snadno našla jinou

momentalne nevazuju o zadnem

ne

ne

nepotřebuji nyní

neuvazuji

Neuvazuju.

neuvažuji

neuvažuji

neuvažuji

neuvažuji

neuvažuji

neuvažuji

Neuvažuji

neuvažuji

neuvažuji

neuvažuji

neuvažuji

neuvažuji

neuvažuji

neuvažuji

neuvažuji o žádném

neuvažuji v součastnosti o žádném rekval.kurzu

Neuvažuju

pro případ ztráty zaměstnání

protože v mém oboru není tolik možností sehnat dobrou práci

Protože vzdělávat se mě baví a je to i legrace :-)

rozšíření možností

Rozšíří se mi možnosti pracovní náplně

studuji dálkově vysokou školy takže neuvažuji

špatný dotazník - k otázce 5 při odpovědi ne chce označit jazyk, a když neuvažuji o rekvalif. kurzu, také mám napsat proč? Nemám potřebu se rekvalifikovat. K ot. 11 - když jsem nebyla nezaměstnaná, proč musím odpovědět, jak dlouho trvala nezaměstnanost? A jak jsem měla vnímat nezaměstnanost jako soc. izolaci, když jsem nebyla nezaměstnaná? Ot. 13,14,16 - neadekvátní

Uvažovala bych v případě, kdy bych byla dlouhodobě nezaměstnaná.

V dnešní době je důležité se stále rekvalifikovat.

v rámci sebevzdělávání

v tuto chvíli neuvažuji

Z důvodu hledání vhodného zaměstnání

zatím neuvažuji

zdokonalení dovednosti

změna práce, dovědět se něco víc než nabízí zaměstnavatel

zvýšení šancí na trhu práce

9. Využili jste někdy EURES (evropský vzdělávací systém)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4497,78 %97,78 %  
ano12,22 %2,22 %  

Graf

10. Byl/a jste někdy nezaměstnaný/á?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2964,44 %64,44 %  
ne1635,56 %35,56 %  

Graf

11. Jak dlouho trvala nezaměstnanost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 3 měsíců3373,33 %73,33 %  
3-6 měsíců715,56 %15,56 %  
7-12 měsíců36,67 %6,67 %  
více než 12 měsíců24,44 %4,44 %  

Graf

12. Pociťujete zlepšení v oblasti pracovně právních vztahů po vstupu ČR do EU?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2555,56 %55,56 %  
ne1022,22 %22,22 %  
spíše ano715,56 %15,56 %  
ano36,67 %6,67 %  

Graf

13. Vnímal/a jste nezaměstnanost jako sociální izolaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1328,89 %28,89 %  
ne1226,67 %26,67 %  
spíše ano1124,44 %24,44 %  
ano920 %20 %  

Graf

14. Vyhledával/a jste pomoc při ztrátě zaměstnání u rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1431,11 %31,11 %  
ne1328,89 %28,89 %  
spíše ano1226,67 %26,67 %  
spíše ne613,33 %13,33 %  

Graf

15. Hledal jste někdy práci pomocí agentury, která práci zprostředkuje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2351,11 %51,11 %  
ano2248,89 %48,89 %  

Graf

16. Jestliže jste hledal/a práci sám/sama, tak jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hledáním na internetu4191,11 %91,11 %  
Dozvídáním se od příbuzných a známých o volných pracovních místech3066,67 %66,67 %  
Hledání v tisku2248,89 %48,89 %  
Prostřednictvím agentury, která zprostředkuje práci1942,22 %42,22 %  

Graf

17. Jaké skupiny považujete za rizikové?(můžete označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uchazeč starší 50 let3577,78 %77,78 %  
Uchazeč se základním vzděláním2760 %60 %  
Uchazeč se zdravotním postižením2351,11 %51,11 %  
Absolvent1942,22 %42,22 %  
Žena pečující o dítě do 15 let1431,11 %31,11 %  
Uchazeč dlouhodobě nezaměstnaný (nad 5 měsíců)1328,89 %28,89 %  

Graf

18. Vnímáte zaměstnávání cizinců u nás pozitivně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1840 %40 %  
ne1737,78 %37,78 %  
ano1022,22 %22,22 %  

Graf

19. Zdůvodněte odpověď u předchozí otázky

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Je to takové rozporuplné, na jedné straně zabírají místo lidem, kteří tady práci nemohou sehnat, ale na druhé straně většinou dělají práci, kterou nechce nikdo dělat, ať už z důvodu finančního ohodnocení, nebo náplně práce.

.

Ano, vyplňují sektory s nedostatkem pracovníků.

Berou nám čechům práci, ale pokud jsou levnější tak to asi nic nenaděláme.

evím

Firmy hledají levnou pracovní sílu a za to našinec platí minimální mzdou a dalšími aspekty

Je dost lidí z naší země bez práce,tak proč podporovat přistěhovalce. Akceptuji jen vzdělané lidi ,kteří jsou u nas přínosem a můžeme se od nich učit.(advokáti,lékaři,vědci atd.)

je málo práce pro tuzemské občany natož zaměstnávat cizince

Je to přirozené. My můžeme cestovat a pracovat v zahraničí, proto cizinci by měli mít možnost pracovat tady.

jsem cizinec pracující a žijící v ČR

Kazdy zuroci sve schopnosti a dovednosti, trh rozhodne

každý ať dělá co může a kde může

levná pracovní síla= méně míst pro"dražsí" pracovní sílu

Možnost pracovat v zahraničí se může naskytnout i pro mě

Může to být přínosem nejen pro firmu.

naši lidé, kteří chtějí pracovat, jsou minimálně stejně dobří jako cizinci, kteří tím ubírají pracovní místa

Nedostatek pracovních míst pro občany ČR

neivm

nejsem si jistá ani pozitivy ani negativy

nemám k tomu výhrady

nemám k tomu vyhraněný názor

nemám s tím bližší zkušenosti

nemyslím si, že to záleží na národnosti, ale na osobě...

Není práce pro české lidi, tak proč zaměstnávat cizince.

Není třeba zaměstnávat cizince

nevím

Nevím

NEVÍM

Nevím z toho důvodu, protože berou pracovní místa Čechům.

o tuto problematiku se nazejimam

obsazuji ve většině případů pracovní pozice o které většinové obyvatelstvo nejeví zájem.

Pracují tam , kde nemáme dost odborníků, nebo levné síly ...

Pro zaměstnavatele je to mnohokrát výhodnější - levnější pracovní síla a nezaměstnaní z naší republiky zase nedostanou šanci...

Pro zaměstnavatele je určitě lepší zaměstnat cizince za minimální plat, než čecha za plat "normální". Ale není dobré už z pohledu českého zaměstnance, že na tom místě, kde mohl pracovat on, pracuje nejaky cizinec.

protože práci , kterou u nás dělají , by mohli dělat lidé, kteří jsou dlouhodobě nezaměstaní ( pomocníci na stavbách, atd), kteří raději leží doma a ty bych vyhnala MAKAT!!!!

přispívají naši ekonomice a kvalifikovaní lidé nám mohou být vždy příkladem a užiteční

Tím že jsou zaměstnáváni cizinci, chybí místa pro ostatní nezaměstnané

U některých pracovních pozic vnímám přínos, protože o tyto pozice nemají občané ČR zájem.

Vadí mi, že u nás dělají cizinci, ale vím, že i češi pracují v cizině. Proto to neberu ani jako pozitivum nebo negativum.

x

Zabírají místo čechům

Zabírají pracovní místa jiným

20. Využili jste možnost práce v zahraničí po vstupu ČR do EU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4293,33 %93,33 %  
ano36,67 %6,67 %  

Graf

21. Vypište, jaký obor je třeba na Ostravsku posilnit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím819,05 %17,78 %  
zdravotnictví24,76 %4,44 %  
medicína12,38 %2,22 %  
Ekologie12,38 %2,22 %  
tur. ruch12,38 %2,22 %  
ve všech oborech je co posilovat a co zlepšovat12,38 %2,22 %  
Strojírenství12,38 %2,22 %  
řemeslníci12,38 %2,22 %  
odborné svářeče12,38 %2,22 %  
ekonomiká zaměření12,38 %2,22 %  
ostatní odpovědi přesunout do Ostravy některé z ministerstev
tvůrčí a umělecké obory
hi-tech technologie
logistiku
IT v dopravě, energetice
řemeslo
Vedu a vyzkum
x
lékařství
v oblasti sociálních služeb,policie,učitele,lékaři
Policisty
zubaři
drobné řemeslné podnikatele
obráběč kovů, svářeč, horník, hutník aj.
obchod
všechny technické kvalifikace
finance, management
zemědělství
bezpečnost
zdravotnictví; zedníci, klempíři, instalatéři, atd
Remeslne odvetvi
sociologie
věda a výzkum
průmysl
2457,14 %53,33 % 

Graf

22. Myslíte si, že je na Ostravsku dostatek perspektivních zaměstnavatelů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2657,78 %57,78 %  
ano1942,22 %42,22 %  

Graf

23. Vypište, které zaměstnavatelé považujete na Ostravsku za perspektivní?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Arcellor Mitall, ČEZ, prostě velké soukromé podniky

Auto Cont , Hyunday, Tesco

Autocont

Automobilky, firmy v průmyslových zónách

čez

čez,

Fabory, AutoCont, PROMET

fakultní nemocnici Ostrava :) Siemens, Vitkovice heavy machinery ČEZ Třinecké železárny Městská nemocnice Fifejdy

Hochtief, Eurovia

hornbach, archistav

Krajský úřad Fakultní nemocnice Hydrometeorologický ústav Arcelor Mittal

lehký a střední průmysl, služby obyvatelstvu a sociální služby.

Mittal Steal Ostrava, Sita CZ

nad 500 zaměstnanců / bankvní a finanční sektor

například Dalkia, RWE....

nemam prehled o konkretnich

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

Nevím - asi nějaké soukromé firmy

nevím,žádné neznám.

plynárny, elektrárny, vodárny, gastronomie

rwe, čez

skanska, siemens

soukromé firmy nezávislé na dotacích

Stora Enso Tieto Enator RWE AutoCont Mittal Steel

Tak to netuším, protože jich tu moc neznám.

TCHAS, Statutární město Ostrava,

Tieto, Autocont

v podstatě všechny banky, je zde i spousta IT firem (např.Tieto Enator)...

věda a výzkum, IT, obecně vzdělávání, odborné služby pro firmy

Víkovice, a.s. Státní správa

Vítkovice a.s., Arcelor Mittal,

Vítkovice a.s., Evraz Vítkovice Steel, Arcelor Mittal, OKD, Tieto, Siemens

Vítkovice, Tieto, Mittal

VŠB AC železárny

všechny větší firmy, od Vítkovic, Arcelor Mitalu, OKD i velkých stavebních firem

zaměstnavatelé v oboru IT, stavební, strojní

zaměstnávatelé z oboru průmyslu

24. Pocítili jste negativní změny na ostravském pracovním trhu díky finanční krizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1533,33 %33,33 %  
ano1533,33 %33,33 %  
spíše ne817,78 %17,78 %  
ne715,56 %15,56 %  

Graf

25. Jaký obvod Ostravy považujete za nejproblémovější z hlediska nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1023,81 %22,22 %  
Přívoz819,05 %17,78 %  
Dubina24,76 %4,44 %  
Vítkovice, Přívoz12,38 %2,22 %  
Hrabůvka 12,38 %2,22 %  
Moravská Ostrava a Přívoz12,38 %2,22 %  
Vítkovice, Přívoz, Kunčice, Kunčičky12,38 %2,22 %  
těžký průmysl12,38 %2,22 %  
Přívoz, Muglinov, Hrušov12,38 %2,22 %  
tak to vubec netusim12,38 %2,22 %  
ostatní odpovědi Přívoz a Muglinov
Koblov, Muglinov
Netusim
dubina, přívoz
Přívoz, centrum, Zábřeh
Přívoz,Radvanice ?
Přívoy, je tam plno cigánů
Hrušov
Mar.hory, Přívoz, Vítkovice, Dubina
Poruba
Přívoz, nebo ty části na okraji Ostravy
zábřeh
všechny obvody
Vitkovice
Vítkovice, Ostrava-Jih
1535,71 %33,33 % 

Graf

26. Uveďte kolik minut byste byli max. ochotni dojížďět do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
601534,09 %33,33 %  
45715,91 %15,56 %  
3049,09 %8,89 %  
60 minut36,82 %6,67 %  
1524,55 %4,44 %  
4012,27 %2,22 %  
1 hodinu12,27 %2,22 %  
cca 1 hodinu12,27 %2,22 %  
60min12,27 %2,22 %  
1 hodina12,27 %2,22 %  
ostatní odpovědi 30minut
30 až 60 minut
To je těžko říct
60 min.
60minut
50
nevím
90
818,18 %17,78 % 

Graf

27. Jestliže jste nyní nespokojení na své pracovní pozici, proč neprovedete změnu zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Bohužel jsem momentálně nezaměstnaná, takže hledám. Ale v dnešní době je těžké najít práci kde je člověk spokojený. Vždy se něco najde, aby ta práce nebyla dobrá.

dobrý kolektiv v práci a snaha pomáhat lidem (vysvětlení, nejen blbci jsou mezi námi)

Docela spokojen

Hledám práci v současné době

chci dožít.

Jelikož se chystám opět začít studovat a až po rozhodnutí bych chtěla zaměstnání změnit. Nemůžu si teď dovolit hledat práci a sedět doma.

Jsem spokojen

jsem spokojen

jsem spokojen

jsem spokojen

Jsem spokojena

jsem spokojena

jsem spokojená

jsem spokojena

jsem spokojená

Jsem spokojená

minimální počet velkých zaměstnavatelů na Ostravsku, kteří jsou schopni být stabilním zaměstnavatelem (firmy 500 zaměstnaců a více)

Nedostatek příležitostí, na jiných pracovních pozicích bych si v současné době příliš nepolepšila. V současné době je třeba pracovat i na pracovní pozici, která neodpovídá (je podřízena) našemu vzdělání.

nejsem

Nejsem

nejsem

Nejsem nespokojen

nejsem nespokojen

nejsem nespokojen

nejsem nespokojen

nejsem nespokojená

nejsem nespokojená

nejsem nespokojená

nejsem zaměstnaná

nejsou vhodná pracovní místa

nevím

pracovní kolektiv, podmínky

protože nemohu najít lepší pracovní příležitost

protože to není až tak jednoduché v dnešní době. Člověk je rád, že vůbec nejakou práci má.

provedu

provedu změnu

Třeba,že mi nenabídnou jinde více fin.ohodnocení..Tak by to bylo z bláta do louže.

už jsem začala s přípravou, studuji

V současné době není kam odejít

všude se propouští, málo kdo zaměstná matku samoživitelku, malé finanční ohodnocení, většinou propouští hned po zkušební době, zaměstnavatele mají čím dál větší pravomoce nad zaměstnancem (nemůže se pořádně bránit, šikana, nelíbí se ti tak běž za dveřmi je dalších padestá lidí co to vemou apod.)

x

Zatím jsem spokojena a pokud bych nebyla, začala bych hledat něco jiného

28. Dosahujete příjmu (hrubá mzda)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 300001023,26 %22,22 %  
14000-190001023,26 %22,22 %  
20000-25000920,93 %20 %  
8000-13000716,28 %15,56 %  
26000-30000716,28 %15,56 %  

Graf

29. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2555,56 %55,56 %  
muž2044,44 %44,44 %  

Graf

30. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-40 let2964,44 %64,44 %  
18-25 let1328,89 %28,89 %  
41-55 let24,44 %4,44 %  
nad 55 let12,22 %2,22 %  

Graf

31. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední, střední odborné2248,89 %48,89 %  
vysokoškolské1737,78 %37,78 %  
vyšší odborné36,67 %6,67 %  
vyučen24,44 %4,44 %  
gymnázijní12,22 %2,22 %  

Graf

32. Vypište městský obvod v Ostravě, kde bydlíte

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravská Ostrava49,3 %8,89 %  
Poruba36,98 %6,67 %  
Hrabůvka36,98 %6,67 %  
Nebydlím v Ostravě24,65 %4,44 %  
Výškovice24,65 %4,44 %  
jih24,65 %4,44 %  
michálkovice24,65 %4,44 %  
Radvanice24,65 %4,44 %  
Mariánské Hory24,65 %4,44 %  
Ostrava 1612,33 %2,22 %  
ostatní odpovědi Ostrava-Radvanice
...
Fifejdy
Vítkovice
Vřesina
ostrava jih
Slezská Ostrava
centrum
Zabreh
ostrava - poruba
Radvanice a Bartovice
Dolní Lhota, okres Ostrava
Bělský Les
Svinov
Frýdek-Místek
Zábřeh
Stará Bělá
nevím
Ostrava-Jih
Dubina
2046,51 %44,44 % 

Graf

33. Vaše pracovní pozice

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Administrativa, bankovnictví, ekonomika, management1533,33 %33,33 %  
Ostatní1226,67 %26,67 %  
Státní a veřejná správa511,11 %11,11 %  
Stavebnictví, strojírenství, průmysl511,11 %11,11 %  
Nezaměstnaný36,67 %6,67 %  
Farmacie, lékařství, sociální služby24,44 %4,44 %  
Kultura a umění24,44 %4,44 %  
Výchova a vzdělání12,22 %2,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Plucnarová, M.Trh práce v Ostravě po roce 2004 (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://trh-prace-v-ostrave-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.