Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Trh s ERP systémy

Trh s ERP systémy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Kadivová
Šetření:18. 02. 2009 - 18. 03. 2009
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.44
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Výzkum slouží jako podklad pro moji diplomovou práci v oblasti implementace ERP systémů.

 

Děkuji za Váš čas a vypnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Pokuste se vyjmenovat několik ERP systémů, které znáte

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

abra, k2, sap, navision

Altus Vario, Helios, Navision, Abra, Sap

MS Dynamics, SAP, Abra, Helios, ...

SAP, Baan, Scala, Oracle, Axapta, Navision, Infor, IFS, Helios, Money, JDEdvards, PeopleSoft a kopa dalsich

SAP, Hellios, MS dynamis nav

SAP, ORACLE, MS DYNANIC NAV/AX, INFOR S21, ABRA, IFS, BYZNYS, HELIOS GREEN/ORANGE, K2, KARAT, QI, DIAMAC

SAP, UnicornUniverse, MoneyS

SAP,ABRA

sap,moneyS3, notia, axapta, ms dynamics,

2. Znáte ERP systém Microsoft Dynamics NAV

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 3, NEotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO777,78 %77,78 %  
NE222,22 %22,22 %  

Graf

3. Jak jste se o něm dozvěděl(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jinak457,14 %44,44 %  
Odborné časopisy342,86 %33,33 %  
Internetové stránky 228,57 %22,22 %  
Prezentace114,29 %11,11 %  

Graf

4. Na stupnici 1- 5 ohodnoťte důležitost následujících kritérií při výběru dodavatele ERP systému. Přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Rychlost reakce na požadavky zákazníka2.8891.877
Kvalitní reference na dodavatele2.7780.84
Kvalitní reference na ERP systém3.4442.025
Cena2.7781.062
Rychlost dodávky2.6670.444
Rozsah implementačních služeb2.7781.951
Servisní poplatky v rámci servisních služeb3.2220.617
Délka záruční doby30.667

Graf

5. Na stupnici 1-5 zhodnoťte důležitost komplementárních služeb a schopnost jejich realizace ze strany dodavatele. Přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Strategická analýza podniku s cílem efektivního využití informačního systému na podporu konkurence schopnosti3.3332.222
Strategie IS/ICT podniku2.8891.877
Procesní analýza podniku – podrobný popis procesů a jejich vzájemných vazeb2.8892.765

Graf

6. Na stupni 1-5 ohodnoťte, které z nabízených servisních služeb byste uvítali v rámci servisního poplatku. Přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nárok na bezplatný nebo cenově zvýhodněný update, upgrade3.2222.395
Hotline a help desk3.5562.914
Garantovaná služba odstranění závažných poruch kratších než 24 hodin3.6672.444
Správa na základě vzdáleného přístupu2.5561.802
Nárok na školení změn v ERP systému2.3331.333
Automatické aktualizace při změně legislativy32.889

Graf

7. Měla byVaše společnost zájem o využití dotace ze struktuálních fondů EU na implementaci ERP

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 8, NEVÍM → konec dotazníku, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NEVÍM444,44 %44,44 %  
ANO333,33 %33,33 %  
NE222,22 %22,22 %  

Graf

8. Měly byste zájem o zajištění dotace ze strany dodavatele ERP

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %22,22 %  
ne133,33 %11,11 %  

Graf

9. Kolik zaměstnanců má vaše firma

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 50266,67 %22,22 %  
250 -1000133,33 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kadivová, M.Trh s ERP systémy (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://trh-s-erp-systemy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.