Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Třídění komunálního odpadu.

Třídění komunálního odpadu.

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Laušman
Šetření:11. 11. 2010 - 25. 11. 2010
Počet respondentů:125
Počet otázek (max/průměr):26 / 25.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník je určen pro výzkumné účely a je součástí mé diplomové práce.

Cílem dotazníkového šetření je průzkum povědomí občanů o možnostech ekologického nakládání a komunálním odpadem a průzkum motivace občanů k třídění odpadů.

 Získané informace budou sloužit k výzkumu ve spolupráci s ČZU v Praze, budou součástí mé diplomové práce. Výsledky budou veřejně dostupné na webových stránkách www. vyplňto.cz.

 Vyplněné  dotazníky jsou anonymní, nezískám o vás žádný konkrétní údaj ani nebude odhalena vaše totožnost. Prosím proto o co nejpřesnější odpovědi.

Odpovědi respondentů

1. Třídíte dopad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10281,6 %81,6 %  
občas2217,6 %17,6 %  
ne10,8 %0,8 %  

Graf

2. Kde třídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma7459,2 %59,2 %  
všude4233,6 %33,6 %  
v práci86,4 %6,4 %  
nikde10,8 %0,8 %  

Graf

3. Třídil byste, nebo třídil byste více pokud by:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
to bylo prakticky jednoduší ( kontejnery blíže bydlišti, odvozový systém od domu).4838,4 %38,4 %  
již třídím dost4334,4 %34,4 %  
to bylo finančně výhodné (nižší poplatek za určité množství vytříděného odpadu, či platba přímo za odvezenou popelnici se směsným komunálním odpadem)3528 %28 %  
jste měl více informací o dalším osudu mnou vytříděného odpadu2620,8 %20,8 %  
žádná z možností mne nemotivuje třídit odpad43,2 %3,2 %  

Graf

4. Zaškrtněte, který odpad třídíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
papír11894,4 %94,4 %  
PET lahve11793,6 %93,6 %  
sklo10180,8 %80,8 %  
nebezpečný odpad8164,8 %64,8 %  
ostatní plast7459,2 %59,2 %  
kovy4939,2 %39,2 %  
bioodpad3628,8 %28,8 %  
textil3326,4 %26,4 %  
netřídím žádný odpad10,8 %0,8 %  

Graf

5. Jakou možnost třídění máte ve své obci / městě dostupnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
donést vytříděný odpad do kontejnerů k tomu určených11894,4 %94,4 %  
obec má sběrný dvůr¨6249,6 %49,6 %  
obec/město jednou za čas přistaví velkokapacitní kontejner na nebezpečný a na objemný odpad6148,8 %48,8 %  
mohu využít pytlový sběr1310,4 %10,4 %  
nevím43,2 %3,2 %  
sběrný dvůr má obec v blízkém okolí, platím poplatek32,4 %2,4 %  
mám k dispozici beznádobový sběr10,8 %0,8 %  

Graf

6. Použil jste někdy nelegální způsob nakládání s komunálním odpadem, pokud ano, který?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem nelegálně nenakládal s odpadem9273,6 %73,6 %  
ukládání svého odpadu do nádob na odpad na veřejném prostranství či cizích popelnic1915,2 %15,2 %  
odložení svého odpadu do kontejneru v jiné obci118,8 %8,8 %  
nepamatuji si10,8 %0,8 %  
odložení na černou skládku10,8 %0,8 %  
azbest do směsného odpadu - nebyla jiná možnost10,8 %0,8 %  
nevytříděný do popelnice10,8 %0,8 %  
nepoužila jsem10,8 %0,8 %  
nechtěně,neměla jsem informace,už jsem sepolepšila10,8 %0,8 %  

Graf

7. Tvoří směsný( netříděný) odpad více než polovinu vašeho domácího odpadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5342,4 %42,4 %  
ano4536 %36 %  
nemohu posoudit2721,6 %21,6 %  

Graf

8. Víte, co se děje nadále s odpadem, který vytřídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7963,2 %63,2 %  
ano4132,8 %32,8 %  
nezajíma mne to54 %4 %  

Graf

9. Jsou kontejnery na tříděný sběr odpadu pro vás na dostupném místě a ve vzdálenosti kam jste ochotný dojít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10886,4 %86,4 %  
ne1512 %12 %  
nemohu posoudit21,6 %1,6 %  

Graf

10. Jaká je nejbližší vzdálenost kontejnerů na tříděný odpad od vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 - 150 m4636,8 %36,8 %  
do 50 m3528 %28 %  
více jak 300 m2520 %20 %  
150 - 300 m1915,2 %15,2 %  

Graf

11. Je nějaký druh kontejneru ,který ve vaší obci postrádáte Pokud ano, který?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bioodpad5745,6 %45,6 %  
nepostrádám žádný3830,4 %30,4 %  
nápojové odpady3830,4 %30,4 %  
PET lahve zvlášť1713,6 %13,6 %  
papír86,4 %6,4 %  
plast75,6 %5,6 %  
sklo54 %4 %  
TEXTIL21,6 %1,6 %  
kont.na krabice od džusů,plech od konzerv10,8 %0,8 %  
stavební sutě10,8 %0,8 %  
kov - plechovky 10,8 %0,8 %  
pneumatiky,textil10,8 %0,8 %  
staré hadry10,8 %0,8 %  
postrádám je blíž bydliště10,8 %0,8 %  
kov10,8 %0,8 %  
hliník10,8 %0,8 %  
kovy10,8 %0,8 %  
kov, textil10,8 %0,8 %  
nepostrádám druh, ale aby byly blíže k domu10,8 %0,8 %  
baterie10,8 %0,8 %  
zářivky10,8 %0,8 %  

Graf

12. Jakým způsobem odstraňujete nebezpečný a velkoobjemový odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sběrný dvůr8366,4 %66,4 %  
velkokapacitní kontejner pravidelně přistavený obcí5644,8 %44,8 %  
z3 MÁ POPEPNICI NA ELEKOTRO ODPAD A BATERIE DÁVÁME10,8 %0,8 %  
popelnice10,8 %0,8 %  
město zajišťuje svoz 2x ročně10,8 %0,8 %  
svoz odpadu10,8 %0,8 %  
obec 2x ročně pořádá sběrné dny 10,8 %0,8 %  
2x ročně svoz nebezpečného odpadu v obci10,8 %0,8 %  
jezdí k nám vůz na nebezpečný odpad10,8 %0,8 %  
Jen baterie do kontejneru na baterie10,8 %0,8 %  
dávám jej do popelnice, kontejner je malý10,8 %0,8 %  

Graf

13. Znáte pojem biologicky rozložitelný odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10483,2 %83,2 %  
ne2116,8 %16,8 %  

Graf

14. Jakým způsobem nakládáte s odpadem ze zahrad a kuchyně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kompostuji5745,6 %45,6 %  
netřídím, odstraňuji jej se směsným (netříděným) odpadem5241,6 %41,6 %  
třídím biologicko rozložitelný odpad97,2 %7,2 %  
nelze spojovat odpad s kuchyne s odapedm ze zahrad10,8 %0,8 %  
neco kompostuji, neco netridim10,8 %0,8 %  
netřídím, jelikož takový kontejner není k dispozic10,8 %0,8 %  
zahrada=kompost, kuchyně=netřídím10,8 %0,8 %  
ze zahrady pravidelně odváží pytel město10,8 %0,8 %  
netřídím, nemám tady kontejner10,8 %0,8 %  
kompost, ale i směsný odpad10,8 %0,8 %  

Graf

15. Biologicko rozložitelný odpad třídíte:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
netřídím6175,31 %48,8 %  
odkládáním do sběrného odpadu na bioodpad1214,81 %9,6 %  
využívám pytlový sběr56,17 %4 %  
odkládáním ve sběrném dvoře44,94 %3,2 %  
nic22,47 %1,6 %  

Graf

16. Je podle vás důležité třídit biologicky rozložitelný odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vzhledem k ochraně životního prostředí5342,4 %42,4 %  
ano, ale nevím přesně z jakého důvodu3326,4 %26,4 %  
ne, rozloží se tak jako tak2318,4 %18,4 %  
nerozumím vaší otázce1612,8 %12,8 %  

Graf

17. Znáte výši poplatku za komunální odpad, kterou platíte ročně obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6148,8 %48,8 %  
ne3830,4 %30,4 %  
nemohu si vzpomenout2620,8 %20,8 %  

Graf

18. Pokud ano, uveďte prosím výši poplatku.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5001117,74 %8,8 %  
023,23 %1,6 %  
500,-23,23 %1,6 %  
nula23,23 %1,6 %  
něco přes 2000 kč ročně11,61 %0,8 %  
210011,61 %0,8 %  
36511,61 %0,8 %  
tento rok jsme v naše městě osvobozeni od poplatk 11,61 %0,8 %  
400,- Kč11,61 %0,8 %  
tento rok bez poplatku11,61 %0,8 %  
ostatní odpovědi 500,- Kč
podle počtu osob v domácnosti kolem 500,00 za os
čtyřista dvacet korun na osobu
425
450,-
830
5OO,-kč
492os/rok
200
500 Kč na osobu
čtyřista osmdesát korun
1800
dospělí 460,děti do 6 let zdarma
500.-
350 za osobu
65,- Kč za popelnici, svoz max. 1-2x týdně zima/lé
500 Kc
250,-Kč/osoba
500 kč?
495
čtyřistadevadesátdvě koruny za rok
500 Kč
480
492
600
1000 kč
čtyřista Kč na 1osobu
492,- Kč za rok
500/osoba
250
492,-
350
necelých 500
400,-
pětset
?
pětsetkorun
0 (dle vyhlášky nemám povinnost platit)
460 (plus minus)
3962,9 %31,2 % 

Graf

19. Můžete ovlivnit výši vašeho poplatku množstvím vámi vyprodukovaného směsného a množstvím vámi vytříděného odpadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7963,2 %63,2 %  
nevím2923,2 %23,2 %  
ano129,6 %9,6 %  
nezajímám se o to54 %4 %  

Graf

20. Znáte způsob platby, kterou platíte obecnímu / městskému úřadu za komunální odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poplatek za komunlní odpad5745,6 %45,6 %  
neznám3830,4 %30,4 %  
místní poplatek2419,2 %19,2 %  
smluvní poplatek21,6 %1,6 %  
neplatíme,nemusíme viz. výše10,8 %0,8 %  
neplatim, plati to MU10,8 %0,8 %  
neplatí se10,8 %0,8 %  
nic10,8 %0,8 %  

Graf

21. Máte dojem, že jste dostatečně informován o možnostech, jakým způsobem třídit odpad, jak je dále nakládáno s tříděným a směsným odpadem a finanční problematice ohledně nakládání s komunálním odpadem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jisté informace mi unikají5846,4 %46,4 %  
ne, informace mám nedostatečné3830,4 %30,4 %  
ano, jsem orientovaný ve všech oblastech nakládání s komunálním odpadem2419,2 %19,2 %  
ne, nezajímá mne to54 %4 %  

Graf

22. Odkud čerpáte informace o možnostech třídění odpadů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
média, tisk7459,2 %59,2 %  
internet6249,6 %49,6 %  
obecní/ městský úřad (přednášky, vyhlášky, informační tabule, letáky)5443,2 %43,2 %  

Graf

23. Hodnotíte komunikaci s obecním/městským úřadem ohledně odpadového hospodářství obce za efektivní (kvalitní)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, pokud chci informaci, musím se složitě dotazovat4636,8 %36,8 %  
ano,mám veškeré informace o nakládání s mým odpadem 4233,6 %33,6 %  
nevím, nezajímá mne to3729,6 %29,6 %  

Graf

24. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 30 let5745,6 %45,6 %  
31 - 50 let5040 %40 %  
51 - 65 let129,6 %9,6 %  
do 18 let54 %4 %  
65 let a více10,8 %0,8 %  

Graf

25. S kým žijete ve společné domácnosti_

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v dvougenerační rodině ( rodiče , děti)7660,8 %60,8 %  
pouze s partnerem / manželem3124,8 %24,8 %  
žiji sám108 %8 %  
ve vícegenerační rodině86,4 %6,4 %  

Graf

26. V jaké domácnosti žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rodinném domku se zahradou6652,8 %52,8 %  
v bytě bez zahrady4939,2 %39,2 %  
v bytě se zahrodou108 %8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kde třídíte?

 • odpověď doma:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 65 let na otázku 24. Jaký je váš věk?

3. Třídil byste, nebo třídil byste více pokud by:

 • odpověď to bylo prakticky jednoduší ( kontejnery blíže bydlišti, odvozový systém od domu).:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Jsou kontejnery na tříděný sběr odpadu pro vás na dostupném místě a ve vzdálenosti kam jste ochotný dojít?

4. Zaškrtněte, který odpad třídíte

 • odpověď bioodpad:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi odkládáním do sběrného odpadu na bioodpad na otázku 15. Biologicko rozložitelný odpad třídíte:

8. Víte, co se děje nadále s odpadem, který vytřídíte?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jste měl více informací o dalším osudu mnou vytříděného odpadu na otázku 3. Třídil byste, nebo třídil byste více pokud by:

17. Znáte výši poplatku za komunální odpad, kterou platíte ročně obci?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 500 na otázku 18. Pokud ano, uveďte prosím výši poplatku.

26. V jaké domácnosti žijete?

 • odpověď v rodinném domku se zahradou:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi odkládáním do sběrného odpadu na bioodpad na otázku 15. Biologicko rozložitelný odpad třídíte:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Třídíte dopad?

2. Kde třídíte?

3. Třídil byste, nebo třídil byste více pokud by:

4. Zaškrtněte, který odpad třídíte

5. Jakou možnost třídění máte ve své obci / městě dostupnou?

6. Použil jste někdy nelegální způsob nakládání s komunálním odpadem, pokud ano, který?

7. Tvoří směsný( netříděný) odpad více než polovinu vašeho domácího odpadu?

8. Víte, co se děje nadále s odpadem, který vytřídíte?

9. Jsou kontejnery na tříděný sběr odpadu pro vás na dostupném místě a ve vzdálenosti kam jste ochotný dojít?

10. Jaká je nejbližší vzdálenost kontejnerů na tříděný odpad od vašeho bydliště?

11. Je nějaký druh kontejneru ,který ve vaší obci postrádáte Pokud ano, který?

12. Jakým způsobem odstraňujete nebezpečný a velkoobjemový odpad?

13. Znáte pojem biologicky rozložitelný odpad?

14. Jakým způsobem nakládáte s odpadem ze zahrad a kuchyně?

15. Biologicko rozložitelný odpad třídíte:

16. Je podle vás důležité třídit biologicky rozložitelný odpad?

17. Znáte výši poplatku za komunální odpad, kterou platíte ročně obci?

18. Pokud ano, uveďte prosím výši poplatku.

19. Můžete ovlivnit výši vašeho poplatku množstvím vámi vyprodukovaného směsného a množstvím vámi vytříděného odpadu?

20. Znáte způsob platby, kterou platíte obecnímu / městskému úřadu za komunální odpad?

21. Máte dojem, že jste dostatečně informován o možnostech, jakým způsobem třídit odpad, jak je dále nakládáno s tříděným a směsným odpadem a finanční problematice ohledně nakládání s komunálním odpadem?

22. Odkud čerpáte informace o možnostech třídění odpadů?

23. Hodnotíte komunikaci s obecním/městským úřadem ohledně odpadového hospodářství obce za efektivní (kvalitní)?

24. Jaký je váš věk?

25. S kým žijete ve společné domácnosti_

26. V jaké domácnosti žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Třídíte dopad?

2. Kde třídíte?

3. Třídil byste, nebo třídil byste více pokud by:

4. Zaškrtněte, který odpad třídíte

5. Jakou možnost třídění máte ve své obci / městě dostupnou?

6. Použil jste někdy nelegální způsob nakládání s komunálním odpadem, pokud ano, který?

7. Tvoří směsný( netříděný) odpad více než polovinu vašeho domácího odpadu?

8. Víte, co se děje nadále s odpadem, který vytřídíte?

9. Jsou kontejnery na tříděný sběr odpadu pro vás na dostupném místě a ve vzdálenosti kam jste ochotný dojít?

10. Jaká je nejbližší vzdálenost kontejnerů na tříděný odpad od vašeho bydliště?

11. Je nějaký druh kontejneru ,který ve vaší obci postrádáte Pokud ano, který?

12. Jakým způsobem odstraňujete nebezpečný a velkoobjemový odpad?

13. Znáte pojem biologicky rozložitelný odpad?

14. Jakým způsobem nakládáte s odpadem ze zahrad a kuchyně?

15. Biologicko rozložitelný odpad třídíte:

16. Je podle vás důležité třídit biologicky rozložitelný odpad?

17. Znáte výši poplatku za komunální odpad, kterou platíte ročně obci?

18. Pokud ano, uveďte prosím výši poplatku.

19. Můžete ovlivnit výši vašeho poplatku množstvím vámi vyprodukovaného směsného a množstvím vámi vytříděného odpadu?

20. Znáte způsob platby, kterou platíte obecnímu / městskému úřadu za komunální odpad?

21. Máte dojem, že jste dostatečně informován o možnostech, jakým způsobem třídit odpad, jak je dále nakládáno s tříděným a směsným odpadem a finanční problematice ohledně nakládání s komunálním odpadem?

22. Odkud čerpáte informace o možnostech třídění odpadů?

23. Hodnotíte komunikaci s obecním/městským úřadem ohledně odpadového hospodářství obce za efektivní (kvalitní)?

24. Jaký je váš věk?

25. S kým žijete ve společné domácnosti_

26. V jaké domácnosti žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Laušman, R.Třídění komunálního odpadu. (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://trideni-komunalniho-odpadu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.