Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Třídění kovových odpadů v Praze

Třídění kovových odpadů v Praze

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Mitrovská
Šetření:14. 03. 2013 - 21. 03. 2013
Počet respondentů:156
Počet otázek (max/průměr):21 / 14.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:75,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní/ Vážený pane,


v rámci svého studia na České zemědělské univerzitě v Praze provádím průzkum, týkající se zájmu občanů Prahy o třídění kovových odpadů z obalů.

Pro získání údajů bych Vás ráda požádala o vyplnění následujícího dotazníku.
Vše je anonymní a výsledná data se stanou podkladem mé diplomové práce.

Předem Vám děkuji za ochotu a čas.

 

Jana Mitrovská
 

Odpovědi respondentů

1. Třídíte odpad ve své domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14794,23 %94,23 %  
Ne95,77 %5,77 %  

Graf

2. Z jakého důvodu netřídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všechny odpady končí na skládce333,33 %1,92 %  
Neprodukuji velké množství odpadu333,33 %1,92 %  
Vzdálenost sběrných nádob222,22 %1,28 %  
Jiný důvod111,11 %0,64 %  

Graf

3. Jaký odpad třídíte (nevhazujete do směsného odpadu)?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

4. Třídíte kovové odpady z obalů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12887,67 %82,05 %  
Ano1812,33 %11,54 %  

Graf

5. Jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Kovové obaly odnáším do sběrných surovinotázka č. 7, Kovové obaly prodávám do výkupu druhotných surovinotázka č. 7, Školní sběrotázka č. 7, Jiný způsobotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kovové obaly odnáším do sběrných surovin844,44 %5,13 %  
Kovové obaly prodávám do výkupu druhotných surovin527,78 %3,21 %  
Jiný způsob422,22 %2,56 %  
Školní sběr15,56 %0,64 %  

Graf

6. Prosím uveďte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tridim v Rakousku kov125 %0,64 %  
Davam nekomu na prodej125 %0,64 %  
speciální kontejnery125 %0,64 %  
kovový odpad předáváme dceři, která ho vyhazuje do kontejneru stím z vlastní domácnosti125 %0,64 %  

Graf

7. Uvítal/a byste možnost třídění kovových odpadů z obalů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10772,79 %68,59 %  
Ne4027,21 %25,64 %  

Graf

8. Jakou možnost zpětného odběru byste preferoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost samostatného sběru-další sběrná nádoba.6056,07 %38,46 %  
Sběr dohromady s plasty.3128,97 %19,87 %  
Sběrná nádoba umístěná v supermarketu, hypermarketu apod. .98,41 %5,77 %  
Zálohování nápojových plechovek (podobně jako zálohování skleněných lahví).76,54 %4,49 %  

Graf

9. Jaký druh kovového odpadu nejčastěji vyhazujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Drobné hliníkové obaly od potravin (víčka od jogurtů, obaly od sýrů atd.)6051,72 %38,46 %  
Konzervy od jídla3328,45 %21,15 %  
Plechovky od nápojů1613,79 %10,26 %  
Obaly od sprejů76,03 %4,49 %  

Graf

10. Který obal na nápoje upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neupřednostňuji žádný druh obalu4639,66 %29,49 %  
Plast3429,31 %21,79 %  
Sklo3025,86 %19,23 %  
Nápojový karton65,17 %3,85 %  

Graf

11. Kdy nejčastěji nakupujete zboží v kovových obalech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel/a.4034,48 %25,64 %  
Zboží v kovových obalech nakupuji pouze z důvodu praktičnosti (např. výlet, chata).2622,41 %16,67 %  
Zboží v kovových obalech nakupuji běžně.2622,41 %16,67 %  
Pouze když zboží není dostupné v jiné variantě obalu.2319,83 %14,74 %  
Zboží v kovovýc obalech nakupuji pouze z důvodu praktičnosti ( např. výlet, chata).10,86 %0,64 %  

Graf

12. Když jste na nákupu a před Vámi je stejný výrobek v různých druzích obalu, podle čeho se rozhodujete, který koupíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena6152,59 %39,1 %  
Jiný důvod2622,41 %16,67 %  
Hmotnost obalu1613,79 %10,26 %  
Recyklovatelnost obalu1311,21 %8,33 %  

Graf

13. Do jaké vzdálenosti byste byl/a ochoten/na kovový odpad donášet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do vzdálenosti kontejnerů na papír,plast apod. (cca 110 m)7665,52 %48,72 %  
Vzdálenost by nehrála významnou roli1815,52 %11,54 %  
Do vzdálenosti 400 m1512,93 %9,62 %  
Do vzdálenosti 1 km76,03 %4,49 %  

Graf

14. Kdo ve Vaší domácnosti nejčastěji třídí odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všichni členové domácnosti6253,45 %39,74 %  
3631,03 %23,08 %  
Žiji sám/a1210,34 %7,69 %  
Partner/ka65,17 %3,85 %  

Graf

15. Do nádoby na kovové odpady by patřilo (vyberte správné odpovědi):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nápojová plechovka11296,55 %71,79 %  
Konzerva od potravin11296,55 %71,79 %  
Hliníkové víčko od jogurtu9884,48 %62,82 %  
Alobal9380,17 %59,62 %  
Kovová nádoba pod tlakem (např. od deodorantu)7463,79 %47,44 %  
Obal od másla, margarínu2118,1 %13,46 %  
Obal od polévky, brambůrek, žvýkaček apod.119,48 %7,05 %  

Graf

16. Dělá Vám problém rozpoznat kovový obal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne7867,24 %50 %  
Ne1916,38 %12,18 %  
Spíše ano1512,93 %9,62 %  
Ano43,45 %2,56 %  

Graf

17. Třídění kovového odpadu má smysl. Souhlasíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8875,86 %56,41 %  
Spíše ano2824,14 %17,95 %  

Graf

18. Z jakého důvodu? Prosím uveďte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-25,13 %1,28 %  
Přijde mi to zbytečné12,56 %0,64 %  
xxx12,56 %0,64 %  
nepřemýšlel jsem nad tím12,56 %0,64 %  
nevím, co je přesně kovový odpad z obalů v domácnosti. Dávám na stranu pouze hliníková víčka z jogurtů :-) Ale pokud na to bude kontejner, budu třídít i to :-) Třídím papír, plasty, sklo, tetrapacky, baterie.12,56 %0,64 %  
Neresim....12,56 %0,64 %  
Na jakých obalech je kovový odpad?12,56 %0,64 %  
kovového odpadu mám jen minimum, kdyby ale byla možnost, třídil bych jej12,56 %0,64 %  
Další práce navíc12,56 %0,64 %  
Nemám dostatek info12,56 %0,64 %  
ostatní odpovědi Sparta :-)
Nevidím pro to žádný důvod. Předpokládám snadnou vytřiditelnost kovu ve sběrně.
.
kovových částí odpadů mám minimální množství
Nevim, co to je, neuvedomuji si, ze bychom doma generovali moc kovovych odpadu
prijde mi to jako nesmysl
Nemyslím, že je to důležité.
žádný kovový odpad nemám
nvím
asdf
Nevidim zadny duvod proc bych mel dtreba sloupavat folii z papiroveho obalu na mleko
zbytecne, mohou se vyvinout obaly jenom nestrikanou velmi tenkou nepropustnou vrstvou
drahe
nevim
protože jich mám naprosté minimum
je to malé množstvo-kde ho budem skladovať?
Už by toho bylo moc, člověk by se pak z toho třídění zbláznil...vše má svou míru
nevím proč ano
Bojím se že nerozeznám druhy železa, jejich složení a jinou specifikaci železného odpadu.
nedisponuji kovovými obaly snad kromě sporadického obalu z konzerv - cca jednou za dva měsíce
práce navíc, možná by šlo špatně odstranit a člověk by se ušpinil
práce naví, možná by šlo špatně odstranit, ušpinila bych se
tři odpadkové koše stačí:)
je to vhodné
titěrné
Uz je to prehnane.
Netuším, co je kovový odpad z obalů.
Potřeboval bych lépe vysvětlit pojem kovový odpad z obalů, nevím co si pod tím přesně představit, drobnosti neřeším a větší kovové odpady strádám a poté odevzdám ve sběrně
2871,79 %17,95 % 

Graf

19. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8755,77 %55,77 %  
Muž6944,23 %44,23 %  

Graf

20. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-307548,08 %48,08 %  
31-597145,51 %45,51 %  
60 a více106,41 %6,41 %  

Graf

21. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské9560,9 %60,9 %  
Středoškolské6038,46 %38,46 %  
Základní10,64 %0,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Jaký druh kovového odpadu nejčastěji vyhazujete?

 • odpověď Drobné hliníkové obaly od potravin (víčka od jogurtů, obaly od sýrů atd.):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obal od polévky, brambůrek, žvýkaček apod. na otázku 15. Do nádoby na kovové odpady by patřilo (vyberte správné odpovědi):

12. Když jste na nákupu a před Vámi je stejný výrobek v různých druzích obalu, podle čeho se rozhodujete, který koupíte?

 • odpověď Cena:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plechovky od nápojů na otázku 9. Jaký druh kovového odpadu nejčastěji vyhazujete?

15. Do nádoby na kovové odpady by patřilo (vyberte správné odpovědi):

 • odpověď Alobal:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obal od polévky, brambůrek, žvýkaček apod. na otázku 15. Do nádoby na kovové odpady by patřilo (vyberte správné odpovědi):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sběr dohromady s plasty. na otázku 8. Jakou možnost zpětného odběru byste preferoval/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obal od másla, margarínu na otázku 15. Do nádoby na kovové odpady by patřilo (vyberte správné odpovědi):
 • odpověď Hliníkové víčko od jogurtu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obal od polévky, brambůrek, žvýkaček apod. na otázku 15. Do nádoby na kovové odpady by patřilo (vyberte správné odpovědi):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Drobné hliníkové obaly od potravin (víčka od jogurtů, obaly od sýrů atd.) na otázku 9. Jaký druh kovového odpadu nejčastěji vyhazujete?

17. Třídění kovového odpadu má smysl. Souhlasíte?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obal od polévky, brambůrek, žvýkaček apod. na otázku 15. Do nádoby na kovové odpady by patřilo (vyberte správné odpovědi):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sběr dohromady s plasty. na otázku 8. Jakou možnost zpětného odběru byste preferoval/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Recyklovatelnost obalu na otázku 12. Když jste na nákupu a před Vámi je stejný výrobek v různých druzích obalu, podle čeho se rozhodujete, který koupíte?

19. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď Žena:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 16. Dělá Vám problém rozpoznat kovový obal?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Třídíte odpad ve své domácnosti?

3. Jaký odpad třídíte (nevhazujete do směsného odpadu)?

4. Třídíte kovové odpady z obalů?

7. Uvítal/a byste možnost třídění kovových odpadů z obalů?

8. Jakou možnost zpětného odběru byste preferoval/a?

9. Jaký druh kovového odpadu nejčastěji vyhazujete?

10. Který obal na nápoje upřednostňujete?

11. Kdy nejčastěji nakupujete zboží v kovových obalech?

12. Když jste na nákupu a před Vámi je stejný výrobek v různých druzích obalu, podle čeho se rozhodujete, který koupíte?

13. Do jaké vzdálenosti byste byl/a ochoten/na kovový odpad donášet?

14. Kdo ve Vaší domácnosti nejčastěji třídí odpad?

15. Do nádoby na kovové odpady by patřilo (vyberte správné odpovědi):

16. Dělá Vám problém rozpoznat kovový obal?

17. Třídění kovového odpadu má smysl. Souhlasíte?

19. Jaké je Vaše pohlaví?

20. Váš věk:

21. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Třídíte odpad ve své domácnosti?

3. Jaký odpad třídíte (nevhazujete do směsného odpadu)?

4. Třídíte kovové odpady z obalů?

7. Uvítal/a byste možnost třídění kovových odpadů z obalů?

8. Jakou možnost zpětného odběru byste preferoval/a?

9. Jaký druh kovového odpadu nejčastěji vyhazujete?

10. Který obal na nápoje upřednostňujete?

11. Kdy nejčastěji nakupujete zboží v kovových obalech?

12. Když jste na nákupu a před Vámi je stejný výrobek v různých druzích obalu, podle čeho se rozhodujete, který koupíte?

13. Do jaké vzdálenosti byste byl/a ochoten/na kovový odpad donášet?

14. Kdo ve Vaší domácnosti nejčastěji třídí odpad?

15. Do nádoby na kovové odpady by patřilo (vyberte správné odpovědi):

16. Dělá Vám problém rozpoznat kovový obal?

17. Třídění kovového odpadu má smysl. Souhlasíte?

19. Jaké je Vaše pohlaví?

20. Váš věk:

21. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mitrovská, J.Třídění kovových odpadů v Praze (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://trideni-kovovych-odpadu-prah.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.