Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Třídění odpadů a zpětný odběr

Třídění odpadů a zpětný odběr

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Gomola
Šetření:24. 11. 2012 - 26. 11. 2012
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Martin Gomola a jsem studentem ČZU.

 

Dotazník je koncipován pro mou práci Odpadové hospodářství. Otázky jsou krátké stručné zaškrtávací. Cílem dotazníku není ověřit vaše znalosti o třídění odpadů, ale sebrat potřebná statistická data o Vašem nakládání s vybranými odpady.

 

Rád bych Vás požádal o vyplnění následujícího dotazníku.


 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Kolik členů má Vaše domácnost? (počítejte všechny osoby, které se u vás zdržují trvale)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-43961,9 %61,9 %  
1-21726,98 %26,98 %  
5 +711,11 %11,11 %  

Graf

2. Bydlíte v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byt3758,73 %58,73 %  
Rodinný dům2539,68 %39,68 %  
byt i rodinný dům11,59 %1,59 %  

Graf

3. Jak daleko máte ke kontejnerům na tříděný odpad (plasty, sklo, papír...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 50 m2234,92 %34,92 %  
51-100 m1828,57 %28,57 %  
251 m +812,7 %12,7 %  
101-150 m69,52 %9,52 %  
151-200 m69,52 %9,52 %  
201-251 m34,76 %4,76 %  

Graf

4. Jaké druhy odpadu oddělujete od komunálního odpadu (třídíte) ve větší míře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Papír5182,26 %80,95 %  
Sklo4979,03 %77,78 %  
Plasty (včetně PET)4064,52 %63,49 %  
Plasty (pouze PET láhve)2743,55 %42,86 %  
Nápojové kartony (krabice od džusů a mléka)2641,94 %41,27 %  
Textil1727,42 %26,98 %  
Biologicky rozložitelný odpad (zahradní odpad, šlupky od zeleniny atp..)1422,58 %22,22 %  
Kovy1422,58 %22,22 %  

Graf

5. Kam vyhazujete velké elektrospotřebiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sběrné dvory (včetně svozů velkoobjemových kontejnerů)4977,78 %77,78 %  
Výměna za nový spotřebič u prodejců elektra1219,05 %19,05 %  
Sběrná místa (elektrowin)1117,46 %17,46 %  
zatím jsem nevyhazovala23,17 %3,17 %  
Nevyhazuji, daruji v rámci rodiny11,59 %1,59 %  
rozeberu na malé kousky a vhodím do popelnice11,59 %1,59 %  
nevyhazuji11,59 %1,59 %  
funkční na ulici "k dispozici ostatním"11,59 %1,59 %  
kontejner na elektro (červený, ostrava)11,59 %1,59 %  

Graf

6. Kam vyhazujete baterie? (ne autobaterie)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do komunálního odpadu2234,92 %34,92 %  
Do sběrných nádob EKOBAT2133,33 %33,33 %  
Kontejnery Asekol (červené)1625,4 %25,4 %  
do kontejneru v místní prodejně elektro11,59 %1,59 %  
Odnesu do elektroobchodu11,59 %1,59 %  
v obchodech11,59 %1,59 %  
nádoby u prodejny (supermarkety) - nevím jak se jmenují11,59 %1,59 %  
na různých místech, kde baterie vybírají - např. prodejci elektro11,59 %1,59 %  
děti sbírají ve škole11,59 %1,59 %  
obchod11,59 %1,59 %  
nevím, kam s nimi, tak je zatím nechávám doma ve sklenici :)11,59 %1,59 %  
jména vážně neznám, ale pokud možno do tříděného odpadu, co je zrovna po ruce11,59 %1,59 %  
v prodejně, kde si koupím nové11,59 %1,59 %  
používám dobíjecí, zatím jsem nevyhazovala11,59 %1,59 %  
sběrný dvůr11,59 %1,59 %  
Zberný dvor11,59 %1,59 %  

Graf

7. Kam vyhazujete drobné elektrozařízení (mixér, mp3 přehrávač atp...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na sběrných místech (elektrowin atp...)2539,68 %39,68 %  
Kontejnery Asekol (červené)2031,75 %31,75 %  
Komunální odpad1726,98 %26,98 %  
U prodejců elektra (výměnou za nové)711,11 %11,11 %  
nevyhazuji23,17 %3,17 %  
Nevyhazuji, daruji v rámci rodiny11,59 %1,59 %  
nevím, většinou nevyhazujeme11,59 %1,59 %  
nikam nebo nevím11,59 %1,59 %  
funkční na ulici "k dispozici ostatním"11,59 %1,59 %  
zatím jsem nevyhazovala11,59 %1,59 %  

Graf

8. Kam vyhazujete zářivky a žárovky

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunální odpad4470,97 %69,84 %  
Sběrné dvory1016,13 %15,87 %  
Sběrná místa (ekolamp)711,29 %11,11 %  
v elektru, když kupuji novou11,61 %1,59 %  
ani nevím11,61 %1,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik členů má Vaše domácnost? (počítejte všechny osoby, které se u vás zdržují trvale)

2. Bydlíte v:

3. Jak daleko máte ke kontejnerům na tříděný odpad (plasty, sklo, papír...)

4. Jaké druhy odpadu oddělujete od komunálního odpadu (třídíte) ve větší míře?

5. Kam vyhazujete velké elektrospotřebiče?

6. Kam vyhazujete baterie? (ne autobaterie)

7. Kam vyhazujete drobné elektrozařízení (mixér, mp3 přehrávač atp...)

8. Kam vyhazujete zářivky a žárovky

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik členů má Vaše domácnost? (počítejte všechny osoby, které se u vás zdržují trvale)

2. Bydlíte v:

3. Jak daleko máte ke kontejnerům na tříděný odpad (plasty, sklo, papír...)

4. Jaké druhy odpadu oddělujete od komunálního odpadu (třídíte) ve větší míře?

5. Kam vyhazujete velké elektrospotřebiče?

6. Kam vyhazujete baterie? (ne autobaterie)

7. Kam vyhazujete drobné elektrozařízení (mixér, mp3 přehrávač atp...)

8. Kam vyhazujete zářivky a žárovky

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gomola, M.Třídění odpadů a zpětný odběr (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://trideni-odpadu-a-zpetny-odbe.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.