Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Třídění odpadu v mateřských školách

Třídění odpadu v mateřských školách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladislava Schafferhans
Šetření:14. 02. 2013 - 21. 02. 2013
Počet respondentů:36
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou 3. ročníku Pedagogické fakulty, obor učitelství MŠ. Cílem práce je zjistit zda se MŠ podílejí na třídění odpadu, zapojují do třídění děti ve spolupráci i s rodiči. Součástí práce je průzkum, jehož cílem je zjistit názory a zkušenosti pedagogů MŠ. Dotazník je zcela anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Třídíte ve vašem zařízení odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3288,89 %88,89 %  
ne411,11 %11,11 %  

Graf

2. Co třídíte? (Odpad, který třídíte, zaškrtněte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Papír2980,56 %80,56 %  
Plast2877,78 %77,78 %  
Sklo2158,33 %58,33 %  
Drobný elektroodpad822,22 %22,22 %  
Nápojové kartony719,44 %19,44 %  
Hliník513,89 %13,89 %  
Biologoický odpad513,89 %13,89 %  
Jiné411,11 %11,11 %  

Graf

3. Zapojujete děti do třídění odpadu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2877,78 %77,78 %  
ne822,22 %22,22 %  

Graf

4. Pokud zapojujete děti do třídění odpadu, jakým způsobem? ( např. děti ví, kam mají jaký odpad dávat, atd.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

dávají odpad do košů tomu určených

Děti jsou nenásilnou formou vedeny k třídění, poznávají materiály. Pomocí pohádek jim přibližujeme důležitost třídění...

Děti mají barevně rozlišené odpadkové koše a ví, kam patří papír, kam plasty atd

děti nosí odpad do barevně označených nádob ve třídě

děti sami uklízejí papír nebo ostatní do určených nádob

děti vědí, že ve školce máme krabice např. na použité baterie, ví kde jsou umístěny a rády je tam nosí

děti ví, kam mají jaký odpad dávat

děti ví, kam mají papír dávat

děti ví, kam odpad dávat

Děti ví, kam odpad dávat, do připravených pytlů v MŠ, při vycházce odnášíme sklo a plasty do kontejneru

Deti vi, ze papir davame do krabice na papír.

děti ví,kam mají odpad dávat

formou hry

formou hry, děti chodí po stanovištích, kde mají indície k nápovědě a samy dle barev třídí odpad.. znají barvy těchto kontejnerů a ví, co se do nich dává

Hlavně papír oddělují od ostatních odpadků. No a když jdou na vycházku, tak je občas "vybavíme" igelitovými taškami s papírem a plastem.

mají dané kam odpad dávat

máme koš na papír a na plast, pak koš na ostatní

máme tři koše a děti ví co do jakého patří díky obrázkům na koši a podle barev koše.

Máme v MŠ kontejnery na odpad, kompost a pravidelně odnášíme papíry, plast a sklo do nedalekého kontejneru. Je to odpad nás všech, ne jen paní školnice :-)

máme v MŠ označené barevné koše

Máme zvláštní koš vyhrazený na papír a děti jsou poučeny, co tam patří, případně se zeptají a zvlášť máme kbelík na zbytky od jídla.

na určené místo

na určeném místě máme barevné kontejnery, v každé třídě je modrá krabice na papír

nad kose jsou umistneni obrazky co a kam vyhodit

Názorným příkadem.

ne

nezapájam

nezapojujeme

nezapojuji

nn

Učíme děti, jak správně třídit a co je to recyklace

vědí, kde je koš

ví kam dávat

ví kam dávat

ví, kam odpad dávat

5. Jsou děti zvyklé třídit odpad z domova?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1952,78 %52,78 %  
ano1747,22 %47,22 %  

Graf

6. Pokud děti neví o tříděni odpadu z domova, informujete je o třídění odpadu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3597,22 %97,22 %  
ne12,78 %2,78 %  

Graf

7. Pokud děti informujete o třídění odpadu, jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Formou hry jim vysvětlíme a ukážeme, jak se správně odpad třídí.2363,89 %63,89 %  
Jen jim řekneme a ukážeme, kam se jaký odpad dává.1233,33 %33,33 %  
Jinak12,78 %2,78 %  

Graf

8. Využíváte odpadový materiál při nějakých výtvarných či praktických činnostech dětí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2672,22 %72,22 %  
ne1027,78 %27,78 %  

Graf

9. Pokud využíváte (Vyjmenujte prosím odpad, který využíváte při výtvarných či praktických činnostech dětí a napište, na co ho používáte):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

krabice - různí panáčci pet víčka - skládáme z nich různé obrázky na koberci nebo děti je používají jako náklad pro hry

kravičky, roličky

např. krabici na vajíčka

ne

ne

nevyužívam

nevyúžíváme

nic

odstřižky, kartony, víčka od PET lahví, PET lahve - na VV práce dle tématu

papír - výtvarnictví

papír -panenky

papír na hry

papír-k malování

papirove rolky a pet flase na vytvarani babik a ozdob

papíry, noviny

PET láhve- výroba květináčů, roličky od toaletních papírů- výroba zvířátek apod.

plast-víčka od pet lahví-skládání obrázků, hry, počítání, lahve-vytváření závěsných dekorací, papír z kartonů,krabice od mléka, krabičky, obaly, letáky, noviny- prostorové tvoření, výtv. činnosti -lepení, stříhání, hry- skládanky,

plastová víčka - k vytváření květin, panáčků, listů ruličky od čehokoliv - zvířátka vlna, provázky, odstřižky látek, knoflíky, kůže, papír, obaly od sýrů, pet lahve,

plastové kelímky od jogurtů na zvonečky či části těla sněhuláků, PET láhve na vázičky, postavy, kartonové krabice jako domečky, ke stavbě pekla atd.

Plastové láhve na výrobu vetrníků do zahrady.

Plastové lahve, víčka, kartonové krabice, nápojové kartony, sklenice, víčka, alobal.....je toho mnoho

plastové lahve, víčka, starý papír - noviny

plasty, papír, odstřižky látek, přírodní materiál (šišky, listy...)

používáme přírodniny, odpad ne. jedině vyřazený papír od někoho

roličky od toaletního papíru - různé postavičky, stromy, zvířátka (téměř cokoli), kartony z krabic na malování kulis k divadlu, na vánoční ozdoby apod., drcený papír (plnili jsme jím "jelita" na masopustní veselí)

roličky od toaletních papírů a ručníků

ruličky od toal. papíru, sklenice, pet lahve a víčka - na tvoření

ruličky od toal.papíru,plastové kelímky od jogurtů....

Starý papír používíme po skartování podle barev na různé výrobky, třeba žlutý na sluníčko, bílý na sněhuláka, různě vyplňujeme obrázky nalepením papíru skartovaného.

víčka od PET lahví - barvy, matematické činnosti, VV papír - koláže a jiné výtvarné techniky hliník - dělali jsme sněhuláky atd.

Víčka od pet lahví- na procvičení předmatematických představ, výtvarné tvoření. Ruličky od toaletního papíru- výtvatrné tvoření. Víčka od Kinder vajíček, plechovky- hudební nástroje. Pet lahve- výtvarné tvoření. Dále využíváme na kreslení papíry z kanceláří, z obchodních řetězců.

víčka od pet lahví, pet lahve - uříznuté dno vypadá jako kytka, z pet lahve jsme vyrobili vodníky, chobotnice, plnili jsme pet lahve igelitovými sáčky a vodou, kterou jsme pokusně barvili

víčka z pet lahví na ozdoby

vršky lahví

Z obalů od šampónů vyrábíme zvířátka, z kusů látek děláme různé koláže...

10. Účastní se nebo zúčastnilo se vaše zařízení nějaké akce spojené s tříděním odpadu? (sběr papíru, vršků od PET lahví atd.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2569,44 %69,44 %  
ne1130,56 %30,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Schafferhans, V.Třídění odpadu v mateřských školách (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://trideni-odpadu-v-materskych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.