Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Třídění plastových odpadů v ČR.

Třídění plastových odpadů v ČR.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniel Fanta
Šetření:04. 03. 2015 - 25. 03. 2015
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5062,5 %62,5 %  
Muž3037,5 %37,5 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 let3341,25 %41,25 %  
36 - 55 let2227,5 %27,5 %  
Do 25 let1518,75 %18,75 %  
56 a více56,25 %6,25 %  
Do 20 let56,25 %6,25 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou4253,85 %52,5 %  
Vysokoškolské2937,18 %36,25 %  
Střední odborné56,41 %6,25 %  
Základní22,56 %2,5 %  

Graf

4. V jaké oblasti ČR žijete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2329,87 %28,75 %  
Jižní Morava1418,18 %17,5 %  
Severní Morava1114,29 %13,75 %  
Střední Čechy1012,99 %12,5 %  
Východní Čechy56,49 %6,25 %  
Západní Čechy56,49 %6,25 %  
Jižní Čechy56,49 %6,25 %  
Severní Čechy45,19 %5 %  

Graf

5. Třídítě plast?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, třídím6480 %80 %  
Občas1113,75 %13,75 %  
Ne, netřídím56,25 %6,25 %  

Graf

6. Z jakého důvodu třídítě/netřídítě plast?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Třídím, abych šetřil životní prostředí.6783,75 %83,75 %  
Třídím, abych snížil objem komunálního odpadu a ušetřil za jeho odvoz.3037,5 %37,5 %  
Rád bych třídil, ale kontejnery na tříděný odpad jsou daleko od mého bydliště.56,25 %6,25 %  
Netřídím z jiného důvodu.22,5 %2,5 %  
Netřídím, nemá to smysl.22,5 %2,5 %  

Graf

7. Jaké druhy plastů třídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažím se vytřídit všechen plast (PET lahve, kelímky od jogurtů, sáčky atd.).5771,25 %71,25 %  
Třídím pouze PET lahve.1721,25 %21,25 %  
Netřídím plast.67,5 %7,5 %  

Graf

8. Jsou podle Vás informace (nálepky) na kontejnerech na tříděný odpad přehledné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jsou.6075 %75 %  
Podle těchto informací si nejsem jist, co do kontejneru patří.1417,5 %17,5 %  
Nevím, nezajímá mě to.67,5 %7,5 %  

Graf

9. Jaký je Váš názor na systém třídění odpadu v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Systém je dobrý, ale je co vylepšovat.5062,5 %62,5 %  
Systém je velmi dobrý.1113,75 %13,75 %  
Nevím, nedokážu odpovědět.911,25 %11,25 %  
Systém není dobrý.911,25 %11,25 %  
Systém je dobrý, ale co vylepšovat.11,25 %1,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jaké oblasti ČR žijete?

5. Třídítě plast?

6. Z jakého důvodu třídítě/netřídítě plast?

7. Jaké druhy plastů třídíte?

8. Jsou podle Vás informace (nálepky) na kontejnerech na tříděný odpad přehledné?

9. Jaký je Váš názor na systém třídění odpadu v ČR?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jaké oblasti ČR žijete?

5. Třídítě plast?

6. Z jakého důvodu třídítě/netřídítě plast?

7. Jaké druhy plastů třídíte?

8. Jsou podle Vás informace (nálepky) na kontejnerech na tříděný odpad přehledné?

9. Jaký je Váš názor na systém třídění odpadu v ČR?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fanta, D.Třídění plastových odpadů v ČR. (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://trideni-platovych-odpadu-v-c.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.