Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > TUL_FT_DSP_studenti

TUL_FT_DSP_studenti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Louda
Šetření:31. 01. 2013 - 19. 02. 2013
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):26 / 19.6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení kolegové,

vedení fakulty požádalo studentskou komoru akademického senátu FT o malý průzkum mezi studenty doktorského studia, jak jsme spokojeni či nespokojeni s jeho organizací a celým jeho průběhem. Prosíme o vyplnění dotazníku a to především polí, kde se můžete k jednotlivým otázkám, či potřebám, vyjádřit vlastními slovy. Dotazník je anonymní.

 

Děkuji z Váš čas, který věnujete řádnému vyplnění dotazníku.

 

Ondřej Louda za AS FT

Odpovědi respondentů

1. Typ Vašeho studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezenční1173,33 %73,33 %  
kombonovaný320 %20 %  
time16,67 %6,67 %  

Graf

2. Máte k dispozici všechny potřebné informace o doktorském studijním programu a jeho organizaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1386,67 %86,67 %  
ne213,33 %13,33 %  

Graf

3. Které informace Vám chybí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

plnění studijních povinností (zahraniční stáže, zkoušky), zda je povinná publikační činnost

ty důležité

4. Víte, kde získat informace o DSP studiu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1493,33 %93,33 %  
ne16,67 %6,67 %  

Graf

5. Kde hledáte informace o DSP studiu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Internet, stránky fakulty

knihovna, internet

na webových stránkách, na studijním oddělení

na web stránkách

Na webových stránkách FT TUL

paní Mošničková

web

6. Vyhovuje Vám způsob organizace výuky a konzultací odborných předmětů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano746,67 %46,67 %  
ne426,67 %26,67 %  
nevím426,67 %26,67 %  

Graf

7. Co mi nevyhovuje a co vyhovuje? ( na způsobu organizace výuky a konzultací odborných předmětů)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

jsem ráda, že jsou uspořádány semináře, ale nevyhovuje mi výuka v AJ

nejednotné vedení jednotlivých předmětů, nemožnost výběru předmětu mimo TUL (pouze v jedné kategorii), složité domlouvání termínu zkoušky s komisí

nevyhovuje mi neochota nekterych vyucujicich

vše OK

Vyhovuje mi konzultace formou výuky odborného předmětu.

Vyhovuje mi výuka pro větší počet studentů, proto bych ocenila seznam zapsaných studentů pro každý z odborných předmětů z důvodu lepší organizace společné výuky.

8. Vyhovuje Vám způsob organizace zkoušek (termíny, komise, …)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano960 %60 %  
ne640 %40 %  

Graf

9. Co mi vyhovuje a co bych uvítal? (na způsobu organizace zkoušek)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

too many exams ,it must be only exam about the research work not the applied or basic science subjects

vyhodou by byla moznost konat zkousky i u odborniku z jinych univerzit. V soucasne dobe pripada tato moznost v uvahu pouze u predmetu spadajiciho pod specializaci v oboru.

vyhovuje mi 3-členná komise (objektivní posouzení znalostí), nicméně je složité dohodnout společný termín

vyhovuje mi možnost termínu zkoušky po domluvě, nevyhovuje mi fakt, že je zkouška před komisí

Vyhovuje mi možnost vykonat zkoušku kdykoliv dle mých možnožstí

vždy nebyl problém se domluvit

10. Vyhovuje Vám frekvence a způsob konzultací se školitelem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1386,67 %86,67 %  
ne213,33 %13,33 %  

Graf

11. Návrh na zlepšení komunikace se školitelem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

společná práce v laboratoři

too many students under one supervisor

vyborně

zbytečné cokoliv navrhovat- nemá zájem

12. Vyhovuje Vám stávající způsob hodnocení výsledků studia?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1280 %80 %  
ne320 %20 %  

Graf

13. Co mi vadí a co vyhovuje na hodnocení výsledků studia?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Je řeč o ročním hodnocení studenta? Formulář dobrý, ale mělo by to být především vyjádření školitele. Myslím si, že i vedoucího katedry - doktorand je součástí, tak by vedoucí měl mít přehled co doktorandi na pracovišti dělají (je zde předpoklad, že na katedře zůstanou...). Taky by měl vyplněný formulář dorazit zpět k doktorandovi - ať ví, jak je hodnocen. Pak je tu ještě důslednost v porovnávání s ročním plánem...

vyborně

ztráta času, zbytečné papírování jako ostatně v průběhu celého doktorského studia!

žádná motivace jsme hlavně levné pracovní síly a pak až doktorandi

14. Vyhovuje Vám způsob organizace akcí určených pro DSP studenty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1173,33 %73,33 %  
ne426,67 %26,67 %  

Graf

15. Jaká je poslední akce, které jste se účastnil a kde jsem se o ní dověděl?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

angličtina, semináře CXI, seminář KNT,

asi Světlanka. jaké byly další akce??

i dont know

konference strutex

konference Strutex 2013 a workshop pro doktorandy FS a FT "Světlanka". Pravidelné akce konající se každý rok, bližší informace dostávám prostřednictvím emailu.

o žádné akci nevím, tedy pokud se nejdená o hlídání studentů u zkoušky

obhajoba SGS projektů

obhajoba SGS projektů

pokud si dobře pamatuji - Workshop Světlanka - super akce - info od organizátorů

prezentace SGS projektů - od kolegů

Strutex - internet.

strutex, emailem od příslušné katedry

šklení six-sigma, dozvěděla jsem se o ní díky emailu, který mi byl zaslán.

školení Six sigma - email

workshop pro doktorandy, Svetlanka. Pozvanka prisla emailem

16. Souhlasíte se zapojením studentů do výuky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1280 %80 %  
nesouhlasím320 %20 %  

Graf

17. Souhlasíte se spoluprácí DSP studentů s operativou na katedrách a organizace fakultních akcí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1066,67 %66,67 %  
nevím533,33 %33,33 %  

Graf

18. Vnímáte pozitivně možnost prezentovat výsledky své disertační práce v rámci hodnocení a kontroly studia na workshopu pro doktorandy „Světlanka“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1173,33 %73,33 %  
ne426,67 %26,67 %  

Graf

19. Náměty na zlepšení WS Světlanka?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

more professor must be invited from outside to improve the quality of work students do,its useless to present for other students and professor who are not from the field of our research

více zástupců z řad ak pracovníků FS a FT TUL, aby se zvýšila zpětná vazba na přednášející studenty.

Zapojit i první ročníky - seznámí se s ostatními doktorandy a jejich tématy.

20. Vyhovuje Vám délka studia?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano746,67 %46,67 %  
ne533,33 %33,33 %  
nevím320 %20 %  

Graf

21. Jaká by byla optimální délka studia?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 years116,67 %6,67 %  
4 roky116,67 %6,67 %  
S ohledem na množství "zbytečné" práce, která se bezprostředně netýká mojí disertační práce či vykonání odborných zkoušek, je optimální délka studia 5 let.116,67 %6,67 %  
ctyri roky116,67 %6,67 %  
mnohem delší, protože za 3 roky se nestihne vůbec nic, natož složit všechny zkoušky (špatná komunikace s vyučujícími) a vybádat a sepsat svou disertační práci116,67 %6,67 %  
zaleži na temata116,67 %6,67 %  

Graf

22. Ovlivňuje výše stipendia Vaši dobu studia?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne960 %60 %  
ano640 %40 %  

Graf

23. Jak ovlivňuje výše stipendia Vaši délku studia?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

it should be atleast 10000czk per month

pokud bych neměla stipendium, nemohla bych studovat

Pokud Vám nestačí peníze ze stipendia, musíte si najít brigádu a ta pak zabírá čas, který jste mohli věnovat studiu... Ale nechci stipendium zadarmo! Motivační mimořádná stipendia za publikace, plnění plánu...

Razantně. Dospělý člověk se ze základního stipendia neuživí, proto je závislý buď na rodičích, na projektech, nebo si musí přivydělávat mimo univerzitu. Tím se automaticky zvyšuje délka studia.

stipendium je placeno pouze po dobu řádného studia, ukažte mi, kdo stihl udělat doktorát za 3 nebo 4 roky DSP

24. Vnímáte jako pozitivní možnost zapojení do projektů (SGS, TAČR, GAČR…)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1386,67 %86,67 %  
ne16,67 %6,67 %  
nevím16,67 %6,67 %  

Graf

25. Vnímáte rozdíl v přístupu k českým a zahraničním studentům DSP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1493,33 %93,33 %  
ne16,67 %6,67 %  

Graf

26. Jaký rozdíl vnímáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

cizinci to mají lehčí

čeští studenti jsou katedrou mnohem více "zneužíváni" pro práci, která se netýká studia. Zahraniční studenti pak mají čas opravdu jen na své studium.

menší nároky na zahraniční studenty

Neučí a nikdy jsem je nezastihla u "výpomoci" na katedře. Abych pravdu řekla, nesleduji je, neznám je a vlastně ani nevím kolik jich na katedře máme... Jsem sama?

no one in particular is responsible for foreign issues and its difficult to get issues solved in time due to busy schedule of professors ,clerks and due to no knowledge of Czech language

zahranicni studenti nebyvaji v takove mire zapojovani do vyuky, neucastni se vedeni bakalarskych a diplomovych praci, maji vice prostoru na venovani se svym disertacnim pracem

Zahraniční studenti dostávají známky zadarmo, i když o zkoušené látce nemají ani ponětí, stejně zkoušku udělají, není to divné?

zahraniční studenti nejsou zapojeni do výuky ani organizačího chodu katedry. Mohou se věnovat pouze svojí odborné práci.

Zahraniční studenti se z mých zkušeností vůbec nepodílí na výuce, nejsou zapojeni do organizování katedrových akcí...

Zejména časové rozdíly.

žadne rozdily

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Louda, O.TUL_FT_DSP_studenti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://tul-ft-dsp-studenti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.