Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Turecko jako kandidátská země EU

Turecko jako kandidátská země EU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zita Rosinová
Šetření:19. 02. 2013 - 26. 02. 2013
Počet respondentů:246
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

jmenuji se Zita Rosinová a studuji třetím rokem Slezskou univerzitu v Opavě, Obchodně-podnikatelskou fakultu v Karviné, obor Veřejná ekonomika a správa. Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který mi pomůže s analýzou Vašich názorů ohledně vstupu Turecka do Evropské unie. Vyplněním dotazníku mi umožníte vypracovat praktickou část (výzkum) k bakalářské práci. Dotazník je zcela anonymní. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14860,16 %60,16 %  
muž9839,84 %39,84 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [18-25 letotázka č. 3, 26-35 letotázka č. 3, 36-50 letotázka č. 3, 51 a více letotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let14659,35 %59,35 %  
26-35 let4719,11 %19,11 %  
36-50 let3815,45 %15,45 %  
51 a více let156,1 %6,1 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základníotázka č. 4, střední bez maturity / vyučenotázka č. 4, střední s maturitouotázka č. 4, vysokoškolskéotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou15563,01 %63,01 %  
vysokoškolské6928,05 %28,05 %  
střední bez maturity / vyučen114,47 %4,47 %  
základní114,47 %4,47 %  

Graf

4. Podporujete další rozšiřování EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 5, nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11044,72 %44,72 %  
ne9438,21 %38,21 %  
nevím4217,07 %17,07 %  

Graf

5. Myslíte si, že je členství v EU z hlediska lidských práv zárukou „západního standardu“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7, nevímotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11446,34 %46,34 %  
ano8032,52 %32,52 %  
nevím5221,14 %21,14 %  

Graf

6. Jestliže ANO, měl by být tento standard nějakým (legislativním) způsobem upraven tak, aby se stávající a případní noví členové v těchto otázkách příliš nelišili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 7, nevímotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6881,93 %27,64 %  
ne910,84 %3,66 %  
nevím67,23 %2,44 %  

Graf

7. Myslíte si, nejen na základě zodpovězených otázek, že je Turecko vhodným kandidátem pro další rozšíření EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 8, nevímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13554,88 %54,88 %  
ano6727,24 %27,24 %  
nevím4417,89 %17,89 %  

Graf

8. V případě, že by Turecko vstoupilo do EU, máte obavy z rozšiřování islámu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 9, nevímotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13052,85 %52,85 %  
ne9839,84 %39,84 %  
nevím187,32 %7,32 %  

Graf

9. Myslíte si, že má EU objektivní postavení vůči islámu v Turecku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 10, nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9639,02 %39,02 %  
nevím9237,4 %37,4 %  
ano5823,58 %23,58 %  

Graf

10. Z následujících možností vyberte alespoň jednu, v čem vidíte výhodu vstupu Turecka do EU:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozšíření na trhu, v obchodování, pracovních příležitostí, apod.13655,28 %55,28 %  
nevidím žádnou výhodu vstupu Turecka do EU6827,64 %27,64 %  
rozšíření vlivu EU na východ6526,42 %26,42 %  
ekonomický přínos5421,95 %21,95 %  
kontakt s islámskou zemí - EU by tak projevila, že se nebrání jinému náboženství a není jen převážně křesťansky založena4317,48 %17,48 %  
nová pracovní síla3213,01 %13,01 %  
EU by byla posílena o tureckou armádu2610,57 %10,57 %  

Graf

11. Z následujících možností vyberte alespoň jednu, v čem vidíte nevýhodu vstupu Turecka do EU:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
98% Turků jsou muslimové11948,37 %48,37 %  
nebezpečí terorismu11345,93 %45,93 %  
sousedství se zeměmi jako - Írán, Sýrie či Ázerbájdžán, které jsou také islámské10241,46 %41,46 %  
větší část území Turecka leží mimo Evropu9036,59 %36,59 %  
omezování lidských práv a svobod8434,15 %34,15 %  
po vstupu Turecka do EU by tato země měla ve schvalování různých právních aktů více hlasů oproti jiným zemím EU7831,71 %31,71 %  
nevidím žádnou nevýhodu vstupu Turecka do EU249,76 %9,76 %  

Graf

12. Myslíte si, že je Turecko ekonomicky vyspělé a bylo by přínosem pro EU v této oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, ne → konec dotazníku, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9237,4 %37,4 %  
ano8835,77 %35,77 %  
nevím6626,83 %26,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Myslíte si, že je členství v EU z hlediska lidských práv zárukou „západního standardu“?

  • odpověď ano:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Jestliže ANO, měl by být tento standard nějakým (legislativním) způsobem upraven tak, aby se stávající a případní noví členové v těchto otázkách příliš nelišili?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Podporujete další rozšiřování EU?

5. Myslíte si, že je členství v EU z hlediska lidských práv zárukou „západního standardu“?

6. Jestliže ANO, měl by být tento standard nějakým (legislativním) způsobem upraven tak, aby se stávající a případní noví členové v těchto otázkách příliš nelišili?

7. Myslíte si, nejen na základě zodpovězených otázek, že je Turecko vhodným kandidátem pro další rozšíření EU?

8. V případě, že by Turecko vstoupilo do EU, máte obavy z rozšiřování islámu?

9. Myslíte si, že má EU objektivní postavení vůči islámu v Turecku?

10. Z následujících možností vyberte alespoň jednu, v čem vidíte výhodu vstupu Turecka do EU:

11. Z následujících možností vyberte alespoň jednu, v čem vidíte nevýhodu vstupu Turecka do EU:

12. Myslíte si, že je Turecko ekonomicky vyspělé a bylo by přínosem pro EU v této oblasti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Podporujete další rozšiřování EU?

5. Myslíte si, že je členství v EU z hlediska lidských práv zárukou „západního standardu“?

6. Jestliže ANO, měl by být tento standard nějakým (legislativním) způsobem upraven tak, aby se stávající a případní noví členové v těchto otázkách příliš nelišili?

7. Myslíte si, nejen na základě zodpovězených otázek, že je Turecko vhodným kandidátem pro další rozšíření EU?

8. V případě, že by Turecko vstoupilo do EU, máte obavy z rozšiřování islámu?

9. Myslíte si, že má EU objektivní postavení vůči islámu v Turecku?

10. Z následujících možností vyberte alespoň jednu, v čem vidíte výhodu vstupu Turecka do EU:

11. Z následujících možností vyberte alespoň jednu, v čem vidíte nevýhodu vstupu Turecka do EU:

12. Myslíte si, že je Turecko ekonomicky vyspělé a bylo by přínosem pro EU v této oblasti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rosinová, Z.Turecko jako kandidátská země EU (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://turecko-jako-kandidatska-zem.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.