Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Turecko v EU

Turecko v EU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Hábová
Šetření:16. 10. 2015 - 15. 11. 2015
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:92,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, dělám semestrální práci s hypotézou Turecko si zaslouží být v Evropské unii. V jejím obsahu bych ráda i obsáhla veřejné mínění českých lidí jakožto občanů EU na tuto věc. Myslíte si že si podle Vás Turecko zaslouží být v Evropské unii? Ráda bych váš názor reprodukovala ve své práci.

Odpovědi respondentů

1. Jste občan EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12494,66 %94,66 %  
ne75,34 %5,34 %  

Graf

2. Jste občan ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11990,84 %90,84 %  
ne129,16 %9,16 %  

Graf

3. V které oblasti ČR bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čechy7859,54 %59,54 %  
Morava4131,3 %31,3 %  
cizinec86,11 %6,11 %  
Slezsko43,05 %3,05 %  

Graf

4. Jste žena či muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6952,67 %52,67 %  
muž6247,33 %47,33 %  

Graf

5. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-206952,67 %52,67 %  
21-262619,85 %19,85 %  
31-40107,63 %7,63 %  
41-5096,87 %6,87 %  
27-3064,58 %4,58 %  
15-1753,82 %3,82 %  
61 a více32,29 %2,29 %  
19-2021,53 %1,53 %  
51-6010,76 %0,76 %  

Graf

6. Jaký máte vztah k Turecku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedokáži se rozhodnout5542,31 %41,98 %  
kladný4333,08 %32,82 %  
záporný3224,62 %24,43 %  

Graf

7. Domníváte se, že Turecko by mohlo být členem EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7456,49 %56,49 %  
ano4232,06 %32,06 %  
nevím1511,45 %11,45 %  

Graf

8. Sledujete, zajímáte se o současné dění a politiku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5139,53 %38,93 %  
spíše ano5038,76 %38,17 %  
spíše ne2317,83 %17,56 %  
ne53,88 %3,82 %  

Graf

9. Váš názor ovlivňuje současná situace (myšleno migrační krize)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7558,14 %57,25 %  
ano5441,86 %41,22 %  

Graf

10. Jaký máte vztah k Evropské unii?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladný5139,53 %38,93 %  
záporný4635,66 %35,11 %  
nevím3224,81 %24,43 %  

Graf

11. Jste student/ka či pracující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem student/ka VŠ či VOŠ.7758,78 %58,78 %  
Jsem zaměstnán/a.2519,08 %19,08 %  
Jsem student/ka SŠ.1914,5 %14,5 %  
Jsem nezaměstnán/a.96,87 %6,87 %  
Jsem na mateřské dovolené.10,76 %0,76 %  

Graf

12. Jaké máte vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské (či studuji na vysoké škole)8867,18 %67,18 %  
středoškolské (či studuji na střední škole)3829,01 %29,01 %  
základní (či dostudovávám základní školu)53,82 %3,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Domníváte se, že Turecko by mohlo být členem EU?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi záporný na otázku 6. Jaký máte vztah k Turecku?

9. Váš názor ovlivňuje současná situace (myšleno migrační krize)?

  • odpověď ano:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem student/ka SŠ. na otázku 11. Jste student/ka či pracující?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste občan EU?

2. Jste občan ČR?

3. V které oblasti ČR bydlíte?

4. Jste žena či muž?

5. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

6. Jaký máte vztah k Turecku?

7. Domníváte se, že Turecko by mohlo být členem EU?

8. Sledujete, zajímáte se o současné dění a politiku?

9. Váš názor ovlivňuje současná situace (myšleno migrační krize)?

10. Jaký máte vztah k Evropské unii?

11. Jste student/ka či pracující?

12. Jaké máte vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste občan EU?

2. Jste občan ČR?

3. V které oblasti ČR bydlíte?

4. Jste žena či muž?

5. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

6. Jaký máte vztah k Turecku?

7. Domníváte se, že Turecko by mohlo být členem EU?

8. Sledujete, zajímáte se o současné dění a politiku?

9. Váš názor ovlivňuje současná situace (myšleno migrační krize)?

10. Jaký máte vztah k Evropské unii?

11. Jste student/ka či pracující?

12. Jaké máte vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hábová, M.Turecko v EU (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://turecko-v-eu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.