Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Turistika v ČR

Turistika v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Fabešová
Šetření:12. 01. 2012 - 22. 01. 2012
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jakéhé jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7580,65 %80,65 %  
muž1819,35 %19,35 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let6165,59 %65,59 %  
30 - 40 let1212,9 %12,9 %  
15 - 20 let1111,83 %11,83 %  
40 - 50 let55,38 %5,38 %  
50 - 60 let33,23 %3,23 %  
60 - 70 let11,08 %1,08 %  

Graf

3. Máte rádi turistiku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9197,85 %97,85 %  
ne22,15 %2,15 %  

Graf

4. Jaký typ turistiky preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pěší turistiku6974,19 %74,19 %  
cykloturistiku4346,24 %46,24 %  
lyžařskou turistiku2223,66 %23,66 %  
vodní turistiku1617,2 %17,2 %  
jinou formu turistiku1516,13 %16,13 %  
vinařskou turistiku1010,75 %10,75 %  
jezdeckou turistiku66,45 %6,45 %  
agroturistiku55,38 %5,38 %  

Graf

5. Preferujete tuzemskou nebo zahraniční turistiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [tuzemskouotázka č. 7, zahraničníotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tuzemskou5154,84 %54,84 %  
zahraniční4245,16 %45,16 %  

Graf

6. Jaké státy jste prostřednictvím zahraniční turistiky navštívili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jinou zemi2866,67 %30,11 %  
Rakousko2866,67 %30,11 %  
Slovensko2764,29 %29,03 %  
Chorvatsko2354,76 %24,73 %  
Německo2150 %22,58 %  
Francie2150 %22,58 %  
Maďarsko1023,81 %10,75 %  
Polsko819,05 %8,6 %  
Švýcarsko716,67 %7,53 %  

Graf

7. Jaký je Váš nejoblíbenější turistický region v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jižní Čechy2931,18 %31,18 %  
Šumava1415,05 %15,05 %  
Jižní Morava1313,98 %13,98 %  
Český Ráj77,53 %7,53 %  
Krkonoše77,53 %7,53 %  
Severní Morava a Slezsko77,53 %7,53 %  
Praha a její okolí55,38 %5,38 %  
Severní Čechy55,38 %5,38 %  
Severozápadní Čechy33,23 %3,23 %  
Vysočina22,15 %2,15 %  
Východní Čechy11,08 %1,08 %  

Graf

8. Na jakou oblast zájmu se při turistice nejvíce zaměřujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přírodní atraktivity 4245,16 %45,16 %  
kulturní a historické památky 3436,56 %36,56 %  
společenská a kulturní zařízení 1010,75 %10,75 %  
sportovní atraktivity77,53 %7,53 %  

Graf

9. Jaký typ ubytovacího zařízení při turistice preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
penzion5356,99 %56,99 %  
kemp3335,48 %35,48 %  
hotel2526,88 %26,88 %  
ubytovna1111,83 %11,83 %  
jiný druh ubytovacího zařízení88,6 %8,6 %  
privat77,53 %7,53 %  

Graf

10. Jaký typ dopravy do turistických oblastí využíváte nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní auto7277,42 %77,42 %  
vlak2830,11 %30,11 %  
autobus1718,28 %18,28 %  
letadlo88,6 %8,6 %  
jiný způsob dopravy44,3 %4,3 %  

Graf

11. Myslíte si, že je v ČR dostatek turisticky značených cest?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8389,25 %89,25 %  
ne1010,75 %10,75 %  

Graf

12. V jakých evropských zemích je podle Vás nejrozsáhlejší síť turisticky značených cest?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v ČR4447,31 %47,31 %  
v Rakousku2122,58 %22,58 %  
ve Švýcarku1010,75 %10,75 %  
ve Francii77,53 %7,53 %  
v Německu55,38 %5,38 %  
na Slovensku55,38 %5,38 %  
ve Velké Británii11,08 %1,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Preferujete tuzemskou nebo zahraniční turistiku?

 • odpověď zahraniční:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Francie na otázku 6. Jaké státy jste prostřednictvím zahraniční turistiky navštívili?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chorvatsko na otázku 6. Jaké státy jste prostřednictvím zahraniční turistiky navštívili?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jinou zemi na otázku 6. Jaké státy jste prostřednictvím zahraniční turistiky navštívili?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Maďarsko na otázku 6. Jaké státy jste prostřednictvím zahraniční turistiky navštívili?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Německo na otázku 6. Jaké státy jste prostřednictvím zahraniční turistiky navštívili?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rakousko na otázku 6. Jaké státy jste prostřednictvím zahraniční turistiky navštívili?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Slovensko na otázku 6. Jaké státy jste prostřednictvím zahraniční turistiky navštívili?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 20 let na otázku 2. Kolik je Vám let?

6. Jaké státy jste prostřednictvím zahraniční turistiky navštívili?

 • odpověď Rakousko:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Německo na otázku 6. Jaké státy jste prostřednictvím zahraniční turistiky navštívili?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Francie na otázku 6. Jaké státy jste prostřednictvím zahraniční turistiky navštívili?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakéhé jste pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Máte rádi turistiku?

4. Jaký typ turistiky preferujete?

5. Preferujete tuzemskou nebo zahraniční turistiku?

6. Jaké státy jste prostřednictvím zahraniční turistiky navštívili?

7. Jaký je Váš nejoblíbenější turistický region v ČR?

8. Na jakou oblast zájmu se při turistice nejvíce zaměřujete?

9. Jaký typ ubytovacího zařízení při turistice preferujete?

10. Jaký typ dopravy do turistických oblastí využíváte nejvíce?

11. Myslíte si, že je v ČR dostatek turisticky značených cest?

12. V jakých evropských zemích je podle Vás nejrozsáhlejší síť turisticky značených cest?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakéhé jste pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Máte rádi turistiku?

4. Jaký typ turistiky preferujete?

5. Preferujete tuzemskou nebo zahraniční turistiku?

6. Jaké státy jste prostřednictvím zahraniční turistiky navštívili?

7. Jaký je Váš nejoblíbenější turistický region v ČR?

8. Na jakou oblast zájmu se při turistice nejvíce zaměřujete?

9. Jaký typ ubytovacího zařízení při turistice preferujete?

10. Jaký typ dopravy do turistických oblastí využíváte nejvíce?

11. Myslíte si, že je v ČR dostatek turisticky značených cest?

12. V jakých evropských zemích je podle Vás nejrozsáhlejší síť turisticky značených cest?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fabešová, M.Turistika v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://turistika-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.