Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > TV pořad o artificiální hudbě

TV pořad o artificiální hudbě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Pudelová
Šetření:17. 10. 2011 - 27. 10. 2011
Počet respondentů:195
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti, 

 

v rámci předmětu Řízení kulturního provozu připravujeme projekt "TV pořad o artificiální hudbě". Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jaký je vztah posluchačů k současným trendům v artificiální (tzv. vážné hudbě) a zda by měli zájem o TV pořad, který by se této problematice věnoval.

 

Děkuji moc za vyplnění, dotazník zabere jen chviličku.

 

Martina Pudelová, studentka MU v Brně

Odpovědi respondentů

1. Posloucháte artificiální (vážnou) hudbu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13569,23 %69,23 %  
ne6030,77 %30,77 %  

Graf

2. Zajímáte se o tvorbu českých, resp. slovenských autorů artificiální hudby po roce 1989 do současnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15076,92 %76,92 %  
ano4523,08 %23,08 %  

Graf

3. V jaké formě se s touto hudbou setkáváte nejčastěji? (můžete volit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet10151,79 %51,79 %  
živé koncerty (filharmonie, atd.)9850,26 %50,26 %  
rádio5729,23 %29,23 %  
TV5025,64 %25,64 %  
festivaly artificiální hudby3618,46 %18,46 %  
CD63,08 %3,08 %  
nesetkávám31,54 %1,54 %  
vlastní produkce21,03 %1,03 %  
svá CD 10,51 %0,51 %  
Různé multimediální přehrávače..10,51 %0,51 %  
nahrávky na CD či DVD10,51 %0,51 %  
i vlastní interpretací10,51 %0,51 %  
vlastní interpretace10,51 %0,51 %  
ve škole10,51 %0,51 %  
hudební nosiče10,51 %0,51 %  
vlastní audio nahrávky10,51 %0,51 %  
DVD s artificiální hudbou (př. opera)10,51 %0,51 %  
Nevyhledávám10,51 %0,51 %  
stará média10,51 %0,51 %  
pedagogická činnost10,51 %0,51 %  
poslech doma z koupených, stažených cd10,51 %0,51 %  
u přátel10,51 %0,51 %  
JKGO10,51 %0,51 %  
poslech CD10,51 %0,51 %  
z CD člena domácnosti10,51 %0,51 %  
film10,51 %0,51 %  
poslech doma10,51 %0,51 %  
cd, mp310,51 %0,51 %  
CDčka10,51 %0,51 %  
časopisy10,51 %0,51 %  
nesetkavam se s ni vubec10,51 %0,51 %  
V podstatě nesetkávám.10,51 %0,51 %  
nesetkávám se s ní10,51 %0,51 %  

Graf

4. Kolik hodin denně (průměrně) sledujete televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 214674,87 %74,87 %  
více než 2, méně než 44422,56 %22,56 %  
více než 4, méně než 652,56 %2,56 %  

Graf

5. Sledujte nějaký televizní pořad o artificiální (vážné) hudbě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18594,87 %94,87 %  
ano105,13 %5,13 %  

Graf

6. Pokud sledujete, jaký? (uveďte)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Terra Musica220 %1,03 %  
Záznamy z koncertů filharmonií..110 %0,51 %  
Pražské jaro, koncerty na ČT2110 %0,51 %  
Film:Muž za maskou,životopisné pořady o interprete110 %0,51 %  
Notes110 %0,51 %  
týden v kultuře110 %0,51 %  
Moravský podzim110 %0,51 %  
dokumenty ČT 2 - Terra musica, Kultura s dvojkou a110 %0,51 %  
C Music110 %0,51 %  

Graf

7. Zajímal by vás pravidelný TV pořad, který by prezentoval artificiální hudbu českých, příp. slovenských tvůrců a tvůrčích škol od roku 1989 do současnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10051,28 %51,28 %  
ano9548,72 %48,72 %  

Graf

8. Zajímá vás spojení artificiální hudby s divadlem, filmem, příp. jinými uměleckými druhy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14775,38 %75,38 %  
ne4824,62 %24,62 %  

Graf

9. Uvítal (a) byste pravidelný TV pořad, který by se tímto tématem (spojením soudobé artificiální hudby s jinými uměleckými druhy) zabýval a přibližoval jeho problematiku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12564,1 %64,1 %  
ne7035,9 %35,9 %  

Graf

10. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13267,69 %67,69 %  
muž6332,31 %32,31 %  

Graf

11. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 26 let16886,15 %86,15 %  
více než 26 let2613,33 %13,33 %  
méně než 16 let10,51 %0,51 %  

Graf

12. Jaké je Vaše vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studuji / jsem absolventem VŠ14574,36 %74,36 %  
Studuji / jsem absolventem SŠ (maturita)4121,03 %21,03 %  
Studuji / jsem absolventem SŠ (výuční list)52,56 %2,56 %  
Mám základní vzdělání42,05 %2,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Zajímal by vás pravidelný TV pořad, který by prezentoval artificiální hudbu českých, příp. slovenských tvůrců a tvůrčích škol od roku 1989 do současnosti?

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Zajímáte se o tvorbu českých, resp. slovenských autorů artificiální hudby po roce 1989 do současnosti?
  • odpověď ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Uvítal (a) byste pravidelný TV pořad, který by se tímto tématem (spojením soudobé artificiální hudby s jinými uměleckými druhy) zabýval a přibližoval jeho problematiku?

9. Uvítal (a) byste pravidelný TV pořad, který by se tímto tématem (spojením soudobé artificiální hudby s jinými uměleckými druhy) zabýval a přibližoval jeho problematiku?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Sledujte nějaký televizní pořad o artificiální (vážné) hudbě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Posloucháte artificiální (vážnou) hudbu?

2. Zajímáte se o tvorbu českých, resp. slovenských autorů artificiální hudby po roce 1989 do současnosti?

3. V jaké formě se s touto hudbou setkáváte nejčastěji? (můžete volit více možností)

4. Kolik hodin denně (průměrně) sledujete televizi?

5. Sledujte nějaký televizní pořad o artificiální (vážné) hudbě?

7. Zajímal by vás pravidelný TV pořad, který by prezentoval artificiální hudbu českých, příp. slovenských tvůrců a tvůrčích škol od roku 1989 do současnosti?

8. Zajímá vás spojení artificiální hudby s divadlem, filmem, příp. jinými uměleckými druhy?

9. Uvítal (a) byste pravidelný TV pořad, který by se tímto tématem (spojením soudobé artificiální hudby s jinými uměleckými druhy) zabýval a přibližoval jeho problematiku?

10. Pohlaví

11. Věk

12. Jaké je Vaše vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Posloucháte artificiální (vážnou) hudbu?

2. Zajímáte se o tvorbu českých, resp. slovenských autorů artificiální hudby po roce 1989 do současnosti?

3. V jaké formě se s touto hudbou setkáváte nejčastěji? (můžete volit více možností)

4. Kolik hodin denně (průměrně) sledujete televizi?

5. Sledujte nějaký televizní pořad o artificiální (vážné) hudbě?

7. Zajímal by vás pravidelný TV pořad, který by prezentoval artificiální hudbu českých, příp. slovenských tvůrců a tvůrčích škol od roku 1989 do současnosti?

8. Zajímá vás spojení artificiální hudby s divadlem, filmem, příp. jinými uměleckými druhy?

9. Uvítal (a) byste pravidelný TV pořad, který by se tímto tématem (spojením soudobé artificiální hudby s jinými uměleckými druhy) zabýval a přibližoval jeho problematiku?

10. Pohlaví

11. Věk

12. Jaké je Vaše vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pudelová, M.TV pořad o artificiální hudbě (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://tv-porad-o-artificialni-hudb.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.