Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník vaší kreativity, inovativnosti a produktivity

Dotazník vaší kreativity, inovativnosti a produktivity

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ing.Milan Bobek
Šetření:28. 12. 2023 - 13. 02. 2024
Počet respondentů:348
Počet otázek (max/průměr):117 / 116.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.22:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zde vám předkládáme originální dotazník vaší kreativity, inovativnosti a produktivity, který se nezaměřuje jen na schopnost tvorby nových nápadů, ale také na jejich kritické posouzení, prosazení a dotažení až do podoby reálného produktu či služby užitečných pro společnost.

Jsem VŠ vyučujícím na NEWTON University a dotazník je součástí mé doktorské disertační práce na katedře psychologie FF UK Praha. Tento výzkum je prováděn za účelem validizace mnou vytvořeného dotazníku kreativity zlatým standardem, což je v našem případě pětifaktorový osobnostní inventář Big Five.

Průzkum uvozuje 10 demografických otázek.

Vlastní dotazník kreativity sestává ze 47 inventárních položek s výběrem ze čtyřstupňové škály podle míry vašeho souhlasu s předloženým tvrzením. Výstupem je posouzení šesti složek vaší kreativity, inovativnosti a produktivity.

Druhou částí tohoto výzkumu je 60-položkový inventář Big Five s odpověďmi na pětistupňové škále, se kterým budou výsledky testu kreativity porovnány za účelem ověření jeho validity.

Vyplnění obou částí dotazníkového šetření vám zabere cca 25 minut.

Prosíme, odpovídejte co nejupřímněji podle skutečnosti a zaměřte se na své chování v pracovní či studijní - a nikoliv soukromé - oblasti v období cca posledního jednoho roku.

Pokud u některého tvrzení, které tvoří více souřadných vět, souhlasíte jen s částí z nich, avšak ne se všemi, využijte střední odpovědi Spíše souhlasím / Spíše nesouhlasím podle toho, co u vás převažuje.

Vaše odpovědi budou zpracovány faktorovou analýzou a umožní vytvořit normy kreativity, inovativnosti a produktivity pro českou populaci. Děkuji vám za váš podíl na tomto výzkumu.

Souhrnné výsledky a grafy za všechny respondenty dotazníku naleznete po uzavření sběru dat cca za tři týdny v Archivu výsledků na tomto serveru (www.vyplnto.cz).

Pokud si přejete obdržet i své individuální výsledky ve srovnání s ostatními (ovšem jen v číselné podobě bez podrobnějšího vysvětlení vašeho profilu), máte možnost uvést v dotazníku i svou e-mailovou adresu. Po uzavření sběru dat a po jejich vyhodnocení vám pak cca do 2 měsíců zašlu vaše procentuální skóre v 6 oblastech kreativity, inovativnosti a produktivity a v 5 oblastech Big Five.

Děkuji vám za vaši pomoc při dokončování mého Ph.D. studia psychologie.

Mgr. Ing. Milan Bobek, MSc.

doktorand katedry psychologie FF UK Praha

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vyplnění obou částí dotazníkového šetření vám zabere cca 25 minut.

Prosíme, odpovídejte co nejupřímněji podle skutečnosti a zaměřte se na své chování v pracovní či studijní - a nikoliv soukromé - oblasti v období cca posledního jednoho roku.

Pokud u některého tvrzení, které tvoří více souřadných vět, souhlasíte jen s částí z nich, avšak ne se všemi, využijte střední odpovědi Spíše souhlasím / Spíše nesouhlasím podle toho, co u vás převažuje.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženské22063,22 %63,22 %  
mužské12836,78 %36,78 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-4510028,74 %28,74 %  
46-558524,43 %24,43 %  
25-356217,82 %17,82 %  
16-245616,09 %16,09 %  
56-653911,21 %11,21 %  
66 a více61,72 %1,72 %  

Graf

3. Nejvyšší vzdělání (studenti uvedou úroveň, kterou právě studují, i když ji ještě nemají ukončenou):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské magisterské, inženýrské či obdobné vyšší15945,69 %45,69 %  
vysokoškolské bakalářské7521,55 %21,55 %  
středoškolské s maturitou5916,95 %16,95 %  
postgraduální (např. doktorské)288,05 %8,05 %  
vyšší odborné144,02 %4,02 %  
střední odborné bez maturity123,45 %3,45 %  
základní10,29 %0,29 %  

Graf

4. Uveďte konkrétní obor, který jste vystudovali nebo právě studujete (nepovinná odpověď):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomie93,06 %2,59 %  
Ekonomika a management93,06 %2,59 %  
psychologie82,72 %2,3 %  
Management62,04 %1,72 %  
speciální pedagogika51,7 %1,44 %  
Ekonomie a management51,7 %1,44 %  
Digitální marketing51,7 %1,44 %  
Globální podnikání a management51,7 %1,44 %  
právo51,7 %1,44 %  
Ekonomicky41,36 %1,15 %  
ostatní odpovědi psychologie v managementu
strojírenství
Management se zaměřením na Psychologii
Marketing
Podnikání a management
Psychologie pro manažery
Elektrotechnika
farmacie
Management lidských zdrojů
Andragogika
MBA
Mezinarodni vztahy
Pedagogika
Chemie
Informační technologie
IT
Mezinárodní obchod
aplikovaná matematika
sociální pedagogika
Sociální práce
Ekonomie cestovního ruchu
Filologie - němčina
Veřejná a sociální politika - navazující Mgr. Bezpečnostně právní studia - Bc.
Pozemní stavitelství
Technická zařízení budov
Publicistika, pedagogika, MBA (2023-24)
management; veřejná a sociální politika
Globální Business
Logistika
Textilní průmyslovka, cestovní ruch
ekonomie energetiky
Doprava,+opravárenství
Sdělovací technika
filosofie
Řízení lidských zdrojů
bohemistika
učitelství 1. stupně ZŠ
Ekonomie, Politologie
Stavebnictví
cukrář
Elektroenergetika
samočinné počítače
veřejná správa
Ochrana a tvorba životního prostředí
Materiálové inenýrství
psychologie, HR, telekomunikace
Učitelství na 1.-4. stupni ZŠ
Filologie ŠJ a NJ
elektrofakulta
Podniková ekonomika a management
Marketing a Brand management
digitakni marketing
Finanční řízení podniku
Řízení lidských zdrojů ( ekonomie, management, psychologie)
ekonoie, podnikání
psychologie managementu
účetnictví
Právo s správo
Ekonomika a podnikání
Bezpečnostní management v regionech (kriminalistika a kriminologie) + Manažerská psychologie
Historicka Sociologie
Hospodářská politika
Ekonomika a management, Předškolní a mimoškolní vzdělávání
Management a psychologie
mechanik elektronických zařízení
Finance, ekonomika a Management
strojní inženýr
Aplikovaná etika
ekonómia a manažment
Humanitní studia
Vodní stavby ČVUT
podnikání, mezinárodní vztahy/diplomacie
ekonomika podnikov
střední škola - gymnázium, vš - podnikání a management
Veterinární lékařství
Architektura a Urbanismus
kosmetička
Financni řízení podniku
Marketing management
Chemie technologie potravin
sociální poliika
Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu, nyní studuji Globální podnikání a management
Kartografie
agropodnikání
Sociálně ekonomicky management
vodohospodářské stavby
Źurnalistika
Učitelství pro 1.st a výtvarnou výchovu
Učitelství pro 1. stupeň
geologie
Ekinomika cestovnho ruchu
automechanik, kuchař - číšník
Ekonomická fakulta
management podniku
Strojní inženýrství
Komerční elektrotechnika
Sociální a mediální komunikace
Pastorační poradenství a sociální práce
Zahradní a krajinářská architektura
Andragogika a personální řízení FF UK
zdravotní sestra
Mechanik elektronik
Fytologie lesa
Učitelství pro MŠ
Podnikání a administrativa
Pedagogika - sociální práce
filozofie/teologie
keramický průmysl
Environmental science
evangelikální teologie
Dětská sestra
Marketing a management
Teologie
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání. Pedagogika
učitelství
Podnikové hospodářství
OA
Dramatická umění
Blizkovychodni studia, Komunikace
Ekonomika a management (mezinárodního) podnikání
zdravotníctví
archivnictví
Psychosocialni studia
gymnázium a nástavba - Kulturně-výchovná práce
Cestovní ruch
Ekonomie, psychologie
Hotelovka škola turismus management
Misijní a teologická činnost (VOŠ Misijní a teologická v Kolíně)
Vystudoval som automechanika a teraz som na nadstavbe na maturitu za dopravnu prevadzku
Elektrické zpracování informací
Malíř skla a keramiky
Psychologie, sociální práce
mediální studia
Matematika
Softwarové inženýrství, Řízení lidských zdrojů
Restaurovani maleb a dekorativních technik
Andragogika a personální řízení
Psychologie, Učitelství pro 1.stupeň ZŠ - speciální pedagogika
Aplikovaná informatika
Projektový manažment
informatika
Sociální práce, psychoterapie
mechanik optických přístrojů
Kulturní dějiny, Dějiny umění
Provozní podnikatel
Řízení podniku a podnikové finance
Účetnictví a finanční řízení podniku
Ekonomika
Obchodní akademie
sociální pedagogika, psychologie
Kamenosochař
Ekonomika a řízení podniku
Obchodní akademie - obor cestovní ruch
Výroba léčiv
Gymnázium
Matematika a statistika
Radiolokace a automatizované systémy velení
Základy společenských věd, výchova ke zdraví, speciální pedagogika
mechanizace zemědělské výroby
Mezinárodní teritoriální studia a Mediální studia
Sociálně právní činnost
Management malých a stř. podniků
Manažerská psychologie
ekonomické lyceum
Publicistická kamera
Podnikový management
Hotelnictví a turismus
technologie elektrochemické výroby
Muzikoterapie, NMgr.
Fakulta sociálních věd, sociologie a sociální politika
Obchodník
sociologie
Ekonomie, obor Finance a Bankovnictví
učitelství pro 2. a 3. stupeň ČJ-D
Vzdělávání dospělých
coaching
Finance
Zedník
Matematika Fyzika
Architektura
Elektro - počítačové systémy
Strojní, slévárenství
Psycholog
technika
Učitelství 2.a 3.stupeň
Podnikání
Globalni podnikani a management (NU) Management v kulture (MUNI)
Media, film
Farmaceuticky asistent
Teologie a misiologie
Fyzioterapie
MSc Health Psychology
ekonomie - systémové inženýrství
speciální pedagogika, sociální práce
ekonomika, psychologie
Vztahy s veřejností a obchodní protokol
Pedagogika - Psychologie
Aranžérka
Ekonomika a obchod
Finance a daně
Lesnictví
Ekonomie a podnikání
23379,25 %66,95 % 

Graf

5. Jste nebo jste dříve byl studentem či pedagogem na NEWTON University?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne24371,47 %69,83 %  
jsem denním studentem (případně absolventem) NU4914,41 %14,08 %  
jsem kombinovaným studentem (případně absolventem) NU329,41 %9,2 %  
jsem vyučujícím na NU164,71 %4,6 %  

Graf

6. Aktuálně vykonávaný typ práce (v převažujícím objemu pracovní doby) - lze uvést i více odpovědí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manažerská10129,02 %29,02 %  
administrativní7521,55 %21,55 %  
podnikatelská6518,68 %18,68 %  
učitelská a lektorská5014,37 %14,37 %  
jiná pomáhající profese (např. psychologie, terapie, koučování)5014,37 %14,37 %  
technická349,77 %9,77 %  
kreativní vývojová339,48 %9,48 %  
obchodní318,91 %8,91 %  
jen brigáda318,91 %8,91 %  
jiná288,05 %8,05 %  
marketingová267,47 %7,47 %  
sociální práce174,89 %4,89 %  
umělecká164,6 %4,6 %  
manuální144,02 %4,02 %  
v důchodu113,16 %3,16 %  
žádná92,59 %2,59 %  
lékařská72,01 %2,01 %  
žurnalistická51,44 %1,44 %  
sportovní20,57 %0,57 %  

Graf

7. Vykonávám vyloženě kreativní profesi s většinově tvořivou náplní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně13438,51 %38,51 %  
spíše ne8223,56 %23,56 %  
nelze jednoznačně říci5214,94 %14,94 %  
rozhodně ano4111,78 %11,78 %  
rozhodně ne3911,21 %11,21 %  

Graf

8. Velká většina mých kolegů a nadřízených by o mně určitě řekla, že ostatní lidi převyšuji v tom, že jsem výrazně kreativní a tvořivý typ se spoustou relevantních nápadů a inovativních řešení

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často17451,79 %50 %  
spíše nesouhlasím, zřídka10832,14 %31,03 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy4513,39 %12,93 %  
nesouhlasím, téměř nikdy92,68 %2,59 %  

Graf

9. Velká většina mých kolegů a nadřízených by o mně určitě řekla, že ostatní lidi převyšuji v tom, že mé nápady a inovativní řešení dokážu dotáhnout až do jejich konkrétní realizace v praxi

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často18254,17 %52,3 %  
spíše nesouhlasím, zřídka10029,76 %28,74 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy4312,8 %12,36 %  
nesouhlasím, téměř nikdy113,27 %3,16 %  

Graf

10. Váš email, pokud si přejete zaslat své rámcové výsledky – v podobě procentuálního skóre dosaženého v 6 oblastech kreativity a v 5 oblastech Big Five (cca do 2 měsíců od ukončení sběru dat):

Nepovinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

11. Umím nalézat nové postupy a přístupy a mé nápady překračují zažité představy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často20558,91 %58,91 %  
spíše nesouhlasím, zřídka7421,26 %21,26 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy6418,39 %18,39 %  
nesouhlasím, téměř nikdy51,44 %1,44 %  

Graf

12. Lidé, se kterými se setkávám, mě vnímají jako člověka, který o ně má skutečný zájem a nebojí se mi otevřít

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často16447,13 %47,13 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy13739,37 %39,37 %  
spíše nesouhlasím, zřídka4011,49 %11,49 %  
nesouhlasím, téměř nikdy72,01 %2,01 %  

Graf

13. Když je třeba, neváhám jít i do rizika, i když to může být nevýhodné

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často16447,13 %47,13 %  
spíše nesouhlasím, zřídka10931,32 %31,32 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5916,95 %16,95 %  
nesouhlasím, téměř nikdy164,6 %4,6 %  

Graf

14. Jsem analytický typ - dokážu rozdělit problém na menší části a nalézt příčiny

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často17249,43 %49,43 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy10229,31 %29,31 %  
spíše nesouhlasím, zřídka6618,97 %18,97 %  
nesouhlasím, téměř nikdy82,3 %2,3 %  

Graf

15. Vždy si na věci vytvářím vlastní názor bez ohledu na to, co tvrdí autority, nadřízení či většinová společnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často18152,01 %52,01 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy13137,64 %37,64 %  
spíše nesouhlasím, zřídka349,77 %9,77 %  
nesouhlasím, téměř nikdy20,57 %0,57 %  

Graf

16. Dokážu otevřeně přiznat svá selhání a omyly i před druhými

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často18152,01 %52,01 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy12836,78 %36,78 %  
spíše nesouhlasím, zřídka349,77 %9,77 %  
nesouhlasím, téměř nikdy51,44 %1,44 %  

Graf

17. Při vymýšlení něčeho nového jsem studnicí mnoha nápadů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často17650,57 %50,57 %  
spíše nesouhlasím, zřídka9727,87 %27,87 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy7020,11 %20,11 %  
nesouhlasím, téměř nikdy51,44 %1,44 %  

Graf

18. Jsem považován(a) za člověka, jehož způsob komunikace s lidmi je zvlášť citlivý - druzí se se mnou cítí bezpečně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často17650,57 %50,57 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy11131,9 %31,9 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5214,94 %14,94 %  
nesouhlasím, téměř nikdy92,59 %2,59 %  

Graf

19. Když narazím na nesouhlas nebo odmítnutí, dokážu se přes to přenést a pokračovat dál bez ztráty elánu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často15644,83 %44,83 %  
spíše nesouhlasím, zřídka14240,8 %40,8 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3510,06 %10,06 %  
nesouhlasím, téměř nikdy154,31 %4,31 %  

Graf

20. Při řešení problémů dokážu snadno spojit dílčí informace do smysluplných celků a lépe a rychleji než jiní dospět ke správným závěrům

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často20057,47 %57,47 %  
spíše nesouhlasím, zřídka7722,13 %22,13 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy6819,54 %19,54 %  
nesouhlasím, téměř nikdy30,86 %0,86 %  

Graf

21. Bez problémů dokážu říct druhým ne a odmítnout jejich požadavky, které nejsou v souladu s mými zájmy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím, zřídka14641,95 %41,95 %  
spíše souhlasím, často13939,94 %39,94 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3510,06 %10,06 %  
nesouhlasím, téměř nikdy288,05 %8,05 %  

Graf

22. Pravidelně podstupuji důkladnou sebereflexi, na základě které systematicky měním své postoje a jednání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často15343,97 %43,97 %  
spíše nesouhlasím, zřídka12134,77 %34,77 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5716,38 %16,38 %  
nesouhlasím, téměř nikdy174,89 %4,89 %  

Graf

23. Mé nápady bývají jedinečné a originální

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často17951,44 %51,44 %  
spíše nesouhlasím, zřídka12235,06 %35,06 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy4011,49 %11,49 %  
nesouhlasím, téměř nikdy72,01 %2,01 %  

Graf

24. Vyznačuji se nadstandardní schopností vcítit se do prožívání a vnitřního světa druhých a vyjadřovat se jejich slovy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často15745,11 %45,11 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy10129,02 %29,02 %  
spíše nesouhlasím, zřídka7320,98 %20,98 %  
nesouhlasím, téměř nikdy174,89 %4,89 %  

Graf

25. Ve složitých situacích obvykle vezmu rozhodnutí na sebe a dál si již mnou zvolený postup nezpochybňuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často16146,26 %46,26 %  
spíše nesouhlasím, zřídka12335,34 %35,34 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy4813,79 %13,79 %  
nesouhlasím, téměř nikdy164,6 %4,6 %  

Graf

26. Dokážu kriticky zvážit a vyhodnotit relevantní informace a nenechám se svést k nesprávným závěrům na základě pouhých domněnek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často22364,08 %64,08 %  
spíše nesouhlasím, zřídka6318,1 %18,1 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5515,8 %15,8 %  
nesouhlasím, téměř nikdy72,01 %2,01 %  

Graf

27. Při útoku na mě nebo na mou práci se umím velmi účinně bránit a obhájit

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často17149,14 %49,14 %  
spíše nesouhlasím, zřídka9727,87 %27,87 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5816,67 %16,67 %  
nesouhlasím, téměř nikdy226,32 %6,32 %  

Graf

28. Pokud jsem vystaven(a) kritice, přijmu ji a na jejím základě dokážu i výrazně upravit své jednání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často21461,49 %61,49 %  
spíše nesouhlasím, zřídka7320,98 %20,98 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5616,09 %16,09 %  
nesouhlasím, téměř nikdy51,44 %1,44 %  

Graf

29. Všude kolem sebe vyhledávám a vidím příležitosti ke zlepšení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často18653,45 %53,45 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy10129,02 %29,02 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5716,38 %16,38 %  
nesouhlasím, téměř nikdy41,15 %1,15 %  

Graf

30. Nedělá mi žádné potíže přijímat druhé lidi takové, jací jsou, i když jsou zcela jiní než já

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často18252,3 %52,3 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy11332,47 %32,47 %  
spíše nesouhlasím, zřídka4713,51 %13,51 %  
nesouhlasím, téměř nikdy61,72 %1,72 %  

Graf

31. I když se někdy zdá, že je věc zcela ztracená, nikdy se nevzdávám a bojuji až do úplného konce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často16848,28 %48,28 %  
spíše nesouhlasím, zřídka8825,29 %25,29 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy8624,71 %24,71 %  
nesouhlasím, téměř nikdy61,72 %1,72 %  

Graf

32. Při řešení problémů postupuji systematicky a strukturovaně, dokážu si vytvořit podrobný plán

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často15544,54 %44,54 %  
spíše nesouhlasím, zřídka9527,3 %27,3 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy8825,29 %25,29 %  
nesouhlasím, téměř nikdy102,87 %2,87 %  

Graf

33. Umím si stát za svým názorem i v situacích, kdy je to pro mě nevýhodné

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často19756,61 %56,61 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy8223,56 %23,56 %  
spíše nesouhlasím, zřídka6719,25 %19,25 %  
nesouhlasím, téměř nikdy20,57 %0,57 %  

Graf

34. Dokážu změnit i svůj pevný postoj, když si vyslechnu jasné a průkazné argumenty z opačné strany

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často21561,78 %61,78 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy9928,45 %28,45 %  
spíše nesouhlasím, zřídka318,91 %8,91 %  
nesouhlasím, téměř nikdy30,86 %0,86 %  

Graf

35. Vášnivě se zajímám o nové nápady a myšlenky v oblastech mého zájmu a nadšeně je sdílím s okolím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často16747,99 %47,99 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy12034,48 %34,48 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5515,8 %15,8 %  
nesouhlasím, téměř nikdy61,72 %1,72 %  

Graf

36. Dokážu intuitivně vnímat hlubší význam situací a podstatu mých interakcí s druhými lidmi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často17450 %50 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy11533,05 %33,05 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5315,23 %15,23 %  
nesouhlasím, téměř nikdy61,72 %1,72 %  

Graf

37. Když je to třeba, umím zapnout na vyšší obrátky a krátkodobě pracovat s vysokou intenzitou a nasazením

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím, mnohdy22765,23 %65,23 %  
spíše souhlasím, často10429,89 %29,89 %  
spíše nesouhlasím, zřídka154,31 %4,31 %  
nesouhlasím, téměř nikdy20,57 %0,57 %  

Graf

38. Při řešení problémů postupuji přísně logicky - mou silnou zbraní je správný úsudek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často18854,02 %54,02 %  
spíše nesouhlasím, zřídka9727,87 %27,87 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5515,8 %15,8 %  
nesouhlasím, téměř nikdy82,3 %2,3 %  

Graf

39. Umím přesvědčivě prezentovat a obhájit své názory před druhými a získat si publikum na svou stranu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často16848,28 %48,28 %  
spíše nesouhlasím, zřídka10229,31 %29,31 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5916,95 %16,95 %  
nesouhlasím, téměř nikdy195,46 %5,46 %  

Graf

40. Dostanu-li otevřenou zpětnou vazbu, jsem schopen své chování a jednání zcela změnit

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často20358,33 %58,33 %  
spíše nesouhlasím, zřídka8323,85 %23,85 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5916,95 %16,95 %  
nesouhlasím, téměř nikdy30,86 %0,86 %  

Graf

41. Od malička mám povahu objevitele - neustále se snažím všemožnými způsoby zkoumat nové věci a objevovat svět

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často14240,8 %40,8 %  
spíše nesouhlasím, zřídka10429,89 %29,89 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy9226,44 %26,44 %  
nesouhlasím, téměř nikdy102,87 %2,87 %  

Graf

42. Velmi přesně rozpoznám nálady a správně odhadnu vnitřní motivace druhých lidí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často18854,02 %54,02 %  
spíše nesouhlasím, zřídka7621,84 %21,84 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy7521,55 %21,55 %  
nesouhlasím, téměř nikdy92,59 %2,59 %  

Graf

43. Rád(a) se pouštím do nevyzkoušených věcí a nebojím se ani kroků do neznáma

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často13939,94 %39,94 %  
spíše nesouhlasím, zřídka11332,47 %32,47 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy7120,4 %20,4 %  
nesouhlasím, téměř nikdy257,18 %7,18 %  

Graf

44. Dokážu dobře předvídat rizika a do svých plánů zahrnuji potřebná preventivní opatření

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často19656,32 %56,32 %  
spíše nesouhlasím, zřídka9326,72 %26,72 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5014,37 %14,37 %  
nesouhlasím, téměř nikdy92,59 %2,59 %  

Graf

45. Umím prosadit své názory a nápady i v konkurenci ostatních

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často16848,28 %48,28 %  
spíše nesouhlasím, zřídka12937,07 %37,07 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3510,06 %10,06 %  
nesouhlasím, téměř nikdy164,6 %4,6 %  

Graf

46. Dokážu se snadno přizpůsobit změnám, které přicházejí zvnějšku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často20157,76 %57,76 %  
spíše nesouhlasím, zřídka7421,26 %21,26 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5716,38 %16,38 %  
nesouhlasím, téměř nikdy164,6 %4,6 %  

Graf

47. Disponuji výraznou schopností obrazného a metaforického myšlení - mám bohatou představivost a fantazii

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často13639,08 %39,08 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy12435,63 %35,63 %  
spíše nesouhlasím, zřídka7421,26 %21,26 %  
nesouhlasím, téměř nikdy144,02 %4,02 %  

Graf

48. Dokážu velmi dobře rozpoznat potřeby mého okolí (a případně i zákazníků mých služeb) a nabídnout jim relevantní řešení, službu nebo produkt

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často18954,31 %54,31 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy9727,87 %27,87 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5716,38 %16,38 %  
nesouhlasím, téměř nikdy51,44 %1,44 %  

Graf

49. Výborně zvládám zátěž - pod silným tlakem a ve velkém (krátkodobém) stresu můj výkon dokonce ještě stoupá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často13237,93 %37,93 %  
spíše nesouhlasím, zřídka9427,01 %27,01 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy8123,28 %23,28 %  
nesouhlasím, téměř nikdy4111,78 %11,78 %  

Graf

50. Dokážu skvěle řešit složité situace - umím se na ně podívat s potřebným odstupem a nadhledem a vidět skryté souvislosti lépe než jiní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často17450 %50 %  
spíše nesouhlasím, zřídka9627,59 %27,59 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy6919,83 %19,83 %  
nesouhlasím, téměř nikdy92,59 %2,59 %  

Graf

51. Když něco nefunguje, bývám to já, kdo první navrhuje změny, i když vím, že prosadit je nebude jednoduché

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často17650,57 %50,57 %  
spíše nesouhlasím, zřídka9326,72 %26,72 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy7220,69 %20,69 %  
nesouhlasím, téměř nikdy72,01 %2,01 %  

Graf

52. Mám schopnost naslouchat druhým lidem, i když se jejich názory od mých hodně liší

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často16346,84 %46,84 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy13739,37 %39,37 %  
spíše nesouhlasím, zřídka4512,93 %12,93 %  
nesouhlasím, téměř nikdy30,86 %0,86 %  

Graf

53. Zažiji-li selhání, ztrátu či prohru, nedělá mi potíže začít znovu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často17951,44 %51,44 %  
spíše nesouhlasím, zřídka11031,61 %31,61 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5014,37 %14,37 %  
nesouhlasím, téměř nikdy92,59 %2,59 %  

Graf

54. Umím pružně měnit svůj náhled podle toho, na jaká fakta narazím a díky tomu dokážu navrhnout více různých možností dalšího postupu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často22965,8 %65,8 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5916,95 %16,95 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5415,52 %15,52 %  
nesouhlasím, téměř nikdy61,72 %1,72 %  

Graf

55. Umím si vyjednat, co potřebuji, aniž by se druzí cítili utlačeni nebo zneužiti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často19455,75 %55,75 %  
spíše nesouhlasím, zřídka9126,15 %26,15 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5415,52 %15,52 %  
nesouhlasím, téměř nikdy92,59 %2,59 %  

Graf

56. Když s něčím začnu, tak si dám záležet na tom, abych to také dotáhl(a) až do konce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často17450 %50 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy10329,6 %29,6 %  
spíše nesouhlasím, zřídka6719,25 %19,25 %  
nesouhlasím, téměř nikdy41,15 %1,15 %  

Graf

57. Dokážu vytvářet nové nápady tím, že modifikuji koncepty jiných (třeba i z naprosto jiné oblasti) a tak se mi daří vymýšlet mnohá inovativní řešení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často17048,85 %48,85 %  
spíše nesouhlasím, zřídka10229,31 %29,31 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy6418,39 %18,39 %  
nesouhlasím, téměř nikdy123,45 %3,45 %  

Graf

58. Obvykle si nedělám starosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje10931,32 %31,32 %  
spíše mě to vystihuje8424,14 %24,14 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)8323,85 %23,85 %  
vůbec mě to nevystihuje5515,8 %15,8 %  
úplně mě to vystihuje174,89 %4,89 %  

Graf

59. Mám rád(a) kolem sebe mnoho lidí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje11232,18 %32,18 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)9427,01 %27,01 %  
spíše mě to vystihuje6618,97 %18,97 %  
vůbec mě to nevystihuje5315,23 %15,23 %  
úplně mě to vystihuje236,61 %6,61 %  

Graf

60. Nerad(a) ztrácím čas denním sněním

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje11733,62 %33,62 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)9126,15 %26,15 %  
spíše mě to vystihuje6217,82 %17,82 %  
vůbec mě to nevystihuje6117,53 %17,53 %  
úplně mě to vystihuje174,89 %4,89 %  

Graf

61. Snažím se být zdvořilý(á) ke každému, s kým se setkám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplně mě to vystihuje18452,87 %52,87 %  
spíše mě to vystihuje13538,79 %38,79 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)174,89 %4,89 %  
spíše mě to nevystihuje123,45 %3,45 %  

Graf

62. Své věci udržuji v pořádku a čistotě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje13438,51 %38,51 %  
úplně mě to vystihuje8022,99 %22,99 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)6618,97 %18,97 %  
spíše mě to nevystihuje5616,09 %16,09 %  
vůbec mě to nevystihuje123,45 %3,45 %  

Graf

63. Často se cítím horší než ostatní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje9828,16 %28,16 %  
spíše mě to vystihuje9126,15 %26,15 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)8223,56 %23,56 %  
vůbec mě to nevystihuje4914,08 %14,08 %  
úplně mě to vystihuje288,05 %8,05 %  

Graf

64. Snadno se rozesměji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje15644,83 %44,83 %  
úplně mě to vystihuje11031,61 %31,61 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)4713,51 %13,51 %  
spíše mě to nevystihuje318,91 %8,91 %  
vůbec mě to nevystihuje41,15 %1,15 %  

Graf

65. Neměním vyzkoušené způsoby, jak něčeho dosáhnout

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje11733,62 %33,62 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)10129,02 %29,02 %  
spíše mě to vystihuje8925,57 %25,57 %  
vůbec mě to nevystihuje246,9 %6,9 %  
úplně mě to vystihuje174,89 %4,89 %  

Graf

66. Často se dostanu do sporu se svou rodinou nebo spolupracovníky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje15343,97 %43,97 %  
vůbec mě to nevystihuje8524,43 %24,43 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)6017,24 %17,24 %  
spíše mě to vystihuje4212,07 %12,07 %  
úplně mě to vystihuje82,3 %2,3 %  

Graf

67. Svůj čas si dovedu dobře zorganizovat tak, abych vyřídil(a) všechny nutné záležitosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje15845,4 %45,4 %  
úplně mě to vystihuje9126,15 %26,15 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)4412,64 %12,64 %  
spíše mě to nevystihuje4212,07 %12,07 %  
vůbec mě to nevystihuje133,74 %3,74 %  

Graf

68. Pokud jsem vystaven(a) velkému stresu, mám občas pocit, že se zhroutím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje10530,17 %30,17 %  
spíše mě to vystihuje9226,44 %26,44 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)6719,25 %19,25 %  
vůbec mě to nevystihuje4312,36 %12,36 %  
úplně mě to vystihuje4111,78 %11,78 %  

Graf

69. Nepovažuji sám (sama) sebe za příliš veselého (veselou)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec mě to nevystihuje11633,33 %33,33 %  
spíše mě to nevystihuje11432,76 %32,76 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)5415,52 %15,52 %  
spíše mě to vystihuje4412,64 %12,64 %  
úplně mě to vystihuje205,75 %5,75 %  

Graf

70. Jsem fascinován(a) motivy, které nalézám v umění a v přírodě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje12034,48 %34,48 %  
úplně mě to vystihuje11833,91 %33,91 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)6318,1 %18,1 %  
spíše mě to nevystihuje3911,21 %11,21 %  
vůbec mě to nevystihuje82,3 %2,3 %  

Graf

71. Někteří lidé si o mně myslí, že jsem sobecký(a) a egoistický(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje11934,2 %34,2 %  
vůbec mě to nevystihuje8725 %25 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)7220,69 %20,69 %  
spíše mě to vystihuje6017,24 %17,24 %  
úplně mě to vystihuje102,87 %2,87 %  

Graf

72. Nejsem příliš systematickým člověkem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje12535,92 %35,92 %  
vůbec mě to nevystihuje8825,29 %25,29 %  
spíše mě to vystihuje6318,1 %18,1 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)5515,8 %15,8 %  
úplně mě to vystihuje174,89 %4,89 %  

Graf

73. Málokdy se cítím osamělý(á) nebo smutný(á)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje9527,3 %27,3 %  
spíše mě to nevystihuje9427,01 %27,01 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)6719,25 %19,25 %  
úplně mě to vystihuje5816,67 %16,67 %  
vůbec mě to nevystihuje349,77 %9,77 %  

Graf

74. Velmi rád(a) se bavím s jinými lidmi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje13538,79 %38,79 %  
úplně mě to vystihuje7120,4 %20,4 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)6719,25 %19,25 %  
spíše mě to nevystihuje6017,24 %17,24 %  
vůbec mě to nevystihuje154,31 %4,31 %  

Graf

75. Je zbytečné, aby člověk naslouchal rozdílným názorům, protože si z nich stejně nedovede žádný vybrat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec mě to nevystihuje18252,3 %52,3 %  
spíše mě to nevystihuje12636,21 %36,21 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)308,62 %8,62 %  
spíše mě to vystihuje82,3 %2,3 %  
úplně mě to vystihuje20,57 %0,57 %  

Graf

76. Raději bych s ostatními spolupracoval(a), než soupeřil(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplně mě to vystihuje18553,16 %53,16 %  
spíše mě to vystihuje12335,34 %35,34 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)288,05 %8,05 %  
spíše mě to nevystihuje92,59 %2,59 %  
vůbec mě to nevystihuje30,86 %0,86 %  

Graf

77. Pokouším se o splnění všech svěřených úkolů s maximální svědomitostí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje15043,1 %43,1 %  
úplně mě to vystihuje13538,79 %38,79 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)4613,22 %13,22 %  
spíše mě to nevystihuje154,31 %4,31 %  
vůbec mě to nevystihuje20,57 %0,57 %  

Graf

78. Často se cítím napjatý(á) a nervózní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje11232,18 %32,18 %  
spíše mě to vystihuje9828,16 %28,16 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)7722,13 %22,13 %  
úplně mě to vystihuje3610,34 %10,34 %  
vůbec mě to nevystihuje257,18 %7,18 %  

Graf

79. Jsem rád(a) tam, kde se něco děje

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje13739,37 %39,37 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)9627,59 %27,59 %  
úplně mě to vystihuje5916,95 %16,95 %  
spíše mě to nevystihuje4813,79 %13,79 %  
vůbec mě to nevystihuje82,3 %2,3 %  

Graf

80. Poezie na mě má malý nebo žádný účinek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)8022,99 %22,99 %  
spíše mě to vystihuje7320,98 %20,98 %  
spíše mě to nevystihuje7320,98 %20,98 %  
úplně mě to vystihuje6418,39 %18,39 %  
vůbec mě to nevystihuje5816,67 %16,67 %  

Graf

81. Vůči záměrům druhých jsem nedůvěřivý(á) a rezervovaný(á)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje13338,22 %38,22 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)11232,18 %32,18 %  
spíše mě to vystihuje6819,54 %19,54 %  
vůbec mě to nevystihuje216,03 %6,03 %  
úplně mě to vystihuje144,02 %4,02 %  

Graf

82. Mám přesně vymezené cíle a pracuji systematicky na jejich dosažení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje12535,92 %35,92 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)8022,99 %22,99 %  
spíše mě to nevystihuje7421,26 %21,26 %  
úplně mě to vystihuje4512,93 %12,93 %  
vůbec mě to nevystihuje246,9 %6,9 %  

Graf

83. Někdy se cítím zcela bezcenný(á)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec mě to nevystihuje10329,6 %29,6 %  
spíše mě to nevystihuje9326,72 %26,72 %  
spíše mě to vystihuje6217,82 %17,82 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)6017,24 %17,24 %  
úplně mě to vystihuje308,62 %8,62 %  

Graf

84. Raději bývám sám (sama) než ve společnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje10630,46 %30,46 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)8624,71 %24,71 %  
spíše mě to nevystihuje8223,56 %23,56 %  
úplně mě to vystihuje4713,51 %13,51 %  
vůbec mě to nevystihuje277,76 %7,76 %  

Graf

85. Mám-li možnost, rád(a) si dávám nová nebo cizokrajná jídla

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje11332,47 %32,47 %  
úplně mě to vystihuje9928,45 %28,45 %  
spíše mě to nevystihuje5515,8 %15,8 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)5114,66 %14,66 %  
vůbec mě to nevystihuje308,62 %8,62 %  

Graf

86. Když to člověk dovolí, tak ho ostatní lidé zneužijí pro své cíle

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)11031,61 %31,61 %  
spíše mě to vystihuje7822,41 %22,41 %  
spíše mě to nevystihuje7521,55 %21,55 %  
vůbec mě to nevystihuje5214,94 %14,94 %  
úplně mě to vystihuje339,48 %9,48 %  

Graf

87. Promarním mnoho času, než se pustím do práce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje10931,32 %31,32 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)8825,29 %25,29 %  
spíše mě to vystihuje8123,28 %23,28 %  
vůbec mě to nevystihuje3510,06 %10,06 %  
úplně mě to vystihuje3510,06 %10,06 %  

Graf

88. Málokdy pocítím strach nebo úzkost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje12736,49 %36,49 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)8123,28 %23,28 %  
spíše mě to vystihuje6518,68 %18,68 %  
vůbec mě to nevystihuje5315,23 %15,23 %  
úplně mě to vystihuje226,32 %6,32 %  

Graf

89. Často mám pocit, že překypuji energií

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)10129,02 %29,02 %  
spíše mě to vystihuje9828,16 %28,16 %  
spíše mě to nevystihuje8424,14 %24,14 %  
vůbec mě to nevystihuje3810,92 %10,92 %  
úplně mě to vystihuje277,76 %7,76 %  

Graf

90. Málokdy si u sebe povšimnu nálad nebo pocitů vyvolaných okolními vlivy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje15343,97 %43,97 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)7421,26 %21,26 %  
vůbec mě to nevystihuje5816,67 %16,67 %  
spíše mě to vystihuje5415,52 %15,52 %  
úplně mě to vystihuje92,59 %2,59 %  

Graf

91. Většina lidí, které znám, mě má ráda

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje19556,03 %56,03 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)7120,4 %20,4 %  
úplně mě to vystihuje6919,83 %19,83 %  
spíše mě to nevystihuje102,87 %2,87 %  
vůbec mě to nevystihuje30,86 %0,86 %  

Graf

92. Pracuji tvrdě na dosažení svých cílů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje14641,95 %41,95 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)8022,99 %22,99 %  
úplně mě to vystihuje5515,8 %15,8 %  
spíše mě to nevystihuje5415,52 %15,52 %  
vůbec mě to nevystihuje133,74 %3,74 %  

Graf

93. Často mě rozčílí, jak se mnou lidé jednají

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje12335,34 %35,34 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)8925,57 %25,57 %  
spíše mě to vystihuje7521,55 %21,55 %  
vůbec mě to nevystihuje4312,36 %12,36 %  
úplně mě to vystihuje185,17 %5,17 %  

Graf

94. Jsem radostný, dobře naladěný člověk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje16747,99 %47,99 %  
úplně mě to vystihuje7822,41 %22,41 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)5816,67 %16,67 %  
spíše mě to nevystihuje339,48 %9,48 %  
vůbec mě to nevystihuje123,45 %3,45 %  

Graf

95. Při řešení závažných životních situací se řídím názory autorit

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje12335,34 %35,34 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)9828,16 %28,16 %  
spíše mě to vystihuje7220,69 %20,69 %  
vůbec mě to nevystihuje4914,08 %14,08 %  
úplně mě to vystihuje61,72 %1,72 %  

Graf

96. Někteří lidé mne považují za chladného (chladnou) a vypočítavého (vypočítavou)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec mě to nevystihuje13538,79 %38,79 %  
spíše mě to nevystihuje10730,75 %30,75 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)6217,82 %17,82 %  
spíše mě to vystihuje3911,21 %11,21 %  
úplně mě to vystihuje51,44 %1,44 %  

Graf

97. Pokud něco slíbím, vždy to dodržím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje19255,17 %55,17 %  
úplně mě to vystihuje12636,21 %36,21 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)205,75 %5,75 %  
spíše mě to nevystihuje92,59 %2,59 %  
vůbec mě to nevystihuje10,29 %0,29 %  

Graf

98. Pokud se něco nedaří, až příliš často se tím nechávám odradit a mám pocit, že to vzdám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje15343,97 %43,97 %  
spíše mě to vystihuje6719,25 %19,25 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)6618,97 %18,97 %  
vůbec mě to nevystihuje4713,51 %13,51 %  
úplně mě to vystihuje154,31 %4,31 %  

Graf

99. Nejsem příliš optimistický(á)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje13037,36 %37,36 %  
vůbec mě to nevystihuje11332,47 %32,47 %  
spíše mě to vystihuje4613,22 %13,22 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)3911,21 %11,21 %  
úplně mě to vystihuje205,75 %5,75 %  

Graf

100. Při čtení poezie či pohledu na umělecké dílo mi někdy naskakuje husí kůže a pociťuji mrazení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje10028,74 %28,74 %  
spíše mě to nevystihuje7220,69 %20,69 %  
úplně mě to vystihuje6418,39 %18,39 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)5816,67 %16,67 %  
vůbec mě to nevystihuje5415,52 %15,52 %  

Graf

101. Ve svých postojích jsem tvrdošíjný(á) a neústupný(á)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje11733,62 %33,62 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)9627,59 %27,59 %  
spíše mě to vystihuje9527,3 %27,3 %  
vůbec mě to nevystihuje236,61 %6,61 %  
úplně mě to vystihuje174,89 %4,89 %  

Graf

102. Někdy na mne není takové spolehnutí, jaké by mělo být

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje13438,51 %38,51 %  
vůbec mě to nevystihuje11031,61 %31,61 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)5014,37 %14,37 %  
spíše mě to vystihuje4111,78 %11,78 %  
úplně mě to vystihuje133,74 %3,74 %  

Graf

103. Málokdy jsem smutný(á) a depresivní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje9828,16 %28,16 %  
spíše mě to nevystihuje8524,43 %24,43 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)6719,25 %19,25 %  
úplně mě to vystihuje5716,38 %16,38 %  
vůbec mě to nevystihuje4111,78 %11,78 %  

Graf

104. Často žiji v rychlém tempu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje15243,68 %43,68 %  
úplně mě to vystihuje6418,39 %18,39 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)6117,53 %17,53 %  
spíše mě to nevystihuje5114,66 %14,66 %  
vůbec mě to nevystihuje205,75 %5,75 %  

Graf

105. Nemám zájem hloubat o podstatě světa nebo smyslu existence člověka

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec mě to nevystihuje15444,25 %44,25 %  
spíše mě to nevystihuje9326,72 %26,72 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)4412,64 %12,64 %  
spíše mě to vystihuje3510,06 %10,06 %  
úplně mě to vystihuje226,32 %6,32 %  

Graf

106. Obvykle se snažím být ohleduplný(á) a citlivý(á)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplně mě to vystihuje17349,71 %49,71 %  
spíše mě to vystihuje14742,24 %42,24 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)226,32 %6,32 %  
spíše mě to nevystihuje61,72 %1,72 %  

Graf

107. Jsem výkonný(á) a svou práci vždy zvládnu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje20659,2 %59,2 %  
úplně mě to vystihuje7922,7 %22,7 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)4713,51 %13,51 %  
spíše mě to nevystihuje144,02 %4,02 %  
vůbec mě to nevystihuje20,57 %0,57 %  

Graf

108. Často se cítím bezmocný(á) a potřebuji někoho, kdo by mi pomohl vyřešit mé problémy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje12836,78 %36,78 %  
vůbec mě to nevystihuje9828,16 %28,16 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)6819,54 %19,54 %  
spíše mě to vystihuje4212,07 %12,07 %  
úplně mě to vystihuje123,45 %3,45 %  

Graf

109. Jsem velmi aktivní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje12636,21 %36,21 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)8424,14 %24,14 %  
úplně mě to vystihuje7621,84 %21,84 %  
spíše mě to nevystihuje4613,22 %13,22 %  
vůbec mě to nevystihuje164,6 %4,6 %  

Graf

110. Toužím po poznání a vědomostech

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplně mě to vystihuje17349,71 %49,71 %  
spíše mě to vystihuje13338,22 %38,22 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)267,47 %7,47 %  
spíše mě to nevystihuje123,45 %3,45 %  
vůbec mě to nevystihuje41,15 %1,15 %  

Graf

111. Pokud někoho nemám rád(a), dám to dotyčnému najevo

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje10931,32 %31,32 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)10329,6 %29,6 %  
spíše mě to vystihuje7521,55 %21,55 %  
vůbec mě to nevystihuje3610,34 %10,34 %  
úplně mě to vystihuje257,18 %7,18 %  

Graf

112. Snad nikdy nebudu schopen (schopna) uspořádat si své záležitosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec mě to nevystihuje13237,93 %37,93 %  
spíše mě to nevystihuje11332,47 %32,47 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)5816,67 %16,67 %  
spíše mě to vystihuje349,77 %9,77 %  
úplně mě to vystihuje113,16 %3,16 %  

Graf

113. Někdy se tak stydím, že bych se nejraději neviděl(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec mě to nevystihuje11733,62 %33,62 %  
spíše mě to nevystihuje10931,32 %31,32 %  
spíše mě to vystihuje5114,66 %14,66 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)5014,37 %14,37 %  
úplně mě to vystihuje216,03 %6,03 %  

Graf

114. Nebaví mě vést druhé lidi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to nevystihuje11633,33 %33,33 %  
vůbec mě to nevystihuje9527,3 %27,3 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)7421,26 %21,26 %  
spíše mě to vystihuje4111,78 %11,78 %  
úplně mě to vystihuje226,32 %6,32 %  

Graf

115. Často si rád(a) pohrávám s teoriemi nebo abstraktními myšlenkami

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje12134,77 %34,77 %  
úplně mě to vystihuje8524,43 %24,43 %  
spíše mě to nevystihuje6719,25 %19,25 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)5616,09 %16,09 %  
vůbec mě to nevystihuje195,46 %5,46 %  

Graf

116. Je-li to nutné, neváhám manipulovat lidmi, abych dosáhl(a) toho, čeho chci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec mě to nevystihuje12034,48 %34,48 %  
spíše mě to nevystihuje11833,91 %33,91 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)5816,67 %16,67 %  
spíše mě to vystihuje4412,64 %12,64 %  
úplně mě to vystihuje82,3 %2,3 %  

Graf

117. Usiluji o dokonalost ve všem, co dělám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mě to vystihuje15243,68 %43,68 %  
neutrální (ve vztahu ke mně to není ani výstižné, ani nevýstižné tvrzení)6618,97 %18,97 %  
úplně mě to vystihuje6418,39 %18,39 %  
spíše mě to nevystihuje5515,8 %15,8 %  
vůbec mě to nevystihuje113,16 %3,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

17. Při vymýšlení něčeho nového jsem studnicí mnoha nápadů

 • odpověď spíše nesouhlasím, zřídka:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 47. Disponuji výraznou schopností obrazného a metaforického myšlení - mám bohatou představivost a fantazii

23. Mé nápady bývají jedinečné a originální

 • odpověď spíše nesouhlasím, zřídka:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 9. Velká většina mých kolegů a nadřízených by o mně určitě řekla, že ostatní lidi převyšuji v tom, že mé nápady a inovativní řešení dokážu dotáhnout až do jejich konkrétní realizace v praxi

34. Dokážu změnit i svůj pevný postoj, když si vyslechnu jasné a průkazné argumenty z opačné strany

 • odpověď spíše souhlasím, často:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše mě to nevystihuje na otázku 107. Jsem výkonný(á) a svou práci vždy zvládnu

61. Snažím se být zdvořilý(á) ke každému, s kým se setkám

 • odpověď úplně mě to vystihuje:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi úplně mě to vystihuje na otázku 60. Nerad(a) ztrácím čas denním sněním

74. Velmi rád(a) se bavím s jinými lidmi

 • odpověď úplně mě to vystihuje:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi úplně mě to vystihuje na otázku 59. Mám rád(a) kolem sebe mnoho lidí

75. Je zbytečné, aby člověk naslouchal rozdílným názorům, protože si z nich stejně nedovede žádný vybrat

 • odpověď vůbec mě to nevystihuje:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec mě to nevystihuje na otázku 65. Neměním vyzkoušené způsoby, jak něčeho dosáhnout

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší vzdělání (studenti uvedou úroveň, kterou právě studují, i když ji ještě nemají ukončenou):

5. Jste nebo jste dříve byl studentem či pedagogem na NEWTON University?

6. Aktuálně vykonávaný typ práce (v převažujícím objemu pracovní doby) - lze uvést i více odpovědí:

7. Vykonávám vyloženě kreativní profesi s většinově tvořivou náplní

8. Velká většina mých kolegů a nadřízených by o mně určitě řekla, že ostatní lidi převyšuji v tom, že jsem výrazně kreativní a tvořivý typ se spoustou relevantních nápadů a inovativních řešení

9. Velká většina mých kolegů a nadřízených by o mně určitě řekla, že ostatní lidi převyšuji v tom, že mé nápady a inovativní řešení dokážu dotáhnout až do jejich konkrétní realizace v praxi

11. Umím nalézat nové postupy a přístupy a mé nápady překračují zažité představy

12. Lidé, se kterými se setkávám, mě vnímají jako člověka, který o ně má skutečný zájem a nebojí se mi otevřít

13. Když je třeba, neváhám jít i do rizika, i když to může být nevýhodné

14. Jsem analytický typ - dokážu rozdělit problém na menší části a nalézt příčiny

15. Vždy si na věci vytvářím vlastní názor bez ohledu na to, co tvrdí autority, nadřízení či většinová společnost

16. Dokážu otevřeně přiznat svá selhání a omyly i před druhými

17. Při vymýšlení něčeho nového jsem studnicí mnoha nápadů

18. Jsem považován(a) za člověka, jehož způsob komunikace s lidmi je zvlášť citlivý - druzí se se mnou cítí bezpečně

19. Když narazím na nesouhlas nebo odmítnutí, dokážu se přes to přenést a pokračovat dál bez ztráty elánu

20. Při řešení problémů dokážu snadno spojit dílčí informace do smysluplných celků a lépe a rychleji než jiní dospět ke správným závěrům

21. Bez problémů dokážu říct druhým ne a odmítnout jejich požadavky, které nejsou v souladu s mými zájmy

22. Pravidelně podstupuji důkladnou sebereflexi, na základě které systematicky měním své postoje a jednání

23. Mé nápady bývají jedinečné a originální

24. Vyznačuji se nadstandardní schopností vcítit se do prožívání a vnitřního světa druhých a vyjadřovat se jejich slovy

25. Ve složitých situacích obvykle vezmu rozhodnutí na sebe a dál si již mnou zvolený postup nezpochybňuji

26. Dokážu kriticky zvážit a vyhodnotit relevantní informace a nenechám se svést k nesprávným závěrům na základě pouhých domněnek

27. Při útoku na mě nebo na mou práci se umím velmi účinně bránit a obhájit

28. Pokud jsem vystaven(a) kritice, přijmu ji a na jejím základě dokážu i výrazně upravit své jednání

29. Všude kolem sebe vyhledávám a vidím příležitosti ke zlepšení

30. Nedělá mi žádné potíže přijímat druhé lidi takové, jací jsou, i když jsou zcela jiní než já

31. I když se někdy zdá, že je věc zcela ztracená, nikdy se nevzdávám a bojuji až do úplného konce

32. Při řešení problémů postupuji systematicky a strukturovaně, dokážu si vytvořit podrobný plán

33. Umím si stát za svým názorem i v situacích, kdy je to pro mě nevýhodné

34. Dokážu změnit i svůj pevný postoj, když si vyslechnu jasné a průkazné argumenty z opačné strany

35. Vášnivě se zajímám o nové nápady a myšlenky v oblastech mého zájmu a nadšeně je sdílím s okolím

36. Dokážu intuitivně vnímat hlubší význam situací a podstatu mých interakcí s druhými lidmi

37. Když je to třeba, umím zapnout na vyšší obrátky a krátkodobě pracovat s vysokou intenzitou a nasazením

38. Při řešení problémů postupuji přísně logicky - mou silnou zbraní je správný úsudek

39. Umím přesvědčivě prezentovat a obhájit své názory před druhými a získat si publikum na svou stranu

40. Dostanu-li otevřenou zpětnou vazbu, jsem schopen své chování a jednání zcela změnit

41. Od malička mám povahu objevitele - neustále se snažím všemožnými způsoby zkoumat nové věci a objevovat svět

42. Velmi přesně rozpoznám nálady a správně odhadnu vnitřní motivace druhých lidí

43. Rád(a) se pouštím do nevyzkoušených věcí a nebojím se ani kroků do neznáma

44. Dokážu dobře předvídat rizika a do svých plánů zahrnuji potřebná preventivní opatření

45. Umím prosadit své názory a nápady i v konkurenci ostatních

46. Dokážu se snadno přizpůsobit změnám, které přicházejí zvnějšku

47. Disponuji výraznou schopností obrazného a metaforického myšlení - mám bohatou představivost a fantazii

48. Dokážu velmi dobře rozpoznat potřeby mého okolí (a případně i zákazníků mých služeb) a nabídnout jim relevantní řešení, službu nebo produkt

49. Výborně zvládám zátěž - pod silným tlakem a ve velkém (krátkodobém) stresu můj výkon dokonce ještě stoupá

50. Dokážu skvěle řešit složité situace - umím se na ně podívat s potřebným odstupem a nadhledem a vidět skryté souvislosti lépe než jiní

51. Když něco nefunguje, bývám to já, kdo první navrhuje změny, i když vím, že prosadit je nebude jednoduché

52. Mám schopnost naslouchat druhým lidem, i když se jejich názory od mých hodně liší

53. Zažiji-li selhání, ztrátu či prohru, nedělá mi potíže začít znovu

54. Umím pružně měnit svůj náhled podle toho, na jaká fakta narazím a díky tomu dokážu navrhnout více různých možností dalšího postupu

55. Umím si vyjednat, co potřebuji, aniž by se druzí cítili utlačeni nebo zneužiti

56. Když s něčím začnu, tak si dám záležet na tom, abych to také dotáhl(a) až do konce

57. Dokážu vytvářet nové nápady tím, že modifikuji koncepty jiných (třeba i z naprosto jiné oblasti) a tak se mi daří vymýšlet mnohá inovativní řešení

58. Obvykle si nedělám starosti

59. Mám rád(a) kolem sebe mnoho lidí

60. Nerad(a) ztrácím čas denním sněním

61. Snažím se být zdvořilý(á) ke každému, s kým se setkám

62. Své věci udržuji v pořádku a čistotě

63. Často se cítím horší než ostatní

64. Snadno se rozesměji

65. Neměním vyzkoušené způsoby, jak něčeho dosáhnout

66. Často se dostanu do sporu se svou rodinou nebo spolupracovníky

67. Svůj čas si dovedu dobře zorganizovat tak, abych vyřídil(a) všechny nutné záležitosti

68. Pokud jsem vystaven(a) velkému stresu, mám občas pocit, že se zhroutím

69. Nepovažuji sám (sama) sebe za příliš veselého (veselou)

70. Jsem fascinován(a) motivy, které nalézám v umění a v přírodě

71. Někteří lidé si o mně myslí, že jsem sobecký(a) a egoistický(a)

72. Nejsem příliš systematickým člověkem

73. Málokdy se cítím osamělý(á) nebo smutný(á)

74. Velmi rád(a) se bavím s jinými lidmi

75. Je zbytečné, aby člověk naslouchal rozdílným názorům, protože si z nich stejně nedovede žádný vybrat

76. Raději bych s ostatními spolupracoval(a), než soupeřil(a)

77. Pokouším se o splnění všech svěřených úkolů s maximální svědomitostí

78. Často se cítím napjatý(á) a nervózní

79. Jsem rád(a) tam, kde se něco děje

80. Poezie na mě má malý nebo žádný účinek

81. Vůči záměrům druhých jsem nedůvěřivý(á) a rezervovaný(á)

82. Mám přesně vymezené cíle a pracuji systematicky na jejich dosažení

83. Někdy se cítím zcela bezcenný(á)

84. Raději bývám sám (sama) než ve společnosti

85. Mám-li možnost, rád(a) si dávám nová nebo cizokrajná jídla

86. Když to člověk dovolí, tak ho ostatní lidé zneužijí pro své cíle

87. Promarním mnoho času, než se pustím do práce

88. Málokdy pocítím strach nebo úzkost

89. Často mám pocit, že překypuji energií

90. Málokdy si u sebe povšimnu nálad nebo pocitů vyvolaných okolními vlivy

91. Většina lidí, které znám, mě má ráda

92. Pracuji tvrdě na dosažení svých cílů

93. Často mě rozčílí, jak se mnou lidé jednají

94. Jsem radostný, dobře naladěný člověk

95. Při řešení závažných životních situací se řídím názory autorit

96. Někteří lidé mne považují za chladného (chladnou) a vypočítavého (vypočítavou)

97. Pokud něco slíbím, vždy to dodržím

98. Pokud se něco nedaří, až příliš často se tím nechávám odradit a mám pocit, že to vzdám

99. Nejsem příliš optimistický(á)

100. Při čtení poezie či pohledu na umělecké dílo mi někdy naskakuje husí kůže a pociťuji mrazení

101. Ve svých postojích jsem tvrdošíjný(á) a neústupný(á)

102. Někdy na mne není takové spolehnutí, jaké by mělo být

103. Málokdy jsem smutný(á) a depresivní

104. Často žiji v rychlém tempu

105. Nemám zájem hloubat o podstatě světa nebo smyslu existence člověka

106. Obvykle se snažím být ohleduplný(á) a citlivý(á)

107. Jsem výkonný(á) a svou práci vždy zvládnu

108. Často se cítím bezmocný(á) a potřebuji někoho, kdo by mi pomohl vyřešit mé problémy

109. Jsem velmi aktivní

110. Toužím po poznání a vědomostech

111. Pokud někoho nemám rád(a), dám to dotyčnému najevo

112. Snad nikdy nebudu schopen (schopna) uspořádat si své záležitosti

113. Někdy se tak stydím, že bych se nejraději neviděl(a)

114. Nebaví mě vést druhé lidi

115. Často si rád(a) pohrávám s teoriemi nebo abstraktními myšlenkami

116. Je-li to nutné, neváhám manipulovat lidmi, abych dosáhl(a) toho, čeho chci

117. Usiluji o dokonalost ve všem, co dělám

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší vzdělání (studenti uvedou úroveň, kterou právě studují, i když ji ještě nemají ukončenou):

5. Jste nebo jste dříve byl studentem či pedagogem na NEWTON University?

6. Aktuálně vykonávaný typ práce (v převažujícím objemu pracovní doby) - lze uvést i více odpovědí:

7. Vykonávám vyloženě kreativní profesi s většinově tvořivou náplní

8. Velká většina mých kolegů a nadřízených by o mně určitě řekla, že ostatní lidi převyšuji v tom, že jsem výrazně kreativní a tvořivý typ se spoustou relevantních nápadů a inovativních řešení

9. Velká většina mých kolegů a nadřízených by o mně určitě řekla, že ostatní lidi převyšuji v tom, že mé nápady a inovativní řešení dokážu dotáhnout až do jejich konkrétní realizace v praxi

11. Umím nalézat nové postupy a přístupy a mé nápady překračují zažité představy

12. Lidé, se kterými se setkávám, mě vnímají jako člověka, který o ně má skutečný zájem a nebojí se mi otevřít

13. Když je třeba, neváhám jít i do rizika, i když to může být nevýhodné

14. Jsem analytický typ - dokážu rozdělit problém na menší části a nalézt příčiny

15. Vždy si na věci vytvářím vlastní názor bez ohledu na to, co tvrdí autority, nadřízení či většinová společnost

16. Dokážu otevřeně přiznat svá selhání a omyly i před druhými

17. Při vymýšlení něčeho nového jsem studnicí mnoha nápadů

18. Jsem považován(a) za člověka, jehož způsob komunikace s lidmi je zvlášť citlivý - druzí se se mnou cítí bezpečně

19. Když narazím na nesouhlas nebo odmítnutí, dokážu se přes to přenést a pokračovat dál bez ztráty elánu

20. Při řešení problémů dokážu snadno spojit dílčí informace do smysluplných celků a lépe a rychleji než jiní dospět ke správným závěrům

21. Bez problémů dokážu říct druhým ne a odmítnout jejich požadavky, které nejsou v souladu s mými zájmy

22. Pravidelně podstupuji důkladnou sebereflexi, na základě které systematicky měním své postoje a jednání

23. Mé nápady bývají jedinečné a originální

24. Vyznačuji se nadstandardní schopností vcítit se do prožívání a vnitřního světa druhých a vyjadřovat se jejich slovy

25. Ve složitých situacích obvykle vezmu rozhodnutí na sebe a dál si již mnou zvolený postup nezpochybňuji

26. Dokážu kriticky zvážit a vyhodnotit relevantní informace a nenechám se svést k nesprávným závěrům na základě pouhých domněnek

27. Při útoku na mě nebo na mou práci se umím velmi účinně bránit a obhájit

28. Pokud jsem vystaven(a) kritice, přijmu ji a na jejím základě dokážu i výrazně upravit své jednání

29. Všude kolem sebe vyhledávám a vidím příležitosti ke zlepšení

30. Nedělá mi žádné potíže přijímat druhé lidi takové, jací jsou, i když jsou zcela jiní než já

31. I když se někdy zdá, že je věc zcela ztracená, nikdy se nevzdávám a bojuji až do úplného konce

32. Při řešení problémů postupuji systematicky a strukturovaně, dokážu si vytvořit podrobný plán

33. Umím si stát za svým názorem i v situacích, kdy je to pro mě nevýhodné

34. Dokážu změnit i svůj pevný postoj, když si vyslechnu jasné a průkazné argumenty z opačné strany

35. Vášnivě se zajímám o nové nápady a myšlenky v oblastech mého zájmu a nadšeně je sdílím s okolím

36. Dokážu intuitivně vnímat hlubší význam situací a podstatu mých interakcí s druhými lidmi

37. Když je to třeba, umím zapnout na vyšší obrátky a krátkodobě pracovat s vysokou intenzitou a nasazením

38. Při řešení problémů postupuji přísně logicky - mou silnou zbraní je správný úsudek

39. Umím přesvědčivě prezentovat a obhájit své názory před druhými a získat si publikum na svou stranu

40. Dostanu-li otevřenou zpětnou vazbu, jsem schopen své chování a jednání zcela změnit

41. Od malička mám povahu objevitele - neustále se snažím všemožnými způsoby zkoumat nové věci a objevovat svět

42. Velmi přesně rozpoznám nálady a správně odhadnu vnitřní motivace druhých lidí

43. Rád(a) se pouštím do nevyzkoušených věcí a nebojím se ani kroků do neznáma

44. Dokážu dobře předvídat rizika a do svých plánů zahrnuji potřebná preventivní opatření

45. Umím prosadit své názory a nápady i v konkurenci ostatních

46. Dokážu se snadno přizpůsobit změnám, které přicházejí zvnějšku

47. Disponuji výraznou schopností obrazného a metaforického myšlení - mám bohatou představivost a fantazii

48. Dokážu velmi dobře rozpoznat potřeby mého okolí (a případně i zákazníků mých služeb) a nabídnout jim relevantní řešení, službu nebo produkt

49. Výborně zvládám zátěž - pod silným tlakem a ve velkém (krátkodobém) stresu můj výkon dokonce ještě stoupá

50. Dokážu skvěle řešit složité situace - umím se na ně podívat s potřebným odstupem a nadhledem a vidět skryté souvislosti lépe než jiní

51. Když něco nefunguje, bývám to já, kdo první navrhuje změny, i když vím, že prosadit je nebude jednoduché

52. Mám schopnost naslouchat druhým lidem, i když se jejich názory od mých hodně liší

53. Zažiji-li selhání, ztrátu či prohru, nedělá mi potíže začít znovu

54. Umím pružně měnit svůj náhled podle toho, na jaká fakta narazím a díky tomu dokážu navrhnout více různých možností dalšího postupu

55. Umím si vyjednat, co potřebuji, aniž by se druzí cítili utlačeni nebo zneužiti

56. Když s něčím začnu, tak si dám záležet na tom, abych to také dotáhl(a) až do konce

57. Dokážu vytvářet nové nápady tím, že modifikuji koncepty jiných (třeba i z naprosto jiné oblasti) a tak se mi daří vymýšlet mnohá inovativní řešení

58. Obvykle si nedělám starosti

59. Mám rád(a) kolem sebe mnoho lidí

60. Nerad(a) ztrácím čas denním sněním

61. Snažím se být zdvořilý(á) ke každému, s kým se setkám

62. Své věci udržuji v pořádku a čistotě

63. Často se cítím horší než ostatní

64. Snadno se rozesměji

65. Neměním vyzkoušené způsoby, jak něčeho dosáhnout

66. Často se dostanu do sporu se svou rodinou nebo spolupracovníky

67. Svůj čas si dovedu dobře zorganizovat tak, abych vyřídil(a) všechny nutné záležitosti

68. Pokud jsem vystaven(a) velkému stresu, mám občas pocit, že se zhroutím

69. Nepovažuji sám (sama) sebe za příliš veselého (veselou)

70. Jsem fascinován(a) motivy, které nalézám v umění a v přírodě

71. Někteří lidé si o mně myslí, že jsem sobecký(a) a egoistický(a)

72. Nejsem příliš systematickým člověkem

73. Málokdy se cítím osamělý(á) nebo smutný(á)

74. Velmi rád(a) se bavím s jinými lidmi

75. Je zbytečné, aby člověk naslouchal rozdílným názorům, protože si z nich stejně nedovede žádný vybrat

76. Raději bych s ostatními spolupracoval(a), než soupeřil(a)

77. Pokouším se o splnění všech svěřených úkolů s maximální svědomitostí

78. Často se cítím napjatý(á) a nervózní

79. Jsem rád(a) tam, kde se něco děje

80. Poezie na mě má malý nebo žádný účinek

81. Vůči záměrům druhých jsem nedůvěřivý(á) a rezervovaný(á)

82. Mám přesně vymezené cíle a pracuji systematicky na jejich dosažení

83. Někdy se cítím zcela bezcenný(á)

84. Raději bývám sám (sama) než ve společnosti

85. Mám-li možnost, rád(a) si dávám nová nebo cizokrajná jídla

86. Když to člověk dovolí, tak ho ostatní lidé zneužijí pro své cíle

87. Promarním mnoho času, než se pustím do práce

88. Málokdy pocítím strach nebo úzkost

89. Často mám pocit, že překypuji energií

90. Málokdy si u sebe povšimnu nálad nebo pocitů vyvolaných okolními vlivy

91. Většina lidí, které znám, mě má ráda

92. Pracuji tvrdě na dosažení svých cílů

93. Často mě rozčílí, jak se mnou lidé jednají

94. Jsem radostný, dobře naladěný člověk

95. Při řešení závažných životních situací se řídím názory autorit

96. Někteří lidé mne považují za chladného (chladnou) a vypočítavého (vypočítavou)

97. Pokud něco slíbím, vždy to dodržím

98. Pokud se něco nedaří, až příliš často se tím nechávám odradit a mám pocit, že to vzdám

99. Nejsem příliš optimistický(á)

100. Při čtení poezie či pohledu na umělecké dílo mi někdy naskakuje husí kůže a pociťuji mrazení

101. Ve svých postojích jsem tvrdošíjný(á) a neústupný(á)

102. Někdy na mne není takové spolehnutí, jaké by mělo být

103. Málokdy jsem smutný(á) a depresivní

104. Často žiji v rychlém tempu

105. Nemám zájem hloubat o podstatě světa nebo smyslu existence člověka

106. Obvykle se snažím být ohleduplný(á) a citlivý(á)

107. Jsem výkonný(á) a svou práci vždy zvládnu

108. Často se cítím bezmocný(á) a potřebuji někoho, kdo by mi pomohl vyřešit mé problémy

109. Jsem velmi aktivní

110. Toužím po poznání a vědomostech

111. Pokud někoho nemám rád(a), dám to dotyčnému najevo

112. Snad nikdy nebudu schopen (schopna) uspořádat si své záležitosti

113. Někdy se tak stydím, že bych se nejraději neviděl(a)

114. Nebaví mě vést druhé lidi

115. Často si rád(a) pohrávám s teoriemi nebo abstraktními myšlenkami

116. Je-li to nutné, neváhám manipulovat lidmi, abych dosáhl(a) toho, čeho chci

117. Usiluji o dokonalost ve všem, co dělám

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bobek, I.Dotazník vaší kreativity, inovativnosti a produktivity (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://tvorivost-inovace-produktivi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.