Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tvůrci komiksů a komiks v reklamě

Tvůrci komiksů a komiks v reklamě

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Pařízková
Šetření:07. 01. 2018 - 04. 02. 2018
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:79,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku.

Cílem dotazníku je zjištění, zda tvůrci komiksů mají zájem podílet se na vytváření komiksů pro reklamu. 

Výsledky využiji ve své diplomové práci. 

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4057,14 %57,14 %  
Muž3042,86 %42,86 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 303042,86 %42,86 %  
31 - 602434,29 %34,29 %  
0 - 181521,43 %21,43 %  
61 - x11,43 %1,43 %  

Graf

3. Zabýváte se tvorbou komiksu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3550 %50 %  
Ne3550 %50 %  

Graf

4. Podílel/a jste se na komiksové reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5882,86 %82,86 %  
Ano1217,14 %17,14 %  

Graf

5. Byl/a jste osloven/a k vytvoření reklamního komiksu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5882,86 %82,86 %  
Ano1217,14 %17,14 %  

Graf

6. Bylo by pro vás zajímavé podílet se na tvorbě komiksové reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4260 %60 %  
Ne2840 %40 %  

Graf

7. Má komiks v reklamě budoucnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4057,14 %57,14 %  
Nevím2535,71 %35,71 %  
Ne57,14 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Zabýváte se tvorbou komiksu?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Byl/a jste osloven/a k vytvoření reklamního komiksu?

4. Podílel/a jste se na komiksové reklamě?

 • odpověď Ano:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Byl/a jste osloven/a k vytvoření reklamního komiksu?

5. Byl/a jste osloven/a k vytvoření reklamního komiksu?

 • odpověď Ano:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Podílel/a jste se na komiksové reklamě?

6. Bylo by pro vás zajímavé podílet se na tvorbě komiksové reklamy?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Podílel/a jste se na komiksové reklamě?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Byl/a jste osloven/a k vytvoření reklamního komiksu?

7. Má komiks v reklamě budoucnost?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Podílel/a jste se na komiksové reklamě?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Byl/a jste osloven/a k vytvoření reklamního komiksu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Zabýváte se tvorbou komiksu?

4. Podílel/a jste se na komiksové reklamě?

5. Byl/a jste osloven/a k vytvoření reklamního komiksu?

6. Bylo by pro vás zajímavé podílet se na tvorbě komiksové reklamy?

7. Má komiks v reklamě budoucnost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Zabýváte se tvorbou komiksu?

4. Podílel/a jste se na komiksové reklamě?

5. Byl/a jste osloven/a k vytvoření reklamního komiksu?

6. Bylo by pro vás zajímavé podílet se na tvorbě komiksové reklamy?

7. Má komiks v reklamě budoucnost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pařízková, L.Tvůrci komiksů a komiks v reklamě (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://tvurci-komiksu-a-komiks-v-re.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.