Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Týmová spolupráce ve skautu

Týmová spolupráce ve skautu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristina Šandová
Šetření:25. 07. 2010 - 01. 08. 2010
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):50 / 34.62
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí skauti, milé skautky,

tento dotazník slouží jako podklad pro mou bakalářskou práci. Týká se principů týmové spolupráce ve skautských oddílech a zcela jistě bude i pro Vás jistou reflexí a zpětnou vazbou fungování Vašeho oddílu.

 

V dotazníku je použita zkratka OR, což znamená oddílová rada.

 

Předem Vám děkuji za spolupráci a čas, který strávíte vyplňováním.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 OR je zkratkou pro oddílovou radu

Odpovědi respondentů

1. Jste aktivní skaut?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5180,95 %92,73 %  
ne1219,05 %21,82 %  

Graf

2. Zadejte prosím číslo Vašeho oddílu:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1917,65 %16,36 %  
11713,73 %12,73 %  
247,84 %7,27 %  
347,84 %7,27 %  
1347,84 %7,27 %  
735,88 %5,45 %  
1723,92 %3,64 %  
1823,92 %3,64 %  
1523,92 %3,64 %  
2323,92 %3,64 %  
ostatní odpovědi 35
75
16
5
29
21
4138
311.03
31604003
14
8
1223,53 %21,82 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:18.55
Minimum:1
Maximum:311.03
Variační rozpětí:310.03
Rozptyl:2063.5
Směrodatná odchylka:45.43
Medián:11
Modus:1

Graf

3. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [0 - 15 let → konec dotazníku, 16 - 20 letotázka č. 4, 21 - 26 letotázka č. 4, 27 let a staršíotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 20 let1835,29 %32,73 %  
21 - 26 let1529,41 %27,27 %  
27 let a starší1019,61 %18,18 %  
0 - 15 let815,69 %14,55 %  

Graf

4. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mužské2259,46 %40 %  
ženské1540,54 %27,27 %  

Graf

5. Členové OR společně plánují, organizují, rozdělují funkce (OR je zkratkou pro oddílovou radu)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2362,16 %41,82 %  
spíše souhlasím1335,14 %23,64 %  
nesouhlasím12,7 %1,82 %  

Graf

6. V OR panují intenzivní vztahy, členové se chovají přirozeně

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2875,68 %50,91 %  
spíše souhlasím924,32 %16,36 %  

Graf

7. Mezi členy OR je silná soudržnost, týmový duch

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1848,65 %32,73 %  
souhlasím1643,24 %29,09 %  
nevím25,41 %3,64 %  
spíše nesouhlasím12,7 %1,82 %  

Graf

8. Členové OR se starají o potřeby ostatních

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1951,35 %34,55 %  
spíše souhlasím1335,14 %23,64 %  
nevím410,81 %7,27 %  
spíše nesouhlasím12,7 %1,82 %  

Graf

9. V OR panuje pozitivní atmosféra respektu a důvěry

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2259,46 %40 %  
spíše souhlasím1232,43 %21,82 %  
nevím25,41 %3,64 %  
spíše nesouhlasím12,7 %1,82 %  

Graf

10. Cíle, které máme, jsou společně stanovené

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1848,65 %32,73 %  
spíše souhlasím1232,43 %21,82 %  
nevím410,81 %7,27 %  
spíše nesouhlasím25,41 %3,64 %  
nesouhlasím12,7 %1,82 %  

Graf

11. Cíle, které si vytyčujeme, jsou konkrétní, termínované a měřitelné

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1951,35 %34,55 %  
souhlasím1027,03 %18,18 %  
spíše nesouhlasím513,51 %9,09 %  
nevím25,41 %3,64 %  
nesouhlasím12,7 %1,82 %  

Graf

12. V OR je silné odhodlání dosáhnout vytýčených cílů

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2156,76 %38,18 %  
nevím1027,03 %18,18 %  
souhlasím513,51 %9,09 %  
spíše nesouhlasím12,7 %1,82 %  

Graf

13. Cíle, které OR stanovuje, vychází z poslání skautingu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1643,24 %29,09 %  
spíše souhlasím1437,84 %25,45 %  
spíše nesouhlasím410,81 %7,27 %  
nevím25,41 %3,64 %  
nesouhlasím12,7 %1,82 %  

Graf

14. Cíle a hodnoty OR respektují a odrážejí potřeby jednotlivých členů OR

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1745,95 %30,91 %  
spíše souhlasím1643,24 %29,09 %  
nevím38,11 %5,45 %  
spíše nesouhlasím12,7 %1,82 %  

Graf

15. V OR máme jasně definované role

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1540,54 %27,27 %  
spíše souhlasím1129,73 %20 %  
nevím513,51 %9,09 %  
nesouhlasím38,11 %5,45 %  
spíše nesouhlasím38,11 %5,45 %  

Graf

16. Každý člen zná svou roli, respektuje ji a plní úkoly z ní vycházející

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1951,35 %34,55 %  
souhlasím821,62 %14,55 %  
spíše nesouhlasím616,22 %10,91 %  
nevím410,81 %7,27 %  

Graf

17. Role, kterou v OR mám, mě uspokojuje a je pro tým přínosná

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2054,05 %36,36 %  
spíše souhlasím1129,73 %20 %  
nevím616,22 %10,91 %  

Graf

18. Členové OR znají své povinnosti a jsou zodpovědní za jejich plnění

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1643,24 %29,09 %  
spíše souhlasím1335,14 %23,64 %  
nevím616,22 %10,91 %  
spíše nesouhlasím25,41 %3,64 %  

Graf

19. Vůdce OR zplnomocňuje členy OR k samostatné aktivitě, nechává je podílet se na rozhodování

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3183,78 %56,36 %  
spíše souhlasím513,51 %9,09 %  
nesouhlasím12,7 %1,82 %  

Graf

20. Vůdce podporuje členy OR, pěstuje jejich sebedůvěru

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2670,27 %47,27 %  
spíše souhlasím718,92 %12,73 %  
nevím25,41 %3,64 %  
nesouhlasím12,7 %1,82 %  
spíše nesouhlasím12,7 %1,82 %  

Graf

21. Vůdce vytváří příležitosti pro ostatní, vytváří podmínky pro realizaci akcí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2670,27 %47,27 %  
spíše souhlasím718,92 %12,73 %  
spíše nesouhlasím38,11 %5,45 %  
nevím12,7 %1,82 %  

Graf

22. Vůdce dbá na zdokonalování členů, další vzdělávání

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2362,16 %41,82 %  
spíše souhlasím718,92 %12,73 %  
nevím410,81 %7,27 %  
spíše nesouhlasím25,41 %3,64 %  
nesouhlasím12,7 %1,82 %  

Graf

23. Vůdce rozpozná konflikty, řeší je, umí své chování přizpůsobit situaci

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1848,65 %32,73 %  
spíše souhlasím1437,84 %25,45 %  
spíše nesouhlasím38,11 %5,45 %  
nevím25,41 %3,64 %  

Graf

24. Vůdce dostatečně popisuje svá očekávání a potřeby od členů OR, jasně zadává úkoly

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1848,65 %32,73 %  
spíše souhlasím1335,14 %23,64 %  
nevím410,81 %7,27 %  
spíše nesouhlasím25,41 %3,64 %  

Graf

25. Vůdce je citlivý vůči potřebám členů OR, je empatický, spolehlivý, důvěryhodný

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2054,05 %36,36 %  
spíše souhlasím1643,24 %29,09 %  
nevím12,7 %1,82 %  

Graf

26. Vůdce dobře reprezentuje oddíl ve středisku, spolupracuje s jinými oddíly, případně organizacemi

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1951,35 %34,55 %  
spíše souhlasím718,92 %12,73 %  
spíše nesouhlasím513,51 %9,09 %  
nevím410,81 %7,27 %  
nesouhlasím25,41 %3,64 %  

Graf

27. Vůdce pečlivě monitoruje činnost OR a podává zpětnou vazbu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1643,24 %29,09 %  
souhlasím1129,73 %20 %  
spíše nesouhlasím410,81 %7,27 %  
nesouhlasím38,11 %5,45 %  
nevím38,11 %5,45 %  

Graf

28. Vůdce podává členům OR rady, podněty, ukazuje možné směry

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1745,95 %30,91 %  
spíše souhlasím1437,84 %25,45 %  
spíše nesouhlasím38,11 %5,45 %  
nesouhlasím25,41 %3,64 %  
nevím12,7 %1,82 %  

Graf

29. Vůdce projevuje zájem a nadšení pro členy OR i pro vytýčené cíle

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1848,65 %32,73 %  
spíše souhlasím1232,43 %21,82 %  
nevím616,22 %10,91 %  
spíše nesouhlasím12,7 %1,82 %  

Graf

30. Komunikace v OR je srozumitelná

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1745,95 %30,91 %  
spíše souhlasím1643,24 %29,09 %  
spíše nesouhlasím38,11 %5,45 %  
nevím12,7 %1,82 %  

Graf

31. Členové OR mi naslouchají, chápou má sdělení a myšlenky

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1951,35 %34,55 %  
souhlasím1335,14 %23,64 %  
nevím410,81 %7,27 %  
spíše nesouhlasím12,7 %1,82 %  

Graf

32. Máme osvědčený systém předávání informací

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1848,65 %32,73 %  
spíše souhlasím1437,84 %25,45 %  
nevím38,11 %5,45 %  
spíše nesouhlasím25,41 %3,64 %  

Graf

33. Máme dostatek času a prostoru společně hovořit

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1335,14 %23,64 %  
spíše souhlasím924,32 %16,36 %  
souhlasím718,92 %12,73 %  
nevím513,51 %9,09 %  
nesouhlasím38,11 %5,45 %  

Graf

34. V OR existují konflikty

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1232,43 %21,82 %  
souhlasím1027,03 %18,18 %  
spíše nesouhlasím821,62 %14,55 %  
nevím410,81 %7,27 %  
nesouhlasím38,11 %5,45 %  

Graf

35. Konflikty jsou potlačovány, opomíjeny, zůstávají nevyřešené

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1745,95 %30,91 %  
spíše nesouhlasím1027,03 %18,18 %  
spíše souhlasím410,81 %7,27 %  
nevím410,81 %7,27 %  
souhlasím25,41 %3,64 %  

Graf

36. Konflikty jsou v OR řešeny s pozitivním přístupem, včas a s dostatečným úsilím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1643,24 %29,09 %  
souhlasím1027,03 %18,18 %  
nevím821,62 %14,55 %  
spíše nesouhlasím38,11 %5,45 %  

Graf

37. OR se umí poučit z chyb, umí řešit problémy, neustále se zlepšuje

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1951,35 %34,55 %  
souhlasím1027,03 %18,18 %  
nevím616,22 %10,91 %  
nesouhlasím12,7 %1,82 %  
spíše nesouhlasím12,7 %1,82 %  

Graf

38. OR pravidelně hodnotí své akce, svou činnost

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1540,54 %27,27 %  
spíše souhlasím1129,73 %20 %  
spíše nesouhlasím513,51 %9,09 %  
nevím410,81 %7,27 %  
nesouhlasím25,41 %3,64 %  

Graf

39. Členové OR mají zpětnou vazbu o svém chování, práci, výkonu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1335,14 %23,64 %  
souhlasím1129,73 %20 %  
nevím513,51 %9,09 %  
spíše nesouhlasím513,51 %9,09 %  
nesouhlasím38,11 %5,45 %  

Graf

40. Přístup k hodnocení výkonu OR je týmový a zároveň jsou rozebrány příspěvky jednotlivých členů

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1232,43 %21,82 %  
souhlasím1232,43 %21,82 %  
nevím718,92 %12,73 %  
spíše nesouhlasím616,22 %10,91 %  

Graf

41. Pokud je zpětná vazba negativní, zpravidla obsahuje návrhy na zlepšení

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1335,14 %23,64 %  
souhlasím1232,43 %21,82 %  
nevím616,22 %10,91 %  
spíše nesouhlasím410,81 %7,27 %  
nesouhlasím25,41 %3,64 %  

Graf

42. Při sdělování zpětné vazby si vzájemně nasloucháme, kritika je konstruktivní, máme možnost vysvětlit své motivy, situaci, klást otázky

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2054,05 %36,36 %  
souhlasím1335,14 %23,64 %  
nevím38,11 %5,45 %  
nesouhlasím12,7 %1,82 %  

Graf

43. Používáme i jiné techniky zpětné vazby než jen diskuzi (momentka, otázka za jeden bod, anonymní písemné hodnocení)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1232,43 %21,82 %  
souhlasím1232,43 %21,82 %  
spíše nesouhlasím1232,43 %21,82 %  
spíše souhlasím12,7 %1,82 %  

Graf

44. Má účast a činnost v OR je mou potřebou, sám/sama chci aktivně působit v oddíle

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2772,97 %49,09 %  
spíše souhlasím513,51 %9,09 %  
spíše nesouhlasím38,11 %5,45 %  
nesouhlasím12,7 %1,82 %  
nevím12,7 %1,82 %  

Graf

45. Vůdce mě umí motivovat k plnění úkolu, který nepatří mezi mé oblíbené činnosti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1437,84 %25,45 %  
souhlasím1027,03 %18,18 %  
nevím821,62 %14,55 %  
nesouhlasím38,11 %5,45 %  
spíše nesouhlasím25,41 %3,64 %  

Graf

46. V OR jsou silnou motivací odměny

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2259,46 %40 %  
spíše nesouhlasím924,32 %16,36 %  
nevím513,51 %9,09 %  
souhlasím12,7 %1,82 %  

Graf

47. V OR při nesplnění zadaného úkolu čeká vykonavatele trest

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1951,35 %34,55 %  
spíše nesouhlasím1129,73 %20 %  
nevím410,81 %7,27 %  
souhlasím25,41 %3,64 %  
spíše souhlasím12,7 %1,82 %  

Graf

48. Při hledání nových řešení se zapojují všichni členové OR, hledání je motivující a tvořivé

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1745,95 %30,91 %  
souhlasím924,32 %16,36 %  
nevím616,22 %10,91 %  
spíše nesouhlasím513,51 %9,09 %  

Graf

49. Používáme různých technik týmové spolupráce (brainstorming, myšlenková mapa, banka nápadů)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím924,32 %16,36 %  
souhlasím924,32 %16,36 %  
spíše souhlasím821,62 %14,55 %  
nesouhlasím616,22 %10,91 %  
nevím513,51 %9,09 %  

Graf

50. V OR se rozhoduje rychle, efektivně, konstruktivně a zodpovědně

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1951,35 %34,55 %  
souhlasím821,62 %14,55 %  
nevím513,51 %9,09 %  
spíše nesouhlasím513,51 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Zadejte prosím číslo Vašeho oddílu:

 • odpověď < - 1 >:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Jste aktivní skaut?

12. V OR je silné odhodlání dosáhnout vytýčených cílů

 • odpověď spíše souhlasím:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 18. Členové OR znají své povinnosti a jsou zodpovědní za jejich plnění

19. Vůdce OR zplnomocňuje členy OR k samostatné aktivitě, nechává je podílet se na rozhodování

 • odpověď souhlasím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 15. V OR máme jasně definované role
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 40. Přístup k hodnocení výkonu OR je týmový a zároveň jsou rozebrány příspěvky jednotlivých členů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 43. Používáme i jiné techniky zpětné vazby než jen diskuzi (momentka, otázka za jeden bod, anonymní písemné hodnocení)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 45. Vůdce mě umí motivovat k plnění úkolu, který nepatří mezi mé oblíbené činnosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 20. Vůdce podporuje členy OR, pěstuje jejich sebedůvěru
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 21. Vůdce vytváří příležitosti pro ostatní, vytváří podmínky pro realizaci akcí
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 22. Vůdce dbá na zdokonalování členů, další vzdělávání
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 25. Vůdce je citlivý vůči potřebám členů OR, je empatický, spolehlivý, důvěryhodný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 17. Role, kterou v OR mám, mě uspokojuje a je pro tým přínosná
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 10. Cíle, které máme, jsou společně stanovené
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 16. Každý člen zná svou roli, respektuje ji a plní úkoly z ní vycházející
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 28. Vůdce podává členům OR rady, podněty, ukazuje možné směry
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 29. Vůdce projevuje zájem a nadšení pro členy OR i pro vytýčené cíle
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 35. Konflikty jsou potlačovány, opomíjeny, zůstávají nevyřešené
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 32. Máme osvědčený systém předávání informací
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ženské na otázku 4. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 7. Mezi členy OR je silná soudržnost, týmový duch
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 13. Cíle, které OR stanovuje, vychází z poslání skautingu
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 30. Komunikace v OR je srozumitelná
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 39. Členové OR mají zpětnou vazbu o svém chování, práci, výkonu
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 8. Členové OR se starají o potřeby ostatních
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 18. Členové OR znají své povinnosti a jsou zodpovědní za jejich plnění
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 18. Členové OR znají své povinnosti a jsou zodpovědní za jejich plnění
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 29. Vůdce projevuje zájem a nadšení pro členy OR i pro vytýčené cíle
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 41. Pokud je zpětná vazba negativní, zpravidla obsahuje návrhy na zlepšení
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 42. Při sdělování zpětné vazby si vzájemně nasloucháme, kritika je konstruktivní, máme možnost vysvětlit své motivy, situaci, klást otázky

21. Vůdce vytváří příležitosti pro ostatní, vytváří podmínky pro realizaci akcí

 • odpověď souhlasím:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 18. Členové OR znají své povinnosti a jsou zodpovědní za jejich plnění

46. V OR jsou silnou motivací odměny

 • odpověď nesouhlasím:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 15. V OR máme jasně definované role

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste aktivní skaut?

2. Zadejte prosím číslo Vašeho oddílu:

3. Kolik je Vám let?

4. Jaké je Vaše pohlaví?

5. Členové OR společně plánují, organizují, rozdělují funkce (OR je zkratkou pro oddílovou radu)

6. V OR panují intenzivní vztahy, členové se chovají přirozeně

7. Mezi členy OR je silná soudržnost, týmový duch

8. Členové OR se starají o potřeby ostatních

9. V OR panuje pozitivní atmosféra respektu a důvěry

10. Cíle, které máme, jsou společně stanovené

11. Cíle, které si vytyčujeme, jsou konkrétní, termínované a měřitelné

12. V OR je silné odhodlání dosáhnout vytýčených cílů

13. Cíle, které OR stanovuje, vychází z poslání skautingu

14. Cíle a hodnoty OR respektují a odrážejí potřeby jednotlivých členů OR

15. V OR máme jasně definované role

16. Každý člen zná svou roli, respektuje ji a plní úkoly z ní vycházející

17. Role, kterou v OR mám, mě uspokojuje a je pro tým přínosná

18. Členové OR znají své povinnosti a jsou zodpovědní za jejich plnění

19. Vůdce OR zplnomocňuje členy OR k samostatné aktivitě, nechává je podílet se na rozhodování

20. Vůdce podporuje členy OR, pěstuje jejich sebedůvěru

21. Vůdce vytváří příležitosti pro ostatní, vytváří podmínky pro realizaci akcí

22. Vůdce dbá na zdokonalování členů, další vzdělávání

23. Vůdce rozpozná konflikty, řeší je, umí své chování přizpůsobit situaci

24. Vůdce dostatečně popisuje svá očekávání a potřeby od členů OR, jasně zadává úkoly

25. Vůdce je citlivý vůči potřebám členů OR, je empatický, spolehlivý, důvěryhodný

26. Vůdce dobře reprezentuje oddíl ve středisku, spolupracuje s jinými oddíly, případně organizacemi

27. Vůdce pečlivě monitoruje činnost OR a podává zpětnou vazbu

28. Vůdce podává členům OR rady, podněty, ukazuje možné směry

29. Vůdce projevuje zájem a nadšení pro členy OR i pro vytýčené cíle

30. Komunikace v OR je srozumitelná

31. Členové OR mi naslouchají, chápou má sdělení a myšlenky

32. Máme osvědčený systém předávání informací

33. Máme dostatek času a prostoru společně hovořit

34. V OR existují konflikty

35. Konflikty jsou potlačovány, opomíjeny, zůstávají nevyřešené

36. Konflikty jsou v OR řešeny s pozitivním přístupem, včas a s dostatečným úsilím

37. OR se umí poučit z chyb, umí řešit problémy, neustále se zlepšuje

38. OR pravidelně hodnotí své akce, svou činnost

39. Členové OR mají zpětnou vazbu o svém chování, práci, výkonu

40. Přístup k hodnocení výkonu OR je týmový a zároveň jsou rozebrány příspěvky jednotlivých členů

41. Pokud je zpětná vazba negativní, zpravidla obsahuje návrhy na zlepšení

42. Při sdělování zpětné vazby si vzájemně nasloucháme, kritika je konstruktivní, máme možnost vysvětlit své motivy, situaci, klást otázky

43. Používáme i jiné techniky zpětné vazby než jen diskuzi (momentka, otázka za jeden bod, anonymní písemné hodnocení)

44. Má účast a činnost v OR je mou potřebou, sám/sama chci aktivně působit v oddíle

45. Vůdce mě umí motivovat k plnění úkolu, který nepatří mezi mé oblíbené činnosti

46. V OR jsou silnou motivací odměny

47. V OR při nesplnění zadaného úkolu čeká vykonavatele trest

48. Při hledání nových řešení se zapojují všichni členové OR, hledání je motivující a tvořivé

50. V OR se rozhoduje rychle, efektivně, konstruktivně a zodpovědně

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste aktivní skaut?

2. Zadejte prosím číslo Vašeho oddílu:

3. Kolik je Vám let?

4. Jaké je Vaše pohlaví?

5. Členové OR společně plánují, organizují, rozdělují funkce (OR je zkratkou pro oddílovou radu)

6. V OR panují intenzivní vztahy, členové se chovají přirozeně

7. Mezi členy OR je silná soudržnost, týmový duch

8. Členové OR se starají o potřeby ostatních

9. V OR panuje pozitivní atmosféra respektu a důvěry

10. Cíle, které máme, jsou společně stanovené

11. Cíle, které si vytyčujeme, jsou konkrétní, termínované a měřitelné

12. V OR je silné odhodlání dosáhnout vytýčených cílů

13. Cíle, které OR stanovuje, vychází z poslání skautingu

14. Cíle a hodnoty OR respektují a odrážejí potřeby jednotlivých členů OR

15. V OR máme jasně definované role

16. Každý člen zná svou roli, respektuje ji a plní úkoly z ní vycházející

17. Role, kterou v OR mám, mě uspokojuje a je pro tým přínosná

18. Členové OR znají své povinnosti a jsou zodpovědní za jejich plnění

19. Vůdce OR zplnomocňuje členy OR k samostatné aktivitě, nechává je podílet se na rozhodování

20. Vůdce podporuje členy OR, pěstuje jejich sebedůvěru

21. Vůdce vytváří příležitosti pro ostatní, vytváří podmínky pro realizaci akcí

22. Vůdce dbá na zdokonalování členů, další vzdělávání

23. Vůdce rozpozná konflikty, řeší je, umí své chování přizpůsobit situaci

24. Vůdce dostatečně popisuje svá očekávání a potřeby od členů OR, jasně zadává úkoly

25. Vůdce je citlivý vůči potřebám členů OR, je empatický, spolehlivý, důvěryhodný

26. Vůdce dobře reprezentuje oddíl ve středisku, spolupracuje s jinými oddíly, případně organizacemi

27. Vůdce pečlivě monitoruje činnost OR a podává zpětnou vazbu

28. Vůdce podává členům OR rady, podněty, ukazuje možné směry

29. Vůdce projevuje zájem a nadšení pro členy OR i pro vytýčené cíle

30. Komunikace v OR je srozumitelná

31. Členové OR mi naslouchají, chápou má sdělení a myšlenky

32. Máme osvědčený systém předávání informací

33. Máme dostatek času a prostoru společně hovořit

34. V OR existují konflikty

35. Konflikty jsou potlačovány, opomíjeny, zůstávají nevyřešené

36. Konflikty jsou v OR řešeny s pozitivním přístupem, včas a s dostatečným úsilím

37. OR se umí poučit z chyb, umí řešit problémy, neustále se zlepšuje

38. OR pravidelně hodnotí své akce, svou činnost

39. Členové OR mají zpětnou vazbu o svém chování, práci, výkonu

40. Přístup k hodnocení výkonu OR je týmový a zároveň jsou rozebrány příspěvky jednotlivých členů

41. Pokud je zpětná vazba negativní, zpravidla obsahuje návrhy na zlepšení

42. Při sdělování zpětné vazby si vzájemně nasloucháme, kritika je konstruktivní, máme možnost vysvětlit své motivy, situaci, klást otázky

43. Používáme i jiné techniky zpětné vazby než jen diskuzi (momentka, otázka za jeden bod, anonymní písemné hodnocení)

44. Má účast a činnost v OR je mou potřebou, sám/sama chci aktivně působit v oddíle

45. Vůdce mě umí motivovat k plnění úkolu, který nepatří mezi mé oblíbené činnosti

46. V OR jsou silnou motivací odměny

47. V OR při nesplnění zadaného úkolu čeká vykonavatele trest

48. Při hledání nových řešení se zapojují všichni členové OR, hledání je motivující a tvořivé

50. V OR se rozhoduje rychle, efektivně, konstruktivně a zodpovědně

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šandová, K.Týmová spolupráce ve skautu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://tymova-spoluprace-ve-skautu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.