Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Typický návštěvník DesignBloku

Typický návštěvník DesignBloku

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Jelínková
Šetření:29. 10. 2010 - 05. 11. 2010
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):10 / 10.16
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník byl vytvořen k získání obrazu typického návštěvníka DesignBloku a zhodnocení DesignBloku 2010. Výsledky budou použity ke zpracování seminární práce v rámci výuky marketingu na VŠE (obor Arts Management). Předem děkujeme za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Kolik ročníků DesignBloku jste již navštívili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Letos jsem DB navštívil/a poprvé.3658,06 %59,02 %  
Navštěvuji ho pravidelně každý rok.1625,81 %26,23 %  
Navštěvuji ho nepravidelně.1016,13 %16,39 %  

Graf

2. Jak jste spokojeni s letošním ročníkem DesignBloku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem nadšený/á.2946,77 %47,54 %  
Jiné.1625,81 %26,23 %  
Celkem se mi líbil, ale minulé ročníky byly lepší.1320,97 %21,31 %  
Nelíbil se mi.46,45 %6,56 %  

Graf

3. Jaká místa konání DesignBloku jste letos navštívili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze Superstudio v Holešovicích.5995,16 %96,72 %  
Všechny nebo některou ze zón Karlín, Staré a Nové Město.23,23 %3,28 %  
Všechny zóny (tj. Holešovice, Karlín, Staré a Nové Město.)11,61 %1,64 %  

Graf

4. Odkud získáváte informace o konání DesignBloku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z oficiálního webu www.designblok.cz.2540,32 %40,98 %  
Z internetu.2032,26 %32,79 %  
Jiné.914,52 %14,75 %  
Z plakátů.711,29 %11,48 %  
Z novin či časopisů.11,61 %1,64 %  

Graf

5. Zdají se Vám tyto informační zdroje dostatečné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4572,58 %73,77 %  
ne1727,42 %27,87 %  

Graf

6. Ocenili byste možnost většího interaktivního zapojení návštěvníků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4470,97 %72,13 %  
ne1829,03 %29,51 %  

Graf

7. Zdá se Vám vstupné 200 Kč (zlevněné 100 Kč) přiměřené?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4775,81 %77,05 %  
ne1524,19 %24,59 %  

Graf

8. Pracujete, popř. studujete v oboru souvisejícím s uměním / designem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3251,61 %52,46 %  
ano3048,39 %49,18 %  

Graf

9. Jaké je Vaše bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha nebo její okolí.4470,97 %72,13 %  
Jiné.1829,03 %29,51 %  

Graf

10. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 – 255690,32 %91,8 %  
26 – 4058,06 %8,2 %  
0 – 1511,61 %1,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik ročníků DesignBloku jste již navštívili?

2. Jak jste spokojeni s letošním ročníkem DesignBloku?

3. Jaká místa konání DesignBloku jste letos navštívili?

4. Odkud získáváte informace o konání DesignBloku?

5. Zdají se Vám tyto informační zdroje dostatečné?

6. Ocenili byste možnost většího interaktivního zapojení návštěvníků?

7. Zdá se Vám vstupné 200 Kč (zlevněné 100 Kč) přiměřené?

8. Pracujete, popř. studujete v oboru souvisejícím s uměním / designem?

9. Jaké je Vaše bydliště?

10. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik ročníků DesignBloku jste již navštívili?

2. Jak jste spokojeni s letošním ročníkem DesignBloku?

3. Jaká místa konání DesignBloku jste letos navštívili?

4. Odkud získáváte informace o konání DesignBloku?

5. Zdají se Vám tyto informační zdroje dostatečné?

6. Ocenili byste možnost většího interaktivního zapojení návštěvníků?

7. Zdá se Vám vstupné 200 Kč (zlevněné 100 Kč) přiměřené?

8. Pracujete, popř. studujete v oboru souvisejícím s uměním / designem?

9. Jaké je Vaše bydliště?

10. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jelínková, K.Typický návštěvník DesignBloku (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://typicky-navstevnik-designbloku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.