Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Typologie zákazníka Potrefená Husa Resslova

Typologie zákazníka Potrefená Husa Resslova

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Krejčíková
Šetření:07. 04. 2011 - 08. 04. 2011
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Pokud jste již někdy navštívili Potrefenou Husu v Resslově ulici v Praze v Novém Městě, prosím o 2 minuty Vašeho času na vyplnění dotazníku do mé bakalářské práce, moc mi tím pomůžete.

 

Odpovědi respondentů

1. Jak jste se poprvé dozvěděl(a) o restauraci Potrefená Husa Resslova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od známého969,23 %69,23 %  
Díky serveru Slevomat.cz17,69 %7,69 %  
Náhodou/První návštěvou17,69 %7,69 %  
Z rádia17,69 %7,69 %  
Z internetu17,69 %7,69 %  

Graf

2. Jaký je nejčastější účel Vaší návštěvy této restaurace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Setkání s přáteli v příjemném prostředí bez ohledu na nabídku restaurace538,46 %38,46 %  
Konzumace piva či jiných nápojů323,08 %23,08 %  
Gastronomické speciality215,38 %15,38 %  
Polední menu/Denní nabídka17,69 %7,69 %  
Konzumace jídla z menu17,69 %7,69 %  
Seznámit se s hospodou17,69 %7,69 %  

Graf

3. Jak často navštěvujete tuto restauraci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alespoň jednou za rok 861,54 %61,54 %  
Alespoň jednou za čtvrtletí 430,77 %30,77 %  
Alespoň jednou za měsíc 17,69 %7,69 %  

Graf

4. V jak velké skupince lidí navštěvujete obvykle tuto restauraci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve dvou646,15 %46,15 %  
6-10 lidí323,08 %23,08 %  
3-5 lidí323,08 %23,08 %  
více než 10 lidí17,69 %7,69 %  

Graf

5. Jak jste spokojeni s kvalitou nabízených služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano, kvalitní 646,15 %46,15 %  
průměrné323,08 %23,08 %  
ano, velmi kvalitní323,08 %23,08 %  
spíše ne, méně kvalitní ne, nekvalitní 17,69 %7,69 %  

Graf

6. Jak hodnotíte kvalitu personálu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ochotný 861,54 %61,54 %  
Velice ochotný 430,77 %30,77 %  
Spíše neochotný 17,69 %7,69 %  

Graf

7. Jaká je podle Vás cenová hladina služeb této restaurace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše vysoká753,85 %53,85 %  
odpovídá kvalitě služeb / přiměřená646,15 %46,15 %  

Graf

8. Důvod, proč navštěvujete jiné restaurace? (Možné zakroužkovat více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lokalita restaurace 969,23 %69,23 %  
Cena 646,15 %46,15 %  
Nabídka nápojů a jídel 646,15 %46,15 %  
Kvalita služeb 323,08 %23,08 %  
Mnohem lepší muzika17,69 %7,69 %  

Graf

9. Jak jste se sem dopravil(a) naposledy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tram646,15 %46,15 %  
Pěšky430,77 %30,77 %  
Metro17,69 %7,69 %  
Bus17,69 %7,69 %  
Auto17,69 %7,69 %  

Graf

10. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let1184,62 %84,62 %  
31-45 let215,38 %15,38 %  

Graf

11. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž753,85 %53,85 %  
žena646,15 %46,15 %  

Graf

12. Z pozice zaměstnání patříte do skupiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student1076,92 %76,92 %  
Pracující323,08 %23,08 %  

Graf

13. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V centru Prahy538,46 %38,46 %  
Mimo Prahu430,77 %30,77 %  
Na okraji Prahy323,08 %23,08 %  
V blízkém okolí Prahy17,69 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krejčíková, L.Typologie zákazníka Potrefená Husa Resslova (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://typologie-zakaznika-potrefen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.