Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Typologie zákazníka společnosti SCHLECKER

Typologie zákazníka společnosti SCHLECKER

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Haluza
Šetření:02. 11. 2010 - 13. 11. 2010
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):17 / 11.3
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den,

jsme studenti Vysoké školy ekonomické v Praze a pro naši seminární práci na téma "Marketingová strategie vybrané retailingové firmy" se snážíme zjistit, jaká je typologie zákazníka společnosti SCHLECKER. Byli bychom rádi, kdybyste si našli pár minut na vyplnění našeho dotazníku.

Předem děkujeme za spolupráci.

 

Odpovědi respondentů

1. Pracujete Vy, nebo někdo z Vašeho blízkého okolí v marketingu, ve výzkumu trhu či v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9686,49 %86,49 %  
Ano1513,51 %13,51 %  

Graf

2. Pracujete Vy, nebo někdo z Vašeho blízkého okolí v prodejně SCHLECKER?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9598,96 %85,59 %  
Ano11,04 %0,9 %  

Graf

3. Jak často navštěvujete prodejny SCHLECKER?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Zřídkakdy (vyjímečně) → konec dotazníku, 1x za měsícotázka č. 4, 1x za 14 dníotázka č. 4, 1x týdněotázka č. 4, Vícekrát týdněotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za měsíc5456,84 %48,65 %  
Zřídkakdy (vyjímečně)2526,32 %22,52 %  
1x za 14 dní1212,63 %10,81 %  
1x týdně44,21 %3,6 %  

Graf

4. Jak se do prodejen SCHLECKER nejčastěji dopravujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MHD4564,29 %40,54 %  
Pěšky2332,86 %20,72 %  
Autem22,86 %1,8 %  

Graf

5. Jak dlouho Vám trvá cesta do nejbližší prodejny SCHLECKER?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 15 minut3651,43 %32,43 %  
V rozmezí 15-30 minut2637,14 %23,42 %  
Více jak 30 minut811,43 %7,21 %  

Graf

6. Počet prodejen SCHLECKER ve Vašem okolí vnímáte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostačující4361,43 %38,74 %  
Nedostačující1420 %12,61 %  
Nevím, nedokážu posoudit1318,57 %11,71 %  

Graf

7. Do prodejem SCHLECKER chodíte nakupovat nejčastěji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sám/sama6592,86 %58,56 %  
S přáteli22,86 %1,8 %  
S rodinou22,86 %1,8 %  
S partnerem/partnerkou11,43 %0,9 %  

Graf

8. Je ve Vaší blízkosti jiná prodejna drogerie než SCHLECKER?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nevím, nezajímá měotázka č. 10, Ano, ale častěji chodím semotázka č. 10, Ano, chodím tam častěji něž semotázka č. 9, Neníotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, chodím tam častěji něž sem4260 %37,84 %  
Ano, ale častěji chodím sem1825,71 %16,22 %  
Nevím, nezajímá mě710 %6,31 %  
Není34,29 %2,7 %  

Graf

9. Název konkurenční prodejny:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DM1842,86 %16,22 %  
DM Drogerie716,67 %6,31 %  
Rossmann614,29 %5,41 %  
TETA49,52 %3,6 %  
drogeria market-dm12,38 %0,9 %  
Droxi12,38 %0,9 %  
DM drokerie markt12,38 %0,9 %  
Rossman, DM12,38 %0,9 %  
jsou jich spousty12,38 %0,9 %  
dm, rosman12,38 %0,9 %  
ostatní odpovědi Rossman 12,38 %0,9 % 

Graf

10. Jak hodnotíte orientaci v prodejnách SCHLECKER? (Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená snadná a 5 znamená obtížná)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22941,43 %26,13 %  
32840 %25,23 %  
4912,86 %8,11 %  
145,71 %3,6 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.61
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.46
Směrodatná odchylka:0.68
Medián:3
Modus:2

Graf

11. Jak hodnotíte ochotu personálu v prodejnách SCHLECKER? (Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená ochotný a 5 znamená neochotný)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22738,57 %24,32 %  
32130 %18,92 %  
41521,43 %13,51 %  
145,71 %3,6 %  
534,29 %2,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.78
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.68
Směrodatná odchylka:0.83
Medián:3
Modus:2

Graf

12. Jak jste spokojen(a) s šířkou nabízeného sortimentu prodejen SCHLECKER? (Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená nadmíru spokojen a 5 znamená nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23651,43 %32,43 %  
32130 %18,92 %  
1710 %6,31 %  
468,57 %5,41 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.36
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.46
Směrodatná odchylka:0.68
Medián:2
Modus:2

Graf

13. Jak hodnotíte cenovou úroveň zboží v prodejnách SCHLECKER? (Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená nízká a 5 znamená vysoká)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33245,71 %28,83 %  
22941,43 %26,13 %  
4912,86 %8,11 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.69
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.41
Směrodatná odchylka:0.64
Medián:3
Modus:3

Graf

14. Jaká byla výše Vaší poslední útraty v prodejně SCHLECKER?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100-300 Kč3854,29 %34,23 %  
Do 100 Kč2738,57 %24,32 %  
300-500 Kč45,71 %3,6 %  
500-1000 Kč11,43 %0,9 %  

Graf

15. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let5984,29 %53,15 %  
26-35 let57,14 %4,5 %  
46-55 let45,71 %3,6 %  
36-45 let22,86 %1,8 %  

Graf

16. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5781,43 %51,35 %  
Muž1318,57 %11,71 %  

Graf

17. PSČ

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18200710 %6,31 %  
7003057,14 %4,5 %  
1810045,71 %3,6 %  
1900045,71 %3,6 %  
1300034,29 %2,7 %  
1500022,86 %1,8 %  
1800022,86 %1,8 %  
2508822,86 %1,8 %  
198 0022,86 %1,8 %  
6780122,86 %1,8 %  
ostatní odpovědi 56802
19900
15200
149 00
16500
181 00
27711
14800
66904
10400
15515
190 00
27744
19300
10300
73945
148 00
16300
150 00
18400
53341
564 01
326 00
72000
39002
180 00
38101
15500
26601
43801
14200
75002
63500
33901
68325
36301
27201
3752,86 %33,33 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jak často navštěvujete prodejny SCHLECKER?

 • odpověď 1x za měsíc:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 10. Jak hodnotíte orientaci v prodejnách SCHLECKER? (Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená snadná a 5 znamená obtížná)

5. Jak dlouho Vám trvá cesta do nejbližší prodejny SCHLECKER?

 • odpověď Do 15 minut:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za 14 dní na otázku 3. Jak často navštěvujete prodejny SCHLECKER?

7. Do prodejem SCHLECKER chodíte nakupovat nejčastěji:

 • odpověď Sám/sama:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 12. Jak jste spokojen(a) s šířkou nabízeného sortimentu prodejen SCHLECKER? (Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená nadmíru spokojen a 5 znamená nespokojen)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, nedokážu posoudit na otázku 6. Počet prodejen SCHLECKER ve Vašem okolí vnímáte jako:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi MHD na otázku 4. Jak se do prodejen SCHLECKER nejčastěji dopravujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 10. Jak hodnotíte orientaci v prodejnách SCHLECKER? (Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená snadná a 5 znamená obtížná)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 13. Jak hodnotíte cenovou úroveň zboží v prodejnách SCHLECKER? (Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená nízká a 5 znamená vysoká)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 11. Jak hodnotíte ochotu personálu v prodejnách SCHLECKER? (Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená ochotný a 5 znamená neochotný)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100-300 Kč na otázku 14. Jaká byla výše Vaší poslední útraty v prodejně SCHLECKER?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 15 minut na otázku 5. Jak dlouho Vám trvá cesta do nejbližší prodejny SCHLECKER?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale častěji chodím sem na otázku 8. Je ve Vaší blízkosti jiná prodejna drogerie než SCHLECKER?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi DM na otázku 9. Název konkurenční prodejny:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 11. Jak hodnotíte ochotu personálu v prodejnách SCHLECKER? (Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená ochotný a 5 znamená neochotný)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-25 let na otázku 15. Věk
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 16. Pohlaví
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostačující na otázku 6. Počet prodejen SCHLECKER ve Vašem okolí vnímáte jako:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, chodím tam častěji něž sem na otázku 8. Je ve Vaší blízkosti jiná prodejna drogerie než SCHLECKER?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 11. Jak hodnotíte ochotu personálu v prodejnách SCHLECKER? (Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená ochotný a 5 znamená neochotný)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 16. Pohlaví
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za 14 dní na otázku 3. Jak často navštěvujete prodejny SCHLECKER?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za měsíc na otázku 3. Jak často navštěvujete prodejny SCHLECKER?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostačující na otázku 6. Počet prodejen SCHLECKER ve Vašem okolí vnímáte jako:

8. Je ve Vaší blízkosti jiná prodejna drogerie než SCHLECKER?

 • odpověď Ano, chodím tam častěji něž sem:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi DM na otázku 9. Název konkurenční prodejny:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, nedokážu posoudit na otázku 6. Počet prodejen SCHLECKER ve Vašem okolí vnímáte jako:

15. Věk

 • odpověď 15-25 let:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostačující na otázku 6. Počet prodejen SCHLECKER ve Vašem okolí vnímáte jako:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 11. Jak hodnotíte ochotu personálu v prodejnách SCHLECKER? (Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená ochotný a 5 znamená neochotný)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi MHD na otázku 4. Jak se do prodejen SCHLECKER nejčastěji dopravujete?

16. Pohlaví

 • odpověď Žena:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100-300 Kč na otázku 14. Jaká byla výše Vaší poslední útraty v prodejně SCHLECKER?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracujete Vy, nebo někdo z Vašeho blízkého okolí v marketingu, ve výzkumu trhu či v reklamě?

2. Pracujete Vy, nebo někdo z Vašeho blízkého okolí v prodejně SCHLECKER?

3. Jak často navštěvujete prodejny SCHLECKER?

4. Jak se do prodejen SCHLECKER nejčastěji dopravujete?

5. Jak dlouho Vám trvá cesta do nejbližší prodejny SCHLECKER?

6. Počet prodejen SCHLECKER ve Vašem okolí vnímáte jako:

7. Do prodejem SCHLECKER chodíte nakupovat nejčastěji:

8. Je ve Vaší blízkosti jiná prodejna drogerie než SCHLECKER?

9. Název konkurenční prodejny:

10. Jak hodnotíte orientaci v prodejnách SCHLECKER? (Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená snadná a 5 znamená obtížná)

11. Jak hodnotíte ochotu personálu v prodejnách SCHLECKER? (Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená ochotný a 5 znamená neochotný)

12. Jak jste spokojen(a) s šířkou nabízeného sortimentu prodejen SCHLECKER? (Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená nadmíru spokojen a 5 znamená nespokojen)

13. Jak hodnotíte cenovou úroveň zboží v prodejnách SCHLECKER? (Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená nízká a 5 znamená vysoká)

14. Jaká byla výše Vaší poslední útraty v prodejně SCHLECKER?

15. Věk

16. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracujete Vy, nebo někdo z Vašeho blízkého okolí v marketingu, ve výzkumu trhu či v reklamě?

2. Pracujete Vy, nebo někdo z Vašeho blízkého okolí v prodejně SCHLECKER?

3. Jak často navštěvujete prodejny SCHLECKER?

4. Jak se do prodejen SCHLECKER nejčastěji dopravujete?

5. Jak dlouho Vám trvá cesta do nejbližší prodejny SCHLECKER?

6. Počet prodejen SCHLECKER ve Vašem okolí vnímáte jako:

7. Do prodejem SCHLECKER chodíte nakupovat nejčastěji:

8. Je ve Vaší blízkosti jiná prodejna drogerie než SCHLECKER?

9. Název konkurenční prodejny:

10. Jak hodnotíte orientaci v prodejnách SCHLECKER? (Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená snadná a 5 znamená obtížná)

11. Jak hodnotíte ochotu personálu v prodejnách SCHLECKER? (Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená ochotný a 5 znamená neochotný)

12. Jak jste spokojen(a) s šířkou nabízeného sortimentu prodejen SCHLECKER? (Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená nadmíru spokojen a 5 znamená nespokojen)

13. Jak hodnotíte cenovou úroveň zboží v prodejnách SCHLECKER? (Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená nízká a 5 znamená vysoká)

14. Jaká byla výše Vaší poslední útraty v prodejně SCHLECKER?

15. Věk

16. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Haluza, J.Typologie zákazníka společnosti SCHLECKER (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://typologie-zakaznika-spolecnosti-schlecker.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.