Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Týrané dítě očima dnešní společnosti

Týrané dítě očima dnešní společnosti

Pro všechny chovatele psů - soutěžní dotazník
Zúčastněte se krátkého dotazníku o sbírání psích exkrementů a soutěžte o čokolády Seed and Bean

(cca 1 minuta, veřejné výsledky, jen pro chovatele psů)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Johana Szászová
Šetření:17. 02. 2010 - 24. 02. 2010
Počet respondentů:209
Počet otázek (max/průměr):24 / 24.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, jmenuji se Johana Szászová a ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který bude součástí mé diplomové práce na Univerzitě Hradec Králové. Cílem šetření je zjistit informovanost široké veřejnosti o problematice týraných dětí a její postoje k tomuto problému, především za jakých okolností a komu by lidé ohlásili podezření z týrání dítěte, co si pod tímto pojmem vůbec představují, jaká je prevence toho jevu a zda je v ČR dostatečný postih za jednání pachatelů. Dále z šetření chci zjistit, zda je v ČR, tak jak se domnívám, vysoká tolerance fyzického trestání dětí.

Děkuji Vám za čas, který věnujete tomuto dotazníku, jehož vyplnění zabere maximálně 15 min.

Odpovědi respondentů

1. Zajímal(a) jste se někdy o problematiku týraných dětí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14568,4 %69,38 %  
ne6731,6 %32,06 %  

Graf

2. Z jakého zdroje máte dosavadní informace o týraných dětech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1) z médií (tisku, rozhlasu, televize, internetu)16880 %80,38 %  
2) z blízkého okolí104,76 %4,78 %  
3) z vlastní zkušenosti73,33 %3,35 %  
4) z jiného zdroje (z jakého ..........................)31,43 %1,44 %  
zaměstnání20,95 %0,96 %  
studium 20,95 %0,96 %  
škola20,95 %0,96 %  
z práce20,95 %0,96 %  
nezajímám se20,95 %0,96 %  
z práce (PČR)10,48 %0,48 %  
v rámci své profese a z médií10,48 %0,48 %  
z knih10,48 %0,48 %  
pracuji v sociální oblasti a v oblasti rodinné ter10,48 %0,48 %  
z odborných pramenů10,48 %0,48 %  
ze studia na VŠ10,48 %0,48 %  
studium na VŠ10,48 %0,48 %  
z médií10,48 %0,48 %  
z vlastní zkušenosti a praxe10,48 %0,48 %  
prace10,48 %0,48 %  
odborná literatura10,48 %0,48 %  
studium VŠ10,48 %0,48 %  

Graf

3. Co si představujete pod pojmem tělesné týrání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bití136,19 %6,22 %  
fyzické násilí73,33 %3,35 %  
Fyzické tresty31,43 %1,44 %  
bití, fyzické násilí20,95 %0,96 %  
tělesné tresty20,95 %0,96 %  
nepřiměřené tělesné tresty20,95 %0,96 %  
tělesné tresty, bití, pálení, atd.10,48 %0,48 %  
jakékoliv bití či fyzické napadání 10,48 %0,48 %  
bití, škrcení apod.10,48 %0,48 %  
bití, štípání atd. 10,48 %0,48 %  
ostatní odpovědi Bití, pálení cigaretou, svazování, přivazování, za
bití, strkání, pálení, svazování, řezání
bití, kopání
Cokoliv, co dítěti ublíží.
Nadměrné bití,sexuální zneužití
tezko rict, neprimerene biti, nepovolene tresty
třesení, hrubý stisk, rány s následky- modřiny,...
např. bytí, opaření horkou vodou
fyzické tresty zanechávající modřiny, škrábance...
Cilene zpusobovani fyzickeho prikori jinym
neúměrné bití, zanedbání odění, jídla...
nepřiměřený fyzický trest,při němž dítě hodně trpí
fyzické tresty (bití),
soustavné drobné násilí i občasné užití hrubé síly
bití, pálení, tahání za vlasy, svazování
mlácení
bití, hladovění, spalování, sexuální praktiky
bytí, násilný zásach do tělesné integrity
násilný zásah do tělesné integrity jedince
nadměrné bytí vedoucí k úrazu, tělesné tresty
fyzické násilí,nedostatek stravy, a pod.
bytí, pálení, škrcení, kousání, odmítány potravy
fyzické a psychické násilí páchané na dětech
fyzické - rány, pálení, vystavování zimě
bití, ...
psychické, tělesné ubližování
bití, nepřimeřené tělestné trsty atd.
bití, vystavování nepříznivým vlivům (zima, tma..)
Že někdo bije člověka bezdůvodně.
zneužívání, bití (nePlacnutíPřesZadekKdyžZlobí)
násilí páchané na dětech
bití - fyzické trestání, sexuální zneužívání
fyzický kontakt pachatele s obětí - bití,..
bití,studené sprchy,týrání hladem,tělesné tresty
odpírání potravy, sexuální zneužívání, poškozování
bití, různé bolestivé úkony
odmítnutí potravin
nepřiměřené bití,kopání,
vše co způsobuje bolest
veškeré brachiální násilí,nedostatek péče
bití,týrání hlady...
bití, ponižování, hladovění
bití,mučení,kopání,aj,.
jakékoli fyzické ublížení, které je záměrné
bezdůvodné tělesné tresty, nedávání stravy
Bití, sexuální zneužívání
bití, pálení cigaretami
uhození, štípání,omezení stravy
fyzické útrapy s psych. následkem
Vědomé ubližování.Vše, co může způsobit zranění.
způsobení bolestivých pocitů
veškeré násilí
zvýšené tělěsné tresty v opakujících se intervalec
nepřiměřené tělesné,opakující se tresty
udeření dítěte
bití,zaviráni,odpírání jídla,oblečení atd.
bití dětí
Hrubé a časté tělesné tr
hrubé fyzické tresty
bití, nedostatek jídla, špatné životní podminky
fyzické násilí na dítěti
nepřiměřené tělesné tresty(modřiny a hůř..)
znásilnění, fyzické a psychické týrání
tezko odpovedet,cokoliv,co ublizuje,ponizuje
fyzické napadání, mlácení, týrání hladem, . . .
nadměrné bytí, ubližování rúznými předměty,
biti, ublizovani
peklo
požkozování organismu
bití, pálení..
Fyzické nálsilí
fyzické ubližování na těle oběti
nepřiměřené trestání dítěte bitím či jiným způsobe
šikana + tělesné tresty
bití,sexuální zneužívání,jiné tělesné tresty
bití,šikana ve škole,
výprask bez příčiny
sexuální zneužívání,bití,tresty hladem,šikana
bití,mučení
cokoli co se dětem nelíbí
mlácení,kopání apod.
takové týrání, které způsobuje bolest
neustálé fyzocké napadání, omezování svobody(zamyk
týrání hladem, pálení cigaretami, tělesné bití ...
umyselne ubliženi na zdravi
Umyslne i neumyslne ublizeni na tele sverene osoby
Napr: varici voda, cigarety uhasinat .....
Bití, fyzické ubližování
nedostatešná výživa, nepřiměřené bití,kruté zacház
tělesné tresty, které trvaleji postihují zdraví dí
bití, zavírání, znásilňování
strach
bití,uvazování,zamezení volného pohybu
prime nasili, nebo napr. odepirani stravy apod.
nelidské zacházení, násilí na těle člověka
fzyické násilí
mlácení, bití
psychické trýznění, fyzická újma, vyhrožování
bítí přes hýždě
tělesné ublížení,tresty
těl. násilí nebo nedostatek naplnění potřeb dítěte
fyzické napdení dítěte s následky ublížení na zdra
bití, různé fyzické ubližování na těle
bití,hladovění ,žízen,poutání,zavírání.
bičování,pálení cigaretou, řezání ostrými předměty
mlácení a jiné fyzické napadení
bití páskem, klečení na hrachu,
šikana
fyzické násilí na dětech
bití, ponižování
fyzické tresty, ...
dlouhodobější, nepřiměřené fyzické napadání
bití - násilí na dětech
bití, hladovění, ponižování, sexuální napadání
pohlavní zneužívání a týrání s trv. následky
Poškozující fyzická agrese v určitém kontextu
facky,rány pěstí, kopance,atd
byti ditěte
bití, sexuální zneužití
neprimerené bití, sexuální zneužívání, mucení
nepřiměřené tělesné tresty, sexuální zneužití
všechny tělesné tresty,kromě pár na zadek
bití,polévání studenou vodou,tahání za vlasy a pod
jakékoli bolestivé ubližování na těle dítěte
Fyzické týrání
bití, tahání za vlasy, dušení
fyzické trestání, obtěžování
bití, svazování
fyzicky trest, telesná šikana
neúměrné fyz. trestání, upírání potřeb (jídlo ap.)
bití,kopání,kousání
tělesné tresty, odepírání stravy
zneužívání fyzické nadřazenosti nad dítětem
bití, škrcení, dušení
bití, dušení, pálení, škrcení
bití, dušení, pálení, svazování
bití, škrcení, pořezání
bití, škrcení
psychické, fyzické týrání
jakýkoli fyzický atak, který se opakuje
nepřiměřeně tvrdé opakované fyzické trestání
bití a ubližování
bití, pálení, různé fyzické tresty
sexuální zneužívání,tělesné tresty
násilnost
časté fyzické ubližování jako nějaký trest
bití vařečkou, páskem, dlouhodobé klečení,stání
vylévání si špatné nálady na dítěti
bití s dlouhodobými následky (vizuální, zdravotní)
fyzické ubližování
ublížení na těle, odepření potravy
vše, co zanechá rány na těle a duši
Nepřiměřené fyzické násilí páchané na dítěti ...
ryzické týrání, ponižování
Bezdůvodné fyzické násilí.
bití-ne jedna přes zadek
bití, omezování pohybu, nezajištění stravy, hygien
Bití a fyzické tresty
mučení, kopání, nepřiměřené bití
nevim
fyzické napadení
fyzické násilí (rány, modřiny)
jakýkoliv fyz. trest vkolekt. zařízeních, i doma
bití. škrcení, dušení
ubližování dítěti
Když je někomu způsobena fyzická újma
fyz.tresty nepřiměřené věku dítěte, znásilňování..
mlácení, fackování, kopání...
fyzické ubližování dítěti
Nepřiměřené fyzické násilí
facky, pohlvky, kopání...
bití, pálení cigaretou, máčení ve studené vodě, za
pohlavkování,kopání, fackování
fackování,mlácení, kopání
bití dětí, strkání, pálení cigaretou..
fyzicke tresty, biti
fyzické napadání vyvolávající bolest
17784,29 %84,69 % 

Graf

4. Co si představujete pod pojmem psychické týrání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ponižování73,33 %3,35 %  
snižování sebevědomí20,95 %0,96 %  
vydírání20,95 %0,96 %  
nadávání, vyhrožování, vysmívání20,95 %0,96 %  
vyhrožování20,95 %0,96 %  
např. izolace, slovní napadání, atd.10,48 %0,48 %  
vysmívání, ponižovaní10,48 %0,48 %  
ponižování, zesměšňování10,48 %0,48 %  
křik, vydírání typu "nemáš mě ráda"...10,48 %0,48 %  
Nevšímání si dítěte. Ponižování.10,48 %0,48 %  
ostatní odpovědi ponižování, vydírání, ignorace
nadávky
Nenávist, ignoraci vůči vlastnímu dítěti
Křik,potlačování projevů
Urážky, nadávky, posměšky,..
nezájem o dítě jako takové
urazky, vyhruzky
vydírání, poukazování na hloupost a neschopnost
zesměšňování, strašení dítěte
dítěti je říkáno, že je bezcenné, bezvýznamné, ...
Opakovane vystavovani jinych stresovym situacim
psychický nátlak, vydírání
podceňování, výsměch (zesměšňování) apod.
znemožnění uspokojení základních lidských potřeb
ponižování,omezování kontaktu s okolím,nadávky
vyhrožování, ponižování, nadávání
zákazy
urážky,přehlížení,ponižování,výčitky,izolace
ponižování, dehonestování činností, ignorování
vyvolání negativního stresového stavu jedince
přemrštěné požadavky (škola a apod.)
ponižování, seměšňování, vydírání
nedostatek lásky, zavření ve tmě, malém prostoru,
šikanu, podceň. schopností,urážky, odmítání lásky
šikana, formy nátlaku
nevšímavost, zákaz mluvení, zákaz hraní
nadávky, šikana, ...
psychický nátlak, vyhrožování, vydírání
zakazovat dítěti scházet se s kamarády,výhružky...
nadávky, citové vydírání, ponižování
Nadávání a vyhrožování
vydírání, shazování seběvědomí
neuspokojování základních potřeb
vydírání, zesměšňování, nadávky
odmítání, zakazování,ponižování,..
nadávky, ponižování,zesměšňování,věznění kdekoliv
urážky, výčitky, vytváření pocitu méněcennosti
ovplyvňování detí svými náladami a prístupmi
křik, neocenění, vše je špatně, zákazy
vynucování si něčeho pláčem, slibem,
psychické tlaky na dítě (neumím popsat do jedné vě
ponižování,šikana,málo lásky
ponižování,utlačování....
ignorace
slovní napadání, citové vydírání
neopodstatněný nátlak,.zákazy,.rozkazy,.
záměrné duševní týrání jedince
citové vydírání, ponižování
nevšímavost,krutost,lhostejnost,vyhrožování
Vydírání, sexuální zneužívání, manipulace
nadávky, vysmívámí, podceňování, zesměšňování
vydírání,nátlak,vyhrožování
hrubé až vulgární jednání, ústrky, ponižování atd
zákazy,odmítání,
Odmítání dítěte. Citová deprivace.Ponižování.
způsobení trvalé újmy potlačením osobnosti dítěte
slovní zpochybňování
týrání nepřímé na duši a psychiku
nepřiměřená, opakující se psychická zátěž
nadměrné vyhrožování, snižování sebevědomí dítěte,
nadávky soustavné snižování sebevědomí,odpírání ka
nadávání,vyhrožování
slovní útok,ponižování,tyran bere člověka jako věc
Neustále ponižování a snižování sebedůvěry
zneužívání vlivu dominantní osoby
přehlížení, šikana, ponižování, zesměšnování
zásahy z vnějšku do psychiky dítěte,
někdy horší než tělesné, omezuje zanechává následk
vše co způsobuje trauma a záporné pocity
nadávky, nevšímání si dítěte
vyhruzky, vydirani,ponizovani,laska s podminkami
urážky, ponižování, nadávání, . . .
slovní vydírání, nátlak,neúměrné pomluvy o rodině,
podcenovani, urazeni, pomlouvani, shazovani
opět peklo
negativní ovlivňování mysli a rozvoje jedince
zákazy, příkazy, ponižování
vydírání,nucení do nějaké činnosti pod výhrůžkou .
manipulace s myšlením dítěte
neustálé nadávání,šikana ve škole,citové vydírání
ponižování,opět šikana v kolektivních zařízených
neořiměřené nadávky,nesmyslné zákazy
sex. zneužívání, šikana, ponižování,hrubé nadávky
ponižování,nadávky
nadávky,posměšky...
vydírání, šikanování, nepřiměřené zákazy
špehování, neustálá kontrola telefonem schválnosti
slovní nadávky, ponižování, zesměšňování ,,,,,,,,,
kricanie,nadavanie,vyhražanie,ponižovanie sexualne
Psychicke vydirani, negativni pusobeni na psychiku
Zbytecne zakazy, pretezovani ditete
psychické ubližování, vyhrožování, nezájem o dítě
Manipulace
ponižování, šikana, odpírání lásky,hostilita
ponižování, nedostatek respektu
zesměšňování, nedostatek lásky
Je to psychické násilí silnějšího vůči slabšímu
týrání slabšího silnějším
depresia
vydírání, křik
výhružky, nadávky
křik, nadávky, vyhrůžky, hrozby,neopodststněné výč
soustavne vyvolavaní stresu,strachu, obav apod.
to, čím člověk může narušovat psychickou rovnováhu
vydírání, ponižování
zesměšnování, zákazy
ponižování, zesměšňování, urážení
soustavný tlak, kterému se nemůže dítě bránit
tlačení dítěte do úzkých, např. rozvedené páry
neím
ponižování, citové vydírání
psychické ublížení
nedostatek lásky, bezepěčí, klidu, vydírání...
ústní nadávání a křičení na dítě
ponižování, psychické vydírání, nadávky
zesměšňování
slovní zákazy ,vydírání .
řvaní a nadávání sprostými slovy, noční strašení
nepouštění do kostela, omezování ve víře
nadávání
ubližování bez použití fyzické síly, posměšky,
ponižování, psychický nátlat, nedostatekpozornosti
ponižování, snižování sebevědomí, psychický teror
vyhrožování, zastrašování, nadávky
psychické deptání, vydírání
nadávky a ponižování
Osobnost či vývoj poškozující psychická manipulace
vyhrožování,vydírání,posměch,atd
plnění nakych teškych ukolu
zavírání do tmy
šikana
ponižování, ubijeni osobnosti,nedostatek lasky
vydírání,manipulování,omezování,podceňování,nadává
ponižování, šikana ve škole,doma,jinde
nadávky,zavírání dětí za trest
nadávky, zákazy, pohlavní zneužívání
nadávky, psychický nátlak
psychicé týrání slabšího silnějším
citová manipulace, absence citu
vyčítání , znevažování
slovní natlaky
velmi přísná výchova
nedost. citu, vydírání, upírání potřeb (zákazy ap.
odepírání kontaktů jak s rodiči, tak s kamarády
zneužívání závisloti na rodičích
vysmívání, vyhrožování, nadávání
nadávky, nechávání dítěte o samotě
nadávání, vyhrožování
vydírání, zákazy, šikana
znehodnocování psycické integrity dítěte
psychické vidírání, zlobu, lhostejnost, zotročení
dlouhodobé ponižování, posměch, nedostatek lásky
buzerování
vyhrožování, citová lhostejnost, zanedbávání
citové vydírání
bezmoc
sprosté nadávaní ditěti, ponižování ho apod
vyhrožování, vulgární nadávky
dítěti není nic dovoleno a bojí se
ponižování, vyhrožování
psychické ubližování
nadávky, výčitky, vyhrožování, ponižování...
odpověd bod 3
Nepřiměřené duševní násilí a týrání dítěte ...
slovní urážky
Především citovou deprivaci.
trvalé ignorování jako trest
nadávky, zdůrazňování nedostatků, podrývání sebevě
podcenování dítěte
nepřiměřené psychické tresty
Nevěnovat dítěti pozornost, nevšímavost
nevim
vydírání, nezájem
ponížení lidské důstojnosti, psychické následky
šikana, sexuální obtěžování,nadávky,ponižování
slovní urážky ,šikana,ponižování
nadávání, vyhrožování, ponižování
vydírání dětí
Když je někomu způsobena psychická újma
šikana, ponižov, izolace od lidí, vydírání,láska 0
vydírání, netolerování potřeb, nevěnovánéí se dítě
vydírání, ubližování dítěte
Ponižování, deptání, zadupání sebevědomí člověka
ponižování, vydírání, nevěnování se dítěti
odpírání kontaktu, urážení
ponižování, vysmívání,
ponižování,
křičení, slovní podcenování dítěte..
psychicky natlak, sikana, velke naroky
slovní ataky, vydírání, "hraní na city"
19090,48 %90,91 % 

Graf

5. Domníváte se, že pro týrané dítě má horší následky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3) obě formy stejně12961,43 %61,72 %  
2) psychické týrání6129,05 %29,19 %  
4) nedokážu posoudit199,05 %9,09 %  
1) fyzické týrání10,48 %0,48 %  

Graf

6. Byl(a) jste někdy svědkem jakékoliv formy týrání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14569,05 %69,38 %  
ano6530,95 %31,1 %  

Graf

7. Jaké trestání dětí je pro vás přiměřené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3) domluva8440 %40,19 %  
1) zákaz oblíbené činnosti6229,52 %29,67 %  
4) uhození rukou2411,43 %11,48 %  
9) žádná z těchto možností41,9 %1,91 %  
2) zabavení hraček31,43 %1,44 %  
10) jiné (jaké .....................)20,95 %0,96 %  
záleží na věku a mentalitě dítěte20,95 %0,96 %  
5) uhození jiným předmětem20,95 %0,96 %  
emocionální konfrontace v rámci pevného objetí jak10,48 %0,48 %  
plesknutí přes zadek10,48 %0,48 %  
jak kdy přiměřeně 10,48 %0,48 %  
Domluva, popř. plácnutí rukou.10,48 %0,48 %  
Podle závažnosti body 1 - 4 a účinnosti10,48 %0,48 %  
individuální dle povahových rysů10,48 %0,48 %  
nechci trestat,chci se sdetmi konfrontovat z oci d10,48 %0,48 %  
přiměřené situaci a provinění10,48 %0,48 %  
záleží na provinění, spíše domluva, zákaz10,48 %0,48 %  
pevné objetí jako životní styl10,48 %0,48 %  
odpovědi 1,2,3,410,48 %0,48 %  
bítí ale pouze rákoskou10,48 %0,48 %  
jsem ochotna připustit 1-4, upřednostním 310,48 %0,48 %  
1), š), 4), 6)10,48 %0,48 %  
3) nebo 4) ale záleží na kontextu. 10,48 %0,48 %  
body 1-4 (bod 4 spíše plácnutí, nikoli mláceni)10,48 %0,48 %  
jedna možnost je málo10,48 %0,48 %  
více možností např. i zákaz činnosti10,48 %0,48 %  
řeším věc domluvou a když neuspěji zákazem činnost10,48 %0,48 %  
zákaz, domluva, plácnutí rukou10,48 %0,48 %  
bod č.1,2 vyjimečně 310,48 %0,48 %  
Domluva není způsob trestu.10,48 %0,48 %  
řešení problémů předem 10,48 %0,48 %  
1) 2) 3) 4)10,48 %0,48 %  
za 1),3),4)10,48 %0,48 %  
1,2,3,4,10,48 %0,48 %  
domluva, přip. "placnutí" po zadku10,48 %0,48 %  

Graf

8. Jak vy sám/sama jste byl(a) v dětství trestán(a)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domluvou136,19 %6,22 %  
ne73,33 %3,35 %  
zákazy52,38 %2,39 %  
ano41,9 %1,91 %  
domluva41,9 %1,91 %  
nebyl41,9 %1,91 %  
zákaz oblíbené činnosti31,43 %1,44 %  
minimálně31,43 %1,44 %  
nebyla31,43 %1,44 %  
domluva, zákaz oblíbené činnosti20,95 %0,96 %  
ostatní odpovědi zákazem
pár facek
Facka
nijak
uhození rukou, zákaz oblíbené činnosti
uhození rukou, domluva, různé zákazy
pohlavky
bití, křík, psychické vydírání
Nepamatuji si, ale facky to nebyly.
zákaz vycházek
Zabavením hraček, zákaz obl. činností
Domluva, vyjímečně pohlavek
Domluvou, zákazem oblíbené činnosti
vyřečkou
pohlavek, na zadek, zakaz oblibene cinnosti
domluvou, výhružkou, plesknutím (asi 2x)
klasika dostala jsem na prdelku :-)
domácí vězení, pohlavky
stačila mamčina pohrůžka, že to řekně taťkovi ;)
málo
domluva,přísný režim a dohled
zákazy, domluva, uhození rukou
pásek, zákaz oblíbené činnosti, domluva
zákaz činností, pár facek
zákazem oblíbených věcí, ránou rukou
podle závažnosti od domluvy až k výprasku
zákaz obl. činnosti, výjimečně plácnutí přes zadek
zákaz televie
domluvou, zákaz oblíbené činnosti
fyzicky i psychicky, ale spíš výchovně než týráním
bití, zákaz tv
občas i nějakým tím výpraskem :-)
zcela výjimečně rákoskou
Pohlavkem nebo menším vynadáním.
dostavala jsem na zadek
fyzické i psychické násilí
přijatelným způsobem - zakazování , někdy i facka
nepamatuji se
většinou domluva, výjimečně uhození rukou po zadku
bitkou, vydíráním
někdy pohlavek-nepamatuji se
zákazy, tělesné tresty (nedrastické)
i tělesně,ale rozhodně nešlo o týrání
občas pohlavek
Fyzicky i psychicky,,,- přiměřeně,,,
zákaz vycházek s kamarády/kami
fyzicky otcem
velmi ojediněle pohlavek od babičky
Občas pohlavek apod., ale spíše zákaz nebo domluva
1 plesknutí přes zadek
jasně
domluva někdy rákoska
Nepamatuji se, ale nejspíše domluvou.
vařečkou a řemenem
zákazem různých volnočasých aktivit
domluvou, případně zákazem oblíbené činnosti
nadávky,bití
dostala sem na zadek
většinou stačila domluva :o)
plácnutí přes zadek
domluva, omezené vycházky
úklid bytu a učení, zákaz vycházek
v rámci možností pouze výchovně
zákazem televize
facka,vyhosteni do jine mistnosti
domluva, zákazy, facka, bití rákoskou
domluvy, zákazy, bytí
zakazy, psychicky tlak
v podstatě vůbec, jedině krátkodobě zákazem
zákazy televize, venkovních her, koníčků, vařečka
zákazy, vyjímečně na zadek
domácí vězení
zákaz obl.činnosti, přiměřený výprask
někdy,ale málo
zákaz tv,plácnutí vařečkou
zákaze televize
většinou domluva nebo zákaz, velmi zřídka rukou
dostala jsem zaracha nebo na zadek
domluvou, zákazem oblíbené činnosti, uhozením
Nebyla jsem trestana
uhození rukou, seřváno
tělesnými tresty, zákazem oblíbené činnosti
zavírání, těěsné tresty, opuštění rodičem...
většinou domluvou, ev. zákazem vycházek
fyzicky, psychicky
domluva,pohlavek
domluva, pohlavek, bití na zadek
domluva, výjimečně trest pomocí vařečky
domácí vězení, záhlavec
ano, přiměřeně
nějak
domácí vězení, ale minimálně
domluva, zákaz oblíbených činností, asi 3x uhozena
fyzicky
maximálně tím, že jsem někam nesměla, nebo jsem s
různě - 1,3,4,
bičován, pálen cigaretou, zapochování špendlíků
jako každý normální dítě
pár facek, klečení v rohu, lískovkou přes ruce
šikana
tělesně
domluva, minimálně uhození rukou
vařečka
slovně
doluva, uhození rukou, maximálně vařečkou
vynadání, semtam facka
zákazy, facky, výprasky/v rámci normálu/
fyzicky jak to doporučoval Prof. Matějiček
stačila domluva,občas pohlavek
oblíbenima činnostema
ukázání měchačky, jako hrozba
zákazy,zabaveni,uhozeni rukou
většinou jen výhružky, fyzické násilí téměř nebylo
výprask,ve škole poznámky,tahání za uši
páír pohlavků od rodičů,ve škole poznámky
přiměřeně době,sem tam výprask
nejhůř přiměřená "nakládačka" vařečkou :o)
uhození rukou, zákaz oblíbené činnosti, domluva
domluva,otec se mnou nemluvil, byl uražený
zákaz oblíbené činnosti, občas pohlavek, facka
občas domluva, výjimečně facka, jinak nijak
zákazy, domluvy
domluva, zákaz vycházení
zákezem oblíbené činnosti, uhození rukou
domluvou, uhozením ruky, zákazem oblíbené činnosti
uhození rukou, domluva
někdy i pohlavkem,většinou zákazem gymnastiky
fyzicky i psychicky
klečet na koberci, upažené ruce, na nich vařečka
domluva, přiměřené uhození rukou
bití řemenem
vařechou přes zadek, zákaz TV
různě,hlavně pohlavek
domluva, zákaz oblíbene činnosti, uhození rukou
nemohu si stěžovat
domácí vězení, někdy fackou
Pouze: domluvou,případně zákazem oblíbené činnosti
uhození rukou
Přiměřeně.
přiměřeně,přes zadek,v pubertě facka
domluva, fyzické tresty
tělesně i psychicky
pohlavek, nasekání na zadek, tahání za vlasy
zákazy, uhození, rukou, jiným předmětem
viz výše 1,3,4
nesmět se dívat na TV
zákaz oblíbené činnosti, občas facka
pár pohlavků přiměřených mým přestupkům
domluva,vařečka
uhození rukou, domluva, zákaz oblíbené činnosti
i řezání páskem
viz bod 7
Zákazem oblíbené činnosti, domluvou
domluva, uhození rukou
domluvou,plácnutím
zakazem cinnosti, obcas biti pres zadek
viz. předchozí odpověď
16277,14 %77,51 % 

Graf

9. Co by pro vás bylo podnětem k ohlášení podezření z týrání dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3) modřiny na těle11554,76 %55,02 %  
4) jiné zranění3516,67 %16,75 %  
2) křik dítěte94,29 %4,31 %  
5) jiný podnět (jaký.....................)52,38 %2,39 %  
1) pláč dítěte52,38 %2,39 %  
6) nikdy bych nic neohlásil(a)41,9 %1,91 %  
vyhublé dítě10,48 %0,48 %  
přijde na to,,,,nerada bych někoho osočila10,48 %0,48 %  
vše co by se odlišovalo od normy 10,48 %0,48 %  
je potřeba více informací o týrání10,48 %0,48 %  
nepřiměřené trestání za maličkosti10,48 %0,48 %  
více možností častějšího rázu10,48 %0,48 %  
zalezi na okolnostech10,48 %0,48 %  
jakekoli opakovane zraneni,psychicka nevyrovnanost10,48 %0,48 %  
varianty 1 až 310,48 %0,48 %  
3 + neobvyklý psychický stav10,48 %0,48 %  
změna chování,zamlklost10,48 %0,48 %  
modřiny,náhlá změna chování,vystrašenost10,48 %0,48 %  
modřiny nebo neustálý pláč, křik10,48 %0,48 %  
akekolvek podozrenie 10,48 %0,48 %  
Veskera zraneni i modriny tele10,48 %0,48 %  
pláč, křik nebo modřiny. 10,48 %0,48 %  
záleží na okolnostech10,48 %0,48 %  
opakované zjištění nabízených možností10,48 %0,48 %  
Těžko posoudit, záleží na vztahu dítěte a mě10,48 %0,48 %  
dle četnosti.... - stačil by i pláč10,48 %0,48 %  
modřiny, dítě si postěžuje, náhlá změna chování10,48 %0,48 %  
ublížení na zdraví10,48 %0,48 %  
dle situace dlouhodobe se opakujici zraneni apod10,48 %0,48 %  
změna v chování10,48 %0,48 %  
u kterékoliv z variant zpozorním a zajímám se 10,48 %0,48 %  
subjektivní zmeny v chovani ditete, nebo nodriny10,48 %0,48 %  
podle konkrétních okolností10,48 %0,48 %  
jedna možnost je málo10,48 %0,48 %  
křik, jiné zranění10,48 %0,48 %  
pláč,křik-těžko,celkový dojem-asi ano10,48 %0,48 %  
1 - 3 otázka10,48 %0,48 %  
nelze jednoznačně odpovědět, dle okolností10,48 %0,48 %  
Individuální posouzení.10,48 %0,48 %  
to je třeba posuzovat individuálně10,48 %0,48 %  
změna chování dítěte a modřiny10,48 %0,48 %  
2.310,48 %0,48 %  
kdyby se mi svěřilo10,48 %0,48 %  

Graf

10. Komu byste ohlásil(a) podezření z týrání dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1) Policie ČR9042,86 %43,06 %  
5) sociální odbor městského (okresního) úřadu (orgán sociálně-právní ochrany dětí)7535,71 %35,89 %  
7) anonymní linky důvěry115,24 %5,26 %  
4) zdravotnické zařízení73,33 %3,35 %  
2) městská (obecní) policie62,86 %2,87 %  
3) státní zastupitelství41,9 %1,91 %  
6) neziskové organizace31,43 %1,44 %  
8) jiné (jaké ....................)10,48 %0,48 %  
bod 1) a 5)10,48 %0,48 %  
poradit se s policií10,48 %0,48 %  
rodici,osetrujicimu lekari,uciteli10,48 %0,48 %  
nekomu znamemu, kdo se v socialni oblasti pohybuje10,48 %0,48 %  
záleží na momentální situaci10,48 %0,48 %  
5) poradila bych se o dalším postupu10,48 %0,48 %  
nikomu10,48 %0,48 %  
zpověď panu svatému otci10,48 %0,48 %  
všem10,48 %0,48 %  
ev. Policii ČR10,48 %0,48 %  
dle okolností10,48 %0,48 %  
Nejprve probrat s rodiči.10,48 %0,48 %  
1,5,710,48 %0,48 %  

Graf

11. Kterou z následujících institucí považujete za nejdůležitější při ochraně týraného dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5) sociální odbor městského (okresního) úřadu (orgán sociálně-právní ochrany dětí)11253,33 %53,59 %  
1) Policie ČR5425,71 %25,84 %  
6) neziskové organizace146,67 %6,7 %  
7) anonymní linky důvěry104,76 %4,78 %  
4) zdravotnické zařízení83,81 %3,83 %  
2) městská (obecní) policie20,95 %0,96 %  
bod 5 a 610,48 %0,48 %  
zde musí platit soulad všech organizací10,48 %0,48 %  
podle závažnosti bod 5 - 1 - 10,48 %0,48 %  
3) státní zastupitelství10,48 %0,48 %  
mou osobu - já bych jim ukázal - viz výše10,48 %0,48 %  
církev10,48 %0,48 %  
nemám zkušenost,v případě potřeby bych zjišťovala10,48 %0,48 %  
dle okolností a časové tísni10,48 %0,48 %  
Církev, školu a zájmové spolky.10,48 %0,48 %  
5,610,48 %0,48 %  

Graf

12. Jaké znáte neziskové organizace, nadace, sdružení nebo fondy, které se zabývají problematikou týraných dětí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klokánek2210,48 %10,53 %  
neznám188,57 %8,61 %  
fond ohrožených dětí136,19 %6,22 %  
žádné73,33 %3,35 %  
Nadace naše dítě62,86 %2,87 %  
linka bezpečí62,86 %2,87 %  
nevím52,38 %2,39 %  
naše dítě41,9 %1,91 %  
nevzpomenu si31,43 %1,44 %  
linka důvěry31,43 %1,44 %  
ostatní odpovědi Bílý kruh bezpečí
klokánek, Dětské krizové centrum
Klokánek, linka důvěry
Dětské krizové centrum, Linka bezpečí
klokánek, Nadace Naše dítě
FOD
dětské krizové centrum
klokánek,
rosa
bkb
nevzpomínám si na žádné, vždy hledám na netu
Nadace Naše dítě, Klokánek
Pomozte dětem
Fond ohr,dětí. Klokánek
tereza maxova? ted z hlavy nevim
Naše dítě, Civilia
linka bezpečí, linka důvěry?
Bílý kruh bezpečí, Růžová linka,
Linka tyrane mladeze, Fond ohrozenych deti
nevybavuji si, v případě nutnosti bych dohledala
bohužel teď si nemohu vzpomenout na žádnou nadaci
FOD,Bílý kruh bezpečí,Linka bezpečí,Naše dítě
nevybavuji si žádný název - máme internet:-)
nadace týrané dítě, dítě v tísni, linka důvěry
Fond ohrožených dětí, Nadace Naše dítě
FOD, Klokánek, Naše dítě
FOD, OSPOD
...
FOD,
Bohužel asi žádné
teď mě nic nenapadá
Nadace Naše dítě, Fond ohrožených dětí,Sdružení Li
Děti v tísni,
Klokánek? nevím
sociální úřad
nezaoberám sa tým
kapka
linka bezpečí,Nadace Naše dítě, Záchraný kruh..
OSPOD, více si teď nevzpomenu
linka bezpečí,klokánek...je jich spousta
klokánekj
DD, KÚ, Nadace Naše dítě,FOD,SPOD
darmožrouti se sdružují do mnoha organizací
Bílá linka bezpečí
dítě v tísni
bílý kruh
Nadace Naše dítě, Fond ohrožených dětí
bílí kruh bezpečí
Fond na ochranu týraných dětí
jména si nepatuji
Středisko ohrožených dětí Kladno
Klokánek ???
Bily kruh bezpeci, Linka bezpeci
Bílý kruh bezpečí, Modrá linka
tísňová linka
nadace Nase dite, Bily kruh, Linka duvery/bezpeci
Arkáda
Klokánek, Kapka naděje a další
BK Bezpečí, Spirála
STOP týrání dětí!
linka sos
klokánek,kruh bezpečí
asi různé kruhy bezpečí, klokánek
nevím jejich jména,Klokánek
teď si nevzpomenu na přesné názvy, ale znám
klokánek, naše dítě
Nadace Naše dítě, FOD, Centra pro rodinu, Sdružení
Fond ohrozenych deti
FOD, Naše dítě, SOS Archa, Nadace J.Prekopové
týrané deti
neznám žádné
bílý kruh bezpečí, klokánek
bily kruh bezpeci, klokanek
bílý kruh bezpečí, krizové linky
Nadace Naše díte???
Klokánek, Fond ohrožených dětí, UNICEF
Nadace-naše dítě
Amnesty International
Klokánek, DKC
nadace Bij mě, salón Domina - SM
klokánek, bílý kruh, naše dítě
církevní kruh bezpečí, klokánek
linky pomoci
Nadace Naše dítě, fond Klokánek
bezplatné linky bezpečí
krizové centrum dětí, linka důvěry
stydím se, ale asi žádné :(
Klokánek, Nadace Naše dítě, Dětské krizové centrum
Fond ohrožených dětí, Naše dítě, Klokánek
kapka naděje
SOS
fond ohrožených dětí, linka důvěry
konkrétně žádné
fod, linka důvery, klokánek, dětské centrum domeče
/
klokánek ,fond ohrožených dětí
FOD, Linka bezpečí, Nadace Naše dítě, Klokánek
krizová centra a linky bezpečí
Bílý kruh bezpečí;OSPOD;DONA linka,C.kriz.inter.
Bílý kruh bezpečí, Linka důvěry
Kvalitní žádnou.
Dětské krizové centrum,Linka důvěry
inka důvěry Klokánek
linka pomoci
Klokánek, Unicef, Člověk v tísni
fond ohrožených děí, nadace naše dítě
nadace naše dítě, Fond Terazi Maxocé
FOD. Nadace našw dítě
nadace naše dítě,růžová linka, riaps
linka pomoci, bily kruh bezpeci
azylové domy,
12358,57 %58,85 % 

Graf

13. Přispíváte některým neziskovým organizacím, nadacím, sdružením nebo fondům, které se zabývají problematikou týrných dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3) nepřispívám11856,19 %56,46 %  
2) přispívám příležitostně8339,52 %39,71 %  
1) přispívám pravidelně94,29 %4,31 %  

Graf

14. Považujete prevenci týrání dětí v ČR za dostatečnou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12961,43 %61,72 %  
nevím6631,43 %31,58 %  
ano157,14 %7,18 %  

Graf

15. Jaký druh prevence považujete za nejúčinnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3) systematické vzdělávání zainteresovaných osob (policistů, soc. pracovníků, pediatrů, soudců, st. zástupců, psychologů)8138,57 %38,76 %  
2) kampaně v médiích (televize, rozhlas, tisk, internet, billboardy)5928,1 %28,23 %  
1) přednášky ve škole dětem3014,29 %14,35 %  
5) nevím125,71 %5,74 %  
4) jinou (jakou ..................)20,95 %0,96 %  
všechno dohromady10,48 %0,48 %  
Body 1,2,3 považuji za důležité a účinné10,48 %0,48 %  
kombinace bodů 1), 2) a 3)10,48 %0,48 %  
Kombinace bodů 1-310,48 %0,48 %  
snad vsechno dohromady10,48 %0,48 %  
každá prevence je účinná a má něco do sebe10,48 %0,48 %  
bod 2 a 310,48 %0,48 %  
příprava rodiče na kvalitní rodičovství10,48 %0,48 %  
odpovědi 2 a 310,48 %0,48 %  
vzdělávání dětí i dospělých (i pedagogů)10,48 %0,48 %  
přednášky dětem, kampaně, osvěta...10,48 %0,48 %  
přednášky rodičům10,48 %0,48 %  
všímavost okolí10,48 %0,48 %  
vlastní metody 10,48 %0,48 %  
církevní mše a kázání, srazy ml. křesťanů10,48 %0,48 %  
od každého kousek10,48 %0,48 %  
Péči o rodiny, rodinnou terapii, soc péči10,48 %0,48 %  
všechny výše uvedené možnosti10,48 %0,48 %  
vyšší tresty10,48 %0,48 %  
ideálně kombinace všeho uvedeného10,48 %0,48 %  
preventivní činnost policie10,48 %0,48 %  
1 - 2 otázka současně10,48 %0,48 %  
pod č. 1 a 310,48 %0,48 %  
Schopnost rozlišovat mezi týráním a výchovou.10,48 %0,48 %  
výchova rodičů10,48 %0,48 %  
1,2,310,48 %0,48 %  

Graf

16. Domníváte se, že vyšší informovanost veřejnosti a prevence může přispět ke snížení počtu týraných dětí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17382,38 %82,78 %  
nevím199,05 %9,09 %  
ne188,57 %8,61 %  

Graf

17. Domníváte se, že stát by měl finančně přispívat na projekty a kampaně zaměřené na prevenci týrání dětí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17884,76 %85,17 %  
nevím2411,43 %11,48 %  
ne83,81 %3,83 %  

Graf

18. Domníváte se, že by v médiích měly být zveřejňovány případy týrání dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1) ano, je to dobrá prevence13865,71 %66,03 %  
2) ne, je to zásah do soukromí oběti3918,57 %18,66 %  
3) nevím3315,71 %15,79 %  

Graf

19. Znáte z médií nějaký případ, který se týká týrání dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1) ano (uveťe jaký .....................................)5023,81 %23,92 %  
ANO2813,33 %13,4 %  
2) ne2712,86 %12,92 %  
Kuřimská kauza146,67 %6,7 %  
Kauza Kuřim125,71 %5,74 %  
kuřim73,33 %3,35 %  
kuřimská kauza, Terezka Čermáková31,43 %1,44 %  
Kouřim20,95 %0,96 %  
ano, Kuřimská kauza20,95 %0,96 %  
Kurimská kauza20,95 %0,96 %  
znám jich několik10,48 %0,48 %  
Kuřim a další10,48 %0,48 %  
Kuřimská aféra10,48 %0,48 %  
ano - znám10,48 %0,48 %  
ano znásilnováni malých dětí,mlácení dětí a10,48 %0,48 %  
chybí tu odpověď ano-znám10,48 %0,48 %  
případ sourozenců zavřených ve sklepě10,48 %0,48 %  
ano, 10,48 %0,48 %  
ano, těch případů je celá řada10,48 %0,48 %  
ohledně dětí, které byly v Brněnském klokánku10,48 %0,48 %  
Kurimska afera10,48 %0,48 %  
nevím10,48 %0,48 %  
TV programy10,48 %0,48 %  
týrané děti z Kuřimi10,48 %0,48 %  
různé případy týraných kojenců,Kuřim10,48 %0,48 %  
zneužívání dětí,je jich stále mnoho10,48 %0,48 %  
stále dost z tisku, Kuřimský případ atd.10,48 %0,48 %  
napři. kauza Kuřim10,48 %0,48 %  
kauza dětí z Kuřimi10,48 %0,48 %  
ano, mnoho pripadu z CR, Nemecka apod.10,48 %0,48 %  
ano, znam Kurim, Tomasek oparene nozicky10,48 %0,48 %  
ano, týrání v rodině s dětmi v pěstounské péči10,48 %0,48 %  
Kuřimská kauza ,opaření dítěte atd.10,48 %0,48 %  
kuřimská kauza atd.10,48 %0,48 %  
případ týraných dětí v Kouřimi10,48 %0,48 %  
chybí ano - jinak např. kauza Hnutí Grálu10,48 %0,48 %  
kauza "Kuřim"10,48 %0,48 %  
znám10,48 %0,48 %  
známá kauza, dětí zavřených ve sklepě10,48 %0,48 %  
dítě upáleno vlastní matkou10,48 %0,48 %  
ano, bohužel občas něco takového slyším/vidím10,48 %0,48 %  
ano můj vlastní z Kuřimi10,48 %0,48 %  
ano - Kuřim10,48 %0,48 %  
ano zneužívání chlapečků kněžími na JM10,48 %0,48 %  
Ano, Kuřim10,48 %0,48 %  
bratři z Kuřimi10,48 %0,48 %  
Případ v Kuřimi10,48 %0,48 %  
ano, každou chvíli10,48 %0,48 %  
ano, teta kateřina10,48 %0,48 %  
Ondrej kurimska kauza 10,48 %0,48 %  
ano, hl.Mauerovi10,48 %0,48 %  
ve zprávách je stále něco!!!10,48 %0,48 %  
znám, ale nevzpomínám si10,48 %0,48 %  
Kuřimská kauza,případy umrtí z televize10,48 %0,48 %  
různé kauzy z televize10,48 %0,48 %  
Je jich mnoho - Kuřimská kauza10,48 %0,48 %  
Terezka Čermáková, Kuřimská kauza10,48 %0,48 %  
ano znám10,48 %0,48 %  
ano a dost10,48 %0,48 %  
děti z Kuřimi10,48 %0,48 %  
kouřimská kauza10,48 %0,48 %  
znám mnoho případů10,48 %0,48 %  
spousta10,48 %0,48 %  
jména zapomínám10,48 %0,48 %  
Např.-mediálně velmi známá kauza týr.dětí z Kuřimi10,48 %0,48 %  
Ano.10,48 %0,48 %  
soiurozenci z Kuřimi10,48 %0,48 %  
Kuřimská kauza i jíné10,48 %0,48 %  
Kroměřížská kauza10,48 %0,48 %  
ano, Kuřimská kausa10,48 %0,48 %  
kauza anička10,48 %0,48 %  
aféry jsou velice časté a je jich dost10,48 %0,48 %  
Ano, kauza Kurim10,48 %0,48 %  

Graf

20. V současné době jsou v ČR tresty za týrání dětí od šesti měsíců do pěti let odnětí svobody, případně až osm let, pokud se jedná o týrání zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, v případě smrti dítěte až dvanáct let odnětí svobody. Zdají se vám tyto tresty dostatečné.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14569,05 %69,38 %  
nevím3416,19 %16,27 %  
ano3114,76 %14,83 %  

Graf

21. Jste žena či muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13865,71 %66,03 %  
muž7234,29 %34,45 %  

Graf

22. Patříte do věkové skupiny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 40 let8339,52 %39,71 %  
40 - 60 let6731,9 %32,06 %  
18 - 25 let4119,52 %19,62 %  
více než 60 let199,05 %9,09 %  

Graf

23. Vaše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou8942,38 %42,58 %  
vysokoškolské8138,57 %38,76 %  
střední odborné učiliště157,14 %7,18 %  
vyšší odborné136,19 %6,22 %  
základní125,71 %5,74 %  

Graf

24. Bydlíte v obci:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 000 obyvatel9746,41 %46,41 %  
do 10 000 obyvatel4622,01 %22,01 %  
do 100 000 obyvatel4521,53 %21,53 %  
do 50 000 obyvatel2110,05 %10,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Přispíváte některým neziskovým organizacím, nadacím, sdružením nebo fondům, které se zabývají problematikou týrných dětí?

  • odpověď 3) nepřispívám:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi bití na otázku 3. Co si představujete pod pojmem tělesné týrání?

14. Považujete prevenci týrání dětí v ČR za dostatečnou?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi fond ohrožených dětí na otázku 12. Jaké znáte neziskové organizace, nadace, sdružení nebo fondy, které se zabývají problematikou týraných dětí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímal(a) jste se někdy o problematiku týraných dětí?

2. Z jakého zdroje máte dosavadní informace o týraných dětech?

3. Co si představujete pod pojmem tělesné týrání?

5. Domníváte se, že pro týrané dítě má horší následky:

6. Byl(a) jste někdy svědkem jakékoliv formy týrání?

7. Jaké trestání dětí je pro vás přiměřené?

8. Jak vy sám/sama jste byl(a) v dětství trestán(a)?

9. Co by pro vás bylo podnětem k ohlášení podezření z týrání dítěte?

10. Komu byste ohlásil(a) podezření z týrání dítěte?

11. Kterou z následujících institucí považujete za nejdůležitější při ochraně týraného dítěte?

12. Jaké znáte neziskové organizace, nadace, sdružení nebo fondy, které se zabývají problematikou týraných dětí?

13. Přispíváte některým neziskovým organizacím, nadacím, sdružením nebo fondům, které se zabývají problematikou týrných dětí?

14. Považujete prevenci týrání dětí v ČR za dostatečnou?

15. Jaký druh prevence považujete za nejúčinnější?

16. Domníváte se, že vyšší informovanost veřejnosti a prevence může přispět ke snížení počtu týraných dětí?

17. Domníváte se, že stát by měl finančně přispívat na projekty a kampaně zaměřené na prevenci týrání dětí?

18. Domníváte se, že by v médiích měly být zveřejňovány případy týrání dětí?

19. Znáte z médií nějaký případ, který se týká týrání dětí?

20. V současné době jsou v ČR tresty za týrání dětí od šesti měsíců do pěti let odnětí svobody, případně až osm let, pokud se jedná o týrání zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, v případě smrti dítěte až dvanáct let odnětí svobody. Zdají se vám tyto tresty dostatečné.

21. Jste žena či muž?

22. Patříte do věkové skupiny:

23. Vaše dosažené vzdělání:

24. Bydlíte v obci:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímal(a) jste se někdy o problematiku týraných dětí?

2. Z jakého zdroje máte dosavadní informace o týraných dětech?

3. Co si představujete pod pojmem tělesné týrání?

5. Domníváte se, že pro týrané dítě má horší následky:

6. Byl(a) jste někdy svědkem jakékoliv formy týrání?

7. Jaké trestání dětí je pro vás přiměřené?

8. Jak vy sám/sama jste byl(a) v dětství trestán(a)?

9. Co by pro vás bylo podnětem k ohlášení podezření z týrání dítěte?

10. Komu byste ohlásil(a) podezření z týrání dítěte?

11. Kterou z následujících institucí považujete za nejdůležitější při ochraně týraného dítěte?

12. Jaké znáte neziskové organizace, nadace, sdružení nebo fondy, které se zabývají problematikou týraných dětí?

13. Přispíváte některým neziskovým organizacím, nadacím, sdružením nebo fondům, které se zabývají problematikou týrných dětí?

14. Považujete prevenci týrání dětí v ČR za dostatečnou?

15. Jaký druh prevence považujete za nejúčinnější?

16. Domníváte se, že vyšší informovanost veřejnosti a prevence může přispět ke snížení počtu týraných dětí?

17. Domníváte se, že stát by měl finančně přispívat na projekty a kampaně zaměřené na prevenci týrání dětí?

18. Domníváte se, že by v médiích měly být zveřejňovány případy týrání dětí?

19. Znáte z médií nějaký případ, který se týká týrání dětí?

20. V současné době jsou v ČR tresty za týrání dětí od šesti měsíců do pěti let odnětí svobody, případně až osm let, pokud se jedná o týrání zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, v případě smrti dítěte až dvanáct let odnětí svobody. Zdají se vám tyto tresty dostatečné.

21. Jste žena či muž?

22. Patříte do věkové skupiny:

23. Vaše dosažené vzdělání:

24. Bydlíte v obci:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Szászová, J.Týrané dítě očima dnešní společnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://tyrane-dite-ocima-dnesni-spolecnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.