Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Týrání, zneužívání a zanedbávání dětí

Týrání, zneužívání a zanedbávání dětí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Ornstová
Šetření:06. 06. 2012 - 18. 06. 2012
Počet respondentů:272
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je zaměřen na Syndrom CAN (Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) a poslouží jako podklad pro praktickou část mé bakalářské práce.

Vážím si Vaší ochoty a předem děkuji za pravdivé vyplnění dotazníku.

Jana

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena19772,43 %72,43 %  
muž7527,57 %27,57 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let11843,38 %43,38 %  
40 a více let6825 %25 %  
30-40 let6122,43 %22,43 %  
méně než 20 let259,19 %9,19 %  

Graf

3. Co se skrývá pod pojmem Syndrom CAN (Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bití, svazování, způsobování popálenin25995,22 %95,22 %  
nadávky, ubližování25694,12 %94,12 %  
znásilnění, pedofilie23084,56 %84,56 %  
citové zanedbávání22984,19 %84,19 %  
odpírání lékařské péče21980,51 %80,51 %  
domácí vězení jako výchovný prostředek10739,34 %39,34 %  
zákaz sledování televize, vykonávání koníčků nebo oblíbených činností6022,06 %22,06 %  

Graf

4. Kde se s problematikou týrání, zneužívání nebo zanedbávání setkáváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v médiích (televize, internet, tisk, rozhlas)25694,12 %94,12 %  
ve škole238,46 %8,46 %  
v rodině134,78 %4,78 %  
ve svém okolí 124,41 %4,41 %  

Graf

5. V jaké míře se podle Vás v ČR vyskytuje týrání, zneužívání nebo zanedbávání dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve stejné míře jako v jiných zemích EU22984,19 %84,19 %  
závažný problém ČR4215,44 %15,44 %  
prakticky se nevyskytuje10,37 %0,37 %  

Graf

6. Jaký druh týrání si myslíte, že je v ČR nejrozšířenější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické (nadávky, ponižování, výhrůžky, …)22281,62 %81,62 %  
fyzické (bití, svazování, způsobování popálenin, …)12445,59 %45,59 %  
zanedbávání (lékařská péče, vzdělání, citové zanedbávání, …)8832,35 %32,35 %  
sexuální zneužívání (znásilnění, incest, pedofilie, …)6122,43 %22,43 %  

Graf

7. Jak se pozná týrané, zneužívané nebo zanedbávané dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je úzkostné, lhostejné, vyhýbá se jakémukoli kontaktu25493,38 %93,38 %  
má opakovaná poranění21779,78 %79,78 %  
trpí sebepoškozováním13047,79 %47,79 %  
je agresivní10739,34 %39,34 %  

Graf

8. Jak může týranému, zneužívanému nebo zanedbávanému dítěti pomoci škola?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obrátit se organizaci zabývající se Syndromem CAN22181,25 %81,25 %  
zavolat Policii ČR20776,1 %76,1 %  
promluvit s jeho rodiči12445,59 %45,59 %  
nijak, je to věc rodiny82,94 %2,94 %  

Graf

9. Znáte nějaké organizace, nadace nebo sdružení, které se zabývají problematikou týraných, zneužívaných nebo zanedbávaných dětí? Napište všechny, na které si vzpomenete.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

.

Avalone, Záchranný kruh, FOD, Klokánek

Bílá linka?

bílý kruh

Bily kruh bezpeci

Bílý kruh bezpečí,

Bílý kruh bezpečí, Dětská krizová centra

Bílý kruh bezpečí, Linka bezpečí

bílý kruh bezpečí, poradna pro oběti násilí, linka důvěry...

bílý kruh, linka bezpečí

Bílý kříž

bílý kurh bezpečí

Blílý kruh bezpečí

bohužel ne. Možná Klokánek?

CAN, NICM

člověk v tísni

Člověk v tísni

člověk v tísni

Dětské krizové centrum Linka důvěry Vzdělávací institut ochrany dětí

Detské krizové centrum Linka bezpečí

Dětské krizové centrum

Dětské krizové centrum, FOD, Linka bezpečí

dětské krizové centrum, linka bezpečí

Dětské krizové centrum, Linka bezpečí dětí a mládeže, Fond ohrožených dětí, Dům Tří přání

Dětské krizové centrum, Sdružení Linka bezpečí, Vzdělávací institut ochrany dětí, Fond ohrožených dětí, Policie ČR, Městské policie

Dítě v tísni

DKC, FOD, Linka bezpečí

FOD

FOD

FOD

FOD

FOD, Naše dítě

FOD/Dite v nouzi/Linka bezpeci/

Fond ohrožených dětí Dětské krizové centrum

Fond ohrožených dětí Linka bezpečí dětí a mládeže

Fond ohrožených dětí

Fond ohrožených dětí

fond ohrožených dětí

Fond ohrožených dětí

fond ohrožených dětí

Fond ohrožených dětí (ing. Baudyšová) Klokánek (ing.Vodičková(

Fond ohrožených dětí, Linka bezpečí

Fond ohrožených dětí, Nadace Naše dítě

fond ohrožených dětí, Naše dítě, Pomozte dětem

Fond ohrožených dětí, Záchranný kruh, Naše dítě, Dětské krizové centrum, Klokánek, Linka bezpečí

Intervenční centra

k ot 8 a 10: vedle odpovědí policie CR mi schází "sociálka", pokud není povazovaná za organizaci zabývající se scan, to mi ale evokuje spíše neziskové organizace, než státní aparát

kapka naděje, kuře

Klokánek

Klokánek

Klokánek

Klokánek

Klokánek

Klokánek

klokánek

Klokánek

Klokánek

klokánek

Klokánek

Klokánek

klokánek

Klokánek

klokánek

klokánek a deti v tisni nebo tak nejak ne ;)

Klokánek, Fond ohrožených dětí,

Klokánek, Fond ohrožených dětí, Linka bezpečí, Nadace naše dítě

Klokánek, Naše dítě

Klokánek, SOS Dětské vesničky, Modrý kruh bezpečí.

Klokánek,šance dětem,sociální pracovnice při MěNV,linka dú" Klokánek.šance dětem,policie,linka důvěry,sociální pracovníci při MěNv věry,policie

Klokánek?

Klokánek?

Klokánek?

Kolkánk, Dětské krizové centrum, Naše dítě, Linka bezpečí

konkrétně si nevzpomínám,ale kontakt lze získat na internetu,či se spojit s dětským lékařem,nebo sosiálním pracovníkem v místě bydliště ale i školním psychlogem.

Krizové centrum - Prachatice Rodinka - Prachatice

kuře

Linka bezpeci

Linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí (nevím, jestli je to přímo organizace)

linka bezpečí, FOD

Linka bezpečí, Fond ohrožených dětí

Linka bezpečí, Fond ohrožených dětí, Dětské krizové centrum

Linka bezpečí, Kruh bezpečí

Linka bezpečí, Nadace naše dítě

Linka bezpečí, odd. sociálně právní ochrany dětí, nadace Naše dítě, Klokánek

Linka Bezpečí, Sociální úřad pro Prahu 4, Klokánek, Andromeda (www.projektandromeda.cz)

linka Bezpečí, zařízení Klokánek

linka bezpečí/důvěry

linka důvěry

Linka důvěry

Linka důvěry

linka důvěry

linka důvěry.kruh bezpečí

linka důvěry/bezpečí

Linka pomoci

Linky pomoci, Nadace Naše dítě

mateřské centrum Klokánek

momentálně si nevzpomenu - kdo nezná, najde na internetu

myslín Nadace Naše dítě je jich více, ale názvy neznám

n/a

na názvy si nevzpomenu

nadace Naše dítě

Nadace naše dítě

Nadace Naše dítě

Nadace naše dítě- Baudišová Klokánek Linka bezpečí Bílý kruh bezpečí

Nadace Naše dítě,

nadace Naše dítě, Dětské krizové centrum

Nadace p. Baudysove

nadace, kterou vede paní Baudyšová, ale název nadace neznám

nase dite, klokanek

Naše dítě Linka bezpečí

Naše dítě

Naše dítě a Linka bezpečí

naše dítě, bílý kruh

Naše dítě, Klokánek

Naše dítě, Klokánek...

Názvy si nevzpomínám, ale v případě potřeby jsem schopná si je vyhledat.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

NE

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne neznám

ne.

nemohu si vzpomenout

nemohu si vzpomenout - mají ve znaku medvídka s přelepeným očičkem a jsou někde v Krči

Nenapadají mě teď žádné

neviem

nevím

nevím

nevím

nevim

Nevím.

Nevím. Nevzpomenu si na názvy.

Nevím...

nevzpomenu

nevzpomenu si

nevzpomenu si

nevzpomenu si, Klokánek ??

neznám

neznám

neznám

neznám

neznam

Neznám

NEZNÁM

neznám

neznám

Neznám

neznám

neznám

neznám

Neznám

neznám

neznám

Neznám

neznam

Neznám

neznám

neznám

neznam

NEZNAM

neznám

neznám

NEZNÁM

neznám

Neznám

neznám

neznám

Neznám

neznám

neznám

neznám

Neznám

neznám

neznám

Neznám :(

neznám žádné

neznám žádnou

neznám, ještě jsem je nikdy nepotřebovala

neznám, možná ústav sociální péče?

neznám, v případě nutnosti bych našla na internetu

neznám.

O2 Nadace

Občanské sdružení proti šikaně, věděl jsem jich více, již si nepamatuji.

OSN

OSPOD,krizové linky,klokánek

Policie ČR, Linka Bezpečí

Pomoc ohrozenym detom

pomoc všem

Pomozte dětem

Pomozte dětem

Registruji dvě ženy, které se angažují na tomto poli, paní Baudyšová a na jméno té druhé si nemohu vzpomenout...obě bývají často v televizi...

sdružení Klokánek, Fond ohrožených dětí, předpokládám že i sociální odbor na městských úřadech,

sociální úřady, klokánek

SOS linky bezpečí,Bílý kruh bezpečí

SOS vesničky

Středisko ohrožených dětí ROSA Kladno, Linka bezpečí, střediska primární prevence při magistrátech

teď nevím

teď si na žádnou nemohu vzpomenout...

unicef

určitě ano, ale na název si nevzpomenu

Vím asi o 3, ale názvy nevím.

WHO, Klokánek

xxx

zadne

Žádná

Žádné

Žádnou konkrétní neznám.

10. Na koho byste se obrátili v případě, že byste se přímo setkali se Syndromem CAN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Policii ČR21277,94 %77,94 %  
organizaci zabývající se problematikou Syndromu CAN15556,99 %56,99 %  
lékaře6323,16 %23,16 %  
učitele5720,96 %20,96 %  
rodiče3512,87 %12,87 %  

Graf

11. Znáte, příp. setkali jste se osobně s týraným, zneužívaným nebo zanedbávaným dítětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne23084,56 %84,56 %  
ano4215,44 %15,44 %  

Graf

12. Pokud jste sami byli jako dítě týráni, zneužíváni nebo zanedbáváni, o jakou formu se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické týrání (nadávky, ponižování, výhrůžky, …)1777,27 %6,25 %  
fyzické týrání (bití, svazování, způsobování popálenin, …)731,82 %2,57 %  
zanedbávání (lékařská péče, vzdělání, citové zanedbávání, …)522,73 %1,84 %  
sexuální zneužívání (znásilnění, incest, pedofilie, …)313,64 %1,1 %  

Graf

13. Jaký druh prevence Syndromu CAN považujete za nejúčinnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzdělávání a dostatečná informovanost policistů, soc. pracovníků, učitelů, pediatrů, psychologů21378,31 %78,31 %  
přísné tresty za týrání dětí17865,44 %65,44 %  
přednášky ve školách určené dětem16861,76 %61,76 %  
kampaně v médiích (televize, internet, tisk, rozhlas)15356,25 %56,25 %  
jiný134,78 %4,78 %  

Graf

14. Pokud jste v předchozí odpovědi zaškrtli možnost "jiný druh prevence", napište jaký.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

RODINA - zodpovědný přístup k rodičovství, harmonické vztahy v rodině,

dívat se kolem sebe ,popřípadě upozornit ne nedostatky-snažit se nenápadně pomoci , jiný zásah nechat na odbornících

Kromě vzdělávání a informovanosti např. soc. pracovníků také zavést tresty pro ty úřední osoby, kterým bylo zneužívání dítěte oznámeno a nezakročily. K tomu ale musí být příslušným způsobem pozměněny zákony, pokud se nepletu. Při objevení týrání dítěte jedním z orgánů zavést rutinní vyšetřování, proč si ostatní ničeho nevšimli (kupříkladu učitel ve škole odhalí domácí týrání dítěte a je zjišťováno, proč si ošetřující lékař dítěte tohoto nevšiml, apod.)

N/A

Odebrat děti do náhradní rodiny

První dvě možnosti mají tu nevýhodu, že lektoři a firmy stojící za přednáškami / kampaněmi nejsou důvěryhodné, minimálně z hlediska čerpání zdrojů. "Jiným"druhem prevence myslím akceptaci a všeobecnou podporu obecných etických hodnot ( toto je ovšem neprůchozí nejen v ČR, ale i v EU) - mám na mysli to, čemu se říká Desatero a co vymezuje člověka jak globálně, tak i vůči ostatním jedincům.

Předcházet problémům- psychologická pomoc rodičům, které děti týrají - pátrat po příčíně jejich chování

Rozhovor s rodiči

Rozhovory s rodiči

výchova k rodičovství - snížit riziko výskytu syndromu CAN tím, že se omezí výskyt rodičů se sklony k nevhodnému chování k dětem

Výchova občanských menšin k zodpovědnosti (romové),plánovanému roičovství,spojení vyplácení soc. dávek s povinností vzdělávat děti ( ZŠ),rekvalifikace a povinnost pracovat.

vzdělání rodičů

zaměření na rizikové rodiče bezprostředně po narození dítěte (psychotesty rodičů/vychovatelů) během gravidity ženy

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Co se skrývá pod pojmem Syndrom CAN (Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte)?

4. Kde se s problematikou týrání, zneužívání nebo zanedbávání setkáváte nejčastěji?

5. V jaké míře se podle Vás v ČR vyskytuje týrání, zneužívání nebo zanedbávání dětí?

6. Jaký druh týrání si myslíte, že je v ČR nejrozšířenější?

7. Jak se pozná týrané, zneužívané nebo zanedbávané dítě?

8. Jak může týranému, zneužívanému nebo zanedbávanému dítěti pomoci škola?

9. Znáte nějaké organizace, nadace nebo sdružení, které se zabývají problematikou týraných, zneužívaných nebo zanedbávaných dětí? Napište všechny, na které si vzpomenete.

10. Na koho byste se obrátili v případě, že byste se přímo setkali se Syndromem CAN?

11. Znáte, příp. setkali jste se osobně s týraným, zneužívaným nebo zanedbávaným dítětem?

12. Pokud jste sami byli jako dítě týráni, zneužíváni nebo zanedbáváni, o jakou formu se jednalo?

13. Jaký druh prevence Syndromu CAN považujete za nejúčinnější?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Co se skrývá pod pojmem Syndrom CAN (Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte)?

4. Kde se s problematikou týrání, zneužívání nebo zanedbávání setkáváte nejčastěji?

5. V jaké míře se podle Vás v ČR vyskytuje týrání, zneužívání nebo zanedbávání dětí?

6. Jaký druh týrání si myslíte, že je v ČR nejrozšířenější?

7. Jak se pozná týrané, zneužívané nebo zanedbávané dítě?

8. Jak může týranému, zneužívanému nebo zanedbávanému dítěti pomoci škola?

9. Znáte nějaké organizace, nadace nebo sdružení, které se zabývají problematikou týraných, zneužívaných nebo zanedbávaných dětí? Napište všechny, na které si vzpomenete.

10. Na koho byste se obrátili v případě, že byste se přímo setkali se Syndromem CAN?

11. Znáte, příp. setkali jste se osobně s týraným, zneužívaným nebo zanedbávaným dítětem?

12. Pokud jste sami byli jako dítě týráni, zneužíváni nebo zanedbáváni, o jakou formu se jednalo?

13. Jaký druh prevence Syndromu CAN považujete za nejúčinnější?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ornstová, J.Týrání, zneužívání a zanedbávání dětí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://tyrani-zneuzivani-a-zanedbav.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.